Sexfrid är inte omvänd bevisbörda

Om det inte är ja, ja, ja är det NEJ, NEJ, NEJ

Våldtäkt är ett grymt och mycket allvarligt brott. Våldtäkt förekommer i väsentligt högre grad än vad många tror. De flesta som begår våldtäkt ställs inte inför rätta. Tyvärr händer det att oskyldiga döms. Målet för en bra lagstiftning är att fler gärningsmän ska lagföras och att inga oskyldiga ska dömas. Rättssäkerhet och likhet inför lag måste också gälla.

Som lagstiftningen är idag är den diskriminerande mot kvinnor. Mannen har enorma fördelar i hur lagen är skriven och i hela rättsprocessen. Män och kvinnor är inte lika inför lagen. Ett problem idag är att domstolsförhandlingen baseras mycket på det som sägs i domstolen istället för att baseras på det material som framkommit i utredningar. Dvs vad som är klarlagt faktiskt hände. Inte vad parterna tyckte eller i domstol tycker om det som hände. Anledningen till att det är så är brister i förundersökningar.

Jag ska försöka ta ett exempel om något helt annat så att alla förstår vad jag menar. Idag har alla, män och kvinnor, rätt till vår egen bostad. Vi har samhällets skydd i vår bostad. Samhället garanterar oss hemfrid.

Ingen har rätt att utan vår tillåtelse, samtycke, att ta sig in i vårt hem. Detta är ovillkorligt. Det är du som bestämmer om vem som får komma in och, om du samtyckt till att de kommit in, är det du och enbart du som bestämmer hur länge de får stanna. Om du efter ett tag vill att de ska gå måste de gå även om du 20 minuter tidigare samtyckt till att de kom in.

Om du bjuder en vän på middag i hemmet har du samtyckt till att vännen får komma in i ditt hem. Om vännen nu redan till förrätten efter en drink börjar antasta din fru eller på annat sätt beter sig illa (det avgör du) har du rätt att be vännen gå. Om vännen vägrar har du rätt att med våld (nödvärnsrätt) avlägsna vännen. Du kan även ringa till polis som kommer se till att personen avlägsnar sig.

Även om vännen var inbjuden till en fyrarättersmiddag med avéc kan du be honom gå efter förrätten. Vännen kan aldrig hävda att han har rätt att vara kvar eftersom han var inbjuden till en fyrarättersmiddag. Du har i ditt hem alltid rätt att ”avbryta leveransen”. Att det är så här världen över är en självklarhet. Ingen man skulle vilja ändra på detta.

När det gäller hemfrid finns det ingen som påstår att det råder omvänd bevisföring. Om en man skulle hävda det skulle han framstå som från vettet.

Hur skulle hemfriden se ut om den var skriven på samma sätt som sexualbrottslagen. Jo, då skulle lagtexten se ut ungefär så här:

Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar sig kvar i en annan persons bostad dömes för hemfridsbrott till fängelse i lägst sex månader och högst två år.

Om lagen såg ut som ovan innebär det att vi har rätt att säga nej till att människor vistas i vår bostad. Vi har rätt att säga nej till och avvisa människor som kommit in i vår bostad. Men vi måste enligt lagen göra det så att personen som vistas i vår bostad förstår att han vistas i vår bostad olovligen. Om personen inte förstår att vi vill att han ska avlägsna sig har han rätt att vistas där.

I praktiken skulle lagen enligt ovan innebära att alla har rätt att kliva in i vår bostad och vi har rätt att säga till dem att gå. Vi skulle också ha en massa domar som skulle sluta med något i stil med. ”Det kan inte uteslutas att NN samtyckt till att XY vistats i bostaden.”

Om vi hade en lag om hemfrid enligt ovan skulle alla förstå att den skyddar alla de som vill komma in i vår bostad. Och att den försvårar vår rätt till skydd i vår bostad. Om det nu skulle vara så att alla de som saknar bostad skulle vara män och alla de som har bostad skulle vara kvinnor skulle alla förstå att lagen skyddar hemlösa och diskriminerar bostadsägare.

Ingen, absolut ingen, vill att vi ska ändra lagen om hemfrid så att den ska påminna om lagen om våldtäkt. För mig är det uppenbart att lagen om våldtäkt är diskriminerade mot de som våldtas, kvinnor.

Vad vi behöver är en lag om ”sexfrid” som är lik den vi har om hemfrid. En väl skriven lag om samtycke är precis en lag som sexfrid.

12 reaktion på “Sexfrid är inte omvänd bevisbörda

 1. Tycker att det är en helt lysande jämförelse!

  Men vill ändå påpeka att det faktiskt inte bara är kvinnor som våldtas. Alla kön kan utsättas för våldtäkt och sexualbrott, och alla kön kan begå dem.

 2. Vad är det sedan för skillnad om husvärdinnan lägger till ett ”Varsågod stig in” då hon öppnar dörren till sitt hem eller om hon låter bli? Det finns säkert många sätt att visa att man är inviterad till ett hem utan att det skall uttryckligen behöva ske genom ett verbalt samtycke. Och bevisbördan i en domstol är fortsättningsvis den samma! Lika fullt kan hon ljuga rätten rakt upp i ögonen med att säga att hon aldrig samtyckt trots att hon de facto gjort det. Mängden av lögnhalsar minskar inte p.g.a. att vi inför en lag om verbalt samtycke!

  • Jag kan förstå av din kommentar att du inte ser någon skillnad mellan att du får ett ”Varsågod stig in” som en inbjudan eller att värdinnan är helt tyst. Jag vet inte något om din sociala kompetens men det kanske fattas något.

   Har förstått att du inte heller förstått vad ett samtycke är och varför det är något som är extremt bra för män och för kvinnor.

   Det handlar inte om verbala samtycken. Inte heller handlar det om samlagskontrakt som andra tomtar skriver. En samtyckeslagstiftning är ett tydligt och klart skydd för män och det kommer att minska antalet felaktiga och falska anmälningar.

   Läs gärna utredningen. Så du åtminstone vet vad det hela handlar om. Det är väl inte för mycket begärt?

 3. Vet du vad Göran Rudling – om en person öppnar en dörr till sitt hem och förblir tyst då dörren är på vid gavel, eller om personen tillägger ett ”Varsågod stig in”, så tolkar jag det åtminstone som om jag är lika välkommen i bägge fallen. En del personer önskar kaske att frossa i verbala hövlighets artikulationer som ”Varsågod stig in”, medan andra låter bli. Om det sedan är att tolka som om jag vore socialt inkompetent för den skull så överlämnar jag åt övriga att sia om!

  Målet med lagstiftningen om samtycke tycks vara att utvidga alla brottsrubriceringar som börjar med prefixet ”våld-” till att även omfatta handlingar där värdinnan givit sitt stilla samtycke till! I Kanada fördubblades visst antalet sexualbrottsanmälningar efter att lagen infördes. Tala sedan om en ökad rättssäkerhet!

  • ”om en person öppnar en dörr till sitt hem och förblir tyst då dörren är på vid gavel, eller om personen tillägger ett ”Varsågod stig in”, så tolkar jag det åtminstone som om jag är lika välkommen i bägge fallen.”
   Jag är säker på att du saknar något. Vad det är vet jag inte. Att du inte uppfattar någon skillnad mellan en person som säger något eller en person som är tyst indikerar att det möjligen är hörseln som fattas. Att du påstår att du tolkar en handling tillsammans med ett verbalt budskap på samma sätt som bara en handling tror jag på. Att det finns fler som du tror jag också på. Att din inställning är bisarr är jag säker på.

   Jag är också säker på att du inte har en aning om vad som är målet med lagstiftningen. Inte heller har du en aning om vad som är rättssäkerhet. Av det du skriver verkar det som du sitter på det du tänker med. Res på dig så kanske du tänker bättre

   Målet med lagstiftningen om samtycke tycks vara att utvidga alla brottsrubriceringar som börjar med prefixet ”våld-” till att även omfatta handlingar där värdinnan givit sitt stilla samtycke till! Vad är för dig ett stilla samtycke? Är det en handling eller är det en brist på handling. Är det en manifestation eller en brist på det? Är det ord eller är det brist på ord? Tal ut och berätta vad de egentligen menar.

   • Du undrar som vanligt Göran Rudling och jag skall hjälpa dig att reda ut saker och ting. Res således på dig och plocka fram ordboken och slå upp ordet ”gest”.

    Att öppna en dörr till sitt eget hem åt en person betyder oftast det samma som att säga ”Välkommen, stig på”. Eller att duka fram en kaffekopp och slå i kaffet är oftast det samma som att säga ”Varsågod drick”. Eller att följa hem med en kille efter en avslutad krogkväll är oftast det samma som att ge sitt stilla samtycke till sex.

    Dessa är invanda mönster som har legat till grund sedan urminnes tid för mänskligt umgänge. Problemet är förstås som vanligt när ondskefulla feministkrafter vill omtolka detta signalspråk och då till sin egen fördel i syfte att ytterligare utvidga den vapenarsenal som de vill förfoga över.

   • Tack för att du besvarat mina frågor vad du menar med vad ”stilla samtycke” är. Enligt ditt exempel är vad du kallar ”stilla samtycke” lika med inget samtycke alls.

    Att följa med någon hem betyder inte samtycke till sex. Inte ens när det är efter en krogkväll. Det är en självklarhet.

    En öppen dörr betyder inte att du är välkommen att gå in.

    En olåst bil betyder inte att vem som helst kan ta den och köra den.

    Att sola naken betyder inte att man vill ha sex med vem som helst.

    Att fråga efter pris på en vara betyder inte att man har köpt varan eller att man är intresserad av varan.

    Det som du kallar ”stilla samtycke” är inget samtycke alls. Så är det med dagens lagstiftning. Så kommer det vara med samtyckeslagstiftning.

   • Att följa med någon hem betyder inte samtycke till sex. Inte ens när det är efter en krogkväll. Det är en självklarhet.

    Jag tror att jag tidigare givit dig ett råd om att gå och fråga utomstående utanför någon krog vid stängningsdags vilket symbolvärde ett dylikt beteende har.

    En öppen dörr betyder inte att du är välkommen att gå in.

    Nu var frågan om det är någon skillnad om värdinnan då hon står i dörren skall behöva säga ”Varsågod, stig på” eller om det räcker med att hon håller dörren på vid gavel som en inbjudande gest? En synonym till gest är förresten åtbörd om du missade den biten i Kunskapsprovet.

   • Jag vet inte vem du är. Eller vad du har för bakgrund eller utbildning. Inte heller vet jag om du är eller har blivit anklagad för övergrepp. Det enda jag vet är att du har inte en aning om vad samtycke innebär. Och att du inte heller har en aning om vad som förslaget om en samtyckesreglering innebär. Den inställning till samtycke som du redovisar kan innebära att du kommer att hamna i problem i en framtid.

    Att en kvinna tackar ja till att följa med en man hem innebär inte att hon samtycker till sex.
    Att en kvinna klär sig utmanande innebär inte att hon samtycker till sex.
    Att en kvinna dansar med en man länge och intensivt innebär inte att hon samtycker till sex.
    Att en kvinna hånglar med en man innebär inte att hon samtycker till sex.

    Jag har förstått att du inte fattar det. Du behöver inte tala om för mig mer att du inte fattar det. Jag har förstått.

 4. Den inställning till samtycke som du redovisar kan innebära att du kommer att hamna i problem i en framtid.

  Det har du rätt i om jag mot förmodan skulle bosätta mig i feministernas Saudi Arabien, som är fyllt med hatiska och rabiata radikalfeminister. Vi såg redan vad kvinnan från Enköping i JA fallet ansåg vara ett övergrepp. Om man skall spärras in bland barnskändare i London efter att i bästa välmening försökt ha rätta till sitt misstag från kvällen innan då JA var för trött för att slutföra akten, så vet jag sedan inte vad detta tyder på om inte en minskad rättssäkerhet och en ökad laglöshet.

  Och sedan till min bakgrund. Civilingenjör, men med den skillnaden att jag blivit uppmanad på gatan av en utomstående kvinna ”att gå och sätt poliser på” när hon med egna ögon såg hur en dam fallerade i sitt försök och blev avslöjad som en lögnhora.

 5. Den som utsatts för våldtäkt måste alltså, enligt Rudlings resonemang om sexfrid, bevisa att inget samtycke till sex har givits. Annars råder väl omvänd bevisföring.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *