Samtycke på väg in?

Sex utan samtycke kan i framtiden räknas som våldtäkt. Regeringen tillsatte den 17 juli 2008 en länge utlovad utredning om den nya sexualbrottslagen.

När riksdagen i mars 2005 beslutade om en ny sexualbrottslag var den dåvarande oppositionen kritisk. Bland andra centerns Johan Linander såg det som en stor brist att lagen inte innehåller något krav på att båda parter ska vara med på att ha sex. Gärningsmannen ska ha använt någon form av tvång för att dömas för våldtäkt

– Även framöver kommer mannen inte att ha något ansvar för att ta reda på om kvinnan samtycker. Är det rimligt att man år 2005 har en lag som utgår från att kvinnan är sexuellt tillgänglig så länge hon inte sagt något annat? undrade Johan Linander. Läs mer

Våldtäktsmisstänkt svårt misshandlad

Så har det hänt igen. En våldtäktsmisstänkt man har blivit svårt misshandlad. Denna gång i Knivstatrakten, söder om Uppsala. En 29-årig man misshandlades svårt tidigt på söndagsmorgonen sedan han blivit anklagad för att ha våldtagit en 18-årig kvinna i en festlokal under natten. 29-åringen fördes till sjukhus där han nu vårdas. Två män, 20 respektive 29 år, har anhållits misstänkta för misshandeln. Kvinnan har undersökts på sjukhus. Läs mer

Örebro härjas av våldtäktsmän

Så händer det igen. En stad drabbas av serievåldtäkter. Tjejer och kvinnor känner oro och är rädda för att gå ut på kvällar och nätter. De undviker att gå genom parker. De pratar i mobiler och tittar sig omkring medan hjärtat slår fort.

Polisen misstänker att det är två olika gärningsmän som ligger bakom attackerna. De har fortfarande inga misstänkta. 15 personer är inkopplade på fallet.

Manligt sexuellt våld hindrar tjejer och kvinnor att röra sig i sin egen stad. Deras rättigheter inskränks. Och det är tyvärr inte första gången. Förhoppningsvis ska polisen spåra upp gärningsmännen innan ytterligare tragedier ska inträffa. Och åklagare se till att de skyldiga straffas.

Hur länge ska det få hålla på innan våra folkvalda inser att vi måste göra allt vad vi kan för att förhindra att fler kvinnor drabbas av överfall och övergrepp.

Införandet av en samtyckesparagraf löser tyvärr inte problemen i Örebro. Men det löser huvuddelen av våldtäktsbrotten. För det är tyvärr så att de våldtagna vet vem gärningsmannen är i de flesta fall. Problemet är bara att den nuvarande lagen hjälper gärningsmännen att undkomma straff.

Säg nej till granskningskommission, säg ja till samtycke nu!

Carina Adolfsson Elgestam (S)

Idag kommer det vara en debatt i Riksdagen om våldtäkter och att inget görs. En ledamot vill att Regeringen ska tillsätta en granskningskommission som ska granska varför så få anmälda våldtäktsbrott leder till att gärningsmannen åtalas.

”Vad tänker regeringen göra för att fler anmälningar om våldtäkt och sexuellt våld ska leda till åtal?” frågar Carina Adolfsson Elgestam (s).

Justitieminister Beatrice Ask (m) kommer att svara. Eftersom det är en interpellationsdebatt så finns det möjlighet för andra ledamöter att komma med inlägg. Det ska bli intressant att höra vad våra riksdagsmän har att säga. Läs mer

Utvärdering av fridskränkningsbrotten

Upprepat våld mot kvinnor, kvinnofridskränkning, är ett allvarligt och tyvärr mycket förekommande brott. Det är därför glädjande att regeringen beslutat att utvärdera tillämpningen av lagarna mot grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. Det har visat sig alltför ofta att våldsutsatta kvinnor inte får det skydd som de behöver. Se artikel i DN.

Rimligt borde vara att de gärningsmän som dömts för kvinnofridskränkning också snabbt blir dömda när de, efter dom vunnit laga kraft, överträder besöksförbud och fortsätter med förföljelse, ”stalking”, och andra trakasserier. Det är också ett rimligt krav att upprepade brott mot samma offer prioriteras och resulterar i ett väsentligt strängare straff. Det är samhällets ansvar att skydda de som behöver skydd.

Regeringen tillkännagav den 21 maj att en utredning är på gång. Du finner regeringens pressmeddelande om utredningen här.

Samtycke i Personuppgiftslagen

Under arbetet som ledde fram till den nuvarande sexualbrottslagen 2005 anförde många kritiker krav på en samtyckesparagraf eftersom det är viktigt att slå fast att en våldtäkt är en allvarlig kränkning av en individs sexuella självbestämmanderätt. Den dåvarande justitieministern Thomas Bodström sa då att  ”Det går inte att nu skriva in samtycke i lagförslaget”. När han påstod det, visste han då att det fanns en bra, tydlig och enkel samtyckesparagraf i Personupplysningslagen? Eller mörkade han? Nedan är Datainspektionens förklaring av vad klausulen innebär. Verkar det svårt att skriva att skriva en klausul som täcker in samtycke så att den är anpassad för sexualbrottslagen?

Vad är samtycke?

Ett samtycke ska vara

  • individuellt
  • frivilligt
  • särskilt
  • otvetydigt och
  • informerat. Läs mer

Skärpta regler mot tvångsäktenskap

TvångsäktenskapPå en presskonferens med justitieminister Beatrice Ask och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni uttryckte regeringen en önskan om skärpta regler mot tvångs- och barnäktenskap.

– Det är fullständigt oacceptabelt att tvinga in någon i äktenskap, säger justitieminister Beatrice Ask.

– Det är i dag möjligt att gifta bort barn. Vi vill se om det är möjligt att kriminalisera barnäktenskap och ta bort den dispensmöjlighet som finns, sa Sabuni. Läs mer

Breaking News. Regeringen vill stärka skyddet mot barn- och tvångsäktenskap

Det har kommit till vår kännedom att regeringen i morgon den 20 maj kommer hålla en presskonferens för att tillkännage att man kommer att tillsätta en utredning för att undersöka vad som kan göras för att stärka skyddet mot barn- och tvångsäktenskap.

En särskild utredare kommer att tillsättas med uppdraget att ta reda på vilka det är som drabbas och hur förekommande det är. Utredaren kommer också att ha uppdraget att föreslå åtgärder för att motverka barn- och tvångsäktenskap.

Vi tycker att det är utmärkt att regeringen tillsätter denna utredning. Den kommer att beröra många viktiga frågor och slutsatserna kommer förhoppningsvis ge underlag till en tydlig och klar lag som förbjuder tvångs- och barnäktenskap och att straffen står i proportion till brotten. En som tvingas till äktenskap mot sin uttalade vilja kommer också sannolikt att bli tvingad till sex mot sin vilja. Så tvångsäktenskap kan även ses som våldtäkt. Det ska bli intressant att se hur utredaren hanterar dessa frågor.

I direktivet skriver regeringen:

En grundläggande förutsättning för att en vigsel ska vara giltig enligt svensk rätt är att de som ingår äktenskap är närvarande samtidigt och att de var för sig samtycker till äktenskapet. Samtyckena ska lämnas frivilligt och får inte förenas med något villkor eller förbehåll. Den som tvingar annan till äktenskap kan, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, dömas för t.ex. olaga tvång, misshandel eller olaga hot.

Samtycke till äktenskap är en grundläggande förutsättning för äktenskap i Sverige. Av någon underlig anledning är samtycke inte en grundläggande förutsättning för sex.

Det är vår förhoppning att utredningen av tvångs och barnäktenskap ska belysa nödvändigheten att införa en samtyckesparagraf i sexualbrottslagen.

Om du vill läsa hela direktivet har du länken här.

”Våldsutsatta kvinnor får sämre skydd än någonsin” – DN.se

”Brottsforskare och polis: Bara ändrad lagstiftning och mer samarbete mellan myndigheter kan ge kvinnor utsatta för partnerrelaterat våld bättre skydd. En ny studie av våldsutsatta kvinnors situation i södra Stockholm ger en dyster bild. Trots att gärningsmännen döms till fängelse, besöksförbud eller att kvinnorna utrustas med larm­paket utsätts de i hög grad för upprepat våld. Södertörnspolisen har mer resurser och högre kompetens än någon annan polis i landet när det gäller denna typ av brottslighet – ändå finns det bara resurser att ingripa i de verkliga högriskfallen. De utsatta kvinnorna måste därför få hjälp av en starkare och mer aktiv lagstiftning, en bättre riskbedömning och bättre stöd av de sociala myndigheterna, skriver Henrik Belfrage, Susanne Strand och Lars Widén.” Läs mer

Thomas Bodström och Claes Borgström spelar över

Thomas Bodström och Claes Borgström skriver i Svenska Dagbladet den 9 april följande:

Vi socialdemokrater anser att de sexuella övergreppen mot flickor och kvinnor är ett av våra största samhällsproblem. —Flickor och kvinnor i Sverige behöver ett bättre skydd mot grova sexuella kränkningar. Därför vill vi införa ett nytt brott – synnerligen grov våldtäkt mot de grövsta övergreppen.

Thomas Bodström var justitieminister från oktober 2000 till oktober 2006. Under denna period presenterade 1998 års Sexualbrottskommitté ett betänkande vilket så småningom resulterade i en ny sexualbrottslag i april 2005. En lag som Thomas Bodström beskrev som modern och progressiv och som han sa skulle leda till att kvinnor och flickor fick ett bättre skydd. Kritiken mot lagen var kraftig. Främst därför att kravet på samtycke inte infördes och att skyddet för tjejer ”i hjälplöst tillstånd” inte blev starkt. Tyvärr blev det som kritikerna befarade. En svårläst och dålig lag med svagt skydd. Läs mer