En blogg för sexuellt självbestämmande

Det har alltid varit självklart för mig att sex är det finaste som två människor gemensamt kan ägna sig åt. Det har också varit självklart att sex är en frivillig aktivitet mellan två människor. Och det har aldrig varit svårt att avgöra vad som är skillnaden mellan frivilligt och ofrivilligt sex. Jag vet att en överväldigande majoritet av det svenska folket har samma syn som jag. Problemet är att många av de som stiftar våra lagar ignorerar vad vi tycker.

Den allmänna rättsuppfattningen är att sex utan samtycke är våldtäkt. Tydlig och enkelt för alla att förstå.

Sexualbrottslagens definition är något helt annat: Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag döms för våldtäkt

Tolkningen i en domstol är förenklat följande. En kvinna är tillgänglig för kärlek och sex för en eller flera män om hon inte så tydligt säger nej att mannen/männen förstår att det. Det finns massor av fullkomligt horribla domar där män som deltagit i en gruppvåldtäkt blivit frikända för att de inte ansett sig förstått att kvinnan inte ville ha sex trots att hon sa nej, nej, nej upprepade gånger.

Domstolens tolkningar leder till konstiga domar som gör att offren för våldtäkter, kvinnor och barn, inte får den upprättelse och det stöd av samhället som de bör ha. Dessutom låter man förövarna gå fria för att fortsätta att begå övergrepp.

Så här får det inte fortsätta. Jag har fått nog. Jag har lovat mig själv att jobba med dessa frågor tills vi får en sexualbrottslag som är baserad på människors rätt till sexuellt självbestämmande. Och jag kommer inte att ge mig.

Vi kan förändra lagarna. Om vi vill.

Välkomna,

Göran Rudling

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*