Något döljs medvetet i ”affären” Assange!!!

Som snart hela världen vet är Julian Assange (JA) misstänkt för våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt ofredande och ofredande. Och det är två svenska kvinnor som anmält honom. Efter många minst sagt underliga turer är det många som frågar sig hur det egentligen förhåller sig med anklagelserna?

Först anhålles JA i sin frånvaro, sen sprider Expressen nyheten, dagen efter hävs anhållningsbeslutet och efter ytterligare några dagar återupptas förundersökningen med fler brottsrubriceringar. Trots detta anhålls inte JA. Tre olika åklagare gör tre helt olika bedömningar. Vår sexuallagstiftning måste vara mycket svår att förstå även för våra åklagare.

När anhållandet blir känt lanserades massvis med konspirationsteorier om att Pentagon eller någon underrättelsetjänst hade gillrat en ”honungsfälla” för JA. I  sina första uttalanden lät JA oss förstå att det handlade om en organiserad smutskastningskampanj. JA kunde inte tro att våldtäktsanmälan hade att göra med hans eget sexuella beteende. Som det ser ut är JA inte den bästa på att ”jonglera” med två olika kvinnor. Läs mer

Kvinnor som haft sex med Wikileakshjältar kan också göra puckade saker

På Rebellabloggen skriver Sara Gunnerud den 24 augusti ”Wikileakshjältar kan också göra puckade saker”. Hennes text smyger på ett raffinerat sätt in uppgiften att hon vet att Julian Assange är skyldig till sexuella övergrepp. Detta trots att han varken är åtalad eller ännu mindre dömd.

För Sara är Julian Assange en verklig hjälte som står upp mot USAs militärmakt och inte räds sina fiender. Sara skriver:

Jag såg honom på seminariet han höll den 14 augusti i LO-borgen, och imponerades av hans skoningslösa hållning till makthavares krav och hot.

Men när så Julian blev anmäld för våldtäkt och ofredande och anhållen i sin frånvaro föll hjälteglorian av. Att en extratillsatt åklagare, efter att ha läst polisförhören, en dag senare hävde anhållningsbeslutet är förvirrande inte bara för Sara och Rebellor utan för de flesta som följt fallet. I utlandet väckte det enormt intresse. Det blev naturligtvis inte mindre förbryllande när en tredje åklagare beslutade att återuppta förundersökningen. När det beslutet fattades anhölls dock inte Julian Assange vilket var minst sagt överaskande. Läs mer

Sexsäljare finns inte

Utredningen av sexköpslagen presenterades den 2 juli några dagar innan Sven Otto Littorin anklagades för sexköp. Det fick till effekt att utredningen inte utsattes för den granskning som den borde.

Jag har läst utredningen och blivit uppriktig förvånad hur dåligt underbyggd den är. Men jag måste tillstå att ju fler utredningar jag läser desto mindre förvånad blir jag. Utredningar verkar mer vara beställningsjobb. Regeringen beställer slutsatser förpackade i 3-400 sidor ord. Så många ord att man ska förledas att tro att det hela är en noggrant gjord utredning.

Som en första kommentar vill jag bara ta upp utredningens svårigheter att sätta ord på de olika aktörerna. Sexköpare finns och de ska straffas hårdare, längre och oftare. Men det finns inga sexsäljare. Ut utredningen har jag tagit:

När det gäller hur man ska benämna personerna som är inblandade i prostitution är också det känsligt. (För vem undrar jag)Vi använder beteckningen sexköpare och uttrycket att köpa sex, men har däremot försökt undvika uttrycken sexsäljare och att sälja sex eftersom dessa, enligt vår mening, ger bilden av en affärstransaktion mellan två jämställda parter vilket, som ovan angetts, ytterst sällan motsvarar verkligheten. Eftersom beteckningarna sexsäljare och att sälja sex har använts av de tidigare  prostitutionsutredningarna och även fortfarande används bl.a. i Socialstyrelsens rapporter förekommer de dock på vissa ställen i texten.

Att beteckna den som tillhandahåller den sexuella tjänsten som den prostituerade kan av  vissa uppfattas som stigmatiserande, men anses av andra vara en riktig beskrivning av verkligheten. Vi använder i vår text ibland ordet prostituerad för att beteckna den som utnyttjas sexuellt, men också uttrycken person som utnyttjas i prostitution och person med erfarenhet av prostitution förekommer. Vårt ordval är inte alltid konsekvent. När vi talar om personer i prostitution omfattas ofta även de som köper sexuella tjänster. Det är givetvis viktigt att inskärpa att oavsett ordvalet handlar det inte om vad de inblandade personerna är utan vad de gör.

Vad vi kan se är att det är oerhört viktigt för utredaren, Anna Skarhed, att använda sig av politiskt korrekta ord. Sexköpare är ok. Men sexsäljare är inte ok. Detta för att man inte ska tro att det som sker mellan sexsäljaren och sexköparen är en affärstransaktion mellan två jämställda parter. Skulle man kunna kalla dem sexgivare och sextagare i likhet med det som förekommer på arbetsmarknaden. Men sexmarknad kan man ju inte kalla det för det skulle kunna ge sken av att det finns en fungerande marknad. Och det säljs ju inget. Det tillhandahålls visserligen något som är framtvingat som några köper. Men marknad? Nä.

Vilken tur att Anna Skarhed inte utreder något som har att göra med arbetsmarknaden. För hon kan förstås inte tala om arbetsgivare och arbetstagare för det skulle ge bilden av en affärstransaktion mellan två jämställda parter. Arbetsköpare är okay för arbetsgivare. Men arbetssäljare är inte okay för arbetstagare. Frågan uppstår genast vad Anna Skarhed skulle kalla parterna. Arbetstagare kan det ju inte heta. Ska de kallas tvångsarbetare, lönetvingade eller bara arbetstvingade. Sysselsatta? Arbetssatta? Löntagare kan de inte kallas för det skulle kunna missförstås att de tar löner. Tjuvar är de ju inte. Det skulle ju kunna missförstås. Kanske det ska kallas personer i sysselsättning. Eller är de bara bidragsförhindrade?

Och bidragstagare. Vad ska de heta? Ickearbetande? Åtgärdsreceptorer? Jag vet inte längre. Några förslag?

Det hela kan väl sluta i nån konstig fråga. Vad är det som bara kan köpas men inte säljas?

Bättre skydd mot stalking

Den 10 september lämnade regeringen en remiss till Lagrådet med förslag på hur man kan förbättra skyddet för personer som utsätts för förföljelse, s.k. stalking. Förföljelse är ett vanligt brott. Enligt en undersökning som Brottsförebyggande rådet (BRÅ) gjort 2005 uppger 9 % att de någon gång i livet blivit utsatta för upprepade trakasserier av en och samma person och att 3 % utsätts årligen. Trakasserier i form av oönskade telefonkontakter, upprepad förföljelse, hot, e-mailkontakt, ovälkomna besök, brev eller andra oönskade kontakter. Trakasserier som gör att personen som utsätts känner rädsla och oro för liv och hälsa.

Enligt BRÅ: Tre fjärdedelar av de utsatta var kvinnor. Av undersökningen framgår vidare att nästan tre procent av de tillfrågade drabbats på årlig basis. I ungefär en fjärdedel av fallen var gärningsmannen och offret närstående till varandra. I en dryg tredjedel av fallen var gärningsmannen någon annan som offret hade en relation till, t.ex. en vän, en granne, en tillfällig sexuell bekant, en studiekamrat eller en kollega. I övriga fall var gärningsmannen obekant eller okänd. Ju närmare relationen mellan offer och gärningsman var, desto allvarligare var trakasserierna och desto större var risken att utsättas för våld. Resultaten är snarlika vad som framgår av utländska studier.

Förföljelse är en form av våld mot kvinnor som män använder. Det är därför mycket bra att problemet uppmärksammas och att det förhoppningsvis inom en snar framtid kommer att resultera i en ny lag. Det föreslagna maxstraffet för stalking är fyra års fängelse.

I samma remiss föreslås att besöksförbud i framtiden ska kallas kontaktförbud och det reglerna för kontaktförbud (besöksförbud) ska skärpas. Som en undersökning tidigare i år visade så är det vanligt att besöksförbud överträds. Det är vanligare att tidigare straffade och kriminellt aktiva oftare överträder besöksförbud. Överträdelse av besöksförbud kan ge maximalt ett års fängelse. Regeringen föreslår ingen förändring.

Varför är våldtäktsanklagelsen mot Julian Assanges så viktig?

Att Julian Assange har blivit anmäld för våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt ofredande och ofredande av två kvinnor är välkänt. Att tre olika åklagare har bedömt fallet på tre olika sätt är också välkänt om än lite förbryllande för de flesta.

Varför anser jag att denna historia är så viktig? För det första visar det att vår sexuallagstiftning är mycket svårbegriplig även för våra åklagare. Att tre åklagare fattar tre avvikande beslut med flera olika tänkbara brottsrubriceringar är förvånansvärt. Om de som har som yrke att förstå och tolka våra lagar inte vet vad som gäller hur kan man då begära att vanliga medborgare ska veta vad som gäller? Medborgare som ibland även förtär alkohol. Och hur ska våra barn kunna nånsin kunna begripa. Så Assangehistorien visar att vi har en nästintill obegriplig sexuallagstiftning. Detta måste ändras. Läs mer

”Läckor” hos polisen/åklagaren som utreder WikiLeaks?

Utredningen av sexanklagelserna mot Julian Assange tog idag ytterligare en ny vändning. Enligt en artikel i Aftonbladet idag har Stockholmspolisens enhet för interna utredningar gjort en anmälan till JK och begärt att det ska utredas om brott mot tystnadsplikten har begåtts i samband med att sekretessbelagt förhörsprotokoll utlämnades till Aftonbladet.

WikilLeaks utredningen har läckt tidigare. Då när åklagaren bekräftade att Julian Assange var anhållen i sin frånvaro misstänkt för bl.a. våldtäkt. Den läckan medförde att Julian Assange hamnade i världspressen som en misstänkt våldtäktsman. Det vore ju förnämligt om JK också kunde utreda om brott begicks när det skedde. Detaljer om detta finns att läsa här. Läs mer

Littorin, sexköp, WikiLeaks och människorov

När jag skrev det senaste inlägget i slutet på juni kunde jag inte tro att det skulle dröja så länge innan jag skulle skriva nästa. Har haft semester. En lång, skön  och varm sådan. Utan att skriva. Fast visst har det kliat i fingrarna emellanåt när jag läst om vad som hänt i Sverige. Men nu är jag tillbaks igen. Och fingrarna är ivriga. Tror till och med att tangentbordet saknat mig.

Mycket har hänt sedan den 24 juni. Och det är ju val. Så det är anklagelser, skandaler och fler tomma löften än vanligt. Ingen undgick väl turerna runt Sven Otto Littorins avgång. Efter blivit anklagad för att ha köpt sex för flera år sedan avgick Sven Otto. När affären pågick blev det tydligt att sexköp anses som ett mycket allvarligt brott. Väsentligt allvarligare än brottets straffvärde. Lustigt nog finns det personer som vill öka straffet för sexköp samtidigt som de säger att straff inte minskar brottsligheten eller hjälper brottslingarna. I varje fall inte när det gäller andra brott. Läs mer