Vad betyder domen mot Julian Assange?

Detta är INTE domare Riddle, bara en Crown Court Judge

Det är ingen nyhet att skriva att domare Howard Riddle har godkänt att Julian Assange ska utlämnas till Sverige för att förhöras och möjligen ställas inför en domstol anklagad för bl.a. våldtäkt. Domen som är på 28 sidor kan utan tvekan sägas vara ett allvarligt nederlag för Julian Assange. I stort sett har domaren avfärdat alla av försvarets invändningar.

Visserligen är jag inte juridiskt skolad men jag ska i alla fall göra ett försök att kommentera domen. Anledningen till det är att Katarina skrev en bra kommentar på min blogg med anledning vad domare Riddle skrev om Björn Hurtigs vittnesmål.

Domaren avfärdar helt försvarets invändning att Marianne Ny inte har behörighet att utfärda en europeiskt arresteringsorder (EAW). Domaren avfärdade också försvarets invändning att Julian Assange riskerar att utlämnas till USA om han utlämnas till Sverige. Domaren visade att Julian har skydd av inte bara svenska domstolar utan även av Utrikesministeriet i England och engelska domstolar. Så pratet om risken att Julian flygs till Guantanamo om han kommer till Sverige ansåg domaren vara helt grundlöst. Något som också Sven Erik Alhem vittnade om.

Inte heller ansåg domaren att Julian Assange riskerar en orättvis rättegång om han ställs inför rätta i Sverige. Han ansåg inte att Fredrik Reinfeldts uttalande eller medias negativa inställning till Assange är något allvarligt hot mot en rättvis rättegång.

Det är också viktigt att domare Riddle ansåg att brotten som Julian Assange är misstänkt för är allvarliga brott och att de också är straffbara i England. Försvaret har försökt att utmåla brotten som obetydliga och bisarra, ”sex by surprise”, och att det handlar om saker som bara ett konstigt land som Sverige anser brottsligt.

Något som däremot är av intresse och som kan komma upp under överklagandet är det faktum att vissa delar av en våldtäktsrättegång är bakom lyckta dörrar. Detta gör att det finns en risk att det gör det svårt, omöjligt, att granska vad som sagts under den delen av rättegången. Här finns en möjlighet för försvaret att utveckla sin talan och möjligen komma med invändningar.

Sven Erik Alhem och Brita Sundberg-Weitman lämnade vittnesmål som var bra för försvaret. Tyvärr underminerades deras vittnesmål av det faktum att både Sven Eriks och Britas vittnesmål grundade sig delvis på uppgifter från Björn Hurtig och i viss mån från de engelska försvararna. Både Sven Erik och Brita påstod att Marianne Ny inte gjort någon ansträngning för att förhöra Julian Assange under den tid som Julian var i Sverige. ”Fem veckor var Julian i Sverige och ingen ville förhöra honom” är ett påstående vi hört till leda upprepas av olika personer som stödjer Julian Assange. Det var detta påstående som var förödande för försvaret.

Björn Hurtig

Vad påstod då Björn Hurtig i sitt skriftliga vittnesmål? Bl.a. kan vi läsa ”I found it astonishing that Ms Ny, having allowed 5 weeks to elapse, before she sought an interview with Mr Assange …” Förutom detta påstående finns det i hans vittnesmål inget omnämnande av att Marianne Ny tagit kontakt med honom den 21 och 22 september för att ordna med ett förhör av Julian. Det är denna otydlighet som åklagaren Clare Montgomery skickligt utnyttjade i sitt korsförhör. Hon fick Björn Hurtig att be om ursäkt för att han missat att åklagarna den 21 och 22 september kontaktat honom för att genomföra förhör . Förhör som Björn Hurtig inte lyckades få till stånd.

Det är denna del av Björn Hurtigs vittnesmål som domare Riddle slår ned på. Stenhårt. Han kommer mycket nära att påstå att Björn Hurtig ljuger. Domare Riddle skriver:

Mr Hurtig said in his statement that it was astonishing that Ms Ny made no effort to interview his client. In fact this is untrue. He says he realised the mistake the night before giving evidence. He did correct the statement in his evidence in chief (transcript p.83 and p.97). However, this was very low key and not done in a way that I, at least, immediately grasped as significant. It was only in cross-examination that the extent of the mistake became clear. Mr Hurtig must have realised the significance of paragraph 13 of his proof when he submitted it. I do not accept that this was a genuine mistake. It cannot have slipped his mind. For over a week he was attempting (he says without success) to contact a very important client about a very important matter. The statement was a deliberate attempt to mislead the court. It did in fact mislead Ms Brita Sundberg-Weitman and Mr Alhem . Had they been given the true facts then that would have changed their opinion on a key fact in a material way.

Det som är ytterligt besvärande för försvaret är att Sven Erik Alhems och Brita Sundberg-Weitmans vittnesmål delvis baseras på just denna felaktiga information från Björn Hurtig. De påstår också att Marianne Ny inte gjort några försök att förhöra Julian när han var i Sverige. Så genom att avslöja Björn Hurtigs ”minnesförlust” lyckades Clare Montgomery underminera delar av Sven Eriks och Britas vittnesmål. Denna ”minnesförlust” tror jag också fick domaren att ställa sig tveksam till andra delar av Björn Hurtigs vittnesmål

Det som jag finner extra tråkigt i detta är att det som är anmärkningsvärt i fallet är att åklagarna under 21 dagar, från den 1 till den 21 september, inte vill förhöra Julian. Och att åklagarna under denna tid istället ägnar sig åt att förhöra personer som kan stödja målsägarnas uppgifter. Detta trots att Eva Finné den 15 augusti helt friat Julian från misstanke om våldtäkt. Jag har skrivit om det här tidigare. Det är de 21 dagarna som är det viktiga. Inte de 6 dagar mellan den 21 och 27 september. Genom att försvaret missade det så måste jag tyvärr säga att försvaret sparkade bollen i eget mål. Inget bra om man vill vinna matcher.

Jag själv har hela tiden ställt mig mycket tveksam till uppgiften att Julian Assange stått till polisens förfogande för ett förhör. Se denna artikel från den 25 januari. Men jag kan förstå att någon har tyckt att det varit en lysande idé att försöka inbilla världen att Julian Assange har varit tillgänglig för polisen under de 5 veckor han var i Sverige och att Marianne Ny inte önskat förhöra honom. Ett påståendena som upprepats av Wikileaksfans, foliehattar, vänstersympatisörer, Flashbackare, USA-hatare, Michael Moore och andra kändisar. Men det var en riktigt dålig idé att försöka övertyga en domstol om att så var fallet. I varje fall när man har en så formidabel motståndare som Clare Montgomery.

Björn Hurtig är en bra advokat. Det är jag övertygad om. Men han klantade till sig rejält i detta fall. Och det fick allvarligare konsekvenser än han och försvaret trodde. Nu tror jag inte att det var detta som fällde Julian Assange. I en intervju i Svenska Dagbladet uttalar sig Björn om domstolsförhandlingarna.

Har noterat att mitt eget vittnesmål omnämns på några få rader. Det som jag tyckte var tråkigt när jag förhördes var att John Jones, försvarets advokat, inte ställde tillräckligt bra och ingående frågor så att delar av det jag tycker är centralt inte kom fram tillräckligt bra. Clare Montgomery korsförhörde mig oerhört kort. Det kan ha sin förklaring. Antingen ansåg hon att det jag hade att säga var helt ovidkommande eller så insåg hon att genom att fråga ut mig mer ingående så skulle det komma fram fler omständigheter som talar för att något faktiskt är fel i hur polis och åklagare skött fallet.

Processen är långt ifrån över. Denna dom kommer att överklagas och så börjar det hela om. Ska bli intressant att se om försvaret kommer att bli bättre och om de kommer att skjuta in sig på fakta i målet. Att förundersökningen verkar vara partisk och att åklagarna inte följer objektivitetsprincipen. Och att det finns tydliga tecken på att Anna Ardins berättelse är påhittad.

15 reaktion på “Vad betyder domen mot Julian Assange?

 1. ”Ska bli intressant att se om försvaret kommer att bli bättre och om de kommer att skjuta in sig på fakta i målet.”

  Problemet är väl att det inte är den brittiska domstolens uppgift att beakta fakta i själva sexbrottsmålet. Judge Riddle påpekar själv i sitt domslut att det enda han har tagit fasta på är vad som står i den två sidor långa arresteringsordern. Och det som står där överensstämmer bara delvis med gärningsbeskrivningen som kommer fram i polisförhören.

  Därav Julians attack på EAW, ”tick-box justice” etc. Håller med om att den från ett PR-perspektiv kan se lite desperat ut, men vad är alternativet? Svenskt häkte på obestämd framtid, sekretessbelagd förundersökning och rättegång bakom stängda dörrar? Inte konstigt att han väljer att ta fighten i UK, åtminstone så länge det går.

  • Ivan Johnson,
   Fakta i målet handlar om vad polis och åklagare har gjort och inte gjort. Inte om vad man anser att de har för uppfattning om feminism eller vilket parti de tillhör. Fakta i målet är vilka verkliga brister som finns i processen. Inte vilka rädslor Julian eventuellt känner när han tänker på Guantanamo. Processen i London handlar om EAWn. Inte om någon prövning av anklagelserna. Det är självklart och där är vi överens.

   Julians attack på EAW är ur PR perspektiv bra. Precis lika bra som att påstå att ”Under de fem veckor som Julian var i Sverige var han tillgänglig för förhör men Marianne Ny ville inte förhöra honom.” Det senare visade sig fullkomligt förödande när man tog in det i en domstol. Snacket om EAW kommer att vara lika förödande om man tar in det i ett överklagande. Det räcker inte med att vinna PR kriget i England. Det gäller att vinna kriget i en engelsk domstol, och det är något helt annat.

   Om Julian vet om att han är oskyldig och att han vet att någon av anklagelser är falska, vilket påstås, så är det bästa att inställa sig till förhör. Och innan dess att anklaga de/den han tror anmäler honom falskt. Förundersökningen är bara sekretessbelagd fram till dess Julian blir åtalad, om han nu blir det. Han kommer inte att sitta i häkte i månader.

   Jag kan förstå att Julian väljer att ta fighten i UK. Men han kommer aldrig att kunna vinna den i UK. Om, vilket är osannolikt, han skulle slippa att bli utlämnad från UK så kommer han så fort han rör sig till ett annat land inom EU drabbas av EAWn igen och så börjar det om. Julian måste ta fighten i Sverige. Det är endast här han kan vinna den.

   • Håller med om det mesta ovan. Pratet om feminism, Guantanamo Bay och dödsstraff var väl inte heller avsett för domare Riddle i första hand, och det förvånar mig inte alls att han avfärdar det.

    Däremot har jag svårt att se hur en attack på EAW är en PR-vinst för Assange. Tycker att det snarare får honom att verka desperat, även om jag i sak håller med om hans kritik.

    Inte heller tror jag att ett frontalangrepp på anmälarna skulle vara en bra strategi; absolut inte ur ett PR-perspektiv. Som jag uppfattar händelseförloppen så finns det gott om utrymme för tolkningar, vilket väl är ett av problemen med utredningen. Att tala om direkta falskanmälningar skulle knappast vinna några sympatier.

    Det känns rätt självklart att Assange inte kommer att vinna fighten utan att förr eller senare masa sig hit. Däremot går det att vinna tid. Tid som kan användas till arbetet med Wikileaks.

   • Du skriver att ”Däremot har jag svårt att se hur en attack på EAW är en PR-vinst för Assange.” Tyvärr är han inte ensam i sin kritik mot EAW systemet. Bl.a. så har den oberoende grupperingen Fair Trails International föreslagit en rad EAW förändringar av vilka följande åtminstone ter sig logiska ur ett internationellt rättsperspektiv:

    1) Courts in the arresting country should be able to examine the evidence and should have the power to refuse extradition if they determine there is insufficient evidence.

    2) EU states should refuse to extradite individuals for actions that are not criminalized under their own laws.

    Läs mera här:
    http://en.wikipedia.org/wiki/European_Arrest_Warrant

 2. Göran,

  Tack för intressant inlägg, spännande att få lite ”inside-info” och analys!

  Jag skrev nyligen ett svar på ditt svar till mig angående EAW under ”Ett väntat domslut” (missade att du skrivit detta inlägg), men som kanske egentligen skulle passa bättre här eftersom jag förutom riskerna med EAW även tar upp andra punkter. Jag kopierar in den långa kommentaren här, varför du mycket gärna kan ta bort den från ditt tidigare blogginlägg. Hoppas du orkar läsa och att något är av intresse och relevans!

  http://www.fairtrials.net/campaigns/article/ftis_submission_to_the_extradition_review_panel/

  EAWs brister tycker jag faktiskt är av relevans och att principfrågan om riskerna med EAW stämmer. De påstådda brott som Julian Assange är misstänkt för är – jämfört med de olika fallen som finns beskrivna i rapporten och på hemsidan som jag länkade till ovan – självklart mycket grövre än ett övertrasserat konto men helt klart mindre grovt än misstanke om mord! Och även som du påpekat Polen är överrepresenterat finns det fall från bl.a. Italien, Spanien, Sverige m.fl.

  Om man studerar vad som står skrivet i den aktuella EAW, såväl på svenska som på engelska, och jämför detta med vad som framkommit i förhören, då är det mycket tydligt att de anklagelser om misstänkta brott som framställs i EAW inte överensstämmer med vad målsäganden själva faktiskt har beskrivit gällande de olika händelseförloppen. De delar som sätter dem själva i en ”sämre” dager och Julian Assange i en ”bättre” dager har inte tagits hänsyn till och därmed återspeglas detta inte heller i EAW, där de påstådda brotten är mycket grövre formulerade. Försvaret påpekar att EAW idag missbrukas, att det är för enkelt att skriva ett namn och klicka i en ruta osv., även domaren tog upp att det var fel att kryssa i våldtäkt för samtliga 4 påstådda brott. Däremot hoppas jag att försvaret också kommer att ta upp just diskrepansen mellan vad som i sin helhet framkommer i förhören och hur de påstådda brotten de facto är beskrivna i EAW. Detta då förfarandet med EAW verkar vara mycket rättsosäkert, något som är av relevans överlag för boende i EU, och inte bara för det här fallet (även om Julian Assanges fall även kan bidra med att problem med EAW belyses, i juni ska riskerna med EAW diskuteras i England, men är något som borde diskuteras i samtliga EU-länder).

  Håller annars med dig att försvaret verkligen måste fokusera på det som är av största vikt för dem, vilket de till stora delar inte har gjort. Samtidigt har jag ursprungligen förstått att man i princip inte fick referera till polisutredningen osv., men detta har trots allt gjorts av bägge parter. Om det därför var tillåtet, borde försvaret, förutom i relation till EAW, överlag tagit upp mycket mer konkret vad som faktiskt framkommer i bl.a. förhören med de båda målsägande. Likaså borde de hårdare ha tryckt på att chefsåklagare Eva Finné har lagt ned samtliga anklagelser och inte funnit misstanke att några andra sexualbrott heller har begåtts. Samtidigt borde försvaret också, som du bra skriver, fokuserat på att den 8 sept. får Hurtig svar från Ny, när han per e-post frågar om förhör av sin klient, att hon tycker det är för tidigt. Likaså borde fokus ligga på att Hurtig per sms den 15 sept. får bekräftat att hans klient inte är förhindrad att lämna landet. Det räcker för försvaret att fokusera på dessa två datum. Den 15 sept. har det gått mer än 2 veckor sen Ny accepterade överklagan och tog tillbaka samt utökade brottsmisstankarna (på samma material som Eva Finné tog beslutet att lägga ned utredningen). Det visar att i just detta specifika fall har överåklagare Ny frångått vad hon tidigare har deklarerat om sexualbrottsutredningar, nämligen betydelsen av snabba förhör (däremot, som du skrivit, förhör hon vittnen och verkar på så sätt istället bygga ett fall emot Julian Assange). Julian Assange har också till den 15 sept. stannat kvar i Sverige i nästan 4 veckor efter de första misstankarna om brott basunerades ut till Expressen av den första åklagaren Maria Häljebo Kjellstrand (som tog sitt beslut om häktning innan förhör hade hållits med målsäganden).

  Eftersom Julian Assange fick lämna landet, tillsammans med att fallet hade haft många och konstiga turer, kan jag till delar förstå hans tvekan att komma tillbaka för förhör (främmande kontinent, land, språk och exponerad i media på ett sätt som inte är vanligt i Sverige). Även domaren framhöll att en EAW inte hade behövts om bara förhör skulle hållas. Sen i feb., till skillnad mot när EAW utfärdades och sen senast i dec. i internationell media, tycks chefsåklagare Ny och hennes chef ha ändrat sig, och nu gäller inte längre bara förhör. Men väcker chefsåklagare Ny åtal nu har försvaret rätt till allt material, vilket hon inte vill, därför vill hon inte förhöra Julian Assange i England! Om det inte var för detta skulle förhöret kunnat ha skett redan i höstas i England (hade inte varit första gången detta skett från Sveriges sida), och om Ny efter förhör hade tagit beslut att åtala, då kunde en EAW ha utfärdats, vilken borde ha kunnat vara färdigskriven, som säkerhet. Förhoppningsvis kommer också allt detta att belysas ordentligt i nästa instans.

  För att domstolsförhandlingarna framöver ska bli av mer substans och relevans (intryck från någon som förvisso inte varit på plats men följt dem ”live” på nätet och läst dokumentation) blir det förhoppningsvis i nästa instans mer tillåtet att belysa polisförhören, såväl innehåll som det du bra hela tiden ha framhållit, hur de har utförts och också hur utredningen överlag gått till, samt förhoppningsvis att försvaret också fokuserar på vissa av ovanstående punkter m.m. Att däremot fokusera på den svenska vanan att ha lyckta dörrar vid de flesta sexualbrottsmål skulle nog kunna vara att skjuta över målet (även om det i Sverige, bl.a. utifrån tidigare internationell kritik, kan finnas all anledning att i framtiden tänka över andra sätt att vittna, beroende på fallet, som kan ge trygghet åt de inblandade men också rättssäkerhet för såväl målsägande som anklagad).

  PS. Jag och andra har också reagerat på att ditt vittnesmål inte nämndes i större utsträckning. Att Montgomery inte förhörde dig lika mycket som de andra beror säkert på att fokus låg på vad som är skrivet i EAW. Men jag tror också att de var rädda för att få reda på brister som de inte vill hantera i England. Viss kritik framkom faktiskt från domaren i relation till förhören, hur utredningen gått till osv. Förhoppningsvis kommer, som jag skrivit ovan, allt sånt här att bättre kunna få belysas i en högre instans, men är inte säker på om det fungerar så eller inte. Vet du?

  Spännande att se hur försvaret framöver kommer att agera!

 3. Möjligtvis så har risken aldrig varit stor att utlämnas till USA. JA’s agerande nu gör att det blir omöjligt att utlämna honom. Det är smart att skapa opinion.

  JA har viktiga arbetsuppgifter att utföra. Det hade han inte kunnat i ett svenskt häkte med fulla restriktioner. Att han skulle bli dömd i en rättegång ter sig helt osannolikt men innan rättegången så skulle antagligen sveriges kalleanka rättvisa låta honom sitta inspärrad.

  Det har varit ett himla tjat om åtalsplikt hit och dit. Läser man tidningar någon gång ibland så inträffar det med en ganska hög frekvens att åklagare lägger ner fall och de motiverear det med att det är olagligt att driva fall som dom inte anser sig kunna vinna.

  I detta fallet så kan man diskutera det olagliga i det som JA eventuellt gjort. Om det anses som olagligt så ska det också bevisas. JA’s motsvarare verkar vara väldigt glada i att påstå att JA’s anhängare har konstiga konspirationsteorier. För en fällande dom får de nog hoppas på att någon (SW,SÄPO eller CIA) har spelat in allt som hänt med både mikrofon och kamera samt att försvaret får tillgång till materialet. Då, ev kan en fällande dom motiveras. Hela processen som hittils varit är ett flagrant exempel p åmyndighetsmissbruk.

  Det är intressant att när det FINNS klara bevis för att en 14-årig förståndshandikappad flicka drogats och utnyttjats hänsynslöst av ett stort antal personer så blir domarna skrattretande låga. Det är klart och tydligt att vi har ett rättssytem som ser skillnad på människor (Hade det varit Carl bildts dotter så lär domarna ha varit oändligt mycket hårdare). Hade Julian Assange varit en okänd Australiensare så hade detta fallet varit nerlagt innan det ens börjat. En majoritet av juridikens högre företrädare i Sverige försvarar Svensk rättvisa utan tillstymmelse till kritik. Undra varför Nordkorea, Egypten, Honduras mfl länder dyker upp i mina tankar när jag tänker på svensk rättsskippning. Att åklagaren tycker att man ska straffa anklagade även om de inte döms (anklagade = gärningsmän i MN vokabulär) och att vi har tant gredelin som dagligen kommer med nya utspel om nya skamstraff (senast att hänga ut misstänkta med bild på internet) visar bara vilken väg sverige är inne på medans majoriteten av Svenskarna sover. Undra hur de förklarar svenska samhället för sina barnbarn som om 50 år gör revolution för att göra sig fria från den svenska diktaturen (som om folk inte vaknar innfinner sig inom 20 år).

 4. Sorry, ser att jag skrev helt fel ord på ett stort antal ställen i texten. Hitta på rätt ord, det borde framgå av övriga sammanhanget vad jag menar . 😉

 5. Här är en mycket intressant video på några minuter att lyssna till. Det är en f.d. Reagan anställd som intervjuas.

  http://www.youtube.com/watch?v=nuYLHCvM-7s&feature=youtu.be

  Han tror USA är inblandat, han pratar om att kvinnorna förförde Assange, det pratas om att kvinnorna ändrat sina historier, han pratar om raderade twitter m.m., om att fallet inte har tillräcklig substans, att frågor man borde ställa sig är varför ett fall som redan lagts ned öppnades igen baserat på exakt samma material, och varför åklagaren begär honom utlämnad inte för åtal utan för förhör, han nämner att när det inte finns tillräcklig substans/bevis för ett fall då nyttjar man media för att förstöra en persons namn och rykte, att ha blivit kallad för våldtäktsman finns alltid kvar osv. De säger att den ena kvinnan, MsW, sov men missar att påpeka att det står halvsov i sms (samtidigt har de tidigare nämnt ändrade historier, raderade twitter osv.) De nämner också att den ena kvinnan, MsA, sagt att Assange inte alls använde kondom fastän hon krävt detta.

  Detta är några av de saker jag tidigare skrivit inte stämmer i EAW. Förutom att de påstådda brotten överlag är beskrivna på ett grovt sätt som inte överensstämmer med förhören, så har exv. specifikt åtalspunkt nummer 2 ändrats. Därför uppstår nu missförståndet att ingen kondom använts, när från början MsA anklagade Assange för att medvetet ha tagit sönder kondomens topp, däremot att kondomen satt kvar, enligt förhöret kollade hon med handen två gånger. Efter att SKL inte i princip hittat några DNA från varken Assange eller MsA, på den av MsA inskickade kondomen (som hon i förhör sagt hon efter 1 vecka hade kvar hemma), då har uppenbarligen åtalspunkten varit ‘tvungen’ att ändras från ungefär ”medvetet tagit sönder kondomen” till ”ingen kondom alls” . Hur får det gå till så här lagvidrigt? Kommer MsA att bli anklagad för att ha inkommit med falska bevis m.m.? Kommer MsW anklagas för att ändra från halvsov till sov? Kommer åklagarsidan att bli anlagad för att undanhålla bevis som också talar emot anklagelserna mot Assange, som de hemliga sms:en? Osv., osv.

  PS. Att MSM, tillsammans med prataomdet, sprider att Assange ‘är våldtäktsman’, något som gemene person i detta land och andra alltid kommer att förknippa honom med, oavsett, kan man med lätt illamående få tydliggjort här, cirka 48 min in. Moderatorn får t.o.m. gå in och stävja utfallet från kulturchefen från Aftonbladet. Och detta kommer från en person (men hon är knappast ensam inom MSM) som har haft tillgång till HPM ända sen i höstas. Programmet är från den 17 januari, lite mindre än 2 veckor innan HPM läckte på nätet. Men fortfarande idag är det, i alla fall i Sverige, knappast något förändrat sätt att skriva om fallet. Leden är och förblir slutna.

  http://www.publicistklubben.se/2011/01/17/direkt-fran-debatten-2/

  Nu börjar även det engelska rättsväsendet kritiseras, hur olika brottslingar, där man jämför med hur Julian Assange en enbart påstådd brottsling, behandlas gentemot dessa, vilka inte sällan är krigsförbrytare. Det påminner om Sverige, som även de skyddar krigsförbrytare, inte bara att de inte behöver ställa sig inför rätta utan också att de får uppehållstillstånd med allt vad det innebär.

  http://www.youtube.com/watch?v=BQngeCBJT6s

 6. Intervju med en av Julian Assanges advokater. De sista 5-6 styckena är speciellt intressanta, att han är mycket mer strikt begränsad, med elektronisk boja + rapportering till polis varje dag, jämfört med de engelska i motsvarande situation.

  http://ferrada-noli.blogspot.com/2011/02/coments-on-judge-riddles-vedrict.html

  Kanske Julian Assange ska säga att han sov sista gången med MsW?! Här frias i HD en sovande man från våldtäkt med en sovande kvinna, trots att, enligt texten, de innan inte hade delat säng, utan hon delar säng med en annan man som också sover. När man läser detta, börjar Moore få alltmer rätt – dels hur absurt Assange-fallet ter sig i förhållande till så många andra fall, dels vilken skrämmande syn våra domstolar har!

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=4375394

 7. Jag anser inte att det är en välskriven dom. Judge Riddle avslöjar att han är helt okunnig om att bail som alternativ till häktning inte existerar utanför de anglosachsiska rättssystemen, vilket han borde veta som domare i ärenden om utvisning och överlämnande. Det är också konstigt att låta en lingvist bestämma vad lagföring betyder i detta sammanhang; åklagarmyndigheten har på sin hemsida en definition som utesluter att det för åklagare betyder annat än åtal, åtalsunderlåtelse och godkänt strafföreläggande. I övrigt, här följer de kommentarer till domen som jag skickat till Jennifer Robinson.

  Generally about the crossexamination
  I can agree that there was confusion during the crossexamination, much due to the fact that I hade great difficulties hearing Ms Montgomery’s questions. (My hearing device had been destroyed just before my travel to London and there was no time to have it replaced.)

  However, here are my comments to Judge Riddle’s decision.

  The basis of my conclusions
  It is not true that I based my conclusions on what I had been told by defence lawyers. Ms Nye has herself confirmed that she could have interrogated Mr Assange whilst he was still in Sweden. Her motivation for not doing so was that she wanted to interrogate all the witnesses before she heard Mr Assange’s side of the story. In my view this delay was unreasonable, since Mr Assange was only temporarily in Sweden. However, since she did not question him before he left Sweden, she should in my view have accepted his offer to be interrogated in England. Under the Code of Judicial Procedure ”(t)he investigation should be conducted so that no person is unnecessarily exposed to suspicion, or put to unnecessary cost or inconvenience.” (Chapter 23 Section 4) Issuing a EAW was bound to cause Mr Assange and his work a maximum of harm, as could eaisly be predicted.

  Precense of the defence in the Court of Appeal
  (page 3: the witness at first appeared to say the defence were not represented in the Court of Appeal but later she said, after being referred to the decision of the court, that this document says Mr Hurtig was present, but she doesn’t think he was) My comment: It appears clearly from the protocol of Svea Court of Appeal that Hurtig was not present. There was no hearing in the Svea Court of Appeal. The case was presented by an official of the Court.

  Bail
  (page 3: She was asked direct questions as to whether the court would decide whether this defendant should be on bail, if returned to Sweden. At first she appeared to avoid the question but did say that this is a matter for the court, with a right to appeal if bail is refused). My comment: There is no bail option in the Swedish Code of Judicial Procedure, so I cannot have said that ”this is a matter for the court” or that there is ”a right to appeal if bail is refused”

  Ms Ny’s idea of reasons to have a man locked up
  (page 3: She was taken through the early paragraphs and accepted that there was nothing really wrong with what was said there) My comment: I probably did not have enough presence of mind to answer the question properly. However, what is really wrong with Ms Ny’s statement – that a man ought to be detained in order to let the woman have the peace to consider whether or not she has been mistreated – is that this is not a legitimate reason to put a person in prison! (Legitimate grounds: risk of abscondense, risk of collution, risk of continued criminality)

  Principle of proportionality
  Judge Riddle states that he is ”not in a position to say what the reason was” why Mr Ny rejected Mr Assange’s offers to be interrogated in England”. Obviously because she has never devulged what her reason was! That is why I said that her refusal ”looks malicious”. It strikes me that whereas Judge Riddle is rash to draw the conclusion that it ”cannot have slipped (Mr Hurtig’s) mind” what efforts he made to contact his client between 21st, 22nd and 29th September, Judge Riddle is content that Ms Ny has refused to state her reasons for issuing a EAW instead of accepting Mr Assange’s offers to be interrogated in England.
  As stated in the decision by the High Court in December, what Mr Assange did ”is not the conduct of a person who is seeking to evade justice.” When inteviewed in the media Ms Ny has given the following reason for not accepting Mr Assange’s offer to be questioned in England: ”It would not be consistent with Swedish law.” This is simply not true.

  The principle of proportionality will lack all sense if you accept that a state authority is not under an obligation to divulge its reasons for limiting a person’s freedom!

  • Det är bra att du reagerade – då man ser Clarence Thomas i vitögat så tänker man ofrånkomligt på att Christy Martin måtte vara hennes tvillingsyster, d.v.s. the Coalminer’s Daughter i boxnings sammanhang – http://ringsidereport.com/?p=5651. Endast Christy Martins’ pukryggighet skiljer henne från sin tvillingsyster Clarence Thomas i det avseendet. Samma skrot och korn m.a.o.!

  • Mycket intressant att läsa, och viktigt för försvaret att ta del av!

   Är inte jurist men utifrån det jag läst och följt, bl.a. flera olika kommentatorer på twitter m.m. under dagarna i februari, är mitt intryck att domaren hade ”valt sida” och inte förhöll sig neutral, och även om han också kom med kritik mot åklagarsidan, var denna mycket mindre än gentemot försvaret. Han gav också, vilket självklart kan vara fel, ett form av raljerande intryck.

   Redan i januari, av nyfikenhet och intresse, satte jag mig in i om EAW m.m. En av de saker (förutom att det uppenbarligen får vara stor diskrepans mellan beskrivningen av de påstådda brotten i EAW gentemot förhören m.m.!), som jag då inte blev klok på, och fortfarande inte riktigt kan förstå, eftersom jag tycker mig finna motstridiga texter, är just LAGFÖRING. Det som framkommer i texterna nedan från regeringshåll, stämmer inte, helt, med det från åklagarsidan. Den sistnämnde borde ha mer rätt, förvisso med brasklappen VANLIGEN, att det innebär att åtal väcks. Medan däremot det stycke från 2:a texten från regeringen.se nedan, uttrycker att en person söks för lagföring (EAW) och när överlämnats till Sverige FORTSÄTTER FÖRUNDERSÖKNINGEN och därefter EVENTUELLT lagförs personen.

   Min fråga: (Vore verkligen jättetacksam för svar!)
   A) Måste en åklagare nyttja det som står på deras hemsida som svar på frågan ”Vad innebär begreppet lagföring?” eller
   B) Kan åklagaren välja att använda regeringens definition istället?
   Om A) då måste väl åklagaren åtala, omgående, och då också lämna ut allt förundersökningsmaterial, och på engelska, eller?
   Om B) då behövs inte detta, eller?

   PS. Göran, jag vet att det är mycket text och länkar nedan, men borde kunna vara flera, som inte är jurister, som kan finna det av intresse och nytta. Men du bestämmer självklart vad du vill ha som kommentar på din blogg!

   General principles
   The framework decision defines ”European arrest warrant” as any judicial decision issued by a Member State with a view to the arrest or surrender by another Member State of a requested person, for the purposes of:
   • conducting a criminal prosecution;
   • executing a custodial sentence;
   • executing a detention order.
   http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_criminal_matters/l33167_en.htm

   En svensk arresteringsorder för lagföring, dvs. en begäran att en person ska gripas och överlämnas hit från en annan medlemsstat för att lagföras här, utfärdas av åklagare. En arresteringsorder får utfärdas för brott, för vilket den eftersökte är häktad på sannolika skäl misstänkt för brottet och för vilket är föreskrivet fängelse i ett år eller mer.
   http://www.regeringen.se/sb/d/1915/a/12527

   En för lagföring eftersökt person, som i Sverige är häktad i sin utevaro, får när han eller hon överlämnats hit häktningsfrågan prövad vid domstol på sedvanligt sätt. Därefter fortsätter förundersökningen och eventuell lagföring i Sverige.
   http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/55/76/8f6bb7d3.pdf

   Förundersökning
   En utredning för att fastställa om ett brott har begåtts, vem som i så fall kan misstänkas och om bevisningen räcker för att väcka åtal. Förundersökningen leds av en åklagare, utom vid vissa mindre allvarliga brott.
   Förundersökningsbegränsning innebär att brottsutredningar i vissa fall kan begränsas till de mest väsentliga delarna för att få en snabb och effektiv lagföring.
   Se också lagföra.
   http://www.aklagare.se/settings/Ordlista/?word=F%c3%b6runders%c3%b6kning&pageType=Ord

   Lagföra
   Att ställa någon till ansvar för ett brott.
   http://www.aklagare.se/settings/Ordlista/?word=Lagf%c3%b6ra&pageType=Ord
   http://www.aklagare.se/settings/Ordlista/Lagfora/

   Lagföring
   Att ställa någon till ansvar för brott. Ursprungligen avsågs att stämma någon till domstol, men senare har lagföring kommit att avse också andra former för fastställande av straffrättsligt ansvar.
   Källa: NE, Nationalenceklopydin, vol. 12

   Lagföring, innebär att åklagare vid domstol åtalar för brott, som faller under allmänt åtal. Åtalet ska vara precist presenterat för domstolen och formulerat så att det klart framgår vilket eller vilka brott mot vilken lag som begåtts, hur omfattande brottet är, vilken bevisning åklagaren har för att kunna visa rätten att anklagelserna om brottet ifråga stämmer, samt vilka anspråk, enligt åklagaren, lagen har i påföljdsdelen och vad åklagaren kräver för påföljd i det enskilda fallet.
   http://sv.wikipedia.org/wiki/Lagf%C3%B6ring

   Vad innebär begreppet ”lagföring”?
   Fråga:
   Vad innebär begreppet ”lagföring”?
   Svar:
   Begreppet lagföring används olika hos olika myndigheter. Hos Åklagarmyndigheten betyder lagföring vanligen att en person har ställts till svars för sin handling genom åtal. Detta innebär inte nödvändigtvis att personen också har blivit dömd. Som lagföring räknas också ett meddelat strafföreläggande och åtalsunderlåtelse.
   I den officiella kriminalstatistiken som publiceras av Brottsförebyggande rådet används begreppet lagföring något annorlunda. Personen ska där ha dömts i tingsrätt, godkänt strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse för att räknas som lagförd.
   http://www.aklagare.se/Om-oss/Fragor-och-Svar1/Statistik/Vad-innebar-begreppet-lagforing-/

   Strafföreläggande
   Ett alternativ till åtal vid vissa mindre allvarliga brott, som innebär att åklagaren direkt utan rättegång utfärdar böter och/eller villkorlig dom. En förutsättning är att den misstänkte erkänt brottet och accepterar föreläggandet.
   Se också böter och villkorlig dom.
   http://www.aklagare.se/settings/Ordlista/Strafforelaggande/

   Åtalsunderlåtelse
   I vissa fall, exempelvis vid brott som begås av ungdomar under 18 år, kan åklagaren frångå sin skyldighet att åtala. Kallas också åtalseftergift.
   Se också absolut åtalsplikt.
   http://www.aklagare.se/settings/Ordlista/Atalsunderlatelse/

   Absolut åtalsplikt
   Om ett brott har begåtts och åklagaren anser att bevisningen är tillräcklig mot den misstänkte, är åklagaren enligt svensk rätt i princip skyldig att åtala. Undantag finns t.ex. för ungdomar under 18 år.
   Se också åtalsunderlåtelse
   http://www.aklagare.se/settings/Ordlista/Absolut-atalsplikt/

   Tiden för frihetsberövandet utomlands skall räknas av från strafftiden här, om inte särskilda skäl talar mot detta.
   http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/55/76/8f6bb7d3.pdf

   Specialitetsprincipen och skydd mot vidareutlämning
   Vidareutlämning till en stat utanför EU förutsätter dock alltid
   medgivande från behörig myndighet i den stat från vilken
   personen har överlämnats.
   http://www.sweden.gov.se/content/1/c4/06/42/07afebe0.pdf

  • Brita Sundberg-Weitman:

   Du borde verkligen skämmas för ditt försök till karaktärsmord på en åklagare du uppenbarligen inte har någon kännedom om överhuvudtaget. Lyckligtvis smulades försöket sönder fullständigt, vilket tydligt framgår av domen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *