Vad händer i London den 7-8 februari?

Belmarsh Magistrates Court

Nu på måndag den 7 februari börjar rättegången som ska avgöra om Julian Assange ska utlämnas till Sverige. Det kommer att bli en rättegång som kommer bevakas av stora delar av världspressen och det kommer att framkomma en hel del nya uppgifter. Det har jag fått bekräftat av källor som är väl insatta. Mycket väl insatta.

Ett av de vittnen som kommer att förhöras är Sven Erik Alhem. En numera pensionerad f.d. överåklagare i Malmö som har lång erfarenhet av polisutredningar och som tidigt uttalat sig om fallet Assange. Hans vittnesmål för försvaret kommer med all sannolikhet att vara viktigt. Sven Erik Alhem har redan påstått att om han hade varit ansvarig för utredningen så hade den inte skötts på det sätt som man gjort nu.

Jag själv är mycket kritisk till  hur man har bedrivit utredningen. Det sägs ju ofta att ”man ska vända på alla stenar.” Det verkar inte som om man har gjort det. Man har däremot varit mycket noga att vända på vissa stenar väldigt många gånger. Som om polis och åklagare redan från början vetat vad som faktiskt har hänt och genom olika polisinsatser försöker bevisa det. Jag har fått en olustig känsla av att man varit partisk.

I december efter det att jag fått tillgång till de första polisförhören blev jag mycket förvånad av att det var rätt dåliga förhör. Det verkade inte som om polisen försökt att undersöka vad som faktiskt hänt  Dessutom var de skrivna som sammanfattningar, s.k. konceptförhör. Man kan alltså inte se vad kvinnorna faktiskt har sagt. Det är bara en sammanfattning av vad polisen uppfattat att de sagt. Dessutom är det många omständigheter som utlämnats. Det är speciellt tydligt när man ser på förhöret med Anna Ardin. Jag kan inte förstå att man i en polisutredning av allvarliga brott, våldtäkt och sexuellt tvång kan göra på detta sätt.

Det finns nämligen två grundliga genomgångar som Rikspolisstyrelen och Åklagarmyndigheten har gjort 2005 och 2007 som i detalj talar om hur våldtäktsutredningar. Något som jag har fått bekräftat av erfarna kriminalutredare. Man måste dokumentera förhör med målsägare med video. Speciellt viktigt är detta för första förhören. Om man inte kan använda video så måste förhören i alla fall spelas in på band. Vad man måste dokumentera är målsägarnas egna ord. Konceptförhör, sammanfattningar, ska inte förekomma. Och framförallt inte telefonförhör.

Trots dessa tydliga rekommendationer så har Anna Ardin blivit intervjuad via telefon och man har sammanfattat samtalet. Hur kan det vara så att ingen kommenterat detta tidigare. Dessutom har Anna Ardin utlämnat mycket information om omständigheterna runt det ”påstådda brottet”. Vad är det som gör att ingen journalist vågat skriva att det är så? Det är ju så. Det ser vem som helst som läser förhöret. Har det gått så långt att det alltid är så att man ska tro på vad målsägaren säger oberoende av vad de säger?

Vad som är ännu mer besvärande är att vi vet att det förhörts åtminstone 12 personer. Två målsägare, en misstänkt och 8 vittnen. 12 förhör. Av dessa förhör är 9 konceptförhör. Av dessa 9 konceptförhör är 8 telefonförhör. De enda förhör som har spelats in är förhöret med Julian Assange och de två journalister, Johann Wahlström och Donald Boström, som är vittnen som umgåtts med både Julian Assange och Anna Ardin. Varför har polisen, av någon outgrundlig slump, gjort just på detta sättet? De vittnesmål som är absolut viktigast, målsägarnas förhör, är sammanfattningar. Detta är en fråga som jag gärna skulle vilja ha svar på. För mig ser det ut som om polisen gör mer för att försöka få fast Julian än att vilja ta reda på vad som verkligen har hänt. Det ser helt enkelt inte bra ut. Vi kommer att få ett svar för detta vill jag verkligen veta.

Varför förekommer då konceptförhör så ofta i polisutredningar om våldtäkt? Alla vet att det inte är bra. Den förklaring jag har fått är att många gånger är det polisen som gör förhöret som har ansvar för att det skrivs ut. Ett förhör på en timme blir över 20 sidor om man skriver ut det som dialogförhör, med allt som målsägaren sagt och polisens frågor. Om man skriver det som en sammanfattning kan man få ned det till 3 sidor. Det blir väsentligt mindre pappersarbete om man gör en sammanfattning.

1995 avskedades många civilanställda inom polisen. Anställda som hjälpte till att skriva ut förhör. Numera får poliserna själva göra det jobbet istället för att utreda brotten. Det gör att det många gånger blir sämre kvalitet. Detta vet polisledningen om. Men de gör inget. Advokaterna borde också veta om detta, men de säger inte heller något. Jag är en av de få som säger något. Så här kan det för helvete inte få fortsätta.

Jag är säker på att detta kommer att vara något som kommer att komma fram i London den 7-8 februari. Ni som är intresserade, här är inspektionen som presenterades 2005 och här har ni rapporten från 2007. När man läser dessa genomgångar kan man inte annat än bli arg. Vad är det för polisledning som vi har. Och hur länge ska den få sitta kvar.

18 reaktion på “Vad händer i London den 7-8 februari?

 1. Göran, varför frågar du så här dumt?

  ”Dessutom har Anna Ardin utlämnat mycket information om omständigheterna runt det ”påstådda brottet”. Vad är det som gör att ingen journalist vågat skriva att det är så? Det är ju så. ”

  Kanhända beror det på att seriösa journalister inte vill använda sig av illegalt läckt material, ofullständiga bitar av sekretessbelagd information? Utan att de lugnt väntar på en färdig, komplett förundersökning.

  Du VET faktiskt inte vad som utelämnats. Du VET inte om de fakta som du påstår vara undertryckta inte är föremål för polisutredning.

  Du misstänker det…och det är din rätt (dessutom din plikt) att påpeka det för polisen. Men det ligger inte inom din rätt att OFFENTLIGT DÖMA Anna Ardin som lögnaktig. Innan alla fakta är på bordet.

  Basta!

  • ”Kanhända beror det på att seriösa journalister inte vill använda sig av illegalt läckt material, ofullständiga bitar av sekretessbelagd information? Utan att de lugnt väntar på en färdig, komplett förundersökning.”

   Skojar du? Tidningarna har ju varit fulla av läckt material. De publicerade ju t.o.m. bilder på en sprucken kondom från SKL: ”Kondomen som kan fälla Assange”.

   Medias rapportering i Assangefallet är pinsamt dålig.

  • Efter varit i London några dagar och sett och hört förhandlingarna i domstol börjar jag faktiskt att bli än mer tveksam till hur svensk polis och svenska åklagare hanterat fallet. Och ännu mer förvånad att ingen svensk journalist har vågat att skriva om det. Som om det fanns någon överenskommelse bland journalister att inte skriva om sådant som någon kan uppfatta som kontroversiellt.

   Det jag finner enormt oroande är detta enkla faktum. Delar av förundersökningen blev offentlig i slutet på augusti. Några tidningar, Expressen och Aftonbladet, fick material utlämnat. Ingen av dessa tidningars journalister har nånsin skrivit att förhören med målsägarna var konceptförhör, och förhöret med Anna Ardin var ett telefonförhör. Ingen journalist har skrivit att dessa förhör är emot de rekommendationerna som Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten kommit fram till. Ingen journalist har skrivit att polisutredningen från början är felaktigt genomförd.

   Det är inte farligt att skriva att polisutredningen från första början är bristfällig. Det är ett faktum att det är så. Det kan varje människa som granskar polisutredningen se. Varför vågar ingen journalist skriva det? Vad är man rädd för? Varför är jag den första som skriver att polisförhören är gjorda i strid mot gällande rekommendationer. Det är inte min uppgift att kontrollera vad myndigheter gör. Det är pressens uppgift. Varför tar inte pressen sin uppgift på allvar?

 2. Jo, det skall bli intressant – systrarna ”Miss Walking Wounded” har gjort gemensam sak mot Julian. Åtalet är som följer – ”He never married us. We are sooo upset, although we thought it was soooo AMAZING in the beginning”. Vi skall se om Claes lilla tågresa till Göteborg och hans möte med Stora Stygga Vargen har en inverkan på utgången och om han mot förmodan lyckas få sina kappsäckar fyllda så att de bångnar av dollarsedlar då han kliver på tåget tillbaka till Stockholm. I can’t wait to see the outcome.

 3. Bra skrivet!
  Detta måste genomlysas ordentligt, i synnerhet nu när svensk media helt lagt locket på.

  Sedan är det ju så att den som aldrig frågar ej heller får några några svar.

 4. Till att börja med måste jag säga att du gjorde ett utomordentligt gott intryck i ditt vittnesmål i den brittiska domstolen Göran, och din skriftliga redogörelse för Ardins försök att undanröja bevis är klar, fokuserad och redig. Du har all heder av din insats.

  Vad både du och Alhem kunde tryckt mer på är det faktum att konceptförhören med Wilén inte är godkända av henne själv. Det är inte bara formalia, det är själva grundpelaren i åtalet och indikerar även att polisen fabricerat uppgifterna själv, vilket givetvis är utomordentligt graverande för Sverige som rättsstat.

  Mycket annat om vår ideologiskt infekterade rättsväsende har framkommit under den här rättegången som fått de rättänkande radikalfeministerna att formligen gå i spinn. Det bådar gott.

  • Jag tyckte att Sven Erik Alhems vittnesmål var riktigt bra och klargörande. Han hade aldrig genomfört en utredning som Marianne Ny gjort. Björn Hurtigs vittnesmål var också oerhört bra och klargörande. Det är något i denna affär som är konstigt. Riktigt förbannat konstigt.

   Något som inte ännu är uppmärksammat är detta faktum. Eva Finné avskrev våldtäktsanklagelsen gällande Kvinna 2. Och hon gjorde det på ett sätt som är extremt tydligt. Hon avskrev inte bara våldtäktsanklagelsen. Hon gick kontrollerade om det fanns anledning att misstänka att det kunde röra sig om sexuellt ofredande eller om ofredande. Inte någon av dess brottsmisstankar fanns vad det gällde Kvinna 2. När så överåklagare Marianne Ny återupptog förundersökningen så uppstår genast frågan, vad är de åtgärder som Marianne Ny omedelbart borde ha vidtagit? Eftersom Eva Finné fullständigt avskrivit misstankarna är det en mycket tydlig fingervisning om att det finns inte något som tyder på att Julian Assange är skyldig till ett något brott mot Kvinna 2. Därför borde Marianne Ny omedelbart, utan en timmes fördröjning, genomfört ett förhör med Julian Assange. Nu gjorde inte Marianne Ny detta. Istället valde hon, av skäl som vi inte vet, att försöka samla bevis mot Julian Assange genom att förhöra vittnen innan hon förhörde honom så att han fick en chans att ge sin syn på det inträffade. Detta ärén extraordinärt. Detta är det som vi borde skjuta in oss på. Varför förhördes inte Julian Assange direkt efter den 1 september?

   Om Kvinna 2 godkänt sitt förhör vet vi inte. Jag kan inte tänka mig att polisen och åklagaren drivit frågan vidare utan att man sett till att Kvinna 2 godkänt förhören. Jag utgår därför att de är godkända, bara det att vi inte fått veta det än. Om förhöret inte skulle vara godkänt är det en fullständigt enorm skandal. Tids nog får vi veta.

 5. Det står på sid 11 i förhöret med henne (diarienr 0201-K246314-10):

  ”Förhöret är varken uppläst eller genomläst för godkännande men Sofia informerades om att hon har möjligheten att göra det vid ett senare tillfälle”.

  Du har rätt i att det är en fullständigt enorm skandal och den skandalen är redan ett faktum. Att svenskt rättsväsende korrumperats och måste reformeras i grunden står nu klart för envar som följer fallet.

  • Hold your horses Mister.

   Du vet inte ett dugg om förhöret är godkänt eller inte. Det ser ut som om förhöret inte är godkänt. Men det betyder inte att det är så.

   Håll dig till fakta. Du har, precis som vi andra, ännu inte sett att förhöret är godkänt. Stanna där. Bara för att du inte sett att förhöret är godkänt betyder inte att förhöret inte är godkänt.

   Håll dig till välkända fakta. De fakta som finns i fallet är tillräckligt besvärande.

   OJ. Ett råd i all välmening. Håll dig till fakta. Det räcker. Bete dig inte som Sverigedemokraterna gör. De hittar på uppgifter som passar till deras tro. Det är inte trovärdigt. Och mycket som du skriver är inte trovärdigt.

   • Det står uttryckligen i förhöret med ”kvinna 2” att det inte är uppläst och godkänt av henne. Tycker du att något jag skrivit inte är trovärdigt är du välkommen att i så fall precisera vad. Allt jag skriver bygger på fakta och verifierbara källor.

   • OJ,
    Jag har försökt att tala om för dig att jag inte tycker om påhittade uppgifter och konspirationsteorier.

    Du skriver att du baserar allt på fakta och verifierbara källor. Det är inte sant och du borde veta att det inte är så. Låt mig förklara.

    Det står i förhöret att det inte är uppläst och godkänt. Men då kommer vi genast till frågan. När är förhöret daterat? Den 26 augusti är det datum som Irmeli Krans skrev om det förhör som hon skrev ut den 20 augusti. Så vad vet vi? Jo, att den 26 augusti var förhöret inte uppläst och godkänt. Vad betyder det? Att vi inte vet om förhöret är godkänt efter det datumet. Så det betyder att du, precis som jag och alla andra, inte har en aning om förhöret är godkänt eller inte.

    Så när du skriver, 2011/02/09 kl 01.55 att förhöret inte är godkänt så är det inte sant eftersom du hänvisar till en uppgift från den 26 augusti. Hade du skrivit att förhöret inte var uppläst och godkänt den 26 augusti var det sant och det var baserat på fakta. Nu hittar du bara på. För vad jag vet har du inte en uppgift från den 9 februari som säger att förhöret fortfarande inte är uppläst och godkänt.

    Är vi överens om att du bara hittar på?

   • Jag hittar inte på något utan det står klart och tydligt i dokumentet jag länkade till. Om du tittar efter så är det daterat 23/11/2010 11.34. Den europeiska efterlysningen gick ut den 18 november (och sedan tog det ytterligare ett par veckor innan Ny lyckades fylla i formulären korrekt, men det kan vi bortse ifrån). Den skedde alltså på felaktiga grunder, liksom mycket annat i det här fallet. Som du själv vittnat om.

 6. Om förhöret från den 20 augusti är godkänt av SW, är det då i alla fall inte märkligt att man inte tar med det i häktningspromemorian, som är upprättad 5 november? Varför finns inte de kompletterande förhören med SW och AA med? Jag tror inte detta är den häktningspromemoria som lämnades in till tingsrätten. En ytterligare anledning till att jag inte tror det är också att brottsrubriceringen har ändrats från skäligen misstänkt till på sannolika skäl misstänkt.
  Som sagt, hela denna soppa kryllar av frågetecken ända sedan damerna stegade in på Klara polisstation

 7. Direkt fråga till Rudling.
  I slutet av aug-2010 så roade sig några på Flashback att göra slagningar i olika dataregister, det var så som både AA och SW:s personuppgifter fiskades fram, och förutom dessa uppgifter hittade man då 7-stegs hämnden, Cuba-affären, AA:s möten med latinamerikans kultur på ambassaden i Buenos Aries m.m, och det är från detta ”fiske” som du sen sparat ner uppgifterna och gått vidare med.

  De ”fiske-uppgifter” som då publicerades och som du och försvarsadvokaterna nu använder har alltså visat sig sanna, därför undrar jag varför det är en total tystnad om de uppgifter som även visade på att AA hade gjort flera tidigare polisanmälningar som inte berörde själva Assange, men som pekade i en viss riktning, även den andra kvinnan SW hade också storstädat på Facebook bara dagen efter det att hennes upgifter las ut på Flashback, och hon fanns också i polisregistret enligt slagningarna fast även där i andra ärenden.

  Har dessa uppgifter verkligen kollats upp ?
  För om det nu stämmer att man satt anmälningar i system i politiska intressen faller hela kvinnas utsagor i förundersökningen att man inte förstod vad som hände på Klara polisstation när man gick dit för att ”konsultera”, snarare pekar allt på att kvinna AA till 100% var fullt medveten om vad besöket där skulle resultera i, och kvinna SW har ju själv uppgivit i samma förhör att ”andra tog över och hon kände att hon tappade kontrollen över hela situationen”. SW har alltså indirekt medgivit att hon blev en bricka i ett förutbestämt spel som hon inte hade erfarenhet av. Sen har det också visat sig att den kvinnliga förhörsledaren och AA känner varandra sen tidigare, vilket då är mycket intressant ur jäv-perspektiv.

  Nu har t.o.m Reinfeldt lagt näsan i blöt så denna rättscirkus är total, och han borde ha vetat bättre än att lägga sig i ett pågående mål, allt mer pekar alltså på att detta även involverar regeringen och därmed verkar bekräfta en del konspirationsteorier om att svenska regeringen ville få bort Assange från Sverige till vilket pris som helst.

  Nu sitter du på första parkett och har en unik insyn i denna soppa, med tanke på att du själv hämtad in uppgifter från Flashback, tycker jag att du kan återgälda detta genom att bringa klarhet i den omtalade förundersökningen som läkte ut häromveckan, hur många finns det egentligen, gjordes det ett andra förhör med SW, brasklappen från poliskvinnan om Durtvå-problemet- började man antedatera förhörsprotokollen, hur mycket trixande har man hållt på med egentligen och framför allt, har kvinnan SW godkänt förhöret eller är detta fortfarande en gåta ?
  Sen skrev Aftonbladet nyss på ett sådant sätt att de flesta tolkar att Claes Borgström nu enbart företräder kvinna AA, om detta stämmer blir frågan vem som egentligen företräder kvinna SW, eller har hon hoppat av helt där då Lejnefors då per automatik tar över, eller vad försigår egentligen.

  Slutligen, hur sjutton kan målsägarnas advokat Borgström ställa upp på evenemang i Stockholm nu idag onsdag den 9/2, där man ska ha ett publikt möte i ärendet #prataomdet, som hela tiden hänvisar till just Assange-ärendet, han som advokat kommer enbart genom att vara där då visa sin missaktning mot Assange och detta finns klart reglerat i advokatsamfundets regelbok.

  • Direkt svar från Rudling.

   Jag har hämtat in två uppgifter från Flashback. Och det är uppgiften att Rebellabloggen ändrades någon gång mellan den 8 och 21 december. Sen har jag laddat ned Häktningspromemorian. Det gjorde jag den 31 januari 2011 efter det att jag skrivit mitt witness statement.

   Det mesta som står på Flashback är rykten och fullkomligt grundlösa spekulationer parat med ett illa dolt kvinnohat. Det är beklämmande att läsa.

   Affären kommer att pågå under lång tid framåt. Att statsministern uttalat sig är för att tala om att vi måste stödja de kvinnor som blir utsatta för verkliga brott. Och det är många. Problemet med detta fall är att det handlar om påhittade och ”inbillade” brott. Det borde polisen, om de gjort ett bra arbete, kommit fram till i slutet av september.

   Jag har av olika lyckliga omständigheter fått en unik insyn i denna affär. Jag hoppas att någon gång ska jag kunna få berätta hela historien om detta. Och då kommer du, precis som många andra, få veta mycket mycket mer. Nu ska jag fortsätta att skriva ned några av de intryck jag har fått här i London.

 8. Replik till ditt svar:

  Jag förstår och respekterar att du förmodligen är låst till diverse tystnadsplikter i detta ärende, men några av punkterna jag hade bör inte vara belagda med sekretess, och om även du väljer tystnad där så kommer rykten att florera än värre och tills slut ha en sån kraft att de kommer att leva ett eget liv i framtiden, på bekostnad av de inblandade men även för Sverige. Du borde vid detta lag ha sett och konstaterat att det som skrivs på Flashback återges inom 3-5 dagar på andra internationella siter, då Flashback anges av Wikileaks som trovärdig källa, så då är det än viktigare att ren skit sållas ut snabbt och omgående innan skadan är skedd.

  Det borde kunna ges svar i om kvinna SW fortfarande har Borgström som ombud, om Borgströms medagerande i dagens evenemang är korrekt, om det gjordes en andra intervju av SW och om hon nu verkligen har läst och godkänt en ev 2:a intervju.

  • Att Wikileaks anger flashback som en trovärdig källa är som jag ser det beklämmande. Det gör Wikileaks mindre trovärdiga i mina ögon. Det finns även andra källor som Wikileaks hänvisar till jag inte heller anser trovärdiga. Anledningen är enkel. Det finns de som tror att Julian Assange är oskyldig och gör allt vad de kan för att hitta ”bevis” för att så är fallet. Och så finns det de som tror på konspiration som jobbar på samma sätt. Försök hitta, alternativt hitta på, fakta som tyder på konspiration.

   Jag har hela livet jobbat på ett helt annat sätt. När jag började min undersökning försökte jag under många dagar hitta bevis på att Julian var skyldig. Var jag än letade hittade jag ingenting. Jag hittade istället en massa information som indikerade att Anna Ardins berättelse är påhittad i efterhand och att raderingar görs på ett rationellt sätt för att försöka ”bevisa” att hennes berättelse är sann.

   Nu när jag jobbar med hypotesen att historien är påhittad så söker jag efter fakta som kan få mig att inse att min hypotes är felaktig. Jag försöker aktivt att för mig själv bevisa att Annas historia är sann. Jag har ännu inte hittat något som tyder på det. Det gör att jag är mer säker nu än i september på att historien är påhittad.

   Inför mitt vittnesmål ville jag kolla alla tänkbara källor. Då jag tittat på Flashback någon enstaka gång tidigare hade jag redan tagit bort flashback som en trovärdig källa. Men jag gav mig tusan på att jag skulle läsa igenom alla 22 000 kommentarer som fanns på en mastodontlänk och alla övriga kommentarer. Jag fann inget av intresse utöver det två saker jag rapporterat om tidigare. För mig ser det ut som när det dyker upp korrekt och intressant information så talas det om det i några kommentarer men sen glöms det bort och konspirationerna återkommer med förnyad kraft. Flashback gör mer skada än nytta. Det är min åsikt.

   Jag utgår från att Kvinna 2 fortfarande har Borgström som ombud då ingen information jag har tyder på något annat. Jag vet inte vad Borgström gör idag. Vet inte vad han gjorde igår eller vad han gör imorgon. Jag vet lite vad han gjorde i augusti september men det berätta jag inte.

   Jag utgår från att Kvinna 2s vittnesmål är läst och godkänt. Det som några tjatar om är att det på en utskrift från den 26 augusti stod att hon inte läst och godkänt det då. Men det var då. Jag har information om att polisen pratat med de två kvinnorna utöver de första intervjuerna men jag kan inte ge någon information om det.

   • Det står som sagt explicit på en utskrift från 23/11/2010 att ”kvinna 2” inte fått konceptförhöret uppläst för sig och inte godkänt det. Det är viktigt för den 18/11, fem dagar tidigare, går Ny ut med sin internationella efterlysning. Visar det sig att förhöret inte stämmer med ”kvinna 2″s redogörelse är det av noll och inget juridiskt värde och därmed faller hela våldtäktsanklagelsen, som var oerhört skakig redan från början.

    Vi vet att Ny ljugit om att några andra förhörsalternativ än utlämning inte är tillåtna enligt svensk lag. Hon utgav sig också för att vara riksåklagare i handlingarna som tillställts de brittiska myndigheterna, en felaktig uppgift som Assanges försvar avslöjade. Det vore oerhört intressant att höra Nys svar på frågan om ”kvinna 2” står bakom det hon påstås säga i förhöret och varför Hurtig fått en version där hon bevisligen inte gör det.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *