Tjänar kvinnor på felaktiga våldtäktsdomar?

I måndags skrev Ann-Britt Grünewald och Gudrun Schyman en intressant artikel på Newmill. Ingen kvinna tjänar på felaktiga våldtäktsdomar som den mot Billy Butt.

De skriver:

Vi har ingen initierad kunskap om vad som faktiskt hände på de hotellrum där Billy Butt vistades med olika unga kvinnor. Men vi menar att det i domen inte finns bevis för att han begått grova våldtäkter. Han har uppträtt med den manliga makt som en uttalad patriarkal samhällsordning ger utrymme för. Han har utnyttjat unga kvinnors beroendeställning. De har lurats att tro på snabba och glamorösa karriärer i utbyte mot sex. Han har uppfört sig svinaktigt och manipulativt och han är inte ensam om att som man göra det. Det är avskyvärt men det är inte olagligt.

Jan Guillou påpekar i sin artikel att hade Billy Butt varit lärare eller präst hade hans handlingar varit olagliga. Där finns insikter om att en beroendeställning kan exploateras, t.ex. sexuellt, och där finns lagrum att använda. Men inte för nöjesbranschen och inte för andra branscher heller. Det är därför det är så viktigt att vi har en klar och tydlig lagstiftning, som utgår från att samlag som inte sker på frivillig grund, dvs. där det föreligger samtycke, är övergrepp. Vi tror män om att kunna begripa ordet Nej.

Det som är intressant med artikeln är att den ifrågasätter det synsätt som är och har varit förhärskande sen länge. Att kvinnor ”är offer för mäns sexualitet”. Det är detta synsätt som kommer till uttryck i all vår lagstiftning och som gör att det blir så galet. Vår lagstiftning om våldtäkt baseras på våldsrekvisit. ”Kvinnan är ett offer för mannens våld.” Samma tankesätt finns bakom sexköpslagen. Alla kvinnor som säljer sex är offer för manligt våld bara genom det faktum att de säljer sex.

Av det jag känner till om domen mot Billy Butt tycker jag att det är klart att det inte handlar om våldtäkt. Om man inte gör en otroligt vid definition av vad våldtäkt är. Det Billy gjorde var att få de unga kvinnorna att antaga att de skulle kunna få hjälp med en karriär om de erbjöd sina kroppar till Billy.

Vad man skulle kunna säga var att Billy lurade kvinnorna att sälja sig till honom genom att han erbjöd en karriär. När han väl haft sex med dom levererade han aldrig karriären. ”Sexköpsbedrägeri” skulle man kanske kunna rubricera brottet idag. Och om kvinnorna var under 18 år skulle det då och nu kunna rubriceras som förförelse av ungdom. Ett brott som jag tror hade ett maxstraff på 6 månader vid tiden för Billy Butts famösa affärer.

Vad man också måste tänka på vad hur de unga kvinnorna agerade. Ingen vad jag kommer ihåg påstod att Billy använt våld. Han hade ”lurat” dem till sex. När kvinnorna hade sex med Billy ”antog” de att han skulle hjälpa dem göra karriär. Om Billy varit en chef på ett statligt verk, och tjejerna genom att haft sex med Billy erbjudits jobb på verket. Hade tjejerna då kunnat straffas för mutbrott?

Fallet ställer många frågor. Vi har inte hört slutet än. Men en sak är säker. För att kunna reda ut liknande ”brott” i en framtid är dagens lagstiftning otillräcklig.

3 reaktion på “Tjänar kvinnor på felaktiga våldtäktsdomar?

 1. Nädu Göran, det här har du nog missuppfattat!

  Du skrev:
  ”Samma tankesätt finns bakom sexköpslagen. Alla kvinnor som säljer sex är offer för manligt våld bara genom det faktum att de säljer sex.”

  För det första…det är inte huvudsakligen själva ”säljandet” som skadar en prostituerad utan de olika handlingar som sexköparen utför i samband med ”köpet”. Hårdhänt juckande, förnedringsspel, bakterier…och mycket annat.

  Det finns många olika slags motiveringar bakom sexköpslagen. En av dem är att nästan alla kvinnor blir utsatta för ”försök till muta” och obehagliga trakasserier – därför att det i manliga sexköpares huvuden existerar en kulturell föreställning om att kvinnor kan köpas, ska kunna köpas. Sexköpslagen förbjuder inte sådana tankar hos män, men arbetar här för en ”allmän skyddsaspekt” för kvinnor i allmänhet och för kulturförändring på sikt. Sexuella trakasserier med erbjudande av pengar eller annan muta av i synnerhet unga kvinnor är mycket vanligt. Ett kännbart och äcklande livsproblem! (Du kan fråga mig som i slutet av 60-talet bodde på Roslagsgatans nedre del…som utvecklades till porrdistrikt. Hur tror du jag blev bemött då jag gick där?)

  Majoriteten prostituerade skadas av vad de gör – mer skador ju fler sexköpare de tar emot. Det är svårt för en enskild sexköpare att inse eller ens bedöma sin egen del & ansvar i detta skadepanorama. Det är ännu svårare för ett rättssystem att föra i bevis att en enskild sexköpare är skyldig till de skador som majoriteten prostituerade ådragit sig. Därför drar lagens förarbeten slutsatsen att varje enskild sexköpare bidrar till skador…och olagligförklarar därför varje enskilt sexköp.

  Det är sannolikt bara lågfrekventa prostituerade som undkommer utan skador. Sexköps-spaning prioriterar det högfrekventa och skadliga i branschen. I synnerhet tvångsprostitution, dvs. människohandel. Och gatuprostitution, det för en enskild prostituerad mest riskfyllda.

  Har du läst lagens förarbeten? Eller populärframställningen ”Horor och herrar”?

 2. En väninna visade mig för många år sedan ett intyg hon hittat (eller skrivit ihop själv) som kunde undertecknas före ”närmare kroppskontakt”. Det var väl mest på skämt, tror jag. Men ändå…

  Intyg kan man ju förmå någon att skriva under med hjälp av påtryckning eller hot. Vad blir egentligen skillnaden mot som det var förr med denna nya lagstiftning?

  • Avtal, fast muntliga sådana, förekommer vid BDSM-sex. Det fungerar ju. Avtal förekommer också vid sexköp. Det fungerar ju också fast statsmakten är inte övertygad.

   Vad är skillnaden mellan idag och en bra lag byggd på samtycke?
   För det första är det en enorm skillnad i utgångspunkt. Med samtycke finns en definierad sexfri zon. Det antages inte att kvinnan vill ha sex. Det är först när ett samtycke finns som det är kvinnan vill ha sex.
   Idag anses kvinnor vilja ha sex och de måste därför göra motstånd, fysiskt eller verbalt, när mannen gör otillbörliga närmanden för att påtala för mannen att han ska sluta.

   För det andra så blir det en mer omfattande utredning av omständigheterna runt det hela. Mannen kommer att utfrågas inte bara hur han gjorde vid sexet utan också varför han innan övergreppet dragit slutsatsen att kvinnan lämnat samtycke. Vilka åtgärder vidtog han för att försäkra sig om att samtycke fanns. Det innebär att det kommer att finnas väsentligt fler ord som står mot varandra. Det gör, om polisen gör sitt arbete, att det blir fler möjligheter att konfrontera gärningsmannen med kvinnans uppgifter. Det blir fler möjligheter för polis och domstol att bedöma trovärdigheten. Om dessutom förhören videofilmas kommer kommer oerhört mycket mer material kunna bedömas i domstolen vilket underlättar för domarna.

   För det tredje så innebär det att man för första gången ger kvinnan verklig självbestämmanderätt. Helt plötsligt blir det hon som hamnar i förarsätet för sitt eget liv. Förutom att det har effekter på sexlivet kommer det på sikt innebära att kvinnors självförtroende ökar. Empowerment.

   För det fjärde innebär det att domstolsprocessen startar från ett jämviktsläge. Idag har kvinnan väsentligt större problem att hävda sin berättelse eftersom tvångsrekvisitet innebär de facto att hon anses ha velat ha sex tills hon sagt nej. Det blir en fråga om hon tillräckligt tydligt sagt nej och gjort motstånd. Och om mannen uppfattat det och förstått vad det inneburit. Med samtycke kommer det, om motstånd gjorts, vara två omständigheter som ska utredas. Hur kommer det sig att mannen uppfattade att det fanns samtycke. Hur kommer det sig att han inte uppfattade motståndet. Det blir svårare att först låtsas som om man uppfattat samtycke för att sen säga att man inte uppfattade motståndet.

   För det femte. Sexuella övergrepp blir mer likt fysiska övergrepp som misshandel. Vid misshandel behöver man inte göra motstånd eller verbalt skrika sluta för att det ska anses vara misshandel.

   Räcker det?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *