Samtycke på väg in?

Sex utan samtycke kan i framtiden räknas som våldtäkt. Regeringen tillsatte den 17 juli 2008 en länge utlovad utredning om den nya sexualbrottslagen.

När riksdagen i mars 2005 beslutade om en ny sexualbrottslag var den dåvarande oppositionen kritisk. Bland andra centerns Johan Linander såg det som en stor brist att lagen inte innehåller något krav på att båda parter ska vara med på att ha sex. Gärningsmannen ska ha använt någon form av tvång för att dömas för våldtäkt

– Även framöver kommer mannen inte att ha något ansvar för att ta reda på om kvinnan samtycker. Är det rimligt att man år 2005 har en lag som utgår från att kvinnan är sexuellt tillgänglig så länge hon inte sagt något annat? undrade Johan Linander.

Han fick medhåll av moderater, folkpartister och kristdemokrater. Men dåvarande justitieministern Thomas Bodström var hårdnackat emot att skriva in krav på samtycke i den nya lagen. Det skulle lägga fokus på offret och hennes agerande, ansåg han. Frågan om samtycke är en av punkterna i direktiven till rådman Nils Petter Ekdahl, som har fått regeringens uppdrag att utreda sexualbrottslagen. Men regeringen betonar att bevisbördan fortfarande ska ligga på åklagaren – det ska inte vara gärningsmannens sak att bevisa att han hade fått samtyck e till sex.

En annan punkt är begreppet ”hjälplöst tillstånd”. Enligt lagen kan gärningsmannen dömas för våldtäkt även om han inte har använt tvång, om offret var försatt i ett hjälplöst tillstånd. Flera riksdagsledamöter har i motioner krävt att begreppet ersätts med ”en särskilt utsatt situation”.Utredningen ska vara klar i oktober 2010.

Så det är av vikt att vi nu skapar en opinion för samtycke,

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*