Är samtycke och vill samma sak?

1998 års Sexualbrottskommitté försökte utreda frågan om man skulle ha in en samtycke i lagstiftningen. Anledningen till det var att den allmänna rättsuppfattningen säger att om en man har sex med en kvinna som inte samtycker till det så anses det vara våldtäkt. Det är en stor fördel om lagarna är som de flesta uppfattar att de borde vara.

Kommittén hade stora svårigheter att hantera samtycke. Ett skäl till detta är att kommittén inte definierade de juridiska konsekvenserna av samtycke riktigt.

Läs mer

Oväntat många sexinviter mot barn

Från Svd 2 juni.

Sen snart ett år tillbaka har vi en lag som förbjuder vuxna att ta kontakt med barn i sexuellt syfte. Groominglagen. Lagen är rätt svag och den har mycket låga straff. Att på nätet skapa kontakter med barn, köpa biljetter och boka hotellrum för att förbereda en våldtäkt anses inte vara allvarligt för våra lagstiftare. Straffet är böter eller fängelse i maximalt ett år.

Att en vuxen man kan skaffa sig många kontakter med barn och också förgripa sig på dom visar exemplet Alexandramannen. Där handlar det om ca 50 barn. Att straffet för att hålla på som Alexandramannen i normalfallet är böter är obegripligt. Läs mer

Öppet mail till Mona Sahlin

Bästa Mona Sahlin,

För att kunna skydda kvinnor och barn mot sexuella övergrepp krävs att vi har bra lagar och ett välfungerande rättssystem som utreder brott och lagför förövare. Det har vi tyvärr inte idag.

Den nya sexualbrottslagen som infördes under Thomas Bodströms tid som justitieminister har allvarliga brister. När lagen infördes framfördes kritik mot att lagen inte byggde på att sexuella handlingar, för att inte vara brottsliga, måste vara ömsesidigt frivilliga. Thomas Bodström avfärdade kravet på samtycke med orden ”Det går inte att nu skriva in samtycke i lagförslaget”, sa han i en interpellationsdebatt 2004. Läs mer

Alliansen för samtycke?

För att vi ska kunna få en vettig sexualbrottslag krävs att enskilda politiker sätter sig in i frågorna och driver kravet på sexuellt självbestämmande och likhet inför lagen. Vi måste ju ha en lagstiftning som baseras på frivillighet och ömsesidigt samtycke. Det är mycket glädjande att i Alliansens rättspolitiska program kan vi läsa ”Alla sexuella handlingar som sker mot någons vilja – utan hennes eller hans samtycke – ska vara kriminaliserade”. Ett tydligt och klart ställningstagande för samtycke i lagstiftningen. Läs mer