Hur mycket kostar en våldtäkt?

En våldtäkt innebär givetvis ett stort och långt lidande för det utsatta offret. Försämrad livskvalité för offret och offrets omgivning. Detta kostar offret och samhället stora pengar. Till detta ska läggas kostnader för att utreda brottet, eventuella kostnader i domstol och kostnader för fängelse.

För att få en uppfattning om storleken på alla dessa kostnader har Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) gjort en utredning och låtit en ekonom, Stefan de Vylder, göra en beräkning. Han kommer fram till att kostnaderna är i mångmiljonklassen. Detta redovisades på ett seminarium om våldtäkt i Uppsala den 8 juni. Se artikel i DN.

I antologin Sju perspektiv på våldtäkt har NCK samlat några av Sveriges ledande experter för att belysa och analysera frågan om våldtäkt. Här förenas teoretiska och praktiska perspektiv genom de medverkandes olika yrkesbakgrunder och erfarenheter från sju vetenskapliga discipliner. Några av författarna är Petter Asp, professor i straffrätt vid Stockholms universitet, Åsa Bergenheim, professor i idéhistoria vid Umeå universitet, Gun Heimer, professor i kvinnomedicin, Uppsala universitet, Stefan de Vylder, docent och nationalekonon vid Handelshögskolan och Maria Wendt, filosofie doktor och lektor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Skriften ger en bra genomlysning på hur samhället sett och ser på våldtäktsbrottet. Det ger en bra bakgrund och vi rekommenderar en genomläsning.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *