Thomas Bodström och Claes Borgström spelar över

Thomas Bodström och Claes Borgström skriver i Svenska Dagbladet den 9 april följande:

Vi socialdemokrater anser att de sexuella övergreppen mot flickor och kvinnor är ett av våra största samhällsproblem. —Flickor och kvinnor i Sverige behöver ett bättre skydd mot grova sexuella kränkningar. Därför vill vi införa ett nytt brott – synnerligen grov våldtäkt mot de grövsta övergreppen.

Thomas Bodström var justitieminister från oktober 2000 till oktober 2006. Under denna period presenterade 1998 års Sexualbrottskommitté ett betänkande vilket så småningom resulterade i en ny sexualbrottslag i april 2005. En lag som Thomas Bodström beskrev som modern och progressiv och som han sa skulle leda till att kvinnor och flickor fick ett bättre skydd. Kritiken mot lagen var kraftig. Främst därför att kravet på samtycke inte infördes och att skyddet för tjejer ”i hjälplöst tillstånd” inte blev starkt. Tyvärr blev det som kritikerna befarade. En svårläst och dålig lag med svagt skydd.

Thomas Bodström skrev i samband med den nya lagens tillkomst:

»Utgångspunkten för sexualbrottslagstiftningen är att varje människas önskan att inte ha samlag eller annat sexuellt umgänge i varje situation ovillkorligen ska respekteras.«

Vad han inte berättade är hur lagstiftningen egentligen är utformad och hur den tolkas i domstol. Att i Sverige så är varje kvinna tillgänglig för sex om hon inte mycket tydligt säger nej. Men det räcker inte med att säga nej. Det krävs också att mannen förstod att nejet är kopplat till att kvinnan inte vill ha sex. Och så måste hon göra motstånd. Om gärningsmannen inte förstod att kvinnan inte ville ha sex eller motståndet inte var starkt nog blir han frikänd.

Kort tid efter riksdagens beslut om den nya sexualbrottslagen var en 15-årig flicka på rymmen. Hon var trött och utmattad efter att inte ätit och sovit på flera dygn. Hon plockades upp av tre män på Stockholms Central och fördes till en lägenhet i Jordbro där hon hölls fången och våldtogs i flera timmar av totalt tre män. Inte förrän polisen bröt sig in blev hon fri.

Tingsrätt och hovrätt friade två av männen, eftersom de inte använt tillräckligt våld. De våldtog flickan först efter att hon blivit våldtagen av den första gärningsmannen som hade använt våld för att tvinga till sig sex. I domarna konstateras att flickan varit i en mycket utsatt situation men att det i Sveriges riksdag bestämts att det inte räckte för att göra våldtäkten brottslig. Helt plötsligt blev det uppenbart för alla att Thomas Bodströms nya sexualbrottslag inte gav tillräckligt skydd. Alla utom Thomas Bodström själv.

Hur tror Thomas Bodström att flickan i Jordbro kände sig efter de friande domarna. Tror hon på att sexualbrottslagen är till för att skydda henne? Eller tror hon att lagarna mer är skrivna så att förövarna ska frikännas. Är det så att en våldtagen 15 åring vet mer om hur lagarna fungerar än Thomas Bodström?

I en interpellationsdebatt 21 oktober 2004 avfärdade Thomas Bodström kravet på en samtyckesparagraf i lagen med orden:

Det går inte att nu skriva in samtycke i lagförslaget”,

Hur kom han fram till den slutsatsen? Samtyckesparagrafer finns i Kanada, Nya Zeeland, England, Irland och ett antal delstater i USA. Den Internationella Domstolen (ICJ) i Haag har en samtyckesparagraf.

Europadomstolen har i ett rättsfall skrivit att det finns ”a universal trend towards regarding lack of consent as the essential element of rape and sexual abuse”. Som en sammanfattning uttalade domstolen att ”in accordance with contemporary standards and trends – – -, the member States’ positive obligations under Articles 3 and 8 of the Convention must be seen as requiring the penalisation and effective prosecution of any non-consensual sexual act, including in the absence of physical resistance by the victim”

De citerade uttalandena i domen ger emellertid vid handen att Sverige, för att inte bryta mot Europakonventionen, är skyldigt att införa en lagstiftning som medför att varje ”sexual act” som inte bygger på samtycke utan är ”non-consensual” skall vara straffbar. Det skrev Lagrådet.

I Personuppgiftslagen (PuL) har en samtyckesparagraf funnits sedan 1998. Den är tydlig. Thomas Bodström borde väl som f.d justitieminister känna till att Personuppgiftslagen, PuL, bygger i hög grad på samtycke och att s.k. tyst samtycke inte accepteras. Eller är det så enkelt att även män kan kränkas av databehandling av personuppgifter och då måste man skydda dem med en paragraf om samtycke. Män är män, kvinnor är offer.

Thomas Bodström har uppenbart bristande kunskaper om hur länder utanför Sverige ser på samtyckesparagrafer när han säger att det inte går att införa en samtyckesparagraf. Döms inga våldtäktsmän i Kanada? Eller vad menar han?

Om vi i den nya sexualbrottslagen hade haft en samtyckesparagraf, likt den som Europadomstolen kräver, hade alla de tre våldtäktsmännen i Jordbrofallet blivit fällda för grov våldtäkt. Det var ju en gruppvåldtäkt. Den grovt kränkta 15 åriga flickan hade fått lite av upprättelse och samhällets stöd. Och en sådan lag hade varit ett skydd för svenska flickor och kvinnor. Men en sådan lag ville inte Thomas Bodström ha då. Och det skyddet vill inte Thomas Bodström ge flickor nu. Det är svårt att tro att Thomas Bodström är seriös med den senaste läppbekännelsen om att han minsann månar om svenska flickors och kvinnors skydd.

Thomas Bodsström skriver att ”Flickor och kvinnor i Sverige behöver ett bättre skydd mot grova sexuella kränkningar”. Nu, när han inte längre utformar lagarna, argumenterar han för att införa en ny klass på våldtäktsbrott. ”Synnerligen grov våldtäkt” med ett maxstraff på 10 år. Det är samma maxstraff som för grov våldtäkt idag. Är det ett bra skydd för svenska kvinnor och flickor? Det verkar inte genomtänkt.

Idag är det få som ställs till ansvar för grov våldtäkt. Ca 33% av åtalspunkterna för grov våldtäkt underkänns. Sannolikt är att det skulle bli ännu färre som ställs till ansvar för ”synnerligen grov våldtäkt” och att fler åtalspunkter skulle underkännas. På vilket sätt det skulle öka skyddet för svenska flickor och kvinnor har jag svårt att förstå?

Men hur kan det komma sig att Thomas Bodström och Claes Borgström presenterar ett sådant förslag? Thomas Bodström är fd Justitieminister och Claes Borgström är fd Jämo. De är inga juridiska dvärgar. Men något måste vara fel? Är det en längtan efter ett nytt jobb? Är ”den manliga normen” hotad? Eller har herrarna bara sugrörsglasögonen på sig? För ett är säkert. Inte är det av omtanke om svenska flickor och kvinnor.

Om Thomas Bodström och Claes Borgström verkligen ville skydda flickor och kvinnor i Sverige så skulle de arbeta aktivt för att alla sexuella handlingar som inte baseras på samtycke kriminaliseras. De skulle arbeta för att vi ska ha en samtyckesklausul lik den som finns i PuL. De skulle jobba för att mottagandet av våldtäktsoffer blir bättre, att rättsintyg med kroppsbesiktning utfärdas i alla fall där våldtäkt misstänks, att förhörsmetoderna förbättras, att alla förhör med misstänkta och offer videofilmas så att det ska bli lättare att kunna bedöma parternas ord som oftast står mot varandra, att vi får fler personer med engagemang och rätt kompetens som gör rätt saker på rätt ställe. De skulle jobba för att samtliga offer får tillgång till målsägarbiträde och att polisens arbetsmetodik förbättras. De skulle också argumentera för en straffskärpning med anledning av att våldtäkt är en grym och oerhört grov kränkning av en människas sexuella självbestämmande och kroppsliga integritet. De skulle jobba för att vi får en groominglag som är skarp och att straffet skärps markant så nätförövarna som jagar våra barn stoppas. De skulle jobba för att ”stalking” blir klassat som ett allvarligt brott och att hot ska tas på större allvar. De skulle försvara mänskliga rättigheter och stå upp för lika värde. De skulle jobba för att diskrimineringen av kvinnor i rättssystemet elimineras. Men det gör inte Thomas Bodström och Claes Borgström.

Så när Thomas Bodströms och Claes Borgström nu spelar över är det bara en luftpastej inför en trött valpublik. Ett populistiskt krav liknande det att Sverige inte skulle spela i VM för att i Tyskland är prostitution lagligt. Deras förslag är ett tomt på innehåll men har många politiskt korrekta ord och en förljugen omtanke. Det är bara en massa hot air. Så mycket hot air att en varmluftsballongpilot blir våt i ögonen.

Så Thomas och Claes. Det ni sysslar med är politisk posering. Det är kränkande för väljare och det borde vara straffbart.

Jag är övertygad att såväl Thomas Bodström som Claes Borgström kan mycket bättre än de visar i sitt överspel. Om det nu är så viktigt att skydda svenska flickor, pojkar och kvinnor mot övergrepp kom över till oss som jobbar för sexuellt självbestämmande och för samtyckesklausuler. Mot sexuellt våld och övergrepp. För skydd av kvinnor och barn. För att de svagaste får starkt skydd och stöd av samhället. Här skulle ni kunna göra nytta om ni är ärligt intresserade av att skydda svenska flickor och kvinnor mot våldtäkter och övergrepp.

Om ni slutar med att kräva att det ska vara tvångsrekvisit vid våldtäkt och öppet redovisar varför ni nu förordar en samtyckesparagraf är jag skyldig er en stor ursäkt. Kom ihåg, jag tycker om att be om ursäkt.

Jag tror att ni skulle kunna vara med och införa en bra sexualbrottslag, om ni bara ville.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*