Amnesty är för sexuellt självbestämmande

Mänskliga rättigheter gäller alla, alltid

Amnesty har alltsedan starten 1961 använt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som den sjävklara utgångspunkten fi sin verksamhet. För Amnesty är det därför självklart att en sexuallagstiftning måste bygga på frivillighet och samtycke.

Amnesty gav 2008 ut en bra rapport ”Fallet Nedlagt” som handlar om våldtäkt och mänskliga rättigheter i de Nordiska länderna. En mycket bra och läsvärd rapport. Amnesty Internationals slutsatser om Sverige är att utbredningen av sexuellt våld kräver att staten och hela samhället omedelbart agerar.

Sexuellt våld är ett allvarligt samhällsproblem, både på grund av dess omfattning och de negativa konsekvenserna för det enskilda offret och samhället i stort. Våldtäkt och andra sexuella övergrepp är ett allvarligt angrepp på individens sexuella integritet och självbestämmanderätt och utgör en kränkning av de mänskliga rättigheterna. Sexuellt våld inskränker på och omöjliggör åtnjutandet av en rad grundläggande lagstadgade mänskliga rättigheter, däribland rätten till fysisk och mental hälsa, personlig trygghet, jämställdhet inom familjen samt lika skydd för kvinnor och män från lagens sida.

Både barn, ungdomar, kvinnor och ibland även män utsätts för våldtäkt och andra former av sexuellt våld. Det förekommer i såväl heterosexuella som i homosexuella förhållanden och utanför nära relationer. Samtidigt som Amnesty International fastslår att allt sexuellt våld är en mycket viktig människorättsfråga, oavsett vem som än drabbas, har denna rapport begränsats till en av de olika formerna av sexuellt våld, nämligen våldtäkt på kvinnor.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*