Något döljs medvetet i ”affären” Assange!!!

Som snart hela världen vet är Julian Assange (JA) misstänkt för våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt ofredande och ofredande. Och det är två svenska kvinnor som anmält honom. Efter många minst sagt underliga turer är det många som frågar sig hur det egentligen förhåller sig med anklagelserna?

Först anhålles JA i sin frånvaro, sen sprider Expressen nyheten, dagen efter hävs anhållningsbeslutet och efter ytterligare några dagar återupptas förundersökningen med fler brottsrubriceringar. Trots detta anhålls inte JA. Tre olika åklagare gör tre helt olika bedömningar. Vår sexuallagstiftning måste vara mycket svår att förstå även för våra åklagare.

När anhållandet blir känt lanserades massvis med konspirationsteorier om att Pentagon eller någon underrättelsetjänst hade gillrat en ”honungsfälla” för JA. I  sina första uttalanden lät JA oss förstå att det handlade om en organiserad smutskastningskampanj. JA kunde inte tro att våldtäktsanmälan hade att göra med hans eget sexuella beteende. Som det ser ut är JA inte den bästa på att ”jonglera” med två olika kvinnor.

De minst sagt underliga turerna i affären har fått bloggare att helt tappa fattningen och  utan förbehåll redovisa sina fördomar i extremt högt tonläge. På femistbloggar anses JA skyldig. Han ses som ett typexempel på en man med makt och som sådan en person som seriemässigt begår övergrepp, precis som alla andra män. JAs övergrepp är helt i linje med teorin om könsmaktsordningen och eftersom teorin är sann måste JA vara skyldig. Förvirrade manliga bloggare skriver att JA redan är dömd av ett rättssystem som är kapat av feminister och det är bara en fråga innan JA låses in och nyckeln kastas bort. Han är helt chanslös mot ett gäng kvinnliga åklagare. Och, precis som alla män, helt rättslös. Allt enligt bloggarna.

Värst är de manliga bloggarna. De öser ur sig åratal av undertryckt kvinnohat. Deras hat av kvinnor får Sverigedemokraternas hat av invandrare att framstå som mild kritik.

Vilket ansvar har journalister och tidningar för det som uppstått? Vilket ansvar har polis och åklagarmyndigheten? Helt klart är att om åklagarmyndigheten inte bekräftat  anhållningsbeslutet hade denna affär troligen inte blivit känd.

Vad är sant och falskt i våldtäktsanklagelserna mot Julian Assange?

Med anledning av vad som hänt och det som händer är det av yttersta vikt att det blir klarlagt vad som är sant och falskt i denna affär. Då en av de anmälande kvinnorna också kandiderar till kommunfullmäktige och således är en person som söker väljarnas förtroende är det viktigt att vi får full klarhet i denna affär innan valet.

Huvudpersonerna i dramat

Den misstänkte är som alla vet nu Julian Assange (JA), grundare och talesperson för WikiLeaks.

En av de två kvinnorna som anmält JA är Anna Ardin, (AA). AA kandiderar till kommunfullmäktige för Socialdemokraterna. Hon står på plats 12 på listan för Bromma-Kungsholmen. Allt enligt Valmyndigheten. AA är person som söker väljarnas förtroende. Som sådan är hon en offentlig person som bör tåla en granskning.

AA arbetar i Broderskapsrörelsen, socialdemokraternas kristna organisation, som press- och politisk sekreterare. Hon är kristen, socialdemokrat, djurrättsaktivist, motståndare mot abort från vänster och feminist. På AAs egen blogg beskriver hon sig själv:

…är statsvetare, kommunikatör, entreprenör och frilansskribent med särskilda kunskaper inom tro & politik, jämlikhetsfrågor, feminism och Latinamerika.

Den andra kvinnan, Kvinna 2, som anmält JA är kopplad till Kristen Vänster. Mig veterligen  söker hon inga förtroendeuppdrag. Därför är det viktigt att hennes rätt till sekretess bevaras.

Vad är det egentligen som har hänt?

Det är sant att JA har haft sexuella relationer med de båda kvinnorna. Sex som i alla fall var ömsesidigt samtyckt från början. Av skäl som inte är helt kända för oss ”urartade” det hela enligt kvinnorna och det övergick till övergrepp.

JA har inte berättat för kvinnorna om sina amorösa affärer. När de blev medvetna om att JA hade sexuella relationer med dem båda ledde det så småningom fram till en polisanmälan den 20 augusti.

Överåklagare Marianne Ny som fattade beslutet att återuppta förundersökningen har som mål att reda ut hela denna affär grundligt. Det är bra och utomordentligt viktigt. Våldtäkt är ett mycket allvarligt brott och alla anmälningar måste utredas noggrant. Det innebär förhör med målsägare, den misstänkte och eventuella vittnen. Förhoppningsvis kommer vi så snart undersökningen är klar få full klarhet i vad som har hänt.

Det som är besvärande i detta fall är att AA vid åtminstone två separata tillfällen har raderat sina egna bloggkommentarer från den 14 augusti. Kommentarer som talar till JAs fördel. Det är naturligtvis omöjligt att nu veta varför AA raderat kommentarer på sin blogg. Klart är att hon inte önskat att kommentarerna ska vara ”publika”. Då kommentarerna visar att hon var tillfreds och njöt av JAs sällskap och uppmärksamhet verkar det konstigt mot bakgrund av att hon i polisförhör 6 dagar senare uppger att han utövat oönskat sexuellt tvång mot henne 15-20 timmar tidigare. Och, som det verkar, sammanbodde de efter kommentarerna skrevs.

För att man bättre ska kunna förstå innebörden av de raderade kommentarerna krävs att de sätts in i ett sammanhang. Jag arbetar därför med att sammanställa en kronologisk lista över kända händelser sett över tid. Målet är att listan ska vara så pass fullständig att man i alla fall kan göra en bedömning vad som verkar rimligt och vad som är osannolikt i denna affär.

Avsikten är inte att på något sätt initiera en ”domstol på nätet”.  Tanken är bara att bereda väljare en möjlighet att före valet ta ställning till detta för kunna göra bedömningen om Anna Ardin är en god representant.

Givetvis är vi intresserade av att höra Anna Ardins egen förklaring till den uppkomna situationen. Vi lovar att upplåta okommenterade sidor om hon önskar förklara sig.

11 reaktion på “Något döljs medvetet i ”affären” Assange!!!

 1. Visst har du väl öppnat en ”domstol på nätet” mot Anna nu?

  Oberoende av vad Julian Assange gjort/inte gjort mot de två kvinnorna betraktar jag också honom som ett brottsoffer idag. Offer för åklagarens läckande från förundersökningssekretessen och för Expressen. Att han är en höggradigt offentlig person ändrar inte kravet på sekretess vid förundersökning. Samma sak gäller Anna, också hon en offentlig person. Men du kanske anser att ingen av dem behöver lagens beskydd? Kanske du tror att det ligger en slags rättvisa i att om Julian hängs ut, ska också Anna hängas ut? Och att din roll är att ”balansera”. Nä du!

  Vi vet inte riktigt vad som hänt. Bedömningsvis rör sig dessa fall i gråzonen mellan sexbrottslighet och vanligt skitstövleri. Det har blossat upp en nätdebatt bland antifeministiska aktivister (Oscar Swartz, PP, du m fl) som nu ställer krav på att denna gråzon ska breddas – till förmån för män som beter sig illa. Att kvinnor ska lära sig tåla mer. Att i synnerhet kvinnor som tar en ”stor man” vid handen och för honom till sin säng bör acceptera och tåla extra mycket skitstövleri.

  Det accepterar jag inte!

  Jag tror att vi bevittnar en kulturkrock mellan gammaldags redneck aussie-attityd till kvinnor och svenska självmedvetna kvinnors krav på egenmakt. Och vill göra klart för den feministhatande nätmobben att tiden har sprungit ifrån er. Ni har inte en chans att få återvända till gamla tiders griseri – utan att riskera öppet & rakt tal från kvinnor, i värsta fall en polisanmälan. Skammen är er!

  • Tack för dina intressanta kommentarer.

   Att jag efter övervägande fattade beslutet att publicera Anna Ardins namn beror på två saker. Det ena är att Anna Ardin ställer upp som kandidat till kommunfullmäktige. Hon är en offentligt person som söker ett förtroendeuppdrag och bör som sådan granskas. Det andra skälet är att det finns bevis att Anna Ardin aktivt försöker att dölja information som pekar på att Julian är oskyldig till de brott han anmälts för. Mitt beslut har inget att göra med att Julian blivit uthängd.

   Du skriver att du tror att det vi ser är en krock mellan en redneck aussie och självmedvetna kvinnors krav på egenmakt. Vilken information baserar du din åsikt på?

   Du skriver också att du tror att ”brottet” ligger nånstans mellan sexbrott och svineri? Hur har du kommit fram till denna slutsats?

   Till sist. Om det visar sig att Anna Ardin har hittat på anklagelserna mot Julian med det enda syftet att skada honom, är det då rätt att publicera Anna Ardins namn?

 2. Hej!

  Mina bedömningar av vad som hänt kommer från skvallret på nätet och från *va´hon nu heter?* Wikkileaks vice talesperson på Island. Hon sa nåt om red neck aussie. Hon är kvinna och kan tänkas ha erfarenhet av Julian Assange privata sida. Även om de inte parat sig 🙂

  Jag ska inte vara styv i korken, för ingen av oss vet vad som hände. Min allmänna erfarenhet är dock att barndom & tonår sitter ganska djupt i vårt kulturella ”jag”. I synnerhet i det erotiska och i förhållande till hur man behandlar barn – i den starkt emotionella sfären av vårt jag.

  Det förefaller mig som om misstanken handlar om något som inte är våldtäkt i den mening många tänker sig – mörka parker, knivar, strupgrepp, blodiga underliv etc. Utan mer det som många (kvinnor) har erfarenhet av – att man börjar så fint i sängen, men sen spårar något ur, som är som tvång, men inte direkt hotande strupgrepp (som en liknelse). Och att det är svårt att ”nå fram” med protester då. I så fall måste man ställa till ett jättedrama och det kanske man inte vill/vågar. I synnerhet inte om man blandat ihop sin yrkesroll med erotiken. Skam blandat med alltför stor respekt för frihetshjälten blandat med den alltför vanliga kvinnliga förlamade reaktionen vid övergrepp *det här händer inte, händer inte, händer inte*

  Det är ju inte ens säkert att det är ett ”brott”. Det enda säkra är att åklagaren måste rubricera en misstanke i något lagrum för att starta en förundersökning.

  Jag vill peka på en självklarhet, som ofta glöms bort i dialoger. Män vet inte så mycket om hur andra män beter sig i sängen; kvinnor vet mycket mer. Och naturligtvis vice versa. Kanhända drar vi därför skilda slutsatser, fyller ut med fantasier, baserade på det lilla vi vet?

  • Att försöka avgöra vad en person gjort utifrån allmänna egenskaper är självklart svårt. Jag har läst vad Birgitta Jonsdottir säger om Julian Assange. Jag tar ut en kommentar ”WikiLeaks has already been damaged by the way the matter was handled in the beginning. It has really been astonishing to follow the matter from beginning to end, insisting that ”there is nothing that indicates that a rape has been committed.” And yet, ”three words have been connected: Julian — Wikileaks — Rape. So of course the effects on Wikileaks have not been good,” she said.

   Även om Birgitta Jonsdottir skulle ansett att Julian Assange är en redneck aussie male chauvinist pig (hon har inte sagt just detta) så säger hon att hon inte tror att Jullian har HANDLAT som anmälarna säger i sin anmälan. ”there is nothing that indicates that a rape has been committed.”

   Jag är av åsikten att vi måste bedöma människor för sina handlingar. Inte vad de säger. Jag kommer återkomma till denna fråga i nästa inlägg.

   Skvaller måste vi försöka undvika. Däremot är det bra om nya fakta kan komma fram. Jag ska redovisa hur Anna Ardin aktivt försökt dölja fakta som pekar på att Julian Assange är oskyldig. Vore också bra om andra som har ”sett och hört” vad som verkligen har hänt redovisar detta. Som det nu är verkar det som om Könskriget 2 har brutit ut. Feminister och anti-feminister försöker förolämpa varandra på nätet.

   • Javisst…vi vet ingenting som tyder på att ”a rape” i den mening vi folkligt föreställer oss en våldtäkt har inträffat. ”Såvitt läckaget från åklagaren visar har inte heller de anmälande kvinnorna påstått något sådant. En fråga de ställde handlade om huruvida det fanns juridiska möjligheter att tvinga honom till provtagning (HIV-rädsla). Det är viktigt att vi intellektuellt förstår att det jurist-språkliga (brottsbeteckningen) avsevärt kan skilja sig från våra privata föreställningar om hur en våldtäkt går till.

    Det är därför jag skriver om ”gråzonen” mellan sexualiserat våld och ordinärt skitstövleri. Det är i denna gråzon många rättsliga och moraliska och ideologiska konflikter utspelar sig.

    Man kan dömas för misshandel, när den handling man utfört bara består av en knuff eller lätt örfil i syfte att injaga rädsla (hot). Lika ”små” handlingar inom den sexuella sfären kan vara ett sexbrott. Det avgörande för fällande dom brukar vara ”det brottsliga uppsåtet”.
    En gärningsman, som kört upp en fjärrkontroll i ändtarmen, så att kvinnan måste sys på sjukhus, samtidigt som han hållit håret i så hårt grepp att blodbristningar i hårbotten uppstod – han kan bli frikänd! Om han visar lämplig ånger *ääääh* Det var ju inte meningen att ta i så hårt va…Hon gillar ju hårda tag va….Jag begrep inte att hon inte ville va…*ääääh* Rätten kan bedöma att han inte haft något brottsligt uppsåt och att han därför inte kan dömas till ansvar.

    Vi rör oss på svår mark!

   • Hej Gunnel,

    Jag har läst dina kommentarer här och på min blogg. Jag tror att vi är överens om slutmålet. Lika värde och lika rättigheter. Vi är ännu inte överens om hur vi bäst ska komma dit.

    Du frågar ” Är det verkligen ”jämställdhet” lagen syftar till?” Då mitt svar på denna och andra frågor du har är för långt för bara en kommentar på Newsmill lovar jag att återkomma med ett inlägg i frågan.

    Till sist. Du skriver ” Vet du någon enskild lag som kan förändra en hel kultur Göran? Är det inte orimligt att ställa det kravet, för att sedan peka på misslyckande?”
    Om vi vill förändra samhället måste med nödvändighet lagar som påstås medföra förändring också i praktiken medföra förändring. Om vi inför en lag som reglerar förhållandet mellan prostituerade och de som köper sex och påstår att den ska förändra, reglera förhållandet mellan könen är det ett befängt önsketänkande.

    Sexköpslagen kan möjligen jämställa prostituerade med sexköpare. Det är väl inte den jämställdhet vi önskar?

    För att reglera relationen mellan könen måste vi införa lagar som reglerar just relationen mellan könen. En samtyckeslagstiftning gör just det. Och en sån lag kan, precis som du efterlyser, förändra en hel kultur.

    Jag återkommer

   • Ja, vi får säkert fler tillfällen till konfliktfyllt, men förhoppningsvis respektfullt meningsutbyte 🙂

    Bara en tanketråd tills nästa gång: Du frågade: ”Sexköpslagen kan möjligen jämställa prostituerade med sexköpare. Det är väl inte den jämställdhet vi önskar?”

    Nä! Men vi ska nog inte vara främmande för tanken att sexköpslagen utrustat prostituerade kvinnor med mer social ”makt” än de tidigare hade tillgång till. Något som sexköpare brukar uppfatta som orättvist – som om deras lust eller kön eller handlingar är ”fulare” än den prostituerades. Vi bör dock betrakta denna orättvisa i skenet av vem som förut var ”fulast” och mest stigmatiserad. Inte för att det är ett mål att skryta med, men kanske ett litet steg på vägen?.

    Tack tills vidare!

   • Säkerligen.

    Sexköpslagen skapar mer jämställdhet mellan köparen och säljaren. Vad jag menar med det är att det i sig inte skapar mer jämställdhet mellan könen. Lite snabbt skrivet av mig.

    Självklart ska prostituerade ha mer makt i relation till kunden. I viss mening har prostituerade mer makt mot männen än vad vanliga kvinnor har. Dvs om alla kvinnor sålde sex skulle de ha större lagstöd.

 3. Jag glömde…Du ställde en fråga:
  ”Till sist. Om det visar sig att Anna Ardin har hittat på anklagelserna mot Julian med det enda syftet att skada honom, är det då rätt att publicera Anna Ardins namn?”

  Svar: Nej! Inte så länge förundersökning pågår. Både förundersökningen mot Assange OCH en eventuellt senare förundersökning mot Anna för falsk tillvitelse. Namn ska kunna publiceras efter dom. Det är vår moderna variant av skamstraff, men först efter dom.! Ofta är det en sunkig handling också då.

  Vad som nu utspelar sig av skvaller & smutskastning bland tusentals hysteriska näthatare är ett BROTT av stora mått. Men ingen kommer att åka fast för det *suck*

 4. Lyckliga Horan
  ____________________
  Lyckliga Horan
  du finns inte mer
  du har fördrivits
  från våra kvarter.

  På torskens lekplatser
  är snuten och trålar.

  Det ska fan
  dra in några stålar,
  när alla kunder
  drivs bort med batongen!

  Tystnat har skrattet,
  ej längre ser man
  den vaggande gången!

  Snuten och Fryshuset
  sprider sin kyla.
  Ibland betongen
  hörs vargarna yla.

  Lugna Gatan
  har tagit över.
  Det ska fan
  dra in någon klöver!

  Lyckliga horan
  du som var så skön
  när får vi åter
  höra ditt stö ö ööön…

  [Melodi:Lyckliga Gatan]

  Skämt åsido: Att kriminalisera ena parten i en uppgörelse mellan samtyckande vuxna är väl ändå inte ”jämlikhet”? Om någon av parterna ska ses som offer,är det inte motpartnern i sexköpet som är skyldig utan någon tredje part som försatt offret i ekonomisk eller sexuell nöd. Jämför vad som händer i krig etc.Sexköp är inte dåligt,det
  är mindre bra.Ett surrogat.Förbud mot sexköp skrämmer hyggliga köpare mest,säljarna får hålla till godo med de ohyggliga…

 5. Pingback: links for 2010-12-11 « Ibn Kafka's obiter dicta – divagations d'un juriste marocain en liberté surveillée

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*