Littorin, sexköp, WikiLeaks och människorov

När jag skrev det senaste inlägget i slutet på juni kunde jag inte tro att det skulle dröja så länge innan jag skulle skriva nästa. Har haft semester. En lång, skön  och varm sådan. Utan att skriva. Fast visst har det kliat i fingrarna emellanåt när jag läst om vad som hänt i Sverige. Men nu är jag tillbaks igen. Och fingrarna är ivriga. Tror till och med att tangentbordet saknat mig.

Mycket har hänt sedan den 24 juni. Och det är ju val. Så det är anklagelser, skandaler och fler tomma löften än vanligt. Ingen undgick väl turerna runt Sven Otto Littorins avgång. Efter blivit anklagad för att ha köpt sex för flera år sedan avgick Sven Otto. När affären pågick blev det tydligt att sexköp anses som ett mycket allvarligt brott. Väsentligt allvarligare än brottets straffvärde. Lustigt nog finns det personer som vill öka straffet för sexköp samtidigt som de säger att straff inte minskar brottsligheten eller hjälper brottslingarna. I varje fall inte när det gäller andra brott.

Senare under sommaren blev två aktiva socialdemokratiska politiker tagna på bar gärning med två sexsäljande damer i en av LO ägd lägenhet i Stockholm. De hade i samband med valarbete och spritförtäring tänkt att ha lite kul. När polisen dök upp oannonserat och de båda politikerna förstod att det inte var något ”kinky rollspel” var det inte längre så roligt. Så småningom, efter en liten mediastorm, sades det att de försvann från politiken. Ledande socialdemokrater ansåg att politikernas beteende var oförenligt med politiska uppdrag för socialdemokratin. Vad jag kan se idag på valmyndighetens hemsida så är de sexköpande politikerna fortfarande kvar på socialdemokraternas valsedlar i valet till Kommunfullmäktige i Norrköping och Söderköping.

Märkligt är att sexköp som har ett lågt straffvärde, max 6 månaders fängelse likvärdigt med snatteri, anses som ett så allvarligt brott. Som om sexköp var ett svårartat ideologiskt och moraliskt brott. Människorov och förberedelse för människorov är däremot oerhört allvarliga brott. Människorov har som minimistraff 4 år och upp till max livstids fängelse.

Abdo Goryia är en socialdemokratisk politiker i Tensta i Stockholm som i maj i år häktades för försök till människorov. Han är numera släppt och utredningen fortsätter och han kommer med all sannolikhet att ställas inför rätta efter valet. Trots att misstankegraden är hög och brottet är synnerligen allvarligt står Abdo Goryia fortfarande som andra namn på Socialdemokraternas lista till kommunfullmäktige.

Detta är utomordentligt märkvärdigt. Speciellt mot bakgrund av att vi faktiskt har, enligt Ungdomsstyrelsen, ca 8 500 ungdomar som är rädda för att de inte få välja vem de vill gifta sig med. De är oroliga för att föras bort och tvingas gifta sig med någon som släkten valt. Att Socialdemokraterna i ett invandrartätt område som Tensta har en kandidat till Kommunfullmäktige som enligt polisen varit med och förberett att röva bort en ung flicka för att flickans fader inte var nöjd med flickans val av partner. Vilka signaler skickar detta till de ungdomar som är rädda för att inte få välja partner?

Jag kan förstå att man kan använda sig av argumentet att Abdo Goryia inte är åtalad och dömd än. Men jag kan inte förstå att man inte har förmåga att se att det Abdo faktiskt är misstänkt för, och tidigare häktad för, är ett synnerligen allvarligt brott. Ett brott som kränker en ung människa mänskliga rättigheter. Brottets straffvärde är likvärdigt med mordförsök. Det hela är ytterst allvarligt. Inte nog med att Abdo Goryia är misstänkt för människorov utan att den socialdemokratiska ledningens oförmåga att förstå vidden av fallet.

Julian Assange, grundare av WikiLeaks

För drygt två veckor sedan exploderade ytterligare en skandal. Grundaren av Wikileaks, Julian Assange, anhölls i sin frånvaro misstänkt för våldtäkt och ofredande mot två kvinnor. Denna nyhet kablades ut över världen. Efter 24 timmar upphävs beslutet. För att efter ytterligare några dagar ändras igen efter överklagande från de anmälande kvinnornas advokat Claes Borgström.

Det som är trist är att väldigt många bloggare ser detta fall som ett bevis på att vi i Sverige har lagar som ensidigt gynnar kvinnor och att män är rättslösa när det gäller sexualbrott. Så är det naturligtvis inte. Fortfarande är kvinnor diskriminerade generellt. Det finns dock stora brister i såväl lagstiftning som praktisk rättsskipning.

Hur har det här fallet blivit så konstigt? När en jouråklagare får ett brottmål beskrivit för sig per telefon av polisen, som i det aktuella fallet och som är normalt, behöver jouråklagaren fatta ett beslut. I det aktuella fallet med Julian Assange fanns det en överhängande risk att han skulle kunna avvika till utlandet och försvåra utredningen. Så åklagarens beslutet att anhålla Julian i sin frånvaro var korrekt. Vad den uppringande polisen berättade för åklagaren får vi nog aldrig veta. Men som det verkar var förhören med de båda kvinnorna som anmälde Julian Assange inte avslutade när jouråklagaren fattade sitt beslut. Så polismannen borde rimligen enbart kunnat framföra det som framkom i samband med att polisanmälan upprättades.

Med anledning av den massmediala uppmärksamheten av fallet fick åklagare Eva Finné i uppdrag att granska fallet. Då hon hade både polisanmälan och förhören med de två kvinnorna, ett bättre underlag, kunde hon fatta ett bättre beslut. Våldtäktsanklagelserna ströks. Kvar fanns bara anklagelserna om ofredande.

Situationen idag är att Julian är misstänkt för såväl våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt ofredande och ofredande. Åklagaren vill utreda fallet fullständigt. Det tycker jag är bra. En så allvarligt brott som våldtäkt måste utredas grundligt och utredningen måste göras professionellt och skyndsamt. Däremot ska åklagaren inte berätta för pressen om innehåll i sekretessbelagt material.

Vad som kan konstateras i detta fall är att andra allvarliga fel har begåtts. Tanken bakom ett anhållande av en person är att se till att polisen får möjlighet att förhöra en misstänkt innan denne avviker. Genom att en åklagare på fredagskvällen bekräftade för Expressen att Julian Assange var anhållen i sin frånvaro medförde det att Expressen sent på fredagskvällen publicerade uppgiften. Det som är extra dumt är att genom att åklagaren bekräftade uppgifterna så fick Julian Assange en ”varning via media” att han var anhållen i sin frånvaro och kunde därmed avvika om det var hans önskan. Så åklagaren som bekräftade inte bara försvårade polisen möjligheter att göra en bra utredning utan medverkade till att Julians rykte kraftigt försämrades.

Åklagarnas hanterande av fallet är nu anmält till JO som ska utreda huruvida något fel begåtts. Det är också bra. Det är inte lagstiftningens fel att Julian Assenge fått löpa gatlopp i världspressen. Det är åklagarens fel.

Jag kan förstå att det inte kan ha varit speciellt roligt för Julian Assange att läsa på löpsedlar att han var anhållen i sin frånvaro för våldtäkt. Att han inte förstod, ville förstå, att anklagelserna mot honom kom från två av de kvinnor han haft sex med kan väl anses som dålig social kompetens. Att Julian i början försökte få omvärlden att tro att han var utsatt för en smutskastningskampanj orkestrerad av Pentagon framstår bara som fånigt. Hans eget beteende har medverkat till att förtroendet för honom har minskat. Sett mot bakgrund att han genom sin verksamhet har satt sig i en utsatt position tror jag att man kan vara överens om att hans förmåga att hantera media inte är hundraprocentig.

Detta fall berör många olika aspekter av sexuellt våld mot kvinnor och hur vi ska komma tillrätta med det så jag kan lova att jag kommer att återkomma till det. Det kommer inte att dröja länge.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*