Samtycke men bara i vissa fall?

Det blir fel ibland. När jag skrev det förra inlägget baserade jag min information på det som stod i tidningar. Och det var ju inte helt korrekt..

Har nu lyssnat på presskonferensen då blir utredningens förslag tydligare. Det handlar inte om att införa samtycke som en generell regel. Det handlar om att försöka reglera de fall som idag inte kan klassas som våldtäkt eftersom inget våld förekommit. Man vill lägga till något till dagens lagstiftning, inte arbeta om. Så det tycks bli  lite konstigt. Läs gärna regeringens pressmeddelande i frågan.

Tanken är att idag finns det fall där offret, läs kvinnan, blivit så skrämd av själva övergreppssituationen att hon inte gjort motstånd. Då har per definition inget våld använts och då är det inte våldtäkt. Det är dessa fall som man vill göra straffbara genom att införa en ny brottsrubricering, sexuellt övergrepp. En situation som utredaren tar upp är när offret blivit bortförd till en främmande plats och sedan utsatts för övergrepp. Enligt lagen idag krävs det fortfarande att kvinnan gör motstånd för att det ska klassas som våldtäkt. Med utredarens förslag kommer sådana fall att i framtiden klassas som sexuellt övergrepp.

Det är bra att fler uppenbara fall av sexuella övergrepp/våldtäkt blir rubricerade som brott. Men jag är inte säker på att förslaget som utredaren föredrar är den bästa lösningen.

Min uppfattning är att det vore bra om alla sexuella brott kunde rubriceras som sexuellt övergrepp, sexual assault. Sen för att bedöma allvarligheten på övergreppet tas hänsyn till hur stor kränkningen är och hur brottet genomförts. Om våld eller hot om brottslig gärning förekommer så handlar det om våldsamt sexuellt övergrepp som är ett allvarligare brott.

Det är sen en stor fördel brottsrekvisitet är brist på samtycke. Men för att ett samtycke ska bli enkelt att förstå krävs att samtycket tydligt definieras i lagen. Fördelen med ett tydligt definierat samtycke är att det då kommer att ha stor normerande effekt.

Kommer att läsa igenom hela texten och återkomma med fler kommentarer. Diskussionen om samtycke har nu startat på allvar.

2 reaktion på “Samtycke men bara i vissa fall?

 1. Ok. Det här inlägget var mer sansat.
  Jag hade förut en blogg om falska våldtäkter därför att jag som du ansåg att detta problem inte lyftes av media tillräckligt.
  I grunden är även jag för att lagen markerar att samvaro utan samtycke är fel, olagligt och staffbart.
  Däremot är jag fullständigt övertygad om att en lag om samtycke kommer att missbrukas i kombination med den fria bevisprövningen för att kunna döma eller fria människor i de fall där information och utredning är av undermålig kvalitet.
  Lagstiftningen missbrukas idag och det här öppnar vägar att dölja missbruket ännu mer. Lagern är farlig ur rättssäkerhetsaspekt så länge som rättsväsendet ännu så länge saknar kontroller eller spärrar för juridiskt missbruk.
  Därför är det olyckligt om den genomförs. (Lite avrundat och kort om min synpunkt.)

 2. JD,

  Vi måste tyvärr ha lagar och vi måste tyvärr lita på att våra myndigheter gör sitt jobb. Uppgiften blir då att skapa vettiga lagar och hålla kontroll på myndigheternas utövning. Vi är överens om grundidén med samtycke och att vi måste bekämpa falska anmälningar.

  Den stora fördelen med en samtyckesreglering är att polisutredningen med nödvändighet måste bli mer omfattande. Det innebär att det kommer finnas större möjligheter att upptäcka falska anmälningar.

  För att en lagstiftning med samtyckesrekvisit ska bli bra krävs att vad ett samtycke innebär och omfattar skrivs ut i lagen. Annars kan det bli som i Malmö i BDSM-målet. Att en åklagares moraliska uppfattning om vad man kan tänkas samtycka till tillåts styra processen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *