Är det nån som ser systematiken?

Gunnel Gomér som ibland kommenterar klokt på bloggen skrev nyligen en kommentar om att ”det kastas smuts på betydligt fler än på JA och Kvinna 1…

*på Kvinna 2
* på Wikkileaks
* på feminism i synnerhet
* på kvinnors falskhet i allmänhet
* på åklagare av kvinnligt kön
* på kvinnornas försvarsadvokat
* på svenskt rättsväsende i allmänhet

Men ytterst få kastar smuts på Expressen eller på läckande poliser eller på JAs försvarsadvokater eller på sexförbrytare i allmänhet.

Jag undrar om någon ser systematiken?”

Har lite svårt att se systematiken. Det är väl nåt jag missat. Och sen vet jag inte riktigt vad du Gunnel Gomér menar med smuts.Var går skillnaden mellan en granskning och smutskastning? Skulle vara roligt att få veta vad Gunnel Gomér anser att man får skriva. Personligen har jag uppfattningen att man självklart måste kunna diskutera alla frågor. Men det krävs att det görs på ett just sätt. Att komma med grundlösa påståenden och kränkande personangrepp för inte samtalet framåt. Det är bedrövligt att läsa vad många på Flashback och andra forum skriver. Men jag har en enkel lösning. Läs det inte. Deltag däremot i debatten och försök att föra den framåt.

Listan ovan är alla aktörer fallet Assange. Men det fattas några. Bland annat JAs advokater så jag kommer att skriva om dem igen. I nästa inlägg. Först vill jag bara kommentera några av Gunnels punkter.

I fallet Assange har vi fyra åklagare. Alla är av kvinnligt kön. Har inte läst någon större kritik av Eva Finné. Inte heller någon om Erika Lejnefors gällande detta fall. Har däremot läst mycket negativ kritik av Marianne Ny vilket är märkligt med tanke på att hon inte är så inblandad i fallet som kritikerna verkar inbilla sig. Maria Häljebo Kjellstrand har med rätta blivit kritiserad för att hon bekräftade att Julian Assange var anhållan. Om vi nu plockar bort de allmänna kvinnofientliga uttalandena så finns inte så mycket verklig kritik kvar.

Jag har av skäl som Gunnel Gomér säkerligen förstår inte skrivit ut namnen på de olika poliser som jobbat med fallet. För det hade resulterat i ännu fler imbecilla uttalanden av män som hatar kvinnor.

Denna man förtjänar kritik

Claes Borgström har fått mycket kritik för sin insats som Thomas Quicks försvarsadvokat. Det är väl i stort sett riktigt. Han gjorde inte speciellt mycket för sin klient. Han kvitterade ut sitt arvode. Har just läst Pelle Svenssons bok om fallet och han är med all rätt mycket kritisk till Claes Borgström.

Något som Claes Borgström inte fått kritik för, men som han borde, är uttalandet i Aftonbladet den 24 augusti. Han är där väldigt kritisk till chefsåklagare Eva Finné.

Enligt honom var det rätt av den jourhavande åklagaren att anhålla Julian Assange för våldtäkt.

– Hennes bedömning är inte alls orimlig. Sen har Eva Finné gjort en annan bedömning men så är det ju inom det här området. Men båda kvinnorna måste ju höras ytterligare.

Om man vet omständigheterna i fallet blir Claes Borgströms uttalande mycket märkligt. Jouråklagaren, vars beslut Borgström insinuerar är riktigt, baserade sitt beslut på information som lämnats i ett telefonsamtal. Eva Finné hade tillgång till samtliga förhörsprotokoll. Att Claes Borgström stöder ett åklagarbeslut som fattas på lite lösa boliner och är kritisk till ett åklagarbeslut som fattats på basis av förhör tycker jag är anmärkningsvärt. Hur resonerar Claes Borgström då? Är hans tanke bara, att om jag fått en oskyldig psykpatient dömd för seriemord är det väl okay att få en paranoid man dömd för sexbrott. Jag begriper det inte.

Det kanske hade varit bra om Claes Borgström istället för att kritisera Eva Finné hade läst förhören så hade han kanske förstått hur hon resonerade när våldtäktsmisstanken avskrevs den 21 augusti. I Eva Finnés beslut den 25 augusti står det tydligt:

Anmälan nr 1 K246314-10
De uppgifter som framkommit vid förhör med målsägaren är, som tidigare meddelats, sådana att misstanke om våldtäkt inte längre föreligger. Detta innebär inte att jag inte fäster tilltro till hennes uppgifter. Jag har studerat innehållet i förhöret för att se om misstanke om annat brott kan anses föreligga, i första hand ofredande eller sexuellt ofredande, men finner vid min analys att så inte är fallet.
Förundersökningen läggs därför ned vad avser denna anmälan eftersom det inte föreligger misstanke om brott.

Det kan ju faktiskt vara så att det i polisförhören inte står om något som är kriminellt. Eva Finné bemödade sig om att se om misstanke om annat brott kunde anses föreligga. Hon ansåg att det inte ens fanns misstanke om ofredande. Vad såg Claes Borgström?

Jag har i mitt inlägg om prataomdet visat att det finns stora likheter mellan Johanna Koljonens och Kvinna 2s historia. Har också redovisat varför jag anser att det finns inte något brottsligt i Johanna Koljonens historia. Tror att en åklagare skulle hålla med mig. Undrar givetvis vad du Gunnel Gomér anser. Finner du något brottsligt i Johanna Koljonens berättelse, och om så, kan du redogöra för det? Jag upplåter jag gärna plats åt dig för ett inlägg. Eller anser du att när jag skriver om Johanna Koljonen så smutskastar jag henne?

56 reaktion på “Är det nån som ser systematiken?

 1. Min reflexion om ”systematik” var ganska enkel i tanken Göran 🙂

  Den flodvåg av hat, rädsla, konspirationsteorier och demonstrerat misstroende som vällt fram sedan september har tre saker gemensamt till…tja…90-95%. Mätt mellan tummen och pekfingret.

  1. Det är män som rasar vilt
  2. Det är män ”till höger” i politiskt tänkande som rasar
  3. Det är män med minimala kunskaper om rättsordningens turer. Helt i avsaknad av det etiska tänkande som ligger bakom rättsordningen, t ex förundersökningssekretess och förhindrande av övergrepp i rättssak.

  Feministiska hat&konspirationsröster är få och svaga. Det är en annan systematik jag ser – i relief till den förstnämnda hat-vågen. Detta trots att kvinnor som brottsoffer för sexualiserat våld är de stora förlorarna i rättssystemet…i 92-95% av fallen frikänns utpekade förövare. Ändå avstår kvinnor i allmänhet och feminister i synnerhet från att döma på förhand utan fakta under fötterna. Trots att kvinnor är lika stora vänner/fiender till Wikkileaks som män.

  Vad förklarar denna lugna väntan från halva befolkningen, kvinnor?
  Vad förklarar all rädsla, hat och misstroende-ylande från debattens härförare, män?

  Som du vet var jag redan tidigt i september djupt kritisk. Jag företrädde då på Newsmill uppfattningen att det föreföll vara Expressen som begått det grövsta brottet – mot både Julian Assange och och mot Kvinna 1. Samt mot Wikkileaks.

  Sedan satte du igång här på Samtycke.nu…med kalleblomkvistande om Kvinna 1 och hennes sannolika lögnaktighet. Något du fått backa en hel del ifrån…och jag tackar för att du gjort det. Men jag anser att du skadat Kvinna 1 avsevärt. Hon har av lagen ålagts att tiga. Du har använt din yttrandefrihet till att misstänkliggöra henne. Utan att hon haft en chans att säga något till sitt försvar. Det känns orättfärdigt!

  Nu är du ute efter Julian Assange´s person. Förundersökningen är ännu inte slutförd. Du publicerar brottstycken av illegalt läckt material från polisen. Är det snyggare?

  Min konklusion är denna:
  Låt oss lära oss hur illa det går när förundersökningssekretess sätts ur spel – just när människor befinner sig i ett svårt mänskligt läge.

  Låt oss lära oss att mediajustis och lynchjustis…är otäcka saker. Som man lugnt bör avstå från att göda.

  Jag är – det vet jag – en av medaktörerna i denna ytterligt osnygga historia. Jag önskar idag att jag inte börjat blanda mig i saken.

  • Kära Gunnel,

   Jag är naturligtvis helt överens med dig om att det är i huvudsak män som rasar och kommer med absurda påståenden. Det är dock en liten grupp män. Det finns de som står på högerkanten och det finns de som står på vänsterkanten. De är lika lite insatta i rättsordningen och de har en förkärlek för konspirationsteorier. Det är dock en liten grupp men som är högröstad. Låt oss för ett ögonblick glömma den gruppen.

   Vi kan inte glömma bort den märkliga skaran kvinnor som rasar och som av skäl som jag inte förstår hela tiden säger att anklagelser är sanna. Som skäl för att anklagelser är sanna anges att sexualbrott är underrapporterade. Jag kan om du vill leta upp olika feministiska bloggare som skriver om att Assange är skyldig som andra män med makt. Denna skara är mindre än gruppen män ovan. Båda dessa grupper är ointressanta då de inte har lust eller kan ta in fakta. Båda dessa grupper gör vad som är vanligt bland ”politiskt aktiva”. De tar bara in de fakta som de tror stöder deras i förhand uttänkta tes.

   Något som jag inte sett att du kommenterat och som är viktigt är vad som är ett övergrepp. Att det inte har att göra med vad man ville utan vad man faktiskt samtyckte till. Jag tog upp fallet Johanna Koljonen som skriver en historia som anses berätta om ett övergrepp men där det inte finns något övergrepp. Jag har också läst många andra berättelser på prataomdet som inte är några övergrepp. Det har fått mig att dra slutsatsen att många inte har en aning om vad samtycke innebär och att de inte kan skilja ett övergrepp från dåligt sex. Denna fråga, som är central, är det helt tyst om.

   Prataomdet kampanjen har haft stort genomslag utan att någon kritiskt granskat innehållet. Prataomdet kampanjen visar tyvärr att många inte vet vad ett övergrepp är. Och om man inte vet vad ett övergrepp är blir det naturligtvis svårt att reda ut om det begåtts något brott.

   Så till det du kallar kalleblomkvistande. För att göra det helt klart för dig så har jag inte backat. Utan jag har blivit mer övertygad om att det är något helt felaktigt i Anna Ardins berättelse. Hon har undanhållit viktig information från polisen. Information som pekar på att historien hon berättat inte är sann. Det jag visste den 30 september när jag skrev artikeln är en bråkdel av vad det jag vet idag. Det jag nu också kan se är att polisen inte från början försökt att utreda fallet speciellt noga. Mer om detta kommer att komma inom en snar framtid.

   Jag har också påpekat att Julian Assange bedriver ett konstigt försvar och att han ljuger om omständigheter. Han har aldrig velat bli förhörd av polisen efter den 1 september. Och han kommer med synnerligen konstiga påståenden och uppenbara lögner. Men det betyder inte att han är skyldig. Men han beter sig som om han var det. Självklart ska han förhöras av polis. Och självklart ska polisen utreda omständigheterna runt anmälan.

   Det material från förundersökningen jag publicerat är inte läckt. Det är offentligt material som jag har tillgång till. Om du har lust kan du läsa om vad som hände när Aftonbladet blev anklagade för att ha erhålllit läckt material. Jag skrev om det här och Jan Helin på Aftonbladet skrev om det här.

   Skulle vara intressant om du ville kommentera två saker. Det ena är sammanblandningen som görs mellan vill och samtycke. Och hur du ser på Johanna Koljonens historia. Finns det något brottsligt i hennes historia. Du hittar den här.

   Det andra som jag skulle tycka att det var intressant om du kan kommentera är följande. Om det nu skulle visa sig att Anna Ardins anklagelse är en påhittad historia, och mycket mer tyder på att det är så än det jag skrev den 30 september, vad är din uppfattning om det. Om Anna Ardin har hittat på att det är ett sexuellt övergrepp, anser du att det försämrar eller förbättrar verkliga brottsoffers möjligheter att anmäla och få upprättelse för vad de utsatts för?

   Det är naturligtvis en fördel att du är en ”medaktör” i denna historia. Du är i alla fall någorlunda moderat i dina uttalanden även om jag inte alltid håller med dig.

 2. Vet du Göran…
  Jag orkar inte med Johanna Koljonen och #prata om det just nu.

  Hela sex-debatten på nätet får mig att spy. Canal+ anpassliga, stereotypiserade industriporr, neoliberalernas och SD-gubbarnas ”kom inte och klä på dig offerkoftan korkade lilla du”, debattörer från sexindustrin som säger att det är ömsint och hälsobefrämjande med bordeller – för horornas egen skull alltså, debattörer som kämpar för att legalisera bilder av skrikande småbarn, spetsade på jättekukar. Och dessutom detta malande skitsnack om den påstått lögnaktiga ultra-fittan Kvinna 1.

  Dessutom debattens unga kvinnor som tror att dom är sexiga och frigjorda när de säger: Frågan är bara om du vill vara en fitta eller ha en”.

  *blääääh* Jag går i sexstrejk!

  Å nu väntar jag bara på ultra-förtryckar-gubbsen som ska replikera: Ja den strejken var då ingen förlust din sippa gamla kärring. Det bjuder jag på…om än långt ifrån generöst 🙂

  • Vet du Gunnel,

   Jag ställde en enkel fråga om Johanna Koljonens berättelse. Frågade om du kunnde finna något i den som var kriminellt. Av ditt svar som är ett magnifikt duckande i sak förstår jag att du, precis som jag, inte kan hitta något som är brottsligt.

   Så till Kvinna 1, eller Anna Ardin som hon heter. Jag är helt överens med dig om att man ska stå på brottsoffrens sida. Alltid. Till 100%. Och det har jag också gjort i hela mitt liv. Så också nu.

   Jag har lärt mig följande av denna historia. Om det hade varit som så att jag hittat raderade Twitter kommentarer och annat som hade indikerat att Julian Assange var skyldig hade jag ansetts som någon typ av hjälte. Jag hade avslöjat ”könsmakten” och hittat bevis på att maktmän inte bara våldtar utan ljuger och gör allt för att dölja omständigheterna runt brottet.

   Nu har jag hittat en hel del information, däribland raderade Twitter kommentarer, som tydligt indikerar att Anna Ardins historia är påhittad. Då är jag genast nån jävligt hemsk typ. Det tycker jag är lustigt.

   Kan du nu svara på vad du anser om Johanna Koljonens berättelse. Finns det något brottsligt i den?

 3. Johanna Koljonen…nej! Det var inget brott i lagens mening. Men båda parter uppförde sig mänskligt skit-dumt.

  Klart, slut 🙂

 4. Jag tycker det är ett solklart övergrepp.

  Om någon uttryckligen ställer ett villkor för samtycke så är det ett övergrepp att överträda det villkoret utan att omförhandla villkoret.

  Om det är olagligt är en annan sak.

  Men du har rätt i att man måste skilja på övergrepp och dålig sex. Det är olika saker. I det här fallet verkar det ju ha varit bra sex och övergrepp.

  • RedLib,
   Jag tror att jag förstår hur du tänker. Men jag tror att du missat några väsentliga saker. Så du har solklart fel.

   Samtycke är inte något som har något ”carry over”. Det vi samtyckte om igår, samtyckte vi om igår. Ingen person kan någonsin hävda att eftersom vi samtyckte till sex igår så innebär det att sex är okay idag. Bara för att vi samtyckte till utomhussex igår betyder inte det att utomhussex idag är okay. Samtycke är skulle man kanske säga en färskvara. Det gäller nu, för detta specifika tillfälle. Villkor som gällde igår är villkor som gällde igår. Varje samtycke är en överenskommelse som gäller för just detta tillfälle.

   Så till nästa sak. Villkoret som gällde igår, att ha kondom, omförhandlades idag. När mannen med sin penis idag frågade om kondomlöst sex var ok så svarade kvinnan genom att frivilligt och aktivt medverka i sexet att det var okay. Det är denna ”omförhandling” som är det viktiga. Om kvinnan gjort motstånd eller sagt stopp eller nåt liknande hade det varit ett övergrepp.

   Du kan inte samtycka, frivilligt och aktivt deltaga i sex, och senare påstå att det är icke samtyckt. Vad någon eventuellt ville är inte relevant. Det som är relevant är vad den uttryckta viljan är. Samtycke är den genom yttre manifestation uttryckta viljan.

   ”Om mannen jag lever med tjatar om sex tills jag säger ”ja” fast jag egentligen inte alls vill just då; om en man jag frivilligt haft sex med vill ha sex igen och jag samtycker mot min vilja eftersom jag själv ser min rätt att säga ”nej” som förverkad; är det erfarenheter i gråzonen mot våldtäkt? Svar: NEJ. Det är dålig sexuell kommunikation, dåligt relationellt ansvarstagande från båda håll, mannens och kvinnans, det är varken kul eller bra för någon och det är väsensskilt från våldtäkt.” Så skriver Maria Küchen i Sydsvenskan.

   Det är alltså inte övergrepp, vare sig med dagens lagstiftning eller med en framtida och bättre samtyckeslagstiftning.

   • Om man vet att en person motsätter sig en sak av vikt och man avsiktligt mörkar den för att lura sig till ett samtycke så är det övergrepp. Du har ju själv skrivit ”samtycke ska vara informerat”.

    Det här är ju inte som att ljuga om att man gjort slut med flickvännen, om att man är rik, om att man spelar i rockband eller är kär. Det handlar om vilka risker man vill ta för smitta med alvarliga sjukdomar och risker för graviditet. Det är inte småpotatis!

    Ok om han först tydligt visar att han inte har kondom och gör sig säker på att hon vet det. Då kan vi prata om omförhandling – men det var inte det som skedde i berättelsen.

    Sen håller jag helt med om ”Samtycke är den genom yttre manifestation uttryckta viljan”.

    Eftersom vi innom oss i princip alltid har fler motstridiga viljor kan man också se det som ”den av våra viljor vi själv väljer att manifestera utåt och som andra har att förhålla sig till”.

    Jag håller delvis med om även ”Samtycke är inte något som har något ‘carry over'” men jag har några invändningar:

    1) Vi kan uttryckligen samtycka om något som gäller en viss tid eller tills vidare (tills det uttryckligen sägs upp).

    2) I praktiken har samtycke en viss kontinuitet. Har man sex kvällen före och vaknar i samma säng så är det allmänt sätt OK att starta direkt med förspel – så gör vi inte annars.

    Det måste ju rimligen åberopas i det här fallet för med vilken rätt knölar han annars in kuken medan hon sover? Det är mer framfusigt än vad jag skulle vara utan uttryckligt samtycke i förväg, men det är ändå så pass vanligt att det får betraktas som accepterat. Har själv råkat ut för kvinnor som gör samma sak fler gånger och det är ju faktiskt ett trevligt sätt att vakna på 🙂

    Men om man vet att hon krävde kondom kvällen före får man vackert väcka henne och visa att man inte har kondom. Eller kanske lämpligare ändå – sätta på en kondom.

    Det är övergrep, men sen om det ska vara olagligt är en annan sak.

    Det finns saker som inte är övergrepp, som är dålig kommunikation, allmän social disfunktion mm.

    Sen finns det övergrepp som inte är allvarligare än att man säger till på skarpen att det är inte okej och om personen inte slutar får den skaffa en ny umgängeskrets.

    Sen finns det övergrepp som är så allvarliga att de är berättigat att bekämpa dom med varierande grader av våld. Det är rimligen bara då lagstiftning kan vara aktuellt för lag är våld.

   • Okej RedLib,
    Nu tror jag att jag förstår. Du talar om övergrepp som inte är övergrepp i laglig mening. Då är jag med dig och förstår hur du menar. När jag talar om övergrepp, då menar jag kriminella handlingar. Tror att det är en enorm fördel om vi för framtiden talar om övergrepp som olagliga/kriminella handlingar. Och när det är handlingar som beror på dålig kommunikation att vi kallar det dålig kommunikation, dåligt sex. Anledningen till att jag tycker denna uppdelning är vettig beror på att det finns två helt olika sätt att lösa problemen. Övergrepp ska hanteras av polis/åklagare/domstol. Dålig kommunikation hanteras av parterna med eller utan professionell hjälp, alternativt att man helt enkelt slutar träffas.

    Så till Assanges beteende. Det han gjort är förkastligt på alla sätt och vis. Ruttet. Men det är inte brottsligt som jag kan se det. Att väcka någon med snoppen i ett one night stand är inte bara dumt, det kan vara brottsligt också. Det hänger på vad partnern säger när han/hon vaknar upp. När det gäller längre relationer så finns det en tillit mellan parterna som gör att vi kan göra saker som vi får ”samtycke till” efteråt. I fungerande relationer kan man prata med varandra.

    Tanken bakom paragrafen att det är brottsligt att ha sex med någon som sover är för att skydda personer som är i hjälplöst tillstånd. Att någon pga sömn, kraftig berusning, sjukdom inte kan värja sig. Tanken är inte att göra sex med sovande, som när de sedan vaknar samtycker, olagligt. I både Johannas och Kvinna 2s fall deltar de när de vaknar aktivt i sexet. Att de ”ville” att kondom skulle användas är inte relevant. Om man ska ta in parternas outtalade viljor så finns det inget slut på förvirringen. Då går det att hävda i stort sett vad som helst och det blir en fråga om fullständigt godtycke vad som anses som brottsligt eller inte. Det blir en ohållbar situation.

    Det jag tycker om med prataomdet-kampanjen är att man börjar förstå att sex är en enkel kommunikation som i huvudsak är ordlös. Och att det inte är farligt eller jobbigt att prata om det. Tror att de flesta gillar att prata om det. Att man delger varandra sina drömmar, fantasier, tankar och ÖNSKEMÅL. Man talar om vad man vill.

 5. Efter att ha tittat på http://www.pellebilling.se/2010/04/se-par-strom-i-svt/ så kan man inte göra någonting annat än att instämma med Per Ström om att jämställdhetsdebatten gått överstyr och att männen hamnat i underläge. I dagens Norden är såväl män som kvinnor jämställda – ett utmärkt exempel är väl gårdagens program om miljardärskan Wonna I de Jong på Kanal 5 som visar att kvinnor har exakt samma möjligheter om de bara vill. Att ytterligare förvränga maktbalansen mellan könen med att ytterligare skärpa lagstiftningen bådar inte gott för ett jämställt samhälle, då man dessutom i debatten utgått ifrån att alla kvinnor är ”goda” och ”änglalika” till kropp och själ.

 6. Vi har maxat ut tråddjupet 🙂

  Håller inte alls med om att man kan få samtycke i efterskott. I efterskott får man förlåtelse.

  En sovande kvinna kan omöjligen samtycka så stoppar han in kuken där måste det vara enligt gammalt samtycke. Samtycken är färskvaror men de har lite varighet och den ökar ju fler gånger och längre samtycket upprepas. Genom att visa samtycke när hon vaknar visar hon även att hon samtycker till att gårdagens samtycke räcker tills idag – så långt allt väl.

  Men eftersom det är en förlängning av gårdagens samtycke har hon all anledning att utgå från att gårdagens villkor forfarande gäller, När hon halvägs in i samlaget upptäcker att svinet inte har kondom så en stor del av skadan redan skedd. Hon har inte haft en möjlighet att misstycka till sex utan kondom.

  Att hon sen samtycker till fortsatt sex utan kondom gäller från då och framåt. Möjligen kan man se det som en underförstådd förlåtelse för det övergrepp som skett – men det är långt ifrån givet. I vilket fall som helst är det förlåtelse han behöver – för han kan inte få samtycke i efterhand – det finns inte.

 7. Bästa RedLib,

  Tycker du att om en man som är arbetslös och som varje fredag får ”fickpengar” av sin arbetande fru för att köpa några öl till helgen bör ställas inför rätta och straffas om han mot förmodan en fredag och utan att fråga tar en hundralapp ur sin frus portmonnä och går ut och köper sina öl? Bör detta också betraktas som ”snatteri” eller spelar det faktum att de bor under samma tak och att han även tidigare fått pengar till sina öl någon roll då du försöker peka ut ”förövare” och ”offer” i dina feministbaserade brottsanalyser? Är den äkta mannen således lika skyldig som en främling som kommer och knycker en hundring ur frugans portmonnä? Vad tycker du?

 8. Du skrev mitt nic, men du säger inget som relaterar till det jag skrivit så jag vet inte riktigt vart du vill komma.

  Men som jag sagt, samtycke har en viss varaktighet (om de inte uttryckligen sägs upp), och den blir längre ju oftare och under ju längre tid de upprepas. Bor man ihop har man etablerat en praxis ihop som man samtyckt om. Den går också att tänja lite på utan att man måste fråga först,

  Så visst är det ok att ta 100 spänn till öl i det fallet.

  Om frun däremot har gett honom 100 kr/helg till fickpengar på det *uttryckliga* villkoret att han *inte* köper öl – Då blir det inte mer ok att köpa öl bara för att hon inte är hemma och han tar pengarna själv ur hennes plånbok.

  Den versionen stämmer bättre med det jag diskuterar – men stackars arbetslöse krake.

 9. Tack, för ditt svar – bra att du insåg pointen av min liknelse då du svarade att ”Så visst är det ok att ta 100 spänn till öl i det fallet.” Därmed insåg du själv att dina försök att misstänkliggöra alla män, som har mage att väcka sin äkta maka eller flickvän med oskyddat sex, som ”sexbrottslingar”, också rann ut i sanden p.g.a. påståendets egen orimlighet.

 10. Nä, jag skuldbelägger alla män som stoppar kuken i en sovande flicka utan kondom som dom endast haft ett ons med kvällen före på det *uttryckliga* villkoret att man använder kondom.

  Det har inte runnit ut i sanden… Det har för mycket substans för att kunna rinna ut i sanden.

 11. Är alla kvinnor som lovat att ta ”dagen efter pillret”, men som ändå inte gör det, också ”sexbrottslingar”, då exempelvis mannen blivit ålagd att månatligen betala för den gemensamma avkomman i 18 års tid framöver? Skall dessa kvinnor också sitta fängslade i London och gå med fotboja?

 12. Det är naturligtvis också svinaktigt. Inte lika svinaktigt för man har ändå samtyckt till oskyddad sex så manen har ju tagit en medveten risk – inte tvingats på den. Likväl förbannat svinaktigt och det var än värre förr när man tvingades betala för en unge men troligen inte fick vara pappa till. Numer har man större chans att välja – Delad vårdnad och vara pappa eller pröjsa och slippa. Men på det planet finns säkert mer att göra.

  Om det är ‘sexbrott’ kan ju diskuteras… Själva sexet är ju i båda fall samtyckt till. Kanske grovt egenmäktigt förfarande passar i båda fallen och dessutom nån ”ofrivillig utsättande för fara” i det första fallet.

  • Bra att du tillstår att ”Själva sexet är ju i båda fall samtyckt till” – då skall man inte heller behöva sitta fängslad tillsammans med barnamördare i London. Det var också bra att du som företrädare för den Röda Befrielsefronten också insåg det horribla med om den äkta makan, i min liknelse ovan, skulle ha uppsökt polisstationen och anmält sin make för ”grovt väpnat rån” för att denne snodde en hundring ur hennes plånbok för att gå ut och köpa sina fredagsöl då hon låg och sov. Bor man under samma tak och delar på ekonomi/samliv eller frivilligt upplåter sin madrass åt manliga bekanta så är en del brottsrubriceringar per definition helt enkelt uteslutna.

 13. Vad menade du med det – jag skriver under Observer och under ingen annan signatur? Hur många signaturer du använder dig av i detta forum så vete Gudarna!

 14. Sperma har inte bara har potentialen att överföra sjukdomar. Mannens säd har också potentialen att starta ett nytt liv. Kvinna 2 tvingades att ta dagen-efter-piller. Av dessa blir man kortvarigt hel/halvsjuk och får hormonrubbningar längre tid.

  Även om kvinnor använder något annat preventivmedel (piller, spiral etc) så hör kondom till ”måste” vid one night stands. Det är så pass moraliskt självklart att ingen egentligen ska behöva KRÄVA det uttalat. De två kvinnorna gjorde dock det. De innehade egna kondomer som de tog fram, höll i sin hand, gav honom. JA gav fan i vad de sa. Han gav fan i vad de sa flera gånger efteråt också, då de bad honom att testa sig.

  Att han visade sig vara en obehaglig älskare hör inte till saken. Dåligt sex är inte straffbart. Inte heller att uppföra sig allmänt egotrippat. Men att tränga in i torr, sluten kvinna när hon sover – utan den begärda kondomen – det är straffbart.

  Hade det bara gällt en kvinna och ord står mot ord skulle saken sannolikt inte gå till åtal. Nu är det två kvinnor med två berättelser om liknande beteende.

  För kvinnorna finns stödbevisning i det att de tidigt berättade för sina nära vänner och släkt om vad som hänt. Först ytligt som ”otrevligt”, sedan mer detaljerat. Inget har framkommit om att de initialt tänkt anmäla JA.

  Skulle ett rättssystem någonstans i Europa nu skapa ett prejudikat som säger att Assange´s beteende är lagligt…så kan vi se fram emot åratal av harvningar i Europadomstolen. I detta fall och i snarlika rättsfall i hela Europa.

  Tänk efter före!

  • Ett tips till dig Gunnel ”Gamen” Gomer – hur vore det om du skulle lansera ett litet ”laboratory kit” för mätning av fukthalten och se om du når någon försäljningsframgång? Om allt sex skall föregås av laboratorieanalys så finns det faktiskt andra saker man vill ägna sig åt. Värre problemkossor än svenska feminister finns bara inte!

 15. Så du vill att både kvinnor och homo & bisexuella män ska acceptera att bli lurade/tvingade att ta emot sperma i kroppsöppningarna vid one night stands? Acceptera risken att de kan bli gravida eller smittade?

  Varför då? Låt höra dina argument!

  • Vem kommer hem till Julian en dag tidigare, jfr. ”visit by surprise”, trots att hon egentligen skulle komma en dag senare? Varför ringde hon inte och meddelade i förväg att hon var på kommande och skulle behöva sin lägenhet för sig själv om hon önskade ett platoniskt förhållande? Eller var det just en medveten vald strategi från hennes sida så att hon kunde senare sitta ute och berätta att ”jeg var jo skitstolt, jeg får verdens heftigste mann i seng, og han bor i min leilighet” – http://www.vg.no/nyheter/utenriks/wikileaks/artikkel.php?artid=10012544. Och detta bejakande av de faktiska omständigheterna, d.v.s. av den initiala känslomässiga reaktionen efter ”övergreppet”, korroboreras ytterligare av hennes twittrande om hur AMAZING allting varit. Att sedan springa till polisen och anmäla en människa för dylika allvarliga saker och dessutom försöka radera dessa olika gamla inlägg, som berättar en helt annan story, hjälper henne faktiskt inte utan stjälper henne. Inte hjälper det henne heller att hon försökte radera delar av sin ”7 steps” hämndlista – där hon öppet tillstod att om man blir dumpad så har man rätt att utkräva ”hämnd”. Och vi har sett vad den hämnden bestod av.
   Ta gärna risken och gå till Europa domstolen – hoppeligen blir även du fälld för falsk tillvitelse då du väljer att förbise fakta. Ej heller får jag någon ekonomisk ersättning för detta engagemang, men när man själv sett dylika slynors hänsynslöshet på arbetsplatser etc. så kan man inte undgå att reagera. Ordentliga straff åt dem bara så att det tar ordentligt.

 16. Observer, please!

  Koncentrera dig på den etiska kärnfrågan. Jag tar härmed bort alla kvinnor ur dina slyn- fantasier och överför frågan till bi&homosexuella män, deras relationer:

  Vill du att det ska vara lagligt att bli lurad/tvingad att ta emot sperma i mäns två kroppsöppningar vid one night stands?

  I så fal…Varför då?

  • Först och främst är jag en sådan att jag jämställer sex mellan samkönade individer som sex med barn – lika olagligt i bägge fall, och jag tänker inte kommentera dylika handlingar. Återigen undgick du dock att bemöta ett enda av mina argument. Jag orkar inte käbbla med dig då du bara slingrar dig som ormen. Och om du inte vet vad som inträffar under sexakten så finns det gratis pornografiska filmer på redtube.com om du är osäker i den frågan. Bättre att ta en titt på dem innan du släpar hem en karl – det kan löna sig. Det kan nämligen vara sannolikt att din Jungfru Maria gloria hamnar på sned efter sexakten, om det var dit du ville komma och om detta sedan skall anses som ”brottsligt” och någon karl skall in och skaka galler.
   Avstå är således mitt råd – det är både bäst för dig själv och alla män som ännu är på fri fot.

   • *skakar på huvudet*
    Anfall är inte bästa försvar Observer. Det bästa är att man funderar över den etiska grundprincipen. Den ska vara likadan för alla medborgare – oberoende av kön. Men du tycks sakna förmåga till princip-reflexion.

 17. Gunilla Gomér skriver att Kvinna 2 tvingades att ta dagen-efter piller. Vem ”tvingade” henne bästa Gunnilla? Eller menar du att hon VALDE att ta dagen-efter piller av fri vilja? Kvinna2 berättar i polisförhöret att hon samtycke till samlaget som började när hon ”halvsov”. Hade hon inte samtyckt hade JA inte heller fått utlösning i henne..

  Vidare är det inte alls SJÄLVKLART att ALLA kvinnor/män vill använda kondom ens vid ons även om att det för Gunilla Gomér är ”självklart” ur ”moralisk” synpunkt. Gunilla Gomérs moral är dock inte samma sak som andra människors sexualitet i det här landet.

  Det må va hänt att sexet inte var tillfredsställande för kvinnorna i dessa fall men det är anmärkningsvärt om en kvinna ordnar en kräftskiva dagen efter till en man som enligt Gunilla Gomér har varit en obehaglig älskare. Eller bjuder honom på frukost. Eller köper hans tågbiljett. Eller försöker nå denne obehagliga älskare efter den obehagliga akten. Då har dessa två kvinnor omyndigförklarat sig själva i allmänhetens ögon. Och samtidigt försökt omyndigförklara även oss andra kvinnor som ALDRIG skulle gå med på något liknande.

  Gunilla Gomér upprepar att det finns stödbevisning för kvinnornas berättelse, eftersom de har tidigt berättat för sina vänner och släkt vad som hänt. Detta är inte sant. Kvinna2 har exempelvis berättat olika versioner till olika människor och till och med olika versioner till samma människor. Vilken variant är då den ”sanna”? Kvinna2 har tvärtom visat att hennes ord är inte mycket att lita på..

  • Båda kvinnorna har lämnat vitt skilda versioner av händelseförloppet. Den vars polisförhör våldtäktsanklagelserna baseras på har enligt polisens egna noteringar inte godkänt det som står där.

   Den stödbevisning Gomér talar om utgörs av – vittnesmål från kompisar om att kvinnorna berättat historien även för dem. Det ska noteras att det bara är i Sverige som människor kan dömas till långa fängelsestraff uteslutande på sådant. I andra länder får hörsägen inte ens tas upp i rätten annat än under mycket specifika omständigheter (t ex att käranden hunnit dö).

   • ”I andra länder får hörsägen inte ens tas upp i rätten annat än under mycket specifika omständigheter (t ex att käranden hunnit dö).”

    Menar du att man i andra länder inte hör vittnen som berättar vad han/hon sagt vid olika tillfällen? Du har naturligtvis fel OJ, det gör man i hela världen!

    I Sverige finns en prejudicerande dom i Högsta Domstolen, som säger att denna typ av stödbevisning kan och får tas upp som bevis. Även i rättegångar då annan stödbevisning saknas.

   • Att hörsägen accepteras som avgörande bevis i andra länder än Sverige får du gärna försöka bevisa med en länk, Gunnel.

 18. *kliar mina grå*

  ”Moralen” med kondom ligger i det faktum som beskrivs i förhören. Båda kvinnorna hade egen-inköpta kondomer. Båda hade dem vid sängen. Båda begärde i ord att JA skulle använda kondom. Åtminstone Kvinna 1 höll dem i handen, gav den aktivt till honom.

  Hos W använde de flera kondomer under natten. På morgonen sov W och vaknade av att han höll på att tränga in i henne. Hon frågade då om han hade något ”på” för att försäkra sig om att han bar kondom. Han svarade ”Yes you”. Hon samtyckte då till att fortsätta. Sedan märkte hon att han ejakulerat oskyddat, att sperma rann ur henne.

  Var någonstans i förhören framkommer att kvinnorna INTE brydde sig om kondom, att de samtyckte till kondomlöst?

  Var någonstans framkommer att kvinnorna inte aktivt försökt övertyga sig om att han bar kondom, dels genom att fråga, dels genom att känna?

  Var någonstans framkommer att W inte sov, vid tidpunkten då JA trängde in? Hon vaknade…javisst, men sov hon vid penetrationen eller ej?

  §§§

  Att kvinnorna försökte få kontakt med JA efteråt beror enligt förhören på att de samfällt försökt be honom att testa sig, vilket han avvisade.

  Kvinna 1 var yrkesansvarig (pressekreterare) för JAs vistelse hos Broderskaparnas arrangemang. Hon hade dessutom åtagit sig det prestigefyllda uppdraget att bli Wikkileaks presskontaktperson i Sverige. Relationen var yrkesmässig, men förvirrades av denna natt.

  Efter natten med JA avvisade Kvinna 1 JA, bad honom flytta från hennes lägenhet, avvisade hans fortsatta närmanden.

  Sammanfattningsvis…dåligt sex är inte ett brott. Det är däremot ett brott att tränga in i sovande kvinna utan kondom, när hon upprepat begärt kondom under natten före och även försökte förvissa sig om det igen, då hon vaknade med en kuk inne i sig.

  §§§

  PS…En kvinna kan sägas välja att ta ett dagen-efter-piller, naturligtvis! Men flertalet kvinnor upplever det troligen som ett ansvar, ett tvång – om de inte vill bli med barn. Man blir kortvarigt hel-eller halvsjuk av detta piller, det är alltså obehagligt att ta dem. Kan man slippa gör man det. Men i ett läge som detta…kan en kvinna verkligen sägas ha ett helt fritt val?

  Att välja att INTE ta dagen-efter-piller är samma sak som att välja att bli gravid – eventuellt. Det valde inte W, vilket länder henne till heder.

  • Nu är det ju som sagt så att det faktiskt inte finns någon lag som säger att man nödvändigtvis måste använda kondom i alla lägen, så hela Gunnels resonemang faller. Att hon väldigt gärna skulle vilja se en sådan lag är ställt utom allt tvivel, men hennes privata funderingar är ändå ganska ointressanta för utgången av rättsfallet som sådant. Den enda möjligheten att straffa Assange för att han inte burit kondom är att införa retroaktiv lagstiftning, något man i och för sig inte helt kan utesluta i feminismens Saudi-Arabien, men personligen tror jag inte att tiden är mogen för fullt så flagranta brott mot rättstraditionerna riktigt ännu.

   • Egentligen kan vi glömma kondomen…i sig.

    Vad juridiken frågar om är huruvida något skett i strid mot kvinnornas uttryckliga vilja. Det tycks mig – av förhörsprotokllen att döma – stå klart att båda kvinnorna aktivt, t o m envist, begärt att JA ska använda kondom.

    Den juridiska frågan är: Gjorde han det? Eller gav han fan i vad de sa? I så fall…varför då?

  • Jag orkar inte ens läsa allt ditt krångel, då du har fel och inte verkar ha läst häktningspromemorian ens.

   Kvinna 1 och Julian hade enbart skyddat sex. Kondomen gick dock sönder och Kvinna 1 hävdar att han rev sönder den med sina naglar (vilket verkar osannolikt, en kondom är ganska svår att sönder om den inte är gammal).

   Kvinna 2 gick på morgonen upp innan Julian och åt frukost, gick sedan ut och handlade mer frukost till honom innan hon återkom till lägenheten. Där klädde de båda av sig och lade sig i sängen, och Kvinna 2 hävdar i egna ord och i stödberättelser att hon halvsov (=halvvaken) när sex påbörjades igen. Då kom diskussionen om ”Are you wearing anything?”, ”- Yes, you”, ”You’d better not have HIV”, ”- Of course I don’t”. Det här tolkar jag som passivt samtycke, inte i närheten av misstycke eller våldtäkt.

   Så snälla, sluta att sprida felaktig information.

  • På Anticimex hemsida sägs det förresten att

   ”Har du problem med skadedjur?” och så fortsätter man med

   ”Svårt att veta vad som är vad?”

   Är det när skadedjuret har svårt att veta vad som är vad som man tar till Anticimex? Exempelvis om skadedjuret gnagar på inredningen till ett skandinaviskt folkhem?

   • Observer, tonen i de här sista två inläggen känns lite onödigt inflammerande och jag ser helst att Göran tar bort dem (tillsammans med det här). Skadedjursretorik tenderar att ge nazivibbar och sådana har vi alldeles tillräckligt av från ultrafeministsidan redan.

   • OJ,
    jag är absolut ingen nazist eller SD-anhängare men när det verkar som om åtalet lika gärna kunde ha hetat ”Why did Julian leave me when I reached multiple orgasms in a row” så tycker jag att man har rätt att ställa sina frågor. Intet ont med det, i all synnerhet då man betänker vilken onödig mediecirkus allt detta ställt till med!

 19. Men Gunnel. Kondomerna ska inte hållas i HANDEN under akten.. Eller vid sängen. Om någon ville ha sex med mig och jag inte ville det utan kondom då skulle han få tvinga sig på mig för att lyckas. Och DÅ skulle det kallas för våldtäkt. Inte innan.
  Om jag vaknade på morgonen till att någon försökte tränga sig i mig och jag absolut under inga omständigheter ville detta utan kondom – då skulle JAG se till att kondomen sitter där den ska.
  Men av någon märklig anledning vill man omyndigförklara alla kvinnor bara därför att det uppenbarligen finns sådana här mähän, som först gör en sak, sen ångrar sig och sen anklagar sin partner för det som har hänt.
  Samma sak när det gäller män som blir pappor ”MOT SIN VILJA” – utan att använda kondom..
  Det kan inte heller komma som en överraskning till en vuxen kvinna – som jag förmodar att SW ändå räknas som – att ett samlag oftast slutar med ejakulering. Alltså när hon samtyckte till fortsatt samlag samtycke hon även till risken av ejakuleringen i slutet av samlaget. Allt annat är skitsnack.
  Du skriver själv att SW frågade ifall JA hade något på sig och att han sanningsenligt svarade att han inte hade det. ÄNDÅ samtyckte SW till fortsatt samlag. Precis DÅ gick hon med på kondomlöst samlag med JA.
  SW själv har enligt förhörsprotokollet inte sagt på att hon skulle ha sovit – utan halvsovit.. och uppriktigt sagt måste man som kvinna vara medvetslös för att inte märka när någon försöker tränga sig in i en. Jag har inte någonstans läst att SW skulle ha varit drogad eller kraftigt berusad. Vidare har hon inte sagt att hon skulle ha varit ”torr”. Detta är ditt eget påhitt – kanske pratar du av egen erfarenhet?
  Du säger att AA BAD gärningsmannen att flytta från hennes lägenhet. Återigen denna tafatthet som inte känner några som helst gränser.
  Det borde uppriktigt sagt finnas en LAG som förbjuder tafatta mähän till kvinnor att solka ner andra kvinnors rykte genom att kalla sig för ”feminister”..
  Och till slut vill jag bara påpeka att en kvinna – lika väl som en man – HAR ett fritt val att skydda sig mot oönskade graviditeter. Gör han/hon inte det – då ska man inte klaga/anklaga någon annan och försöka hitta felet hos denne. Vill en kvinna slippa uppleva obehaget av ett dagen-efter piller – då ska hon naturligtvis se till detta dagen innan. Gör hon inte det – ja då VÄLJER hon att ta risken. Hon har fortfarande chansen att ångra sig. Men även det valet är helt och hållet hennes eget och det är ett fritt sådant.
  Och allra sist förstår jag inte alls ditt resonemang om varför det skulle vara hedersamt att INTE välja graviditet. Varför skulle det valet vara mer hedersamt än det andra dvs. föda det eventuella barnet – ifall det blev något?

  • Sedan en annan sak – brukar kvinnor som går ensamma hem från krogen på natten genom ödslig terräng alltid ha kondom med sig, ifall förövaren skulle slå till? Eller uttrycker medhavandet av kondom som i detta fall någonting helt annat – ”consensual sex” hette det väl visst på engelska? Betyder inte ”consensual sex” ”frivillig sex” på svenska – jag var inte så bra på engelska i skolan. Är det förresten på ”Utvecklingscentrum i Göteborg” som man ansvarar för ”Utvidgning av Begreppen” som i detta fall?

   • Vi skall ännu förklara det hela med en liknelse. Tar kvinnan som går ensam hem från krogen genom ödslig terräng fram en burk med pepparspray eller en kondom om hon blir överfallen? Om hon sprayar honom med pepparextrakt så säger hon väl i klartext vad hon inte ger sitt samtycke till? Om man däremot drar hem en karl från en krog och visar honom kondomer eller tillstår i efterhand att flera kondomer varit i bruk under älskogsnatten, så visar det väl på att man givit sitt samtycke till någonting?

  • Monica…

   Den juridiskt viktiga frågan är huruvida kvinnorna på ett tydligt sätt begärt att JA ska använda kondom. Så här långt visar förhörsprotokollen att de varit tydliga i både ord och aktiv handling. Kvinna 1 försökte förvissa sig genom att också känna efter att den verkligen satt på plats. Kvinna 2 genom att fråga om den var på, när hon vaknade med en kuk inne i sig.

   Om det är sant att JA – trots sin kännedom om deras krav på kondom – i båda kvinnorna ejakulerat utan kondom har ett övergrepp begåtts. Huruvida det är ”sexuellt ofredande”, ”olaga tvång” eller ”våldtäkt” ger jag min inte in på att döma om förrän förundersökningen är klart.

   Någotdera är det.

 20. Javisst Observer!
  Det råder ingen tvekan om att båda kvinnorna samtyckt till sex. Ingen har påstått något annat, inte heller de själva. Det är vad som hände SEDAN, dvs. HUR det gjordes som är problemet. Vad de sedan INTE samtyckte till. Det är inte så att om man sagt A måste man säga B. Man har rätt att säga STOPP om det blir obehagligt och man har rätt att ställa VILLKOR. Till exempel kondom.

  Överfalls våldtäkter, dvs. mörk park-scenaroit, är relativt ovanligt. Uppåt 90% av alla anmälda våldtäkter rör människor som känner varandra. Inte sällan har de tidigare knullat under samtycke. Sedan uppstår Brottet, någon form av sexuellt tvång, tillfogande av smärta, rädsla, förnedring, hot om smitta eller graviditet.

  Allt gott har en baksida. Fel hanterat med kärlekslöshet eller likgiltighet blir det små eller stora tragedier av saken. Oftast små, men ibland mycket värre.

  • Jag skall ännu dribbla lite med dig Gunnel – det är så roligt med Qvinnans Logik. Du skriver att ”Överfalls våldtäkter, dvs. mörk park-scenaroit, är relativt ovanligt.” Vad beror det på – avsaknaden av förövare? Är således myten om den svenska mannen som en av världens farligaste sexförbrytare helt och hållet påhittad av Dumskallar? Hette inte ett av inläggen för en tid sedan ”Dumskallarnas sammansvärjning”?
   Och så skall jag fundera lite med dig ännu. Om en Qvinna visar en kondom åt en manlig bekant och han ändå skall beskyllas för ett sexövergrepp, så betyder inte detta också att kondomen borde ingå i Qvinnans handväska tillsammans med pepparsprayet på väg hem från krogen. Om en förövare antastar henne så borde hon ju kunna visa honom kondomen, eller hur, det borde ha avskräckande effekt eftersom JA blev åtalad efter att de hade viftat med kondomer – han borde ju ha förstått att de bägge damerna inte ville ha sex. Antagligen så borde han istället ha blåst upp den och hängt upp den i taket – för det var ”ballonglekar” de ville syssla med. En logisk slutsats av det föregående scenariot borde ju sedan bli att om kvinnan som antastas i parken tar fram kondomen så borde det vara ett lika effektivt försvarsmedel som pepparspray. Om sedan antastaren utbrister ”Herregud, hon vill ju med – och lägger kniven åt sidan” så är ju en annan story. Risken kanske finns!
   Snart kommer jag åtminstone att avsluta mitt försvar av JA i detta forum och utbrista likt Danny Crane att ”I rest my case. I have nothing further to say. This is too obvious”.

 21. Japp Gunnel. Kvinnan HAR rätt att säga stopp – så varför gjorde SW inte det när hon fick veta att JA inte använde kondom? Hon tvärtom gick med på samlaget ända till ejakuleringen.. Om man inte samtycker då måste man väl visa det på något sätt? Det är inte tillräckligt ”tydligt” ifall kvinnan tänker tyst – men säger inget till sin sexpartner. Dessutom SKOJADE SW och JA sen efteråt vad som skulle hända ifall SW blev gravid samt vad barnet skulle heta. I mina öron låter det inte som en våldtäkt eller ens övergrepp utan ett oskyddat samlag där båda har tagit en risk.

 22. Du skriver att Marianne Ny inte är så inblandad i fallet som kritikerna verkar inbilla sig. Kan du utveckla det lite? Ligger det i åklagarens intresse att sköta detta snabbt och smidigt och undvika onödig skada?

 23. Kvinnorna i detta fall har ingen försvarsadvokat. De har ett målsägandebiträde, eftersom de inte är åtalade utan målsägande.

  ”Gammelmedia” borde ha sig en känga för att de inte uppfyller sitt uppdrag och granskar statsmakten i alla avseenden. Om det gjort det skulle organisationer som Wikileaks inte ha behövts.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *