Utvärdering av fridskränkningsbrotten

Upprepat våld mot kvinnor, kvinnofridskränkning, är ett allvarligt och tyvärr mycket förekommande brott. Det är därför glädjande att regeringen beslutat att utvärdera tillämpningen av lagarna mot grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. Det har visat sig alltför ofta att våldsutsatta kvinnor inte får det skydd som de behöver. Se artikel i DN.

Rimligt borde vara att de gärningsmän som dömts för kvinnofridskränkning också snabbt blir dömda när de, efter dom vunnit laga kraft, överträder besöksförbud och fortsätter med förföljelse, ”stalking”, och andra trakasserier. Det är också ett rimligt krav att upprepade brott mot samma offer prioriteras och resulterar i ett väsentligt strängare straff. Det är samhällets ansvar att skydda de som behöver skydd.

Regeringen tillkännagav den 21 maj att en utredning är på gång. Du finner regeringens pressmeddelande om utredningen här.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*