Förförelsesex???

Har sett i debatten på Newsmill att det finns personer som på fullt allvar hävdar att med en samtyckesreglering så försvinner den spännande förförelsen. Kvar skulle då bli något som kallas samtyckessex. Nåt grått och tråkigt. Hur de kommit fram till detta kan man undra?

Skulle detta vara hotat av samtyckeslagstiftning?

En artikelförfattare skriver ”insiktsfullt” om samtyckeslagsstiftning:

Förförelsen är en del av ett levande sexliv. Hur tråkigt skulle det inte bli, både i fasta relationer och mindre fasta, om sex varje gång skulle förhandlas? Bra sex bygger på öppenhet, lekfullhet och kreativitet. En samtyckeslag skulle vara ett politiskt försök att avskaffa förförelsen som företeelse i Sverige. Inte minst det gör att jag frågar mig hur många riksdags- och regeringsledamöter ser på sitt och andras sexliv.

Hur galet kan det bli. Om vi i texten ovan byter ut förhandlas mot samtyckas blir meningen:”Hur tråkigt skulle det inte bli, både i fasta relationer och mindre fasta, om sex varje gång skulle samtyckas?” Artikelförfattaren förstår uppenbarligen inte vad han skriver. Nu står det att sex blir mindre tråkigt om vi hade mer övergrepp i både fasta och mindre fasta relationer. Jag vet inte om det är så artikelförfattaren menar. Det kanske bara är något han skriver utan att tänka.

De som påstår att förförelsen är hotad med en samtyckesreglering måste anse att förförelse är något som inte är samtyckt. Att förförelse är något som är emot någon annans tillåtelse, samtycke. Jag har lite svårt att förstå argumenten. Tanja Suhinina har skrivit om det i ett inlägg ”När slutade samtycke vara en del av normalt sex?” Det är en rolig och läsvärd artikel.

Sexuella handlingar är antingen ömsesidigt samtyckta eller så är de inte det. Det finns då två varianter sex. Samtyckt och icke samtyckt sex. Har svårt att se några andra möjligheter. Vet att en kommentator på min blogg menar att det finns en tredje variant. Att ingen har samtyckt till sexet. Det måste vara det berömda sömngångarsexet.

Om man nu kallar ett visst sex som förförelsesex och det är inte samtyckt sex så måste det med nödvändighet vara icke samtyckt sex. Något annat finns ju inte. Nu tror jag ju inte på att någon människa på fullt allvar skulle skriva att sexuella övergrepp är helt okay. Det är ju inte bara extremt politiskt inkorrekt det är ju förbannat korkat också. Så vad menar de personerna med att förförelsen skulle försvinna med samtycke?

Men vad menar de då med förförelsesex? Tror att personerna totalt har missförstått vad ett samtycke är. Ett sexuellt samtycke behöver naturligtvis inte från början vara en överenskommelse om att ha sex. Man kan samtycka om att bara ta en promenad utan att vara överens om var promenaden ska sluta. Man kan också ändra målet för promenaden under promenadens gång.Kanske är det så de menar. Promenader med i förväg överenskommet mål är tråkiga. Ja men då kan ju välja att bara promenera och komma överens om målet sen.

Samtycke till sex är något som växer fram under en samvaro. Det börjar med ögonkast som leder fram till samtycke om kontakt, som leder fram till beröring och gensvar, som leder till kyssar och gensvar, ………….. Samtycket yttrar sig i det aktiva gensvaret. För mig framstår förförelse som det ultimata samtycket. Varje litet steg samtycks. Och vi vet inte från början var det ska sluta.

Det som är viktigt här är att om gensvaret uteblir så är det inte längre frågan om samtycke. Om en viss handling möts med passivitet innebär det att det inte är okay. När en man eller kvinna inte längre vill bli förförd så behöver det inte uttryckas i ord eller handling. Det räcker med att en viss typ av handling inte möter ett aktivt gensvar.

Förstår inte att detta ska vara så svårt att fatta. Vid försäljning accepteras inte passivitet som accept, samtycke. En kund kan titta på en vara, ställa frågor till en försäljare, visa intresse, säga att produkten är fantastisk, ta del av en demonstration, fråga om hemleverans finn o.s.v. utan att försäljaren kan hävda att produkten genom detta är såld. En säljare kan inte uppvisa ett avtal och hävda att kunden ingått ett avtal genom att hänvisa till att kunden uppvisade passivitet när avtalet visades. En säljare som skulle påstå något liknande skulle vi skratta åt och han skulle troligen få sitt huvud undersökt och uppmanas söka en annan karriär.

I våldtäktsmål är det så att passivitet används som ett bevis för samtycke. Och vad som är ännu konstigare är att en del personer anser att det är i sin ordning.

Hur kan en enda förnuftig person påstå att klädsel har med samtycke att göra. Låt oss titta på ett fall. Offret A bestämmer sig kl 19.00 att klä sig utmanande, lägga kondomer i handväskan och ta på sig sexiga trosor. A beger sig kl 21.00 till en lokal där hon träffar B för första gången i sitt liv. Efter tid på lokal samtycker A kl 03.00 att följa med B på efterfest hos B. Väl hemma hos B, våldtar B offret A. Domstolen anser i sin dom att samtycke inte kan uteslutas och hänvisar bl.a. till utmanande klädsel, kondomer i handväskan och sexiga trosor. Hur kan en domstol över huvud taget inbilla sig att A skulle samtycka till sex med B genom att klä sig på ett visst sätt. A valde sina kläder utan att ens veta om Bs existens. Det är självklart helt orimligt men lika fullt vanligt i det moderna Sverige.

Vore det inte rimligare att man tittade på vad som verkligen hände i anslutning till den sexuella handlingen?

14 reaktion på “Förförelsesex???

 1. ”Det börjar med ögonkast som leder fram till samtycke om kontakt, som leder fram till beröring och gensvar, som leder till kyssar och gensvar, ………….. Samtycket yttrar sig i det aktiva gensvaret.”
  – Problemet är ju att du i varje led får reda på samtycket först efteråt, om du kommer till beröring och gensvaret blir negativt så fanns det ju inget samtycke till beröring och då är du en sexbrottsling.

  När har passivitet använts som ett bevis för samtycke i ett våldtäktsmål?

  Har du något exempel på de vanligt förekommande friande domarna pga klädsel?

  ”Vore det inte rimligare att man tittade på vad som verkligen hände i anslutning till den sexuella handlingen?”
  Jo, och det är vad man ska göra nu. Vad har det med samtyckesreglering att göra?

  • Brist på motstånd, passivitet, tolkas i domstol idag som ett bevis på samtycke. Det är väl ingen nyhet. Det är så lagen är skriven.

   Klädsel förekommer ibland som ett bevis för att samtycke inte kan uteslutas. Uppskattar din reaktion på att jag skrev att det är ”vanligt” i Sverige. Ska ändra det.

   Vad jag förstår är vi överens om några saker. Du anser inte att passivitet är ett bevis på samtycke. Och du anser också att klädsel inta kan användas som bevis för samtycke. Eller som bevis för att samtycke inte kan uteslutas.

   Tycker du då också att det är konstigt att i domar förekommer beskrivning av offrets klädsel? Och att det ytterst sällan nämns hur gärningsmannen är klädd.

 2. Har du några exempel på domar där passivitet använts som bevis på samtycke?
  Har du några exempel på domar där klädsel används som bevis på samtycke?

  Ja, jag anser inte att passivitet eller kläder kan bevisa något samtycke till sex.
  Vad gäller kläder så har jag efter Wennstams bok sökt efter domar där klädseln utgör bevis eller tecken på att målsäganden ville ha sex men inte hittat någon. De domar som Wennstam använde i sin bok är inte sådana, där förekommer klädsel i domens beskrivande del och det är i de flesta fall målsäganden som tar upp sin klädsel (ibland används det också för att styrka bevisning, alltså att den som sett en person klädd på ett visst sätt troligen sett en viss person, eller att en viss tröja som utgör bevis användes den aktuella tiden osv). Jag har fortfarande inte hittat någon sådan dom och ingen som påstår att det förekommer har kunnat visa en enda sådan dom.

  Det är vanligare att tilltalades klädsel nämns i domar.

  Men vad hände med den första frågan? Din beskrivning av förförelsesex innebär ju ett fullbordat sexualbrott (med samtyckesreglering) i varje led, eftersom samtycket kommer efter varje handling.
  Man kan möjligen lösa det med uppsåt, men jag kommer inte på hur. Samtycket ska ju finnas där först.

  • Sorry for writing in English. I unfortunately dont speak Swedish (I am from Germany). Therefore I read the post and the comments via google translate toolbar. But from what I understood the question of >profanum vulgus< :"- Problemet är ju att du i varje led får reda på samtycket först efteråt, om du kommer till beröring och gensvaret blir negativt så fanns det ju inget samtycke till beröring och då är du en sexbrottsling." in English means something like …

   "The problem is that you at every stage, find out consent only afterwards. If you get to touch and the response is negative, there was nothing agreed to touch and then you're a sex offenders."

   I find that question very relevant. Even though I am not sure if it automatically makes you a sex offender if you touch without consent.

   Please elaborate on this question!

   Thanks Hanna

   • Samtycke är ömsesidighet. ”Förför” du någon om personen drar sig undan, eller blir stel, passiv, eller spjärnar emot? Om personen kysser tillbaka, möter dig i det som sker så är samtycke tydligt. Om du är så pass osäker på om dina sexpartners över huvud taget har velat ha sex med dig (du fick samtycke först efteråt) så kanske du behöver se över din förmåga att kommunicera och se gensvar.

  • Menar du som t ex rektorn i Malmö som ifrågasatte en sjuårig flicka som utsatts för övergrepp eftersom hon hade dansat på rasten och bar läppstift?

 3. Att förföra innebär att man pressar sin partner ut till gränserna för dennas sexualitet. Förförelse kan därför vara svårt att genomföra med ett samtyckesrekvisit. I en förförelsesprocess ingår ofta någon form av motstånd från den passiva parts sida.
  En lyckad förförelse kan tillfredsställa den passiva parten på ett mycket djupgående sätt, medan en misslyckat där den aktiva parten feltolkar den passiva parten är våldtäkt.

  En samtyckeslag kommer givetvis att sätta stopp för förförelse. Men det är ett pris som är värd att ta. Jag ser all anledning att uppmana män att vara mer avvaktande och återhållsamma i sin kontakt med kvinnor och där är samtyckesrekvisiten väldigt bra.

  För mig är det viktiga att alla förebråelser mot män som kollektiv upphör. Att synen på män som sexuella rovdjur upphör. Jag vill också framälska en manlig sexuell passivitet som tvingar fram kvinnorna på banan.

  Att en och annan kvinna då går miste om den sexuella tillfredsställelse att hon inte längre upplever det kraftiga begär som hon får uppleva genom förförelse är ett litet pris.

  Jag vill i övrigt kommentera att bilden INTE föreställer förförelse utan förspel. Det är i övrigt ett förspel där kvinnan är den aktiva parten och därmed mycket långt ifrån det som diskuteras här.

  Men om det skulle komma till att kvinnan på bilden anmäler mannen för sexuellt övergrepp, då måste hon klart kunde beskriva hur hon sedan markerade brist på samtycke. I annat fall har hon enligt min bedömning samtyckt till sex.

  • Försöker inte vara tröttsam ordfascist. Är inte alls bekväm med din definition på förförelsesex. Förförelse handlar om att locka någon till att vilja något, göra något. Det handlar inte om att pressa någon till att tåla något. Att pressa någon att tåla något är att pressa någon. Att pressa ligger nära tvång.

   Vad man kallar att pressa någon till de yttersta gränserna för en persons sexualitet har jag inget bra namn på. Men det kommer hela tiden ligga nära övergrepp. Det finns en uppenbar risk att den passive/a partnern inte samtycker.

   Att förföra är att locka någon över en gräns. Om du menar att man lockar en person över en gräns som tidigare inte överträtts är det helt ok under förutsättning aktivt deltagande.

   Personligen kan jag inte se ett enda fall av sex som faller utanför ramen vid samtycke. Inte ett enda om det inte inbegriper grov misshandel eller värre.

   Så du får gärna förtydliga vad du menar.

   Bilden föreställer nog vad betraktaren ser. Jag kan själv inte se vad som parterna samtyckt till.

   • Att locka eller pressa. Jag ser inte den stora skillnaden. I båda fallen driver man den andra parten över en gräns som denna inte vill drivas över.

    Att bli lockat är dock mer integritetskränkande än att bli pressat, därför att man låtit sig lockas och därmed agerat dumt.

 4. Det är vissa barriärer som måste forceras för att en man kan ha sex med en kvinna. Den första är att kläderna inklusive trosorna skall av. Den andra är att lemmen skall föras in i slidan. Detta är handlingar som är svåra att genomföra mot en passiv inte partner som inte samtycker. Om den passiva parten underlättar processen att forcera dessa barriärer utgör det samtycke.

  • Du skriver (på Newsmill) att du har skyddad adress men det har du inte. Jag kollade med skattemyndigheten i fredags. Den 1 juli 2008 har du flyttat utan att uppge ny adress. Träd fram nu Göran och visa att du är en man! Annars verkar du lite mysko.

 5. Ursäkta min okunnighet men samtycke har alltid funnits. Åtminstone i mina relationer. Samtycke är en självklarhet om man älskar någon, eller hur? Vad pratar vi om egentligen?
  Frågan är inte att införa samtycke i relationerna utan att reglera samtycke lagligt. Då undrar jag hur skall detta bevisas och åt vem läggs bevisbördan?
  Kan du upplysa mig?

 6. Hieronimus srev: ”Jag ser all anledning att uppmana män att vara mer avvaktande och återhållsamma i sin kontakt med kvinnor och där är samtyckesrekvisiten väldigt bra.” och ”Jag vill också framälska en manlig sexuell passivitet som tvingar fram kvinnorna på banan. ”

  Det kommer aldrig att hända. Vaför? Därför att de flesta kvinnor gillar att vara passivt och de njuter män som är aktiva och lite ”macho”. Det har alltid varit sa, och det kommer att förbli sa. Det kan ingen feminist ändra nagot at. Varför? Därför att biologin har bestämt det. Gilla det eller inte, naturen bryr sig inte.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *