Breaking News. Regeringen vill stärka skyddet mot barn- och tvångsäktenskap

Det har kommit till vår kännedom att regeringen i morgon den 20 maj kommer hålla en presskonferens för att tillkännage att man kommer att tillsätta en utredning för att undersöka vad som kan göras för att stärka skyddet mot barn- och tvångsäktenskap.

En särskild utredare kommer att tillsättas med uppdraget att ta reda på vilka det är som drabbas och hur förekommande det är. Utredaren kommer också att ha uppdraget att föreslå åtgärder för att motverka barn- och tvångsäktenskap.

Vi tycker att det är utmärkt att regeringen tillsätter denna utredning. Den kommer att beröra många viktiga frågor och slutsatserna kommer förhoppningsvis ge underlag till en tydlig och klar lag som förbjuder tvångs- och barnäktenskap och att straffen står i proportion till brotten. En som tvingas till äktenskap mot sin uttalade vilja kommer också sannolikt att bli tvingad till sex mot sin vilja. Så tvångsäktenskap kan även ses som våldtäkt. Det ska bli intressant att se hur utredaren hanterar dessa frågor.

I direktivet skriver regeringen:

En grundläggande förutsättning för att en vigsel ska vara giltig enligt svensk rätt är att de som ingår äktenskap är närvarande samtidigt och att de var för sig samtycker till äktenskapet. Samtyckena ska lämnas frivilligt och får inte förenas med något villkor eller förbehåll. Den som tvingar annan till äktenskap kan, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, dömas för t.ex. olaga tvång, misshandel eller olaga hot.

Samtycke till äktenskap är en grundläggande förutsättning för äktenskap i Sverige. Av någon underlig anledning är samtycke inte en grundläggande förutsättning för sex.

Det är vår förhoppning att utredningen av tvångs och barnäktenskap ska belysa nödvändigheten att införa en samtyckesparagraf i sexualbrottslagen.

Om du vill läsa hela direktivet har du länken här.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*