Bodström petas som justitieutskottets ordförande

Thomas Bodström var under förra mandatperioden ordförande i ett av riksdagens viktigaste utskott, justitieutskottet. Nu vill inte socialdemokraterna att han ska ha den posten med anledning att Bodström inte är i Sverige. Socialdemokraterna har valt Morgan Johansson till posten enligt TT.

Justitieutskottet är viktigt. Justitieutskottet (JuU) bereder ärenden inom politikområdet Rättsväsendet. Det området omfattar bland annat myndigheter inom domstolsväsendet, åklagarväsendet, polisväsendet, kriminalvården samt Brottsförebyggande rådet, Rättsmedicinalverket och Brottsoffermyndigheten. Alla förslag rörande kriminalpolitik förbereds där innan de hamnar på riksdagens bord. Under den kommande mandatperioden kommer sexköpslagen och vår sexualbrottslag från 2005 att återprövas. Dessutom kommer utredningen om tvångs- och barnäktenskap att vara klar i maj 2012. Sannolikt kommer vi få ett lagförslag om sexköp, en förändring av sexualbrottslagen samt en lag mot tvångs- och barnäktenskap de närmaste fyra åren. Läs mer

Klavertramp är klavertramp även i folkdräkt

Ingen lär ha missat att Sverigedemokraterna tågade ut från gudstjänsten i samband med Riksdagens högtidliga öppnande. De kände sig kränkta av biskopens predikan mot rasism. Hur kan de, som hela tiden hävdat att de inte är rasister, bli kränkta?

I vilket fall som helst vill de nu be Konungen om ursäkt. Det kan jag förstå. Det som SD gjorde igår var ett rejält klavertramp. Stöveltramp som hördes långt utanför Storkyrkan. En tydlig demonstration på att Sverigedemokraterna inte har respekt för Sveriges statsöverhuvud och företrädare för den Svenska Kyrkan. Det hjälpte inte att några Sverigedemokrater bar folkdräkt.

Företrädare för Sverigedemokraterna brukar ofta påstå att den kritik som framförs mot partiet är  osaklig. Det skrivs bara att partiet är ”främlingsfientligt” och ”spelar på hat och rädsla”. Man tar inte upp och kritiserar partiet för vad som står i partiprogrammen. Jag har därför börjat läsa SDs program. Jag slås av likheterna med ett annat nationellt partis program, från en annan tid. Så jag har nu börjat på ett litet projekt:

”Vad står i Sverigedemokraternas program”

”Den enskilda skolan skall anordna traditionella, kyrkliga skolavslutningar för de elever och föräldrar som så önskar.”
ur kommunpolitiska programmet

”Svenska Kyrkan och dess aktiviteter är en omistlig del av den svenska traditionen. Svenska Kyrkan ska därför ges möjlighet att verka i samarbete med skolorna, på det sätt den alltid har gjort i vårt land. De barn, vars föräldrar känner sig störda av Svenska Kyrkans medverkan i skolan, beviljas ledighet vid sådana tillfällen. Övriga religiösa samfund hänvisas till att bedriva sin verksamhet utanför det svenska skolsystemets ramar.”
ur invandringspolitiskt program Läs mer

Hur långt gäller ett samtycke?

I september föll domen i det viktiga målet om samtycke vid våldsamt sex som jag skrivit om tidigare. Åtalet ogillades. Eftersom fallet är viktigt har jag lagt upp en sida speciellt om detta fall. Där finns domen och bakgrundsmaterial så att alla som önskar sätta sig in i fallet innan de skaffar sig en åsikt kan göra det.

Ulrika Rogland

Fallet är unikt eftersom samtycke vid ”våldsamt sex” (läs BDSM) aldrig prövats förut i svensk domstol. Fallet är också unikt om man läser hur åklagaren Ulrika Rogland kommenterar domen:

– Så fort vi talar om sexualitet har vi svårare att säga att vi inte tycker det är okej. Då tycker vi att vi tränger in i folks sovrum.
– I boxning har vi folk som går och in och bryter om någon går över gränsen. BDSM [bondage, dominans, sadomasochism] sker mellan två personer. Ingen annan har insyn eller tillvaratar någons intressen. Därför är det en speciell situation. Särskilt när den ena parten redan är mycket utsatt. Läs mer

Vill vi ha lika värde eller fittspråk?

Ola Lindholm skriver på Newsmill om Kamratpostens senaste undersökning som visar att barn i skolan använder ord som ”bög” och ”lebb” i nedsättande syfte. Och att ju äldre barnen blir desto vanligare är användningen av dessa nedsättande ord. Något som jag trodde att vi visste redan. Hans slutsats är att NÅGON borde göra nåt:

För den nya regeringen (och oppositionen) borde analysen vara enkel att göra.
De MÅSTE se till att det finns en nationell plan för tolerans och acceptans i skolorna. De får INTE låta fler och fler växa upp till trångsynta homofober.

När jag själv växte upp på 60-talet så användes inte ord som bög, lebb, fitta och hora som skällsord. Vare sig i skolan, på jobbet eller i hemmen. Samhället var visserligen väsentligt mindre jämställt då än vad det är idag. Är det brist på jämställdhetsplaner som har gjort könsorden så vanliga nu? Eller är det tron på att jämställdhetsplaner som gjort det? Är det en ”en nationell plan för tolerans och acceptans i skolorna” som är lösningen? Eller handlar det om att du och jag måste göra nåt?

Språket har historiskt alltid använts av de som styr för att bekräfta och rättfärdiga makten. Nedsättande ord som bög, lebb, fitta och hora används med syfte att nedvärdera det som inte är manligt och heterosexuellt. Det som avviker från normen anses vara mindre värt. Läs mer

Sexköp och handbojor

Sexleksaker på hotell befrämjar prostitution enligt Stockholmspolisen

För några dagar sedan läste jag i Svenska Dagbladet en artikel om sexleksaker. Vår sexköpslag har tydligen fått till resultat att polisen  fokuserar på sexleksaker. Fast bara om de finns på hotell. På Apotek befrämjar de hälsan. På flygplan anses de främja terrorism. Hur polisen ser på sin egen batong och handbojor vågar jag inte tänka på.

Berns Hotell i Stockholm har enligt egen utsago ett mode-, konst- och musikklientel, gäster som sägs vara vana vid lite extra.

–De vill inte bara checka in och checka ut, utan få lite mer av en upplevelse, säger receptionschef Andreas L´Estrade.

Därför har hotellet tagit in ett nytt sortiment i minibaren, sexleksaker som bland annat handbojor, olika sorters vibratorer, stayups, kondomer i lyxig förpackning och erotiska noveller. Responsen från gästerna har hittills varit god enligt receptionschefen – med ett undantag.

Tom Eckerling är chef för en av de insatsgrupper som arbetar mot prostitution i Stockholm city. Han reagerar negativt på sexleksakerna på Berns Hotell och menar att det skickar konstiga signaler. Det glorifierar prostitution. Läs mer