Är ”Ett nej är ett nej” en bra paroll?

Med parollen ”Ett nej är ett nej” förstås att kvinnor har rätt att säga nej till ovälkomna sexuella förslag och handlingar. Problemet med parollen ”Ett nej är ett nej” är att den innebär att kvinnor avsäger sig rätten till sexuellt självbestämmande. Kvinnorörelsens oförmåga att förstå omvärlden och den verkliga innebörden av ”Ett nej är ett nej” är en av anledningarna till att vi fortfarande har en diskriminerande och svårbegriplig sexualbrottslag.

Thomas Bodström skrev 2005 när den nya sexualbrottslagen presenterades:

»Utgångspunkten för sexualbrottslagstiftningen är att varje människas önskan att inte ha samlag eller annat sexuellt umgänge i varje situation ovillkorligen ska respekteras.«

Dagens sexualbrottslagstiftning med tvångsrekvisit är helt i linje med vad parollen ”Ett nej är ett nej” kräver. Kvinnoorganisationer som gillar den nuvarande lagen använder parollen. Att organisationer som kräver samtyckeslagstifning, som Feministiskt Initiativ, använder parollen är helt obegripligt. ”Ett nej är ett nej” förutsätter bara att det finns något att säga nej till, mäns ovälkomna sexuella handlingar. ”Ett nej är ett nej” utgår inte från att kvinnor har en egen fri vilja. Att kvinnor har rätt att välja om, när, med vem och hur de vill ha sex. ”Ett nej är ett nej” är bara vetorätt mot sexuella propåer av män. Och vetorätt är långt från självbestämmande, långt från samtycke.

Det största problemet med ”Ett nej är ett nej” är att vi vet att det inte är sant. Kvinnor uppfostras till att säga nej, vara ”svårfångade”, innan de säger ja. En kvinna kan säga nej till sex före en middag för att några timmar senare säga ja. Det är trevligt och inte alls ovanligt. Men det är besvärande fakta för de som ställer sig bakom parollen.

”Ett nej är ett nej” är ett krav på att domstolar ska ta större hänsyn till kvinnors uttryckta motstånd och döma annorlunda. Det förutsätter att vi har våldsrekvisit för våldtäkt och kräver att kvinnor ska göra motstånd för att det ska anses som ett övergrepp. Ett följdproblem blir då att om det inte finns ett uttalat nej så är det ett ja. Därmed underkänns de kvinnor som möter ett sexuellt övergrepp med passivitet. Parollen ”Ett nej är ett nej” legitimerar uppfattningen att kvinnor alltid vill ha sex om de inte kraftigt säger nej och/eller gör motstånd. Parollen legitimerar sexuella övergrepp på passiva kvinnor. Något som jag inte tror att de som står bakom parollen egentligen menar.

”Ett nej är ett nej” eliminerar också kvinnans sexuella självbestämmande. För att nej ska respekteras måste det gälla under viss tid. Under tiden nejet gäller har kvinnan avsagt sig rätten att ändra sig. Hon har inte längre självbestämmande.

Det kanske viktigaste felet med ”Ett nej är ett nej” är att det är pedagogiskt feltänkt. Parollen får män att utveckla strategier för att ”runda” ett nej. Undvika att höra ett nej och/eller uppfatta motstånd. Parollen uppmanar män att vara fysisk påstridiga för att nå en situation där kvinnan blir passiv och inte längre säger nej. Parollen styr mot övergrepp istället för att styra bort från övergrepp. Tvärtemot vad de önskar som använder sig av parollen.

Dagens lagstiftning har sitt ursprung från tiden med häxprocesser, se artikel Newsmill. Anledningen till våldsrekvisit var, och är, att man inte kan lita på kvinnors vittnesmål. Kvinnor ansågs vara moralisk lågtstående jämfört med män. Samhällets stöttepelare, männen, ansåg därför att det krävdes starka yttre bevis i form av sönderrivna kläder, skador på kvinnan och helst vittnen för att döma en man för våldtäkt.

Många kvinnoorganisationer tror felaktigt att med våldsrekvisit fokuserar den rättsliga processen på gärningsmannen och hans våldsanvändning. För att kunna bedöma hur mycket kraft, våld, som en gärningsman använt gör man i praktiken en bedömning av hur stor motkraft, motstånd, kvinnan uppbådat. Vid våldsrekvisit riktas fokus på kvinnans motstånd och eventuella skador samtidigt som man helt undviker huvudfrågan. Om kvinnan faktiskt samtyckt till de sexuella handlingarna.

Huvuddelen av kvinnorörelsens verkar helt oförmögen att förstå verkligheten och formulera begripliga paroller. Rörelsen verkar vara intresserad av bisarra teorier om könsmaktsordning, kvotera in kvinnor i börsstyrelser och att höja straffet för sexköpande män. Kvinnorörelsen verkar ha tagits över av en Odd Molly utstyrd politisk överklass som är ointresserad av vanliga tjejers och kvinnors problem.

Claes Borgström, jämställdhetstalesman för socialdemokraterna, skrev Sexualbrottsofferutredningen. Den var på 46 798 ord. Våldtäkt förekom 136 ggr. Samtycke inte en enda. Vid RFSUs seminarium för snart två år sedan hade Claes Borgström ingen uppfattning om samtyckesfrågan. Han är fortfarande helt tyst vilket kanske exemplifierar socialdemokratins kris, brist på politik.

Inte heller har jag hört någon ledande representant för Folkpartiet eller Moderaterna uttala sig om hur de ser på samtyckeslagstiftning efter Nils Petter Ekdahls utredning. Vad betyder mänskliga rättigheter och Europadomstolen för liberala Folkpartiet? Var gömmer sig Nyamko Sabuni? Har Beatrice Ask sagt något?

Kvinnorörelsen är också tyst. Ingen höjer rösten för att höras. Det verkar som om om de anser frågan om samtycke oviktig.

Kvinnor måste få ”sexuell rösträtt”nu!!!

Det är snart hundra år sedan kvinnor fick rösträtt. Fortfarande saknar kvinnor ”sexuell rösträtt”. Vi måste få en ny sexualbrottslag som baseras på sexuellt självbestämmande, samtycke. Det kräver Europadomstolen och det allmänna rättsmedvetandet. Och Centerpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Moderata Kvinnor, Feministiskt Initiativ, ROKS och Brottsoffermyndigheten är några av de organisationer som också kräver samtycke. Men var är den övriga kvinnorörelsen? Det är omöjligt att höra era röster om ni inte ens öppnar munnen.

Fördelarna med en tydlig samtyckeslag är många. Tar bara upp två fördelar som inte brukar nämnas. Samtycke ger kvinnan såväl självbestämmande som skydd mot kroppsliga kränkningar. Lagen är enkel så alla förstår vad som gäller. Om samtycke saknas så är det övergrepp. Att det behövs en tydlig och enkel lag förstår man av kriminalstatistiken. Unga förövare och unga brottsoffer är mycket kraftigt överrepresenterade.

Med samtycke finns också en pedagogisk finess. Samtycke uppmanar män att lära sig att väcka lust och sexuellt intresse för att få ett ja. Det uppmanar till förförelse och njutning. Det styr bort från fysisk påstridighet, övergrepp och trauma.

Hur bör då en bra paroll se ut. Ett förslag är:

Om det inte är JA, JA, JA är det NEJ, NEJ, NEJ.

19 reaktion på “Är ”Ett nej är ett nej” en bra paroll?

 1. Samtyckeslagen är en vacker men totalt opraktisk tanke! Jag har skrivit ett antal kommentarer här med invändningar, men inte sett att du svarat på någon av dom. Varför skriva inlägg om detta om du sen inte tar debatten?

 2. I destillat går mina motargument ut på följande:

  Samtyckeslagen utgår från principen att kvinnan INTE SKALL BEHÖVA SÄGA NEJ!
  Då undrar jag varför det är för mycket begärt att hon säger NEJ? Vi kan inte stifta lagar anpassade till allehanda störda individer!

  En kvinna som inte har förstånd/vett att säga NEJ bör undvika allt umgänge med karlar! Alternativt hänvisas till psykologisk behandling!

  Lagarna bör anpasssas till normala personer. Vi kan inte ha ett lagverk anpassade för störda individer.

  Det finns ett antal andra invändningar, men låt oss börja med detta!

  Dessutom är förbannat flummig! Inled med att skissa hur lagen i princip skulle vara uppbyggd så vi har något konkret att diskutera!

  • Klartexten,

   Jag har läst vad du skriver och det gör mig oerhört trött. Det är mycket du inte förstår och det är så lite du gör. Eftersom sexualbrott får dig att fara ut i rabiata utfall så lämnar vi det.

   Vi har en lag om hemfrid. Alla har rätt till frihet i sin egen bostad. Ingen har rätt att komma in i ens bostad utan tillstånd. Ingen, inte ens du, behöver uttrycka sin vilja att inte få ovälkommet besök.

   Tänk efter, om du kan det, innan du skriver nåt.

 3. Det var en patetisk liknelse du kom med: Ifall du hälsar på hos en kompis över nyår, men glömmer be om tillstånd att beträda lägenheten; skall du då betraktas som en inbrottstjuv?

  Den stora tesen du driver är att kvinnan INTE SKALL BEHÖVA SÄGA NEJ! Kan du förklara för mig varför ett nej är för mycket begärt? Tre bokstäver, ett mycket kort ord: NEJ!

  Den kvinna som inte klarar att säga nej lider av en psykisk störning! Hon funkar inte normalt! Vi kan som sagt inte låta störda individer diktera lagarna!

  Lagarna skall i första hand anpassas till normalt kommunicerande individer! Sunt fungerande människor! Människor utrustade med ett minimum av FOLKVETT!

  Du vill ha en lag anpassad till NEUROTIKER! Jag säger dig, begrav iden innan du skämmer ut dig totalt!

  Vi är djur! Inga robotar som du försöker göra gällande!

  Lagarna i vårt samhälle är och skall i första hand anpassas efter sunda vettiga människor med normal kommunikationsförmåga! Att stifta lagarna efter andra principer leder till vansinne!

  Fortfarande har du inte skissat hur du vill att lagarna skall formuleras (i grova drag)! Vågar du inte konkretisera, för att du fruktar en massaker av ”lagförslaget”? För det är just vad det skulle bli!

  EXEMPEL:
  Du har skrivit någonstans att ett JA (medgivande till knull) bara gäller för ETT tillfälle. Inför varje samlag måste ett nytt JA inhämtas, annars är man en våldtäktsman, farlig för samhället och bör låsas in!

  Hur skall du göra för gifta/samboende/KK etc? Skall dom upprätta ett skriftligt kontrakt, signerat av två vittnen och stämplat hos länsstyrelsen? Har du tänkt längre än näsan räcker?

 4. Jag måste formulera om min liknelse (i förra kommentaren) till:

  Ifall du hälsar på en bekant, denne öppnar dörren, ni hälsar glatt på varandra, denne håller upp dörren till dig, du går in och ni dricker en kopp kaffe och samtalar.

  Nästa dag polisanmäls du för hemfridsbrott. Är det ett sådant samhälle du vill ha?

 5. Jag ber om ursäkt för den otrevliga tonen i mina kommentarer! Men jag säger att en sådan lag vore KATASTROF! Det är ingen oskyldig grej! Resultatet skulle bli många oskyldigt fängslade, svenskar och framförallt utlänningar/invandrare som inte kunde drömma om att något land har så vansinniga lagar!

  Dvs vi pratar personliga tragedier helt i onödan. En sådan lag skulle skapa mycket elände innan den måste avskaffas.

 6. Jag tror att man mycket väl kan ha en samtycke skrivnig i lagen kring sexuellt utnyttjande men en våldtäkt skall kräva ett nej.

 7. Och vad vill man egentligen då man sätter sig i främsta raden under Julian Assagnes föreläsning iklädd en röd jumper för att därefter antasta honom och be att få komma med på lunch så att alla andra närvarande känner sig besvärade av personens framfusighet? De hann väl inte heller ens in på biografsalongen innan hon särade på benen i bakersta raden. Väl gjort – men spring inte sedan till polisen om damen inte kan reglera flödesventilen som hon har mellan benen. ”Den som leken går skall leken också tåla”heter det väl visst! Hon skulle ha låtit honom varit i fred istället för att ha vädjat till honom om att ställa upp som samarit och avhjälpa henne i den sexuella nöd som hon befann sig i!

 8. Göran, du har mer än ett par bra poänger. Kvinnan skall ha samma ansvar som mannen när det gäller att inleda eller avvärja inledningen av ett förhållande.

  Men klartexten har en poäng också – varje lag kommer i slutänden alltid att tolkas ur sämsta möjliga vinkel. Det betyder i sig att om lagen om samtycke tillämpas för båda könen (vilket borde vara ett grundläggande krav) så räcker det i stort sett med att ett halvdussin personer missbrukar lagen för att vi skall få just den situation som klartexten verkar vara inne på.

  Hur skall samtycket formuleras? Att man betett sig ”inbjudande” räcker inte utan det måste vara ett klart och omissförståeligt ”Skall vi ha sex?”, på vilken svaret blir ”Jajamen”. Veckan efter om någondera partens känslor ändras kommer det att bli ord mot ord i ett våldtäktsåtal. Jag kan se en sådan lag problemlöst brukas som slagträ i svartsjukemål.

  I och för sig är den nuvarande situationen inte stort bättre. Jag reflekterar över att hela problemet grundar sig i att när det gäller sex, vi ofta har ställt kravet på att kunna släpa med en främling hem utan negativa efterföljder. Men det är och förblir som att vandra in till en samling skinheads och börja högläsa ur talmud. Den oomkullrunkeliga rättigheten till personfriden kommer i det läget inte praktiskt vara värt papperet den är skriven på…

  • Nja Scary Devil…nu tänker du för enkelt *hmmm* med manlig norm.

   Det handlar mer sällan om problem med initialt samtycke (Ska vi? Ja! Ja!). Ofta handlar det om ont som sker, väl komna en bit in i det erotiska förloppet. Det finns en typ av egenmäktiga män, enkelriktade, onåbara i kommunikation som bara tänker på en sak…penetrera, in & out…utan tanke på kvinnan som annat än ett ting, typ lösfittan Miss Softie, produktutvecklad med stöd av NUTEK.

   Vad gör man om man väl är naken och i säng och märker att man tagit en dåre i sin famn? En blind dåre som tidigare tycktes helt normal, t o m rolig och charmig. Kvinnor grubblar & grubblar…för de är inte alldeles ovanliga de här männen. Kanske 20%?

   • Gunnel. Det skulle aldrig för mig som man falla mig in att bjuda hem en person i mitt hem om jag inte var 100% på att det skedde på mina egna villkor.

    ”Vad gör man om man väl är naken och i säng och märker att man tagit en dåre i sin famn? En blind dåre som tidigare tycktes helt normal, t o m rolig och charmig. Kvinnor grubblar & grubblar…för de är inte alldeles ovanliga de här männen. Kanske 20%?”

    Skitsnack, Gunnel. en av fem män skulle betrakta kvinnor på samma sätt som nazisterna betraktade judarna?

    Har du verkligen den synen på det manliga släktet så får vi sluta diskutera här. Jag har inte för vana att debattera med fanatiker eller vansinniga, oavsett deras religion. Det är slöseri med tid och inget annat. Men då förstår jag bättre vart dina tidigare försvar för Wachenfeldt ”Jag skulle ha sagt att män är värre än djur” kommer ifrån.

    Vad jag finner långt mer troligt är att den enskilda % av mänskligheten som kan betraktas som kriminellt benägen eller benägen att ägna sig åt våld mot sin nästa är så pass mycket mer intressant än oss vanliga tråkiga Svenssons så att han/hon blir överrepresenterad.

    Vad kan konstatera och har så gjort under en längre tid är att samtliga de grovhuggna chauvinister som jag känt till under min uppväxt har dragit åt sig 90% av kvinnorna där de mer blyga och mjuka killarna fått sitta och vänta på någon panelhöna. Något som i och för sig har varit en vinnande taktik eftersom ”panelhönan” ofta visar sig vara ett bra kap.
    Man kan inte ens skylla den typen av kvinna för brist på intelligens – en mycket ”otursförföljd” dam i min bekantskapskrets har bekänt att hon tar riskerna med män hon kan se inte är trevliga för att hon behöver spänningen. Och accepterar konsekvenserna.
    Visst, jag köper resonemanget, men undrar om det verkligen är värt det – något i så fall bara hon kan svara på.
    Andra ”seriesexuellt missbrukade” kvinnor har inte ens den självinsikten och deras kvinnliga kamrater har mer eller mindre tagit sig för rollen som förkläden vid utekvällar, och ser till att deras kamrat kommer hem säkert.

    Det är egentligen ett fenomen man ser än idag. En man står vid baren, utstrålandes maktfullkomlighet och arrogans. På varje arm har han två flickor. Man vet redan fem minuter efter att ha kommit till disken att han betraktar dem som objekt. Och heliga enfald – det kommer kontinuerligt att dras fler kvinnor till den mannen under kvällen och följande kvällar. Han kan försörja sig på att sjunga fräcka visor om objektifierade kvinnor och hans syn på dem som ”luder” och de kommer fortfarande att flockas runt honom. Häpnadsväckande. Hur påpekar man för dessa män att de borde ändra sig när deras metoder bevisligen fungerar så pass väl att de får tag på långt fler kvinnor än vad ”mjukisdjuren” gör?

    Så nej, Gunnel. Jag har föga sympati för de kvinnor som målmedvetet har hängt sig på den alfahane som samtliga övriga i sällskapet talat om för dem var ett uselt kap. Åker man genom en safaripark så bör man räkna med att vara säker och det skall självklart garanteras att man inte blir biten. Kliver man ut ur bilen i lejonburen och börjar klia de söta katterna under hakan så får man någonstans börja skylla sig själv.

    I det här samhället vi lever i så vet jag att om jag som man går nedför vissa gator eller beter mig på vissa sätt på vissa platser så kommer jag, som regel snarare än undantag, bli misshandlad eller värre. Chansen att få laglig upprättelse är obefintlig. Samhället har inte resurser att förvandla en hel stad till en skyddad zon.

    Du har innan tagit upp exemplet på frågan ”Du menar att om man tar fan i båten får man ro honom i land?”. Ja, Gunnel, hur tusan gör man i de många fall där roddaren dessutom på förhand visste att det var fan hon tog i båten? Och att folk som stod bredvid skrek ”stopp, stopp!”

    Därom det där otrevliga uppvaknandet att kvinnan upptäcker ”Åh fan, var han verkligen ett lika stort svin som han gav sken av hela kvällen?”.

    Ett nej är ett nej är ett nej, Gunnel, under hela samlaget igenom. Men jag har faktiskt ingen sympati till övers för vare sig män eller kvinnor som inte kan hålla snoppen i byxorna eller benen ihop tillräckligt länge för att på det mest grundläggande sättet konstatera att det här förmodligen kommer att gå illa.

    Jag känner personer som inte kan komma nära en dator utan att den går sönder. De är klåfingriga och inkompetenta, men tror de vet allt utan att behöva läsa en enkel manual eller bruksanvisning. I ren slentrian förvandlar de rutinmässigt ett omsorgsfullt hopsatt stycke hårdvara till en brevpress för tiotusen kronor på skrämmande rutin. Och de lär sig aldrig. Enda sättet sådana går att hjälpa har varit att helt enkelt säga åt dem att de inte får peta på något annat än tangentbordet. Punkt slut.

    Och när det gäller sex måste man konstatera att många, både män och kvinnor har litet grann av samma problem. Skillnaden torde vara att det i både fallet av inkompetent man eller inkompetent kvinna oftare är kvinnan som får problemen.

    Du kommer aldrig, inte i denna världen, inte i någon tänkbar utopi komma till en sådan punkt där man kan skydda varje människa ifrån sina egna dumheter. Kommer icke att ske. Sex är bara en av de tusentals aspekter där rent vansinne kommer ge dig stora problem oavsett kön.

    Så, med förlov, vill man som man eller kvinna ligga så får man utföra någon form av grundläggande riskanalys. Litar man inte på sitt eget omdöme eller partners förmåga att lyssna så får man be någon annan om ett råd.

    Vill du ha kravet att man som vare sig man eller kvinna bör kunna gå ut, släpa med sig en vilt främmande person hem under en kväll…ja då tar du en risk. Inte tu tal om saken. Det finns skitstövlar, tämligen väl representerade i båda könen. Både som man eller kvinna tar du en stor risk när du går hem med någon.

   • Det finns verkligheter där man inte ens har lärt sig att tänka tanken ”100% mina villkor”.

    Ja, men då har vi ett direkt problem här. I en verklighet där en kvinna inte ens har lärt sig tanken ”100% egna villkor” så har vi en kvinna som definitionsmässigt inte kan gå till sängs med någon utan att det blir en våldtäkt ur något perspektiv.

    Och det tar oss tillbaka till början igen. Kvinnor som är starka i sig själva kan göra riskbedömningar, diktera sina egna termer – och så vidare. Kvinnor som inte kan göra riskbedömningen, inte har kuraget att ställa krav…hur i all fridens dar skall man kunna skydda dessa? Annat än att antingen stoppa dem i kloster eller skicka varje man man kan tro vara en skitstövel i fängelse.
    Att sedan många kvinnor blir överkörda…ursäkta mig, men som man tror du inte man blir överkörd? Det är faktiskt så, käre Gunnel, att även om du tycks ha missat det så är idag kvinnorna lika stort deltagande i överkörning som männen är. De offer som finns på ömse sidor av skranket är inte i den milda grad viktade åt ena hållet.

    Det är faktiskt så att i dagens kalla verklighet så blir man överkörd eller förbisprungen vare sig man är man eller kvinna. Det har mer att göra med om man är försigkommen eller ej, alt. betraktas som ett mähä, för långsam eller velig av sin omgivning.
    Vi kan debattera om det sedan är så att kvinnor idag fortfarande till stor del uppforstrats i ”hur en liten flicka bör bete sig” och i vilken grad det hämmar dem. En annan debatt kanske, och en där jag är av den starka åsikten att det delas ut på tok för få mekanolådor till små flickor i stället för någon glassig docka dömd att inge en absurd syn på kvinnlig anatomi.

    Tar du fram de sociala verkligheter där den personliga styrkan är helt nedbruten så kommer jag att ge dig rätt. Utnyttjad blir man. Men frågan är om du ens har ställt dig frågan hur en man påverkas under samma premisser?

    Vad sedan gäller ”betraktelser från bardisken”…Ja, Gunnel, problemet här är att det som jag ser som en reéll verklighet, det som jag har upplevt under mina år här i livet, och det jag har diskuterat med både mina manliga och kvinnliga kamrater och kollegor om – går helt enkelt inte ihop med din verklighet. Så verklighetsfrånvänd är vare sig jag eller min krets, eller så pass unik för den delen. Och jag undanber mig det påföljande betraktandet – att jag som man ”naturligtvis” är blind, döv och stum inför hur kvinnor utsätts och förtrycks.

    Mer bisarrt blir det när jag tänker på de skitstövlerier jag har hört utförda av kvinnor och de som blir utförda av män. Och häpnadsväckande nog kommer fram till att i de kretsar jag umgås kommer historier om ungefär lika många usla typer på varje sidan könsskranket. Folk som beter sig som skitstövlar är som regel just detta mot båda könen.

    Och Gunnel, jag tror inte jag släpper dig från kroken så lätt – du sade rakt ut att kanske 20% av männen objektifierar kvinnorna i sängkammaren. Gjorde jag en liknande jämförelse när det gäller judar, muslimer eller negrer så skulle Rudling göra helt rätt i att anmäla mig för hets mot folkgrupp. Så, med förlov…tänk efter litet grann innan du gör ett påstående lika befängt som att en av fem män bekvämt platsar i samma liga som rasister och nazister.

    Ponera att jag hade sagt ”20% av alla tjejer är horor”? Ens i all hast hade det sagt åtskilligt om genom vilket filter jag betraktade och utläste världen. Det hade varit en mycket tydlig hänvisning till min syn på kvinnor under de omständigheterna. Så hur tänker du egentligen? Som Wachenfeldt och Lundgren? Och är du i så fall medveten själv om hur vansinnigt det låter?

    Wachenfeldt och Lundgren ”vet” exempelvis redan att alla män är lägre stående varelser utan intellekt, hängivna sina lägre impulser – på liknande sätt som rashygienisterna i Tyskland 1940 redan ”visste” allt om slaver och semitiska folk eller folk i amerikanska södern ”visste” om svarta män. Den typen av ”vetenskapare” samlar bara in de fakta som bekvämt passar för den redan utstakade slutsatsen. Och ignorerar oavkortat det som betraktas som obekvämt.

 9. Åh kära nån Scary Devil!

  Nu tar du väl i? Jag har väl inte sagt att 20% av män betraktar kvinnor som nazister betraktar judar? Så värst många kvinnor blir faktiskt inte mördade. Men många kvinnor blir hårt överkörda…ofta på ett sätt som inte är att betrakta som ett brott i lagens mening. Så ser liv ut för kulturellt ”underordnade” – antingen man är kåt kvinna, arbetslös flykting eller åldrig sjukling.

  Du förstår väl ett socialt sållningsinstrument Scary…i matematisk mening? I takt med att schyssta män gifter sig och bli pappor, så ökar delmängden otäcka män ute i svängen. De är ”lediga” p g a att de blivit ratade av kvinnor. Mellan tummen och pekfingret räknar jag risknivån som 1 på 4 att möta män som beter sig som t ex Assange. I åldern 30+ höjs risknivån…om kvinnor är sexuellt sökande och längtande.

  Motsvarande risknivå existerar inte för män. I vår typ av diskussion utgår män från sin egen verklighet…och hamnar snett. Som du gör när du skriver ”Det skulle aldrig för mig som man falla mig in att bjuda hem en person i mitt hem om jag inte var 100% på att det skedde på mina egna villkor.”Det finns FLERA sociala verkligheter, inte bara en. Det finns verkligheter där man inte ens har lärt sig att tänka tanken ”100% mina villkor”.

  §§§

  Få män är alfa-hannar! I synnerhet män som ägnar sig åt sexualiserat skitstövleri…brukar inte vara ett dugg alfa-hannar. Inte heller är de ”kriminellt benägna”. De uppfattar helt enkelt sitt beteende som normalt, som rättfärdigt till och med. Så jag avstår från betraktelser från bardisken. Förmodligen är kvinnorna som flockas där kvinnor med ambition att bli alfa-fruar, gold diggers? Dumt av dom!

  Om du tittar ut över stan Devil…så ser du att kvinnor faktiskt blir kära i män som inte är ett dugg ALFA. Annat än i dessa kvinnors ögon. Tack & lov för det 🙂

 10. Pingback: Öppna truten tjejer! « KLARTEXTEN!

 11. Oh my, oh My Scary Devil!

  Vad du gör…släpp mig inte av din krok! Jag vill inte släppa dig just nu (fast det är julstök) vi har ju faktiskt en skaplig dialog där två verklighetsbeskrivningar krockar.

  Jag tycker nog att du utgår från en ideologiskt och sexistiskt tonad ”idealsituation” i ditt sätt att resonera. Lagstiftning om bedrägeri utgår t ex inte ifrån att brottsoffret borde ha varit smart nog att inte låta sig luras eller att inbrottsdrabbade borde ha varit smarta nog att inte ha osäkra dörrar och fönster. Lagstiftningen utgår från MORALISM…alltså…ingen har lov att begå sådana brott.

  Du skrev:
  ”Kvinnor som inte kan göra riskbedömningen, inte har kuraget att ställa krav…hur i all fridens dar skall man kunna skydda dessa? ”
  Låt oss vända på Perspektivet…
  Män som inte kan göra riskbedömningar för att bli anmälda för sexuella övergrepp…hur i all fridens dar ska man kunna skydda dessa från att bli släpade till polisen?

  Min fråga har samma sociala tyngd som din 🙂

  §§§

  Ja, utan något krav på vetenskaplig exakthet vill jag påstå att (cirka) 20% av män objektifierar kvinnor. Dvs. beter sig egenmäktigt, enkelspårigt, kör på utan samspel och utan att bry sig om kvinnans väl, även åsamkar lindriga fysiska skador, men alltid psykosocial skada. Att risknivån ökar stort i vissa åldrar (och miljöer, t ex alkoholmiljöer).

  Blotta faktum att det (mörkertalsberäknat) begås 20-30.000 våldtäkter PER ÅR – år efter år – borde stämma till matematisk eftertanke. Ofta unga kvinnor, som (sic!) är just ”Kvinnor som inte kan göra riskbedömningen, inte har kuraget att ställa krav”. Om man till våldtäkter lägger ”gråzonefall” blir det många. Varje man med vidrig attityd hinner skada ganska många kvinnor, inte bara en per skitstövel. Eller hur?

  I och med detta påstår jag samtidigt att 80% av alla män är schyssta män. Blir du det allra minsta gladare av att jag – som feminist – säger det? 80% är merparten 🙂

  §§§

  Jag begriper faktiskt inte din liknelse med nazister & judar – känner inte igen mig här. För mig ligger saken närmare gamla sydafrikaners känsla för sina house niggers – dom som man litade så pass på och gillade att de levde inne i huset, tillsammans med den vita familjen 🙂

  • @Göran Rudling

   Vid alla makter, människa…vänd tillbaka bloggen. Kommentarer till kommentar bör och skall komma EFTER det man kommenterar till. Tack så mycket på förhand. Och God fortsättning.

   @Gunnel

   ”Män som inte kan göra riskbedömningar för att bli anmälda för sexuella övergrepp…hur i all fridens dar ska man kunna skydda dessa från att bli släpade till polisen?

   Min fråga har samma sociala tyngd som din 🙂 ”

   Skitsnack. Tyvärr, Gunnel, men…skitsnack. Om jag som man agerade på ett sätt som hade gett mig hög risk att bli misshandlad så kommer jag visserligen att anmäla till polisen – men mina vänner skulle onekligen frånskriva mig viss kompetens i egen sak.

   Släpper jag in en främmande människa i min lägenhet – man eller kvinna – så VET jag att jag tar en risk därmed. Det du utgår ifrån är paradigmet att man på något sätt skall ta för givet att kvinnor är mindre farliga än män. Kvinnan som värnlös varelse inför manlig styrka.
   Grattis. Du själv bevisar dig härmed vara en långt större chauvinist än vad jag någonsin varit. Bör jag gratulera? Den verkligheten lever jag inte i. Med en kniv, eller för den delen bara viljan att skada finns egentligen inga fysiska skillnader mellan kvinnor och män.

   Om man, vare som man eller kvinna, blir misshandlad och rånad/våldtagen på öppet fält – är det en helt annan femma. Där har vi faktum att man blivit överfallen utan egen förskyllan.

   Vad du anger om moralism är enkelt nog. Naturligtvis har ingen rätt att bryta mot lagen. Det är inte det vi resonerar om.
   Jag utgår nämligen från den inte helt orimliga premissen att lagen kommer att brytas mot om personen som utför brytandet kommer att göra detta om han/hon inte anser det troligt att de kommer åka fast.

   Detta gäller svartjobbande, spritsmuggling, narkotikabrott, fildelning, nolltaxerande…och ja, även våldtäkt, bankrån, och mord. Vissa personer kommer att begå sådana brott, oavsett vad lagbalken säger. Det intressanta är då hur lagbalken skall få fast på dem och i många fall hur man själv grundläggande förebygger.

   De flesta skaffar ett lås på dörren, annars kommer de mycket snabbt bli berövade. Detta tar man för givet. Bjuder du in en vilt främande person innanför dören så har du direkt både erbjudit tillgång till lägenheten, din person – och säkerställt att det inte kan bevisas att det han/hon sedan gjorde inte var med ditt fulla samtycke.
   Med ett undantag. Blir jag misshandlad och har märken därefter kan jag förmodligen få rätten att godkänna att det inte var med mitt fulla samtycke.

   Det här rör sig inte om mannligt eller kvinnligt. Det rör sig helt enkelt om att en människa kan tänka sig utnyttja en annan människa så snart de tror de inte åker fast. Har man inga märken efter misshandeln kan man inget bevisa och misshandlaren går fri. Oftast gör det de ändå. Din tanke att andra regler skulle råda för våldtäktsmän talar antingen om ren hybris eller om ett rent chauvinistiskt perspektiv där ingen verklighet råder.

  • Och jo, dina ”20%” är fullt jämställt med sydamerikanernas gamla goda inställning att ”well, you can trust MOST N*****s…”

   Tack så hemst jävla mycket. Jag personligenutgår visserligen från att 20% eller mer av mänskligheten inte vet vad fan de sysslar med, och har fått höra av många att jag därmed har en förskräcklig människosyn, men jag har åtminstonde hyfset att där inte särskilja på religion, ras eller kön.

   Det gör du. Välkommen till SD, Gunnel, så snart du väljer en aningen mindre minoritet att sikta på. Du har valt att mannen är ”mindre värd”. En utövare av våld mot kvinnor på ett eller annat sätt.
   Nej. 20%? Bullshit, Gunnel.

   Vi talar om de 1-5% av vanliga människor som är villiga att utsätta andra människor för men bara deras egna intressen tillgodoses.
   Det enda du kör med är argumentet ”varför negrer är mer benägna till brott”, vilket inte bara är att göra det förbannat lätt för sig.

 12. Assange-fallet har i alla fall det goda med sig att det kan användas för att sätta strålkastaren på samtyckeslagförslagets svaga punkter.

  1. Utan samtyckeslag (dvs som nu):
  Svårt för åklagaren att ens precisera vad det påstådda brottet består i. Stor sannolikhet att rätten gör samma bedömning som åklagare Finné och underkänner målet.

  1. Med samtyckeslag:
  Kvinnorna säger (troligtvis sanningsenligt) att de aldrig svarat explicit ”ja” på frågan om de önskar sex. Rätten tvingas fälla Assange för våldtäkt, trots att brottet inte är våldtäkt som det i allmänhet brukar förstås, utan helt vanligt normalt frivilligt sex utan att det magiska ordet yttrats.

  Notera att även om kvinnorna uttryckligen sagt ja så kan förstås inget bevisas i efterhand. Ytterligare en komplikation är att frågan kanske inte ens behövde ställas eftersom det av allt att döma var de som var initiativtagarna. Men inget uttryckligt ”ja” = minst två års fängelse för mannen. I Göran Rudlings idealvärld.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *