Bodström petas som justitieutskottets ordförande

Thomas Bodström var under förra mandatperioden ordförande i ett av riksdagens viktigaste utskott, justitieutskottet. Nu vill inte socialdemokraterna att han ska ha den posten med anledning att Bodström inte är i Sverige. Socialdemokraterna har valt Morgan Johansson till posten enligt TT.

Justitieutskottet är viktigt. Justitieutskottet (JuU) bereder ärenden inom politikområdet Rättsväsendet. Det området omfattar bland annat myndigheter inom domstolsväsendet, åklagarväsendet, polisväsendet, kriminalvården samt Brottsförebyggande rådet, Rättsmedicinalverket och Brottsoffermyndigheten. Alla förslag rörande kriminalpolitik förbereds där innan de hamnar på riksdagens bord. Under den kommande mandatperioden kommer sexköpslagen och vår sexualbrottslag från 2005 att återprövas. Dessutom kommer utredningen om tvångs- och barnäktenskap att vara klar i maj 2012. Sannolikt kommer vi få ett lagförslag om sexköp, en förändring av sexualbrottslagen samt en lag mot tvångs- och barnäktenskap de närmaste fyra åren.

Är det en fördel att Morgan Johansson nu blir ordförande i JuU? Det är förstås svårt att bedöma. Morgan Johansson satt i den gamla sexualbrottsutredningen när Thomas Bodström var justitieminister. Sexualbrottsutredningen avfärdade samtycke som grund för våldtäkt med enastående märkliga resonemang. Thomas Bodström har i ett flertal sammanhang uttalat sig mot samtycke. Är det sannolikt att JuU kommer att vara för samtycke? Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna är för samtycke. De övriga partierna är emot. Men de flesta har sagt att de ska ompröva sitt ställningstagande efter en utredning. Så vi får se vad utredningen som ska vara klar i oktober i år föreslår.

De flesta tidningar kommenterar Bodströms petning. Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Aftonbladet och Syd Svenskan. När man läser dessa artiklar kan man få uppfattningen att det är en och samma journalist som skrivit artiklarna. Likheterna är slående.

En reaktion på “Bodström petas som justitieutskottets ordförande

  1. Pingback: Sexualbrottsutvärderingen och den komplexa frågan om samtycke

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*