”Läckor” hos polisen/åklagaren som utreder WikiLeaks?

Utredningen av sexanklagelserna mot Julian Assange tog idag ytterligare en ny vändning. Enligt en artikel i Aftonbladet idag har Stockholmspolisens enhet för interna utredningar gjort en anmälan till JK och begärt att det ska utredas om brott mot tystnadsplikten har begåtts i samband med att sekretessbelagt förhörsprotokoll utlämnades till Aftonbladet.

WikilLeaks utredningen har läckt tidigare. Då när åklagaren bekräftade att Julian Assange var anhållen i sin frånvaro misstänkt för bl.a. våldtäkt. Den läckan medförde att Julian Assange hamnade i världspressen som en misstänkt våldtäktsman. Det vore ju förnämligt om JK också kunde utreda om brott begicks när det skedde. Detaljer om detta finns att läsa här.

Enligt uppgifter på www.aklagare.se sidor kan man läsa:

Informationen om anhållandet nådde, på ett sätt som Åklagarmyndigheten inte känner till och heller inte får efterforska, en svensk nyhetsredaktion. Redaktionen kontaktade jouråklagaren under fredagskvällen. När åklagaren fick klart för sig att redaktionen kände till alla detaljer i ärendet bekräftade åklagaren att det fanns ett sådant ärende som gällde den aktuella personen, dvs. Julian Assange.

Åklagaren lämnade dock inga som helst uppgifter om detaljer i ärendet. Detta är mycket viktigt i synnerhet vid sexualbrott, eftersom uppgifter om de inblandade personerna måste skyddas. Detta finns reglerat i sekretesslagen.

Enligt aklagare.se är det utrett att bara några timmar efter beslutet, kl 17.00, när ”åklagaren fick klart för sig att (Expressen)redaktionen kände till alla detaljer i ärendet bekräftade åklagaren att det fanns ett sådant ärende som gällde den aktuella personen, dvs. Julian Assange.” Detta bekräftande fick till konsekvens att Expressen publicerade anhållningsbeslutet och historien spreds via massmedia och bloggar över världen. Uppenbart är att publiceringen har skadat Julian Assanges rykte. Bland annat har det lett till att medarbetare på WikiLeaks kräver att Julian slutar som talesperson.

Hela historien är inte rolig. Men det är lite skrattretande att ”leaks” av sekretessbelagda handlingar är såväl WikiLeaks uppgång och kanske dess fall. Att Sverige som är det land som WikiLeaks har valt för att ha sina servrar med anledning av att ”källskyddet” är så starkt är det land som kanske orsakat WikiLeaks dess största motgång hittills. Som en knorr på hela denna märkliga historia kan jag för de som inte redan vet om det avslöja att en del av anklagelserna mot Julian Assange är ett läckande personligt skydd använt under en amorös eskapad.

Fortsättning följer.

En reaktion på “”Läckor” hos polisen/åklagaren som utreder WikiLeaks?

 1. Det är stor skyllnad mellan den sekretesbelagda information som Amerika hade, där det stod självklart att det begicks otroliga brått mot mänskligheten, till den sekretesbelagda smutskastning anklagelser om våldtäckt, som är inte annat en anklagelser, det handlar inte om dokument som bekräftar ett brott, utom enbart om anklagelser som inte är bevisade.
  Det vore annat i fall man skidade en film där det bevisas en våldtäckt, eftersom mannen i frågan ska skyddas eller liknande.
  Men mannen i frågan ska inte skyddas, ska smutskastas. Att amerikaner i Irak begick brått, det är ingen smutskastning, det som lämnades i Internet är dokument som visar väldigt konkrett vad som hände.
  Smutskastning är anklagelser som saknar grund, kan dessa bevisas, då handlar det om information.
  Anklagelserna mot honom om våldtäckt handlar inte om någonting man vet hände, bara om något som man misstänker.
  Det handlar inte om något man kan bevisa. Amerika har ständigt anklagas för att inte följa internationella överenskommelser och respektera de mänskliga rättigheter.
  Men det som hände här är att man bevisade detta och dokumenterna nåt hela världen.
  Men det finns inga dokumment som verkligen bevisar hans skuld. Skulle finnas en film eller liknande som visade hans skuld, det vore annat.
  Men finns ingenting, då ska detta sekretessbelagas eftersom det är inte säkert att anklagelserna stämmer. Då kan det handla enbart om smutskastining.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*