Är svenska åklagare korkade eller …..?

Julian Assange skriver avtal med Piratpartiet 15 augusti

I fallet Julian Assange framförs många synpunkter på våra svenska åklagare. En del inbillar sig att de är ”köpta” av USA för att med alla lagliga och olagliga metoder få fast Julian Assange och skicka honom till USA där ett livstidsstraff väntar. Andra verka tro att kvinnliga åklagare är tokfeminister som tillsammans med tokfeministiska målsägarombud går på jakt efter alla män för att få fast dem för påhittade sexualbrott. Sen finns det de som anser att åklagare är en del av patriarkatet och av den anledningen vägrar att försöka få fast sexbrottslingar. Kritiken mot överåklagare Marianne Ny är också enormt stark. Men när jag försöker hitta grund för kritiken är det svårare. Vad är det som vi vet att hon gjort fel i fallet Assange? Så låt oss titta på åklagarnas roll i fallet Assange för att försöka hitta verklig grund för kritik. Jouråklagare Maria Häljebo Kjellstrand fattade den 20 augusti kl 17.00 beslut om att Julian Assange skulle anhållas. Underlaget för hennes beslut var uppgifter från polisen. Det är inget konstigt med att åklagare fattar beslut grundade på uppgifter från polisen. Det tillhör ett vanligt och accepterat arbetssätt. Se även Rolf Hillegrens inlägg på Newsmill från den 25 augusti. Uppgifterna om Julian Assanges anhållan och innehållet i polisanmälan mot honom nådde snabbt tidningen Expressen. Tidningen lyckades få jouråklagaren att bekräfta uppgifterna. På www.aklagare.se kan vi läsa följande:

Informationen om anhållandet nådde, på ett sätt som Åklagarmyndigheten inte känner till och heller inte får efterforska, en svensk nyhetsredaktion. Redaktionen kontaktade jouråklagaren under fredagskvällen. När åklagaren fick klart för sig att redaktionen kände till alla detaljer i ärendet bekräftade åklagaren att det fanns ett sådant ärende som gällde den aktuella personen, dvs. Julian Assange. Åklagaren lämnade dock inga som helst uppgifter om detaljer i ärendet. Detta är mycket viktigt i synnerhet vid sexualbrott, eftersom uppgifter om de inblandade personerna måste skyddas. Detta finns reglerat i sekretesslagen.

Att jouråklagaren bekräftade uppgifterna som Expressen redan hade är sant. Det borde hon inte gjort. Detta är ett fel som åklagare Maria Häljebo Kjellstrand har begått. Om vi går vidare i beskrivningen av fallet som åklagarmyndigheten gjort så kan vi läsa:

När nyheten kom ut i medierna på lördagen blev jouråklagarfunktionen i Stockholm mycket hårt ansatt. Det stod klart att ärendet måste lyftas från jouren, så att jouråklagaren kunde utföra sitt ordinarie arbete. Chefsåklagare Eva Finné utsågs därför till förundersökningsledare. När hon utsetts till förundersökningsledare började Eva Finné omedelbart sätta sig in i ärendet. Cirka 16.30 på lördagen fattade hon beslut om att häva anhållan av Julian Assange, eftersom hon gjorde bedömningen att han inte kunde misstänkas för våldtäkt. Det beslutsunderlag som Eva Finné hade på lördagen var mer omfattande än det som jouråklagaren hade tillgång till under fredagen.

Eva Finné hade tillgång till polisförhören med de två kvinnorna. På basis av vad som stod i polisförhören gjorde Eva Finné bedömningen att Julian Assange inte kunde misstänkas för våldtäkt. I samband med detta beslut den 21 augusti meddelade hon att hon skulle återkomma med ett slutgiltigt beslut. Det gjorde hon den 25 augusti, beslutet kan läsas här. Enligt beslutet var Julian Assange misstänkt för var ett fall av ofredande. Eva Finné gav direktiv om att han skulle förhöras om brottet ofredande. Julian förhördes enligt uppgift den 30 augusti. I denna första del av affären Assange, del 1, kan man rikta kritik mot att jouråklagaren bekräftade uppgifterna till Expressen. Någon annan kritik kan jag inte se att man kan rikta mot åklagarna. Man kan däremot rikta kritik mot polisen för innehållet i det som relaterades till jouråklagaren. Men det är en helt annan historia. Så till del 2. Den 24 augusti blev Claes Borgström målsägarbiträde för de två kvinnorna. Han var från början kritisk till Eva Finnés beslut den 21 augusti. När han såg beslutet av den 25 meddelade han att han skulle överklaga beslutet och begära att förundersökningen skulle återupptagas. Överklagan av sexualbrott handhas av Utvecklingscentrum Göteborg. Chef för den myndigheten är Marianne Ny. Så det är inget konstigt att ärendet hamnar i Göteborg som bl.a. Julian Assange och hans advokater påstår. Det är inte heller konstigt att Marianne Ny beslutar den 1 september att förundersökningen ska återupptas. I Sverige är det så att förundersökningar när det gäller våldtäkt läggs ned snabbt. Amnesty International publicerade i september 2008 en bra rapport om just detta, Fallet Nedlagt.En anledning till att förundersökningar läggs ned är bl.a. dåliga polisutredningar. Claes Borgström har under sin tid som jämställdhetspolitisk talesman för socialdemokraterna krävt att våldtäktsutredningar måste bli bättre och han har tillsammans med andra socialdemokrater, kvinnoorganisationer, Amnesty, RFSU m.fl. krävt att man ska tillsätta en granskningskommission om hur våldtäktsbrott utreds. Att Borgström begär en överprövning är inte konstigt. Jag tycker också, mot bakgrund av vad jag nu vet, att det var bra att han gjorde det. Inte heller finner jag det märkligt att Marianne Ny beslutade att återuppta förundersökningen.

Vad har Marianne Ny gjort efter beslutet den 1 september?

De två kvinnor som anklagat Julian Assange har förhörts igen. Även flera andra personer har hörts och polisen har gjort fler och förhoppningsvis bättre undersökningar. Det är också helt säkert att man önskat höra Julian Assange. Julian Assange själv påstår att han var kvar i Sverige fram till slutet på september. Detta betyder inte, vilket är viktigt, att han under denna tid var tillgänglig för förhör. Det betyder bara att han var i Sverige. Det är dokumenterat att det varit svårt att nå Julian under den tid han varit i Sverige. Polisen har med all säkerhet försökt få till stånd förhör med Julian efter den 1 september. I samband med att Julian begärdes häktad den 18 november kan vi läsa följande på www.aklagare.se

– Jag begär att tingsrätten ska häkta Assange i hans frånvaro, på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt, sexuellt ofredande och olaga tvång. Bakgrunden är att han måste förhöras i utredningen och att han inte kunnat anträffas för att genomföra dessa förhör, säger förundersökningsledaren överåklagare Marianne Ny.

Enligt uppgift i Guardian bekräftas att Julian inte låtit sig förhöras av svensk polis. I en lång artikel den 17 decemberskriver Guardian om handlingar de har sett.

The Guardian understands that the recent Swedish decision to apply for an international arrest warrant followed a decision by Assange to leave Sweden in late September and not return for a scheduled meeting when he was due to be interviewed by the prosecutor. Assange’s supporters have denied this, but Assange himself told friends in London that he was supposed to return to Stockholm for a police interview during the week beginning 11 October, and that he had decided to stay away. Prosecution documents seen by the Guardian record that he was due to be interviewed on 14 October.

Uppenbart är att Marianne Ny och de poliser som utreder fallet har önskat förhöra Julian Assange och att han hela tiden har undvikit detta. Att Marianne Ny till slut använder sig av en internationell efterlysning, vilket hon blivit kraftig kritiserad för, är som det ser ut idag motiverat av Julian Assange motvilja att låta sig förhöras. Jag kan idag inte se exempel på att Marianne Ny gjort några fel. Det betyder inte att jag anser att hon gjort allt rätt. Men om man har en misstänkt gärningsman som gör precis allt för att undvika att bli förhörd av polisen har man som åklagare att välja mellan två saker. Antingen lägga ned det hela eller vidtaga åtgärder som leder till att man kan åstadkomma ett förhör. Så är våra åklagare i fallet Julian Assange korkade? Av vad jag har hittat finns det idag inte grund för att påstå det. Det enda synliga felet är att jouråklagaren bekräftade uppgifterna om att Julian Assange var anhållen. Är det rimligt att tro att jouråklagaren ingår in en gigantisk konspiration? Svaret är förstås nej.

Är Julian Assanges försvar korkat?

När jag följer fallet finner jag fler och fler saker som tyder på att Julian Assange och hans advokater bedriver ett försvar som är korkat. Det är korkat att dra in en massa ”kändisar” som Michael Moore, Bianca Jagger, John Pilger m.fl. som uppenbart inte har en aning om vad fallet handlar om. Fallet handlar inte om Wikileaks. Det är också korkat att försöka inbilla omvärlden att det är ett ”dirty trick” och brott mot gällande regler att Borgströms överklagandet hamnade i Göteborg. Det är ju precis enligt regelverket. Har sett Sir David Frost’s intervju med Julian Assange. Får mig att undra vad det är för fel på Julian. Han påstår att det är ett ”dirty trick” att jouråklagaren bekräftade hans anhållande. Sen fortsätter han med att det är ett ”dirty trick” att Expressen, när de väl fick bekräftelse om anhållandet, försökte sprida nyheten till andra media, även om han inte nämner Expressen vid namn. Ca 15 minuter in i intervjun fortsätter Julian med sitt prat om att det är en ”powerful organisation” som är emot honom. Och att det är svensk polis, åklagare, SÄPO och eventuellt fler som gör allt för att motverka honom. Ett bevis för det är en svensk sammansvärjning är enligt Julian Assange det faktum att Guardian publicerade information från förundersökningen. Enligt Julian var avsikten bakom publiceringen att försvåra hans borgensförhandling. Hur tänker Julian i sitt uppenbart paranoida sinne? Borgensförhandlingarna startade den 14 och avslutades den 16 december. Hur kan han inbilla sig att en artikel som publiceras den 17 december kan påverka en förhandling som redan är avslutad? Som fallet ser ut idag gör Julian Assange precis allt för att försöka framstå som om han vore skyldig till sexanklagelserna. Han vägrar låta sig förhöras av polis. Han kommer med fantasifulla förklaringar om sammansvärjningar om att alla är ute efter honom. Och att han har en viktig uppgift och inte kan fara världen runt och tala med alla åklagare som vill prata med honom. Han talar om att han är rädd för att hamna i USA. Och om han hamnar i fängelse i USA är han rädd för att bli mördad där. Han pratar om precis allt utom om det som saken handlar om. Anklagelser om sexuella övergrepp. Hur kommer denna affär att sluta? Det är för tidigt att uttala sig om. Men det verkar som om Julian Assange gör allt för att bevisa för omvärlden att han förtjänar ett Nobel pris i paranoia.

28 reaktion på “Är svenska åklagare korkade eller …..?

  • There are many things we don’t understand. I give you just a one for you to think about.

   From very early on, August 22 I think, Julian has demanded to be shown the actual statements from the accusers. It could very well be that Julian has demanded certain conditions for a hearing. Conditions that are unacceptable for the police.

   In an investigation you don’t inform the suspect in advance what exactly the accusers have said. What you want to do is to conduct an interview and find out what the suspects story is and then to compare it with what the accusers say.

   I do not think that Julian in any way have cooperated with the police in this investigation. His claim that he was in Sweden for 5 weeks is not irrelevant. What is relevant if he was available for a police interview. The Guardian article on Dec 17 shows that he has refused to be interviewed.

   • Göran,

    you’re skirting the question, which was:

    Why wasn’t it possible to question him by video conference?

    Is there a valid legal basis for Ny’s reluctance, or is she just obstructing procedure? Interrogation by video, due to its cost-effectiveness and flexibility, is recommended by the European Council and has been used by Swedish authorities in the past. Why does Ny claim it’s impossible all of a sudden?

 1. Hej, jag tycker du gör rätt som för en nykter debatt. Men jag tror ett sakfel har insmugit sig. Du hänvisar till Julians uttalande den 17 December. Men nog är det väl så att polisförhören har presenterats i två omgångar, det som publicerades den 17December var den del som inte redan publicerats mycket tidigare. Eller har jag fel?

  Sedan så finner jag ett annat fe, eller vad vi ska kalla det, inkonsekvent handlande, som svenska åklagare begått.

  Jag läser på Oscars blogg:
  http://swartz.typepad.com/texplorer/2010/11/var-finns-wikileaks.html

  ”En svensk åklagare lade ned ett fall där en man i Sverige blivit mycket brutalt misshandlad. Två irländska musiker stampade upprepade gånger på hans huvud med full kraft och sparkade honom i ansiktet till medvetslöshet. Männen förhördes och erkände. Misshandeln finns på video. Musikerna åkte hem till Irland och kommer inte att kallas till rättegång. Fallet läggs ned. Trots att man vet vilka de är och de har erkänt. ”

  Aftonbladet citerar åklagaren Thomas Holst:
  – Om vi skulle försöka hämta hem alla människor som begått brott som inte är tillräckligt allvarliga så skulle vi få väldigt mycket att göra.

  Att begära dem utlämnade ser han inte som ett realistiskt alternativ.

  – Så går det inte till. Sådant där håller vi på med när det är allvarliga brott – som mord.

  För mig som är vanlig svensk lekman i juridiska frågor framstår detta för mig som mycket inkonsekvent. Antingen så gjorde åklagaren fel ovan, eller så gjorde Marianne Ny fel. Skulle vara intressant att höra din syn på åklagarens agerande i detta fall vs Julianfallet.

  • Stefan,
   Det är helt korrekt att det finns två ”delar” av polisförhör. De första förhören, innan Marianne Ny återupptog förundersökningen, och de som Guardian skrev om den 17 december. I de senare bekräftas att Julian inte inställt sig till förhör. Även i pressreleasen i samband med Julians häktning den 18 november kan vi förstå det.

   Sen till eventuella inkonsekvenser av åklagaren. Det fall du relaterar till är en fråga om misshandel. Där är maxstraffet 2 års fängelse, vid mindre allvarliga fall böter.

   Det Julian är misstänkt för är våldtäkt. Där är minimistraffet 2 års fängelse. Det är alltså inte jämförbara handlingar som du jämför. Inte att förglömma är att Marianne Ny gjort en fördjupad utredning efter de första polisförhören och hennes slutsats är att Julian fortfarande är misstänkt för våldtäkt.

   Det är mycket möjligt att åklagarna gjort några fel, även om jag inte funnit några än. Det kan vara så att utredningen som är gjord är dålig, det känner jag inte till ännu. Men vi kommer att få veta.

   Vi kan däremot redan nu säga att Julian Assange försvar hittills är korkat. Att försöka inbilla omvärlden, inklusive oss i Sverige, att det är en ”politisk sammansvärjning av svenska myndigheter” är extremt obegåvat. Det är inget konstigt med att Eva Finnés beslut överklagades och att ärendet hamnade hos Utvecklingscentrum i Göteborg.

   • Som vana har du ju en förmåga att ta bort inlägg som visar att du har fel (t.ex ang din tolkning av smear-campaign) . Om du anser att en misshandel som är synnerligen hänsynslös och mycket väl hade kunna resultera i dödsfall så har du ju i och försig rätt i att maxstraffet är två år OM det räknas som misshandel av normalgraden. För de flesta normalt funtade människor så är det i stället en ”synnerligen grov misshandel” som har en straffskala på mellan 4 och 10 år. F.ö så har det ALDRIG tidigare skett en efterlysning från Sverige för det brott som JA anklagas för. Läs och begrunda vad lagen säger :

    5 § Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1998:393).
    Kommentar
    Man skiljer mellan fysisk skada respektive sjukdom till vilken även psykisk skada och könssjukdomar räknas in. En tumregel är att misshandeln är ringa om offret inte behöver uppsöka sjukhus. Men även hur man utövar misshandeln brukar vara ett hjälpmedel i bedömningen, att slå någon med öppen handflata brukar oftast leda till att misshandeln är att bedöma som ringa till skillnad mot att med knuten näve utdela ett slag mot en annan människa vilken är att bedöma som misshandel av normalgraden.
    Att lägga märke till är att aga av barn är förbjudet, detta står dock att finna i 6 kap. 1 § föräldrabalken.

    6 § Är brott som avses i 5 § att anse som grovt, döms för grov misshandel till fängelse i lägst ett och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen har tillfogat en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.
    Är brottet att anse som synnerligen grovt, döms dock till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är synnerligen grovt ska särskilt beaktas om kroppsskadan är bestående eller om gärningen har orsakat synnerligt lidande eller om gärningsmannen har visat synnerlig hänsynslöshet. Lag (2010:370).

   • Guapo,
    Fallet du refererar till var såvitt jag kommer ihåg rubricerat som misshandel. Varför åklagaren inte ansåg det lönt att efterlysa de två gärningsmännen vet jag självklart inte. Men jag har för mig att polisen gjorde en utredning och att den ledde inte till att personerna blev anhållna. Så jag tror därför att åklagaren inte hade skäl att de skulle anhållas, brottet ansågs inte tillräckligt grovt.

    I Assange fall är det något helt annat. Assange har inte gjort sig tillgänglig för förhör. Han har krävt, och han fortsätter med att kräva att han innan förhör ska se anklagelserna och innehållet i polisförhören innan han hörs. Han kräver ”specialbehandling” vilket naturligtvis inte kan godkännas.

    I fallet Assange kan du inte enbart se på åklagarens handlande separat utan du måste se det i relation till Assanges eget beteende. Tyvärr beter sig Assange som om han var skyldig till brotten han anklagas för.

   • Göran,

    det säger väl inte så lite om hur märklig svensk sexbrottslagstiftning har blivit när straffet hade blivit lindrigare om Assange, istället för att väcka en villig sexpartner med ett samlag, hade stampat upprepade gånger på hennes huvud med full kraft och sparkat henne i ansiktet till medvetslöshet, tillsammans med en medbrottsling dessutom. Som om detta förhållande inte var absurt nog finns det somliga som t o m vill skärpa våldtäktslagstiftningen ytterligare.

  • Hej Stefan!
   Jag ser heller inga konstigheter i svenska myndigheters agerande, utom på en punkt i det tidiga skedet. Att polisen inte snabbt plockade in Julian Assange för förhör och att de inte belade honom med reseförbud innan förundersökningen hade avslutats. Han var ju faktiskt länge i Sverige…

   Jag kan se två skäl, som ingetdera är hedrande för rättssystemet:

   a) att man behandlade Julian Assange med silkesvantar därför att han är en internationell storhet. Att åklagaren litade på att han frivilligt skulle inställa sig till förhör, kanske föranlett av att Julian Assange har ett lugnt och artigt sätt och ingav förtroende?

   b) att man (mer eller mindre) medvetet önskade slippa hantera den heta kastanjen och drog en lättnadens suck när han försvann utomlands till ett potentiellt riskabelt öde. Men att överprövningen gav kalla fötter och åklagaren tvingades agera – lite för sent. Och därför ger ett intryck av rättslig ambivalens eller korkskallighet.

   Att det finns tillräcklig saklig substans för välgrundad misstanke i den del av utredningen som hittills gjorts…det kan vi känna oss säkra på. Även Marianne Nys utredning (som överprövade den första) har överprövats innan Sverige begärde Julian Assange utlämnad från UK för förhör.

   Men än så länge är det misstanke, inte åtal. Brottsrubriceringarna (4 st) kan komma att ändras/mildras alt. avskrivas p g a bevisproblem.

   Vi bör inte fästa så stort avseende vid de delar av förhören som läckt ut från polisen – till Göran eller till The Guardian. De är inte kompletta! Varken de två kvinnorna, Assange, polis, åklagare eller advokaterna äger rätt att yppa några detaljer på detta stadium.

   Och dessutom… *min moralism dryper nu* …så är fakta inte för våra ögon förrän förundersökningen är helt klar och åtal har väckts. Då kan vilken medborgare som helst få papperskopior till självkostnadspris.

   Men om åtal INTE väcks…så ska de ev. slemmiga detaljerna få förbli en privatsak. Såtillvida de tre närmast berörda inte vill ”tala ut” i media.

   • Gunnel,

    vad du kanske inte känner till är att Assange redan varit inne på förhör angående kondomanklagelserna från Ardin. Det tog bara en vecka från det att brottsmisstanken annonserades; en ganska rimlig tid om du frågar mig.

    Ny påstår sig ha ambitionen att effektivisera proceduren och drog följaktligen fötterna efter sig i flera månader. Som du förstår kan man inte hålla sig kvar i bakvattnet Sverige hur länge som helst om man har ett globalt uppdrag och efter fem veckor ansökte Assange om tillstånd att resa vidare, vilket beviljades (men givetvis inte på papper). Ny har haft alla möjligheter att förhöra honom, både i Sverige och utomlands.

    Ny är vidare chef för något som kallas Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum och hennes självpåtagna uppgift där är att se till att fler våldtäktsanklagelser leder till fällande domar eller åtminstone så mycket frihetsberövande som möjligt för de anklagade, skyldiga eller ej. Hennes metodik inbegriper omedelbart häktande på obestämd tid direkt efter förhöret med den misstänkte, gärna i isoleringscell, vilket hon var brutalt uppriktig om gentemot de brittiska myndigheterna, något som kan ha påverkat deras handläggande av ärendet. Sverige har som bekant fått berättigad kritik av EU:s tortyrkommission just för den sortens övergrepp från staten.

    Mitt tips är att det aldrig blir något åtal av detta. Inte ens i feminismens Saudi-Arabien räcker sådana här nonsensanklagelser till fällande domar, ens om de visar sig ha någon substans. Det vet Ny och Borgström och av ren självbevarelsdrift törs de nog aldrig visa upp de skrala grunderna på vilka de dragit igång det här enorma förföljelsemaskineriet.

   • Jo OJ,
    jag vet att Assange var i ett förhör på ett tidigt stadium, vid den tidpunkten då misstanken var ”ofredande”.

    Men hur vet du – sakligt baserat – något detta?
    ”Ny har haft alla möjligheter att förhöra honom, både i Sverige och utomlands”.

    Men jag är enig med dig i kritik och undran VARFÖR polisen inte lade ned mer jobb på att ta in honom – eftersom han inte frivilligt inställde sig. Vilket är en lagligt reglerad plikt, t o m för anmälaren av ett brott och vittnen, inte bara för misstänkta 🙂

   • Han inställde sig frivilligt till det första förhöret och därmed faller din hypotes. Till det nya förhöret kallade åklagaren honom inte under de fem veckor han snällt väntade i Sverige (jo, en gång — och ställde in förhöret eftersom ”en handläggare var sjuk”). Han fick därefter tillstånd att lämna landet och talade enligt egen uppgift om var han fanns. Han har på plats i England föreslagit videoförhör eller förhör på ambassaden vilket är helt enligt gängse rutiner. Det är istället Ny som obstruerar genom att utan lagstöd och i strid med gällande EU-rekommendationer kräva att förhöret ska ske på svensk mark.

    Ny har vad jag vet aldrig uppgett att Assange ”vägrade inställa sig” under de fem veckorna han väntade i Sverige. Var har du den uppgiften ifrån?

 2. Hej!

  Har följt denna blogg och ämnet en tid? Har egentligen bara några funderingar och har inte funnit några svar bland övriga inlägg eller så har jag läst förbi svaren.

  Det är mycket prat om en trasig kondom?
  Men jag undrar följande då jag är lite novis när det gäller kondom

  a) är det vanligt att ett våldtäkts offer sparar på kondomen?
  b) är det vanligt att man river sönder en kondom av misstag eller inte vid ett samlag. c) finns det några andra våldtäkts fall eller sexuella övergrepp där detta har inträffat, om så är fallet, vad har utslaget blivit i en domstol.
  d) vid vilket tillfälle användes den nu i media omtalade kondomen. Med kvinna A eller B? Och hur mångar dagar gick det mellan användandet av kondomen och polisanmälan när det gäller denna kondom?

  Tack på förhand för svaren?!

  Anonym

  • Hej Anonym!

   Kondomen (i sig) saknar betydelse för de misstankar som riktats mot Julian Assange. Det är inte olagligt att knulla utan kondom och det finns ingen juridisk grund för att ens ta emot en brottsanmälan kring trasiga eller försvunna eller icke-existerande kondomer.

   Misstankarna har rubricerats till 4 handlingar: En misstanke om våldtäkt, två om sexuellt ofredande, en om olaga tvång. Ordval har använts om ”svårigheter att ta ett nej” och detta ”nej” tycks i åtminstone ett fall ha berott på att han inte trätt på kondom (om uppgifter i media är sanna).

   Om det är ett brott, så är brottet att inte ha respekterat ett ”nej”, att ha tvingat sig på.

   • Hej Oberver!
    Jag är enig med Lisa Magnusson om att folk gjort sig löjliga, inbegripet mig själv 😉

    Hon skrev:
    ”Folk sig löjliga med prat om honungsfällor och konspirationer och namninsamlingar mot den svenska lag som – enligt florerande rykte – räknar en sprucken kondom som våldtäkt. Istället borde vi ta ett steg tillbaka och säga: Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll om han är skyldig eller inte. Det har inget med WikiLeaks att göra.”

 3. Det är några saker som jag undrar över som förhopningsvis någon kan besvara.

  För det första så om jag ser till hur jag skulle bete mig om jag var i samma situation som Julian Assange så skulle jag också tycka att fem veckor som jag stannat i Sverige fått räcka. Om de inte kan få till ett förhör under den tiden så får de skylla sig själva. Att erbjuda ett video eller telefonförhör skulle jag anse vara fullt rimligt. Är det normalt att utredningar tar (för en utomstående i varje fall) oförklarligt lång tid?

  För det andra så om jag fattar det rätt så krävdes det att Assange skulle häktas med restriktioner. Eftersom han varit fri i ett antal månader så förstår jag inte poängen. Hur skulle han kunna försvåra för utredningen på ett sätt som i så fall inte redan skett?

  Jag undrar också i det lämpliga i följande citat ”Marianne Ny menar att lagföringen har god effekt som skydd för kvinnan även i de fall gärningsmannen åtalas men inte döms.” (http://www.domstol.se/Publikationer/Rapporter/Kvinnofridslagen.pdf) Hur kan man vara gärningsman om man inte är dömd?

  • Hur kan man vara en gärningsman om man inte dömts skyldig?

   Det kan man ju inte vara – ur juridisk synpunkt. Men man kan vara skyldig utan att juridiskt kunna överbevisas om det. I detta etiska spänningsfält rör vi oss alla.

   Endast 5-8% av utpekade våldtäktsmän blir dömda som skyldiga. I omkring 88% av fallen läggs förundersökningen ned p g a att åklagaren bedömer att bevisen inte kan hålla i rättegång. Av de som ändå förs till domstol frikänns omkring hälften från straffansvar.

   Många av de frikända har faktiskt begått ett sexövergrepp, om detta råder inga som helst tvivel. Men det är svårt att bevisa ”brottsligt uppsåt”, något som krävs för fällande dom. Polisen statistikför det som ”uppklarade brott”.

   Hur kan vi mänskligt och etiskt hantera detta förhållande?
   Det juridiska är enkelt, men det mänskliga?

   • Gunnel,

    med samma argument får vi väl börja kalla Marianne Ny för ”gärningskvinnan”, för jag vet att hon redan nu blivit anmäld till Europadomstolen.

  • En fråga som ofta kommer upp är, varför förhördes inte Julian Assange, han var ju i Sverige en tid efter den 1 september. Och varför räcker det inte med videoförhör.

   Om vi börjar med den första frågan. Som jag tror att alla har förstått nu är anledningen till att Kvinna 2 tog kontakt med Anna Ardin att Kvinna 2 inte på några dagar kunde nå Julian Assange. Inte ens Anna Ardin, som efter den 15 augusti var Julian Assange pressekreterare, kunde nå Julian Assange per telefon. Så en del av de problem som Julian Assange satt sig i beror på att han inte gick att nå på telefon.

   När polisen jagade Assange, natten den 20 augusti, kunde inte heller de nå Julian Assange. Om ni frågar Björn Hurtig kan han säkert redogöra för hur lätt det har varit att nå Julian.

   Polisen har vid ett antal tillfällen försökt att komma i kontakt med Julian för förhör men det har av olika skäl inte gått. Den enkla orsaken är att Julian inte önskat ställa upp för förhör. Av en artikel i Aftonbladet den 22 augusti är det enkelt att se Julians inställning till förhör. Innan han vill uttala sig vill han ha anklagelserna mot honom i förväg och han vill också ha utskrifter av kvinnornas förhör. Det är inget man får innan första polisförhör. Så betrakta Julian som helt ovillig till att delta i förhör. Det är anledningen till att han inte är förhörd.

   Tror att det varit bäst om Julian anhållits den 1 september och förhörts omedelbart. En av anledningarna till att det inte gjordes kan ha varit att polisen först önskade att återförhöra kvinnorna. De första förhören var ju inte bra eller särskilt uttömmande. Polisen var troligen inte heller i början särskilt oroade av att Julian skulle avvika från Sverige, han hade ju sagt att han skulle stanna i Sverige för att låta sig förhöras. Det senare visade sig inte vara sant. Han stannade i Sverige en tid, men lät sig inte förhöras.

   Mig veterligen används videoförhör i de fall där den misstänkte redan sitter i häkte/fängelse misstänkt för ett annat brott. Då kan man förhöra en person. Julian var ju på fri fot, då är det svårt att få till videoförhör.

   Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Julian gjort allt vad han hittills kunnat för att inte vilja bli förhörd. Han beter sig som om han vore skyldig. Dessutom kommer han med ett patetiskt försvar. Det finns en ”sammansvärjning” av svenska myndigheter som jagar honom och tänjer på lagarna för att få honom fast. Ett bevis för det är att processen flyttas från Stockholm till Göteborg.

   • Göran,

    det patetiska är väl snarare ditt idoga upprepande av osanningen att Assange skulle ha talat om en ”sammansvärjning”. Det tycks ha blivit en fix idé i ditt huvud och inga fakta i världen verkar kunna ändra på det.

    Videoförhör används regelmässigt i sådana här sammanhang helt enkelt därför att det är kostnadseffektivt och flexibelt. Det finns inget krav på att, som du hävdar, den förhörde ska vara häktad och det har inte ens Marianne Ny försökt påstå, lika lite som hon (vad jag vet) hävdat att hon inte kunnat få tag på Assange under de fem veckor han snällt väntade i Sverige på att hon skulle få ändan ur vagnen. Dina spekulationer hänger helt på att hon aktivt försökt få tag på honom under dessa fem veckor men misslyckats, så kan du inte underbygga dem med ett sådant uttalande från Ny så faller de platt.

   • OJ,
    – Jag begär att tingsrätten ska häkta Assange i hans frånvaro, på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt, sexuellt ofredande och olaga tvång. Bakgrunden är att han måste förhöras i utredningen och att han inte kunnat anträffas för att genomföra dessa förhör, säger förundersökningsledaren överåklagare Marianne Ny. Från aklagare.se

    Om du lyssnar på David Frosts intervju med Julian Assange så har ”sammansvärjningen” numera växt i omfattning att det inte är möjligt för Julian att få en rättvis rättegång i Sverige med hänvisning till det faktum att socialdemokrater kommer att sitta som nämndemän. Medlemmar i samma parti som Claes Borgström som lyckats få processen olagligt flyttad från Stockholm till Göteborg.

    Jag har förstått att du anser att Julian aldrig har påstått att det finns en organiserad ”smear-campaign” mot honom och Wikileaks. Du har påstått det många gånger. Jag förstår din inställning. Förstår dock inte hur du lyckats komma till den inställningen.

    Du har väl inte heller hört att Julian påstår att uppgifterna som publicerades Guardian den 17 december kom från svenska myndigheter och att det var ett försök att försvåra domstolsförhandllingen den 14-16 december. Guardian som mottagit uppgifterna förnekar att de kommit från svenska myndigheter. Men Guardian ingår väl också i konspirationen, förlåt i det där som vi inte får kalla konspirationen.

 4. Du får tro på konspirationer hur mycket du vill, Göran, så varsågod och kalla det så om du så önskar, det lägger jag mig inte i. Vad jag vänder mig emot är att du utan grund och mot bättre vetande fortsätter hävda att Assange gett uttryck åt sådana åsikter. Tycker också det är lite märkligt att du envisas med att tillskriva även mig åsikter jag inte har och många gånger vederlagt. Vill minnas att det var jag som först fäste din uppmärksamhet på det faktum att smutskastningskampanjen som otvivelaktigt pågår inte förutsätter eller är samma sak som en sammansvärjning.

  Det är väl heller inget konstigt med att ett parti ställer upp för en av de sina, speciellt sossarna med sin unikt starka sammanhållning (som man också kan se som en unikt stark förmåga att kväsa dissidens och inre opposition). Vi ska inte glömma att Ardin är riksdagskandidat för (s) och att firma Bodström/Borgström har många trådar att dra i och som för den som öppet vågar opponera sig kan manifestera sig som snubbeltrådar i karriären. Det vet alla inom partiet. Glöm heller inte att feminism är lite av partiets bärande ideologi nu när socialismen mönstrats ut för gott.

  Vad Nys tvetydiga uttalande beträffar så kan det ju vara intressant att ta del av hennes TV-intervjusvar på följdfrågan om hon verkligen gjort något försök att ta kontakt med Assange. Hon börjar flacka med blicken, kommer av sig och kommer efter en kort tankepaus med ett pliktskyldigt icke-svar. Hade hon verkligen haft möjligheten att visa konkret att Assange hållit sig undan så skulle hon otvivelaktigt ha tagit den. Det gjorde hon inte, och hon har fortfarande aldrig sagt rakt ut att Assange varit oanträffbar under de fem veckorna i Sverige. Med tanke på att han förmodligen hade viktigare saker att göra än att sitta still och vänta på att Ny skulle få tummen ur så får man väl säga att det är ganska osannolikt att han aktivt skulle ha försökt förlänga väntetiden. Det din hypotes inte kan förklara är varför han i så fall inte lämnade landet så fort han kunde i augusti.

  • Liten oviktig detalj. Anna Ardin ställde upp i kommunalvalet i Stockholm. Mig veterligen har hon aldrig varit riksdagskandidat.

   Förstår jag dig rätt att även du är av uppfattningen att Julian inte kommer att få någon rättvis rättegång i Sverige, om nu ärendet skulle gå så långt. Och att anledningen till det skulle vara ”sammanhållningen” i partiet är så stor. Dvs att en socialdemokratisk nämndeman skulle rösta på en ”mystisk partilinje” som skulle vara att få Julian fälld oberoende av vad en utredning i domstolen skulle komma fram till. Är det vad du menar?

   Sen undrar jag om du kan uttrycka dig tydligt när det gäller en sak som du skriver.
   Det är väl heller inget konstigt med att ett parti ställer upp för en av de sina, speciellt sossarna med sin unikt starka sammanhållning
   Vem är det som partiet ställer upp för? Och vilken är frågan som partimedlemmarna så villigt ställer upp på enligt dig?

  • OJ,
   Marianne Ny, som ledare för en förundersökning, saknar rätt att säga någonting, som har med förundersökningen att göra . Annat än att upprepa misstankarnas rubriceringar och krav på att få förhöra.

   Om hon skulle ge sig in på att redogöra för hur polisen försökt nå honom, eller hur han gjort sig oanträffbar etc skulle hon begå tjänstefel. Räkna alltså med att alla dina undringar kommer att förbli obesvarade – såtillvida det inte blir rättegång. Då kommer redogörelserna på bordet till allas granskning.

 5. Ja, då vet du nu. Så sent som den 10 november stod hon på s-listan för Gotlands län. Just nu är hon nedplockad men kommer nog snart upp igen.

  Jag har inte sagt att jag själv nödvändigtvis tror att den stora mängden s-nämndemän minskar chansen till en rättvis rättegång där en målsägande är s-riksdagskandidat och där målsägandebiträdet är socialdemokraternas officiella talesperson i jämställdhetsfrågor och närmaste kollega till en fd s-minister, men jag har full respekt för åsikten att det kan finnas anledning att misstänka det.

  Svaret på dina sista två frågor är självklart men du får det i alla fall: Anna Ardin (och i stort, utsikten att slippa få sin smutsiga politiska byk synad samt utsikten att flytta fram positionerna i en feministisk hjärtefråga).

  • Nu tror jag att jag förstår hur du tänker. Du menar på fullt allvar att det socialdemokratiska partiet gör allt vad det kan för att stötta Anna Ardin. Att partiet har en tyst inre överenskommelse om att stötta Anna Ardin till varje pris. Jaha. Intressant teori.

   Sen till dina uppgifter om att Anna Ardin är riksdagskandidat.
   Anna Ardin kandiderade inte till riksdagen i valet 2010. Hon kandiderade inte heller till riksdagen 2006. Däremot var hon kandidat i valet 2002. Från Gotland. Hon stod på plats 5. För Gotland väljs 2 riksdagsmän totalt. De som blev valda för Gotland år 2002 var Lilian Virgin och Christer Engelhardt. Anna Ardin var 3:e reserv.

   Så dina uppgifter att Anna Ardin är riksdagskandidat felaktiga. Hon har varit riksdagskandidat för 8 år sedan. Din teori att socialdemokratiska partiet skulle ställa upp på Anna Ardin helhjärtat är dock ny.

   Tankegången är alltså som följer. Anna Ardin är socialdemokrat och var riksdagskandidat för 8 år sedan och är därför så viktig för partiet, att partiet nu bestämmer sig för att det är en bra idé att man tyst sammangaddar sig för att försöka få Julian Assange fälld för påhittade sexanklagelser med hjälp av Claes Borgström och ett nätverk av feministiska åklagare och skrupelfria socialdemokratiska nämndemän så att Julian kan levereras till USA. Solklart. Och så är detta naturligtvis inte en konspirationsteori. Yes yes yes

   • Nej, det är inte en konspirationsteori, bara en värsta fall-bedömning av vad som kan gå snett, och jag upprepar att jag själv inte nödvändigtvis är övertygad om att s-nämndemännen låter partisammanhållning gå före rätt. Vad jag sa är att jag respekterar den åsikten (liksom jag respekterar din) och att jag har förståelse för att man i så fall tar med den risken i beräkningarna, speciellt om det personliga priset för att göra en missbedömning kan bli väldigt högt.

    Du medger att du inte visste att Anna Ardin stod på s-kandidatlistan till riksdagen och då tror jag att du kanske också underskattar tyngden på hennes förbundna Parteigenossen. Tror du det var en slump att partiets talesman i jämställdhetsfrågor blev hennes målsägarbiträde?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *