Samtycke men bara i vissa fall?

Det blir fel ibland. När jag skrev det förra inlägget baserade jag min information på det som stod i tidningar. Och det var ju inte helt korrekt..

Har nu lyssnat på presskonferensen då blir utredningens förslag tydligare. Det handlar inte om att införa samtycke som en generell regel. Det handlar om att försöka reglera de fall som idag inte kan klassas som våldtäkt eftersom inget våld förekommit. Man vill lägga till något till dagens lagstiftning, inte arbeta om. Så det tycks bli  lite konstigt. Läs gärna regeringens pressmeddelande i frågan. Läs mer

Sex utan tillåtelse blir olagligt. SAMTYCKE JA JA JA

Äntligen!

Det verkar som om utredningen av sexualbrottslagen har blivit bra. Utredaren, Nils Petter Ekdahl, föreslår ett antal förnuftiga förändringar. Den viktigaste är att samtycke införs i lagstiftningen. Dessutom införs som brottsrubricering sexuellt övergrepp. Båda dessa två förändringar är riktigt bra. Det har varit ett problem att sexualbrott kallas våldtäkt. Det blir med den definitionen fokus på den specifika handlingen istället för kränkningen. I Kanada har man sedan 1983 en bra lagstiftning som baseras på samtycke och där brottet rubriceras sexual assault.

Frågan om samtycke är central och viktig, enligt utredningens ordförande Nils Petter Ekdahl. Läs mer

Våldtäkt eller inte?

Ville Carlström har skrivit ett mycket bra inlägg i Dagens Juridik. Det handlar om en våldtagen 15-årig flicka. Och hur hennes fall behandlas av en Tingsrätt.

Historien är hemsk och den får mig att må illa och bli förbannad. Hur våra domstolar resonerar begriper jag inte.

I Billy Butts fall är det uppenbart att det inte är fråga om våldtäkt. Han döms till 5 års fängelse. I fallet från Södertälje är det uppenbart att brott begåtts. Tingsrätten friar.

Domen är överklagad. Och det är bra. Men jag undrar hur offret känner sig. Tror hon på att det finns rättvisa i Sverige? När jag läser Ville Carlströms artikel tvivlar jag. Vad är det för fel på detta land?

Fallet Julian Assange 22 oktober

På Åklagarmyndighetens hemsida kan vi idag läsa:

Lägesrapport Assangeärendet den 22 oktober

2010-10-22
Överåklagare Marianne Ny ger en kort beskrivning av läget i utredningen:

Utredningsarbetet har gått vidare men fortfarande återstår några åtgärder att vidta före beslut. Det är inte möjligt att bedöma när beslut kan komma. Ett beslut kan ligga inom en nära framtid men det kan också dröja.Med hänsyn till utredningen inte möjligt att gå in på varför prognos om tidpunkt för beslut inte kan lämnas. Det är för närvarande inte heller möjligt att lämna några närmare uppgifter om innehållet i utredningen.

Ibland blir information komisk. ”Ett beslut kan ligga inom en nära framtid men det kan också dröja.” Hur ska man tolka detta meddelande? Hur mycket information har åklagarna samlat under den tid som förundersökningen tagit? Hur mycket ny information har tillkommit sen Eva Finné lade ner förundersökningen om våldtäkt?

Nu har det gått mer än två månader sen polisanmälan mot Julian Assange och sju veckor sen beslut togs om att återuppta förundersökningen. Det är lång tid. Det finns en allmän regel om att förundersökning skall bedrivas så skyndsamt som omständigheterna medger (23 kap. 4 § andra stycket RB). Är det rimligt att en förundersökning ska behöva ta så lång tid som det har gjort i detta fall?

Nu när vi ser hur lång tid som åklagarna använder för att genomföra en noggrann förundersökning känns det som om det snabba beslutet av jouråklagaren att anhålla Julian Assange kanske inte var rätt beslut.

Var de unga kvinnorna för Billy Butts könsmakt?

På Newsmill har jag skrivit om våldtäktsdomen i hovrätten mot Billy Butt. En i många avseenden märklig dom. Speciellt när man ser hur hovrätten resonerat för att få Billy fälld. Hovrätten skriver att de inte kan tänka sig att en ung kvinna frivilligt väljer att ha sex med Billy i utbyte mot en framtid inom musik- och reklambranschen. Hovrätten väljer att tro att ingen ung kvinna frivilligt kan tänka sig gå sängvägen för att erhålla förmåner i arbets- och privatlivet. Det verkar lite verklighetsfrånvänt.

Domen mot Billy Butt väcker många frågor. Hur kan det komma sig att så sent som 1993, när domen föll, så var det så svårt att redan ut vad som egentligen förekommit. Det som är lite speciellt i Billy Butts fall var att de flesta av ”offren” hade via varit i kontakt med tidningen Expressen innan kontakt med polisen togs. Har för mig att det var endast två kvinnor som tog direkt kontakt med polisen. Billy Butt cirkulerade i lång tid i pressen som ”Nöjesprofilen”. Läs mer

Sverigedemokrater, nationalsocialism och djurskydd

Inför EU-parlamentsvalet 2009 skriver Sverigedemokraterna på sin hemsida:

Tina Hallgren Bengtsson, f.d. Sverigedemokrat

”Sverige har en av världens mest humana djurskyddslagar. Sverige är också ett av få länder i Europa, som inte tillåter den form av ritualslakt, som praktiseras av bokstavstroende judar och muslimer, där djuren, utan föregående bedövning, får sina halsar uppskurna och sedan lämnas att långsamt förblöda till döds.
För oss går djurskydd alltid före mångkulturalism och självbestämmande före EU-federalism.

Inför riksdagsvalet 2010 har man lagt till några nya delar:

”Ett importförbud mot varorför varor som producerats genom att utsätta djur för onödigt lidande Exempel på varor som skulle kunna bli föremål för ett sådant importförbud är köttprodukter från djur som utsatts för obedövad ritualslakt, kinesiska pälsverk och gåslever.”

För Sverigedemokraterna är förbud mot kosher- och halalslakt en mycket viktig fråga. Undrar varför? Finns det som vanligt kopplingar till Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet (NSDAP)? Eller är det så att Sverigedemokraterna är Sveriges enda sanna djurvänner? Läs mer

Tjänar kvinnor på felaktiga våldtäktsdomar?

I måndags skrev Ann-Britt Grünewald och Gudrun Schyman en intressant artikel på Newmill. Ingen kvinna tjänar på felaktiga våldtäktsdomar som den mot Billy Butt.

De skriver:

Vi har ingen initierad kunskap om vad som faktiskt hände på de hotellrum där Billy Butt vistades med olika unga kvinnor. Men vi menar att det i domen inte finns bevis för att han begått grova våldtäkter. Han har uppträtt med den manliga makt som en uttalad patriarkal samhällsordning ger utrymme för. Han har utnyttjat unga kvinnors beroendeställning. De har lurats att tro på snabba och glamorösa karriärer i utbyte mot sex. Han har uppfört sig svinaktigt och manipulativt och han är inte ensam om att som man göra det. Det är avskyvärt men det är inte olagligt.

Jan Guillou påpekar i sin artikel att hade Billy Butt varit lärare eller präst hade hans handlingar varit olagliga. Där finns insikter om att en beroendeställning kan exploateras, t.ex. sexuellt, och där finns lagrum att använda. Men inte för nöjesbranschen och inte för andra branscher heller. Det är därför det är så viktigt att vi har en klar och tydlig lagstiftning, som utgår från att samlag som inte sker på frivillig grund, dvs. där det föreligger samtycke, är övergrepp. Vi tror män om att kunna begripa ordet Nej.

Det som är intressant med artikeln är att den ifrågasätter det synsätt som är och har varit förhärskande sen länge. Att kvinnor ”är offer för mäns sexualitet”. Det är detta synsätt som kommer till uttryck i all vår lagstiftning och som gör att det blir så galet. Vår lagstiftning om våldtäkt baseras på våldsrekvisit. ”Kvinnan är ett offer för mannens våld.” Samma tankesätt finns bakom sexköpslagen. Alla kvinnor som säljer sex är offer för manligt våld bara genom det faktum att de säljer sex.

Av det jag känner till om domen mot Billy Butt tycker jag att det är klart att det inte handlar om våldtäkt. Om man inte gör en otroligt vid definition av vad våldtäkt är. Det Billy gjorde var att få de unga kvinnorna att antaga att de skulle kunna få hjälp med en karriär om de erbjöd sina kroppar till Billy.

Vad man skulle kunna säga var att Billy lurade kvinnorna att sälja sig till honom genom att han erbjöd en karriär. När han väl haft sex med dom levererade han aldrig karriären. ”Sexköpsbedrägeri” skulle man kanske kunna rubricera brottet idag. Och om kvinnorna var under 18 år skulle det då och nu kunna rubriceras som förförelse av ungdom. Ett brott som jag tror hade ett maxstraff på 6 månader vid tiden för Billy Butts famösa affärer.

Vad man också måste tänka på vad hur de unga kvinnorna agerade. Ingen vad jag kommer ihåg påstod att Billy använt våld. Han hade ”lurat” dem till sex. När kvinnorna hade sex med Billy ”antog” de att han skulle hjälpa dem göra karriär. Om Billy varit en chef på ett statligt verk, och tjejerna genom att haft sex med Billy erbjudits jobb på verket. Hade tjejerna då kunnat straffas för mutbrott?

Fallet ställer många frågor. Vi har inte hört slutet än. Men en sak är säker. För att kunna reda ut liknande ”brott” i en framtid är dagens lagstiftning otillräcklig.

Sex veckor med Julian Assange

Idag är det över sex veckor sedan som överåklagare Marianne Ny återupptog förundersökningen i fallet Julian Assange. Sex veckor. Den 29 september kunde vi på www.aklagare.se läsa: ”Utredningen är långt framskriden och endast ett mindre antal utredningsåtgärder återstår att vidta före ett beslut.” Det var över två veckor sen. Uppenbart är att fallet är svårt att utreda. Och det kanske också är svårt att presentera resultatet av förundersökningen.

I slutet på januari 2007 blev en utsatt 17-årig våldtagen. Hon gav polisen ett tydligt signalement på både gärningsman och bil – med största delen av bilnumret. Hon hade också mobilnummer. Polisen hade också gärningsmannens DNA. Det tog sex veckor innan utredningen lades ner, och våldtäktsmannen, Göran Lindberg, gjorde sig sedan skyldig till en lång rad sexbrott. Läs mer

Hotas välfärden av massinvandring?

En medborgare i Volkdräkt

Sverigedemokraterna har ett mantra. Sverige och välfärden hotas av massinvandring? Är det sant? Eller är det bara skrämselpropaganda? Har andra nationella partier sagt samma sak tidigare?

Sverigedemokraternas hävdar att det är av omtanke om vårt land och välfärdssystem som de vill stoppa invandringen till Sverige. De påstår att på sikt hotas den svenska kulturen av invandringen. Invandrare föder fler barn och om invandringen och barnafödandet fortsätter så kommer Sverige och svenskhet att bli historia. Också den Svenska Kyrkans roll i samhället är hotad på sikt. Hotad av islam.

I riksdagsvalet röstade drygt 300 000 personer på Sverigedemokraterna. Står de bakom partiets politik? Eller är oroliga för utvecklingen i landet med hög arbetslöshet och en allmän oro för framtiden? En rädsla för globalisering och nedläggningar och utförsäljningar av svenska industrier.

En kort historisk betraktelse

Sverige har sedan länge, tack vare ekonomisk utveckling, haft ett lågt barnafödande. Det uppmärksammades redan på 30-talet. Makarna Myrdal skrev i boken ”Kris i befolkningsfrågan” att om det låga barnafödandet fortsatte ”så skulle vi i slutet av 1970-talet ha nästan dubbelt så många åldringar i förhållande till individer i de arbetsföra åldrarna som nu (1934)”. Detta skulle leda till stora problem. Makarna Myrdal menade att “en positiv befolkningspolitik bör icke inriktas på att få enstaka fattiga familjer att föda ett mycket stort antal barn, utan att förmå det stora flertalet att föda låt oss säga t. ex. 3 barn.” Lösningen sades vara en socialdemokratisk välfärds- och familjepolitik. Barnfamiljerna måste stödjas med olika reformer som fri sjukvård, gratis skollunch, barnbidrag, större och bättre bostäder, förmånliga bostadslån och subventionerade hyror. Tanken var också att bägge föräldrarna skulle kunna jobba utanför hemmet och att det rådande patriarkala familjesystemet (yrkesarbetande far, hemmaarbetande mor) måste revideras i grunden. Om barnen placeras på någon form av institution med utbildad personal medan föräldrarna arbetar, skulle detta ge positiva ekonomiska konsekvenser samt pedagogiska fördelar för det enskilda barnet.

Efter andra världskriget åtnjöt Sverige en mycket stark ekonomisk utveckling. Detta berodde på att vår industri var oförstörd. Våra konkurrenters industrier var förstörda. För att återuppbygga Europa krävdes det massvis med industriprodukter. Det kunde Sverige leverera. Vi fick så många beställningar att våra industrier inte kunde producera tillräckligt mycket. Det var blev brist på arbetare. Sverige importerade därför många arbetare. Vi fick en positiv invandringspolitik efter kriget. Invandrare kom hit och hjälpte till att bygga landet. De byggde vår välfärd. Läs mer

Sverigedemokratisk ”återfallsbrottsling” i kommunfullmäktige

Sverigedemokraterna vill att straffen ska bli hårdare. De vill också att samhället ska bli väsentligt tuffare mot återfallsförbrytare. Personer som om och om igen genom sina handlingar visar att de inte har respekt för lagarna.

Bo Åke Ericson är 87 år och har blivit av med sitt körkort av hälsoskäl. Trots det fortsätter Bo-Åke Ericsson att köra bil. Han har tagits för olovlig körning fyra gånger och godkänt bötesbeloppet på bötesbeloppet på 125 dagsböter på 100 kronor, totalt 12 500 kronor.

– Det är fel gjort, det vet jag. Men ibland har nöden ingen lag. Jag skulle till sjukhus och det fanns ingen taxi. Det är bara de här fyra gångerna jag kört. Jag kör när jag måste, det gör jag i fortsättningen också, säger Bo-Åke Ericsson till Dala Demokraten.

I årets val blev Bo-Åke Ericsson invald i Gagnefs kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna fick 257 röster i kommunvalet. Läs mer