Varför är våldtäktsanklagelsen mot Julian Assanges så viktig?

Att Julian Assange har blivit anmäld för våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt ofredande och ofredande av två kvinnor är välkänt. Att tre olika åklagare har bedömt fallet på tre olika sätt är också välkänt om än lite förbryllande för de flesta.

Varför anser jag att denna historia är så viktig? För det första visar det att vår sexuallagstiftning är mycket svårbegriplig även för våra åklagare. Att tre åklagare fattar tre avvikande beslut med flera olika tänkbara brottsrubriceringar är förvånansvärt. Om de som har som yrke att förstå och tolka våra lagar inte vet vad som gäller hur kan man då begära att vanliga medborgare ska veta vad som gäller? Medborgare som ibland även förtär alkohol. Och hur ska våra barn kunna nånsin kunna begripa. Så Assangehistorien visar att vi har en nästintill obegriplig sexuallagstiftning. Detta måste ändras.

Hur polisen agerat och hur de genomfört sina förhör verkar lämna mycket att önska. Hur kommer det sig att ett beslut om anhållan utfärdas innan polisförhören med målsägarna är slutförda? Anledningen till att anhållan hävdes efter 24 timmar var just det faktum att åklagare Eva Finné hade tillgång till polisförhören. Jouråklagaren fick ärendet föredragit per telefon av en polisman. Jag vet att det är det normala arbetssättet. Frågan är, är det bra? Leder det till önskat resultat? Är det rättssäkert?

Trots att förundersökningen är sekretessbelagd har information läckts till media mycket snabbt. Vid flera tillfällen. Det har fått till resultat att den misstänkte kastats ut till en ”allmän media-domstol” där han omöjligen kan försvara sig. Effekten är att Julian betraktas som en trolig sexbrottsling. Detta äventyrar hans möjlighet till en rättvis rättegång om nu fallet skulle gå så långt vilket jag inte tror. Och inte att glömma bort, Julians personliga integritet har kränkts. Skadorna är mycket stora. Visserligen kan någon påstå att Julian Assange inte är en gentleman. Han har grundat WikiLeaks och givit ansikte åt WillieLeaks. Det har framgått tydligt. Men är det brottsligt?

Fallet gäller två offentliga personer plus ytterligare en person vars identitet måste skyddas. Det misstänkte är som alla vet Julian Assange, grundare av och talesperson för WikiLeaks. En av målsägarna är Anna Ardin, politisk sekreterare och pressansvarig i den socialdemokratiska och kristna Broderskapsrörelsen. Anna Ardin kandiderar också till kommunfullmäktige i Stockholm för socialdemokraterna och är därför att anses som en offentlig person och som följaktligen bör tåla en ingående granskning. Anna Ardin är också feminist och har på bloggar skrivit om hur man bäst lagligen ska hämnas på män som dumpar och är otrogna. Så det finns fog för en en granskningskommission i detta ärende. En kommission som Claes Borgström och socialdemokraterna kampanjat för.

Broderskapsrörelsen som bjudit in Julian Assange till ett seminarium har också agerat märkligt. När organisationens pressekreterare enligt egen uppgift blir våldtagen av en inbjuden talare säger ordföranden i Broderskapsrörelsen att ”det som hänt har hänt på fritid och att Anna Ardin är sjukskriven”. Är det så som Broderskaprörelsen hanterar sexuellt våld mot kvinnor. Det verkar som om man är mer intresserad av att skicka representanter till Ship to Gaza än försöka reda ut en sexskandal bland personalen och inbjudna talare.

Fallet har fått stor uppmärksamhet i media och på nätet. Inte bara i Sverige utan över hela världen. Om man följer lite av det som skrivs kan man snabbt se att det råder oerhört mycket missförstånd om vår lagstiftning och hur våra myndigheter bedriver sitt arbete. Det är ju inte konstigt att sexuella överfall förekommer så ofta när människor inte verka veta vad som gäller. Det är en stor skillnad på olika människors uppfattning om vad som är våldtäkt och hur det definieras i lagen. Så kan det inte få fortsätta att vara.

Förhoppningsvis kan detta fall leda till en konstruktiv diskussion som mynnar ut i att vi får en ny sexuallagstiftning och nya riktlinjer för hur våra myndigheter ska arbeta så att vi inte bara kan få rättvisa domar utan att vi ska få en rättssäkerhet som omfattar alla parter medborgare. Och att äntligen kvinnor och män blir lika inför lagen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*