Sverigedemokraterna ”våldtar” undersökningar om våldtäkt

Är det så här det ser ut?

Våldtäkt och andra sexuella övergrepp är mycket allvarliga brott. Trots det har våldtäkt i Sverige ett lågt straffvärde. Våldtäkt är vanligt förekommande i Sverige trots att vi anser att vi kommit långt med jämställdheten. Under en följd av år har vi sett en kraftig ökning av antalet anmälningar utan en motsvarande ökning av antalet dömda. Uppklarningsprocenten har sjunkit. Antalet fall som läggs ned har ökat. Detta är mycket allvarligt.

Sverigedemokraterna presenterade den 25 augusti en ”rapport” om våldtäkter, ”Det är dags att tala klarspråk om våldtäkterna”. I rapporten försöker man påskina att invandringen ligger bakom ökningen av våldtäktsanmälningarna och att invandrare är skyldiga till merparten av våldtäkterna i Sverige. Sverigedemokraternas rapport är obehaglig läsning. Mest för att jag har läst det förut. I ett annat land. Där hade man också en ”dröm” om ett folkhem. Där ansåg man också att det egna folket hotades av främlingar. Där ansåg man att det egna folket hade större rättigheter än andra. Men i Tyskland var det judarnas översexualitet som var det största hotet mot de ariska kvinnorna och folkhemmet. Likheterna  mellan Sverigedemokraternas argumentation och nazisternas är påfallande. Jag menar inte att Sverigedemokraterna är nazister. De argumenterar bara som nazisterna gjorde på 30-talet. Är det en slump?

SD talar om att vi har ett stort antal våldtäktsanmälningar i Sverige, högst i Europa och tvåa i världen (inte sant). SD gör jämförelser mellan länder utan tanke på hur de olika länderna för statistik eller hur anmälningsfrekvenserna är länderna emellan. Kanada har ca dubbelt så många våldtäktsanmälningar per 100 000 invånare som Sverige. Ökningen där kan man se började ca 1983. Då fick man kanske världens mest moderna sexualbrottslagstiftning (samtyckesrekvisit) och en ny brottsrubricering (sexual assault). Anmälningarna ökade och de som fälldes i domstol ökade också. En Sverigedemokrat ser det förstås som en våldtäktsvåg och att det måste naturligtvis ha att göra med invandrarna i Kanada.

SD försöker ge sken av att våldtäktsbrottet i huvudsak är ett överfallsbrott. Okända mörkhyade gärningsmän (invandrare förstås) går på jakt efter intet ont anade svenska kvinnor i mörka parker. En hemsk våldtäktsvåg har drabbat oss. Och om vi bara fick mer kameraövervakning, belysning i parker och kastade ut alla invandrare skulle det hela försvinna.

Hur ser det ut i verkligheten? Våldtäktsbrottet riktar sig inte enbart mot kvinnor. Flickor och pojkar är också offer. Såväl i Sverige som i andra länder är en mycket stor del av offren barn, under 18 år. Undersökningar i Sverige och internationellt visar att ca var sjätte kvinna varit utsatt för våldtäkt eller våldtäktsförsök. Motsvarande siffra för män är ca var trettionde. En mycket stor del av offren, över 50%, var under 18 år när det utsattes. När det gäller män är många under 14 år. Gärningsmännen är nästan uteslutande män.

Våldtäkt är ett brott mot svaga och utlämnade. De som behöver vårt stöd. Tyvärr glöms alldeles för ofta våra barn bort när man diskuterar våldtäkt. Barn och ungdom som offer för våldtäkt förekommer inte i SDs rapport. Barn nämns inte ens en enda gång.

I huvuddelen av våldtäktsfallen där offret är 15 år eller äldre känner offret gärningsmannen.  Huvuddelen av våldtäkterna begås fredag till söndag. I majoriteten av fallen är offren berusade. De flesta offren är unga. Ca 13 % av fallen är överfallsvåldtäkter.

I en av de undersökningar som SD hänvisar kan vi läsa:

”Tvärtom tycks det vara så att våldtäkter är ett mer frekvent brott här, i vart fall om man jämför med länderna på kontinenten. Vad som talar för detta är dels att de anmälda våldtäkterna ökar stadigt i Sverige medan de står nästan stilla i resten av Europa – och rentav minskar i Östeuropa – dels att våldtäktsoffren i Sverige i så hög grad är unga och ofta berusade, att 72% av offren är singlar och att förövarna i så hög grad är ”nya bekanta”. Den stora ökningen av våldtäkterna i Sverige är alltså i högsta grad kopplad till nöjeslivet eller mer konkret till s.k. ”efterfester”; ca två tredjedelar av våldtäkterna sker i någons hem (men bara 6% i hem som delas med partner). Ökningen av våldtäkterna i Sverige handlar alltså i hög grad om ungdomskultur, alkoholkultur och sexualkultur. Tidig sexualdebut, hög alkoholkonsumtion, ”fri sexualitet” och ”rätten till ett sent nej” ger helt enkelt fler våldtäkter.

SD försöker inbilla oss att det är kulturen i de länder som invandrare kommer från som är anledningen till att vi har många brott. SD nämner inte vår ungdomskultur, alkoholkultur och sexualkultur. Att berätta hur verkligheten ser ut är SD inte bra på. Att våldtäkt har att göra med vår kultur vill man förstås inte se.

Det är riktigt att invandrare (första och andra generationen) är överrepresenterade i våldtäktsanmälningar och bland dömda. Invandrare också är överrepresenterade bland de som snabbt avförs som misstänkta i utredningar. Det finns flera förklaringar till varför fler invandrare anmäls och att fler blir dömda. Det är lättare att bli dömd som invandrare. Det gäller inte bara i Sverige. Jag tror dock att det är så att det finns en liten, faktiskt överrepresentation av invandrare och brottslighet. Exakt vad det beror på vet jag inte. Jag hoppas att ytterligare forskning kan ge svar på den frågan.

Att det är lättare att bli dömd som invandrare i Sverige är ett faktum. För att bara ta ett exempel som troligen alla känner till. Hagamannen härjade i Umeå under ett antal år. Signalementet var att han var under medellängd och hade små fötter. Om vi till det hade lagt att han också var svart. Hade det varit enklare för polisen att ta fast honom? Självklart eftersom det då hade varit en väsentligt mindre population att söka bland. Och det hade kanske funnits lite mer energi hos polisen. För att inte tala om hur allmänheten hade reagerat.

Anledningen till att det tog tid att få fast Hagamannen var för att han liknade en helt vanlig svensk. Och en helt vanlig svensk begår ju inte våldtäkt. Eller?

Det är dags att prata klarspråk om Sverigedemokraterna.

4 reaktion på “Sverigedemokraterna ”våldtar” undersökningar om våldtäkt

  1. Intressant att antalet våldtäktsanmälningar fördubblades i Kanada när man införde den samtyckeslag somliga nu vill införa även i Sverige. Finns det någon speciellt önskvärt med att vi får dubbelt så många anmälningar så att polisen får dubbelt så mycket jobb och därmed hälften så mycket resurser att lägga på verkliga våldtäktsfall?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *