Julian Assanges advokat Björn Hurtig granskas av advokatsamfundet

Björn Hurtig

I domen gällande Julian Assanges utlämnning till Sverige riktar domaren Howard Riddle skarp kritik mot Björn Hurtig. Hurtig ska ha medvetet ha försökt missleda domstolen.

Vad det gäller är Björn Hurtigs ”dåliga minne”. Han kom ”inte ihåg” i att överåklagare Marianne Ny försökt få till stånd förhör med Julian Assange den 21 och 22 september. Björn Hurtig lyckades inte få någon kontakt med Julian Assange mellan den 21 och den 27 september när Assange lämnade Sverige för gott. Inte heller kom Julian Assange till de två möten han var inbokad som talare. Ett på ABF huset den 6 oktober och ett den 9 oktober på Norra Bantorget. Domare Riddle ansåg det klart att Julian Assange hade medvetet hållit sig undan.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg är inte nöjd med Björn Hurtigs uppträdande i London och skickade i förra veckan ett brev till honom där hon avkräver en förklaring. Han har till den 14 mars på sig att svara. Om man inte är nöjd med Björn Hurtigs svar så kan disciplinära åtgärder vidtagas.

Det är bra att detta belyses ordentligt. Assanges försvarare har under lång tid försökt inbilla oss att Julian Assange har hela tiden varit anträffbar för förhör. Det är inte sant som jag påpekade den 25 januari. Nu är det fastställt i domstol och nu kräver advokatsamfundet svar på varför Björn Hurtig kommit med dessa uppgifter.

Men faktum kvarstår. Varför förhördes inte Julian Assange direkt när förundersökningen återupptogs? När det gäller den misstänktes situation är Europakonventionen klar. Den misstänkte ska snarast på ett språk han förstår delges vad han misstänks för och beredas möjlighet att kommentera brottsanklagelserna och därigenom få tillfälle att berätta sin version. Varför väntade åklagaren till dess att man hade förhört 6 vittnen? Det ser ut som om förundersökningen inte är fair. Vi kommer att återkomma till frågan?

25 reaktion på “Julian Assanges advokat Björn Hurtig granskas av advokatsamfundet

 1. I detta sammanhang vill jag påminna om att Åklagare 1, jouråklagaren, handlade helt enligt god polispraxis. Anhålla för förhör omedelbums medan minnesbilder fortfarande är skarpa och opåverkade av omgivande ”buzz”. Hon lyckades dock inte få tag på Julian Assange.

  Åklagare 2 hävde beslutet och det tog lång tid innan försvarsadvokatens överklagande hade gått igenom. Hur lång tid Göran? Jag har för lite energi för att leta igenom materialet efter datum.

  Det är rimligt att tänka sig att förundersökningen i praktiken låg nere fram till att överåklagare Ny återinfört brottsrubriceringarna. Att förundersökningen startade på allvar först då.

  Hur lång tid av rättsystemets ”underlåtenhet att förhöra” talar vi egentligen om?

 2. Exhibit nummer 2 från Björn Hurtig inför förhandlingarna 7-8 februari är av relevans (finns på nätet utlagt av den engelska advokatbyrån).

  Där framkommer att Hurtig hörde av sig per mail den 8 sep 2010, direkt då han precis tillträtt som Julian Assanges advokat, till M. Ny och förhörde sig om tid för förhör av Julian Assange, men fick till svar att det inte passade. Sen hörde Hurtig av sig igen den 14 aug 2010 per mail angående att få dokument ang. fallet översända + om Julian Assange fick lämna Sverige. Han fick till svar på detta att inga dokument kommer att överlämnas. Den 15 aug 2010 hör M. Ny av sig, per TELEFON, och svarar då på mailförfrågan ang. om Julian Assange får lämna Sverige, och säger att det får han. I telefonsamtalet frågar Hurtig igen om att kunna genomföra förhöret med Julian Assange, men får till svar att det inte går eftersom den enda polis i hela Stockholm som M. Ny ville skulle göra förhöret är sjuk.

  Precis som du tidigare skrivit – fler datum än dessa behövs egentligen inte.

  Den 30 sept 2010 hörde Hurtig av sig till bitr. åklagare och föreslog förhör den 9/10 oktober. Veckan efter när Hurtig hörde av sig igen för att få svar sade hon att M. Ny tyckte detta var för sent. Men som Hurtig påpekar utfärdades inte den första (felaktigt ifyllda) EAW förrän den 18 nov., det hade alltså funnits tid för förhör.

  M. Ny ordnade med nytt förhör av en av målsäganden (kanske bägge) igen den 2 sept (ev. 1 sept.) 2010, detta är precis direkt då hon tagit beslutet att återuppta det nedlagda fallet (Ms W) i undersökningen samt utöka det andra fallet (MsA). Varför inte då förhöra Julian Assange en andra gång gällande MsA och en första gång gällande MsW? Hon hade säkert rättigheten att göra ytterligare förhör med honom längre fram i förundersökningen, om hon hade tyckt detta var nödvändigt efter eventuella förhör med vittnen.

  Åklagarens agerande, som går emot hennes tidigare utsagor om hur viktigt det är att förhöra den misstänkte omgående, är alltså mindre viktigt än att Hurtig har missat sms den 21 och 27 sept? (Hurtig hörde ju av sig 30 sept., drygt 1 v. efter M. Ny för allra första gången hör av sig för att boka en tid för förhör, vilket är mer än 1 mån. efter att Assange blev häktad och 3 v efter att Ny återupptog det nedlagda fallet). När ska åklagaren bli kallad till sin chef för att förklara sitt handlande? Ett handlande som lett till fördröjande av utredningen, något som påverkar såväl den som de inblandade. Därtill har M. Ny vägrat att förhöra Julian Assange i England, trots att detta har nyttjats vid flera tillfällen tidigare från svensk åklarsida. När ska hon behöva svara på frågor om också detta ytterligare förhalande av utredningen? Något som gör den både rättsosäker och kostsam

  • EH,
   Låt oss hålla oss till de väsentliga fakta i målet. Problemet med Hurtigs skriftliga inlaga är att han skriver att åklagarna visade inget intresse av att förhöra Julian Assange förrän efter den 27 september när Julian lämnat landet. Detta är en lögn enligt domare Riddle. Enligt Björn Hurtig bara ”dåligt minne” som han bad enormt mycket om ursäkt för. Problemet är att försvaret, uppbackat av Flashback et al, envist tjatat om att Julian var i Sverige i 5 veckor och stod till polisens förfogande. Det är detta som är att försöka vilseleda domstolen. Det är detta som domare Riddle blir arg på.

   Den 21 och 22 september, i SMS och i en muntlig kontakt, bad Marianne Ny att Björn Hurtig skulle se till att Julian kom in på ett förhör. Detta ordnade aldrig Hurtig. Han sa att han kunde inte nå Julian. Julian hade stängt av telefonen. Anledningen till att Julian stängt av telefonen var att han var ”dödshotad” under denna period. Det är denna del som är så förödande svag. Här föll hela försvaret ihop.

   Eftersom försvaret kört med valsen att Julian hela tiden när han var i Sverige var tillgänglig för förhör så räckte det för Clare Montgomery att visa att det var en lögn eftersom Julian inte var tillgänglig mellan den 21 och 27. I och med att försvaret upptäcktes med att försöka missleda domstolen blev naturligtvis domaren förbannad. Björn Hurtigs insats var därför ytterst besvärande för försvaret.

   Glömde att tillägga. Titta på hur försvaret agerat istället för att titta på Marianne Ny. Försvaret har klantat till det. I stor stil.

   • Ditt inlägg handlar om, som jag tolkat det, att Björn Hurtig har blivit kallad inför advokatsamfundet, och där handlar det om hans misstag är gjorda i god tro eller inte. Det handlar väl knappast om den eventuella överlämningen framöver blir av eller inte – det ska väl ändå en ny domare i England sätta sig in i och ta beslut om utifrån den överklagan som försvaret skickat in idag?!

    Vad Hurtig sagt i media är mindre intressant. Precis som jag skrev i föregående kommentar framgår i försvarets skrivna material med text från Björn Hurtig att han kontaktade M. Ny den 8/9 och den 14/9 samt att M. Ny svarade honom den 15/9, därefter står att han också kontaktade bitr. överåklagare den 30/9. Han skriver INTE att han kontaktat M. Ny eller någon annan åklagare vid specifika tider däremellan. Att han har missat/glömt att M. Ny äntligen hör av sig (21/9 och 27/9) – 3 veckor efter hon valde att bifalla Claes Borgströms överklagan – kan jag inte se som att medvetet ljuga. Han uppmärsammade rätten att han hade glömt/missat dessa sms. För den delen, fakta är att Julian Assange hade av överåklagare Marianne Ny fått rätten att lämna Sverige den 15/9. Precis som Björn Hurtig sade i rätten; han tog för givet att Julian Assange också redan hade lämnat Sverige.

    Sen, angående ev. framtida rättegång får en ny domare studera bl.a., erbjudandet om förhör i Sverige runt den 10 oktober stod kvar, tillsammans med erbjudande att förhöras i England eller per videolänk eller annat (något som Sverige tidigare har gjort) och DNA prov har redan tagits i England. (Sen, vet du, precis som alla som läst HPM, att M. Ny valde att intervjua 6 av 9 vittnen före hon överhuvudtaget kontaktade B. Hurtig den 21/9 för förhör med Julian Assange, och att de tre sista vittnesförhören, vilka knappast är de allra mest väsentliga, gjordes den 6/10, 22/10, 27/10, så självklart är det relevant för försvaret att fokusera på de misstag M. Ny MEDVETET har begått, som att välja att inte förhöra Julian Assange direkt efter målsäganden, som förhördes på nytt den 2/9 – tidigare förhör 20/8 MsW, 21/8 MsA och Julian Assange 30/8 – och som jag skrivit tidigare hade hon velat förhöra honom ytterligare en gång efter vittnesförhören kunde hon gjort det också – men alltså inte istället för ett förhör i början på september!).

    Bara av intresse kan man jämföra allt detta med att i svensk och engelsk media har överåklagare Marianne Ny, och hennes chef mfl., sagt att Julian Assange enbart ska förhöras. Helt plötsligt den 7-8/2 ändrades detta till att gälla även åtal (allt handlar om ett felaktigt översatt ord). Detta är skälet att domaren tog beslutet att Julian Assange skulle överlämnas ( och inte pga Hurtigs missade/glömda sms från M. Ny). Däremot som domaren framhöll om det enbart hade handlat om förhör, då var EAW som redskap för stark att använda. Jämför också detta med att EAW är mycket starkare utformad än vad som framgår i förhören (får det vara hur stor diskrepans som helst?). Jämför detta med att helt plötsligt har en kondom som MsA anklagat Julian Assange för att medvetet ha tagit sönder (fastän i förhören framgår att hon två gånger känner med sin hand att den sitter kvar), blivit ingen kondom alls, och detta pga att SKL inte kunde finna några direkta DNA varken från Julian Assange eller MsA på den av MsA inskickade kondomen som bevis, hmmm!

    Så, när det istället gäller överklagan och ev. framtida rättegång, hoppas jag verkligen, som jag kommenterat vid tidigare tillfälle och här ovan, att försvaret har haft rätten att i sin överklagan nyttja HPM tydligare än vid förra tillfället, och att de verkligen visar hur illa denna stämmer med EAW och annat nämnt ovan m.m. Sen ska vi inte glömma, att domaren även gav ganska svidande kritik gentemot åklagarsidan och att han poängterade att han enbart studerade vad som stod i EAW (inte om denna stämmer med förhören osv., då kunde man tolka att han ev. gjort annan bedömning då han bl.a. kommenterade sms:en som Hurtig fått se men inte kopiera m.m.). Som sagt när det gäller nästa ev. instans, får vi hoppas att allt detta tas upp och tas hänsyn till där – men just nu är Björn Hurtig, som fått stöd från bl.a. jurister i England angående sitt vittnesförhör, som är i fokus!

    PS. (Visserligen har man på Flashback försökt få fram när Julian lämnade Sverige, men vad som skrivits där i just den frågan tror jag knappast domaren tog hänsyn till! Däremot när det gäller att visa hur smutskastningskampanjen #prataomdet har påverkat den svenska inställningen till Julian Assange, då finns det mycket fantastiskt grävarbete gjort på Flashback som försvaret kan ha nytta av nu och i framtida ev. stämningar!).

   • Från Björn Hurtigs skriftliga inlaga till domstolen kan vi läsa.
    Stycke 13.
    In the following days (after 15 September) I telephoned her (Marianne Ny) on a number of times to ask whether we could arrange a time for Mr Assange’s interview but was never given a answer, leaving me with the impression that they may close the rape case without even bothering to interview him. On 27 September 2010, Mr Assange left Sweden.”
    Stycke 15
    ”I found it astonishing that Ms Ny, having allowed 5 weeks to elapse before she sought an interview with Mr Assange …”

    Den 21 och 22 september hade Björn Hurtig och Marianne Ny kontakt och de försökte hitta tider för ett förhör med Julian. Det är denna kontakt som Björn Hurtig missat att redovisa. Domstolen tror inte på Björn Hurtigs förklaring att han glömt detta. ”I do not accept that this was a genuine mistake. It cannot have slipped his mind. For over a week he was attempting (he says without success) to contact a very important client about a very important matter. The statement was a deliberate attempt to mislead the court.” Advokatsamfundet kommer nu att granska detta. Vi får se vad de kommer fram till. Björn Hurtigs vittnesmål vara till stor skada för försvaret. Något som de borde kunnat inse långt före rättegången.

    Så till frågan om EAWn är utställd för förhör eller åtal. Om vi läser EAWn så står det att man önskar Julian Assange utlämnad för lagföring. Det är en term som inbegriper många åtgärder. Där ingår förhör och åtal. Så det har varit klart från början. Ett problem är hur man översätter lagföring till engelska. Såvitt jag kan bedöma det hela så är det inga argument som försvaret hittills kommit med som biter. Det beror i min mening på att försvaret kommit med många oväsentliga invändningar.

    Det enklaste att göra för Julian Assange är att förbereda sitt försvar mot sexanklagelserna och komma till Sverige. Ju längre han drar ut på processen desto mer skyldig kommer han att se ut tyvärr. Vi kommer snart att få veta vad försvaret kommer att anföra vid överklagandet.

   • Som sagt, en svensk kvinna på tillfälligt besök i Sudan misstänkt för otrohet mot sin sudanesiske man gör nog allt för att slippa bli utlämnad till Sudan för att svara för de ”brott” som hon begått i Sudan. Samma sak gäller tyvärr för JA också.

   • Göran,

    Under länken nedan, min kommentar 8.2
    http://www.samtycke.nu/2011/02/vad-betyder-domen-mot-julian-assange/#comment-1354
    tog du snällt in citat och länkar ang. bl.a. LAGFÖRING och relaterade aspekter till denna.

    Jag hoppas självklart på svar från Brita Sundberg-Weitman som jag ställde min fråga till och/eller någon annan jurist. Men självklart är jag nyfiken hur även du och andra ser på skillnaden mellan hur lagföring beskrivs från regeringen respektive åklagarmyndigheten. Beroende på vilken definition som gäller, borde mina frågor vid 8.2 få olika svar. Eller?

    ”En för lagföring eftersökt person, som i Sverige är häktad i sin utevaro, får när han eller hon överlämnats hit häktningsfrågan prövad vid domstol på sedvanligt sätt. Därefter fortsätter förundersökningen och eventuell lagföring i Sverige.”
    http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/55/76/8f6bb7d3.pdf

    ”Begreppet lagföring används olika hos olika myndigheter. Hos Åklagarmyndigheten betyder lagföring vanligen att en person har ställts till svars för sin handling genom åtal. Detta innebär inte nödvändigtvis att personen också har blivit dömd. Som lagföring räknas också ett meddelat strafföreläggande och åtalsunderlåtelse.”
    http://www.aklagare.se/Om-oss/Fragor-och-Svar1/Statistik/Vad-innebar-begreppet-lagforing-/

    PS. Hurtig skriver i sin inlaga att M. Ny påpekat att hon sökt honom och att de haft kontakt den 21/9, men att han själv inte har något minne av detta. Jag kan fortfarande inte se att en miss den 21/9 är så graverande, jämfört med hur åklagren agerat i detta ärende (igen Assange fick lämna 15/9). Brita Sundberg-Weitman i sin kommentar under länken ovan, framhåller att hon inte tycker det var en välskriven dom. Hennes kommentar och brev till försvaret i England är mycket intressant att läsa och har många viktiga poänger.

   • E.H.

    Vad som är det allvarliga är att missen med den 21 och 22 september gjorde att fokus lades Björn Hurtigs miss istället för att kritiken var på Marianne Ny varför hon inte förhörde Julian i direkt anslutning till att förundersökningen återupptogs.

    Vad inte ska glömma bort i sammanhanget är att den stora missen gjorde de engelska advokaterna som inte sköt in sig på det som är centralt i processen. Den partiska utredningen och bristen på förhör från den 1 september. De engelska advokaterna har dragit in en otroligt massa oväsentligheter i fallet.

   • Göran,

    Jag håller definitivt med dig om att försvaret, såväl det svenska som engelska, har lagt fokus på fel saker och att detta skadar deras klient Julian Assange. Varför, tror du, försvaret hanterar hans fall på det här sättet?

    Ett exempel på fel fokus är att hävda att M. Ny, i egenskap av åklagare, inte hade rätt att utfärda en EAW. I januari när jag började läsa om EAW m.m., kunde jag omgående konstatera att Sverige valt att delegera detta till åklagarnivå. Eftersom försvaret ändå drev detta så hårt, tog jag för givet att det fanns någon form av ”loop-hole”, men icke. Har inte den svenska och engelska försvarssidan samarbetat tillräckligt, vet du något om detta?

    Hurtig kommenterade, som du påpekat, i en av sina inlagor att han inte hade något minne av att Ny kontaktat honom den 21/9, som hon skrivit i sin inlaga. Hurtig borde därför inlett direkt med att säga att han missat detta och fortsatt med att poängtera att detta misstag inte är det väsentliga, vilket de facto istället är; att i just Julian Assange-fallet har Ny valt att frångå sin, och andras, princip att intervjua den misstänkte omgående – de första dagarna i september. Varför just i detta fall?

    Sen borde fokus ha legat på Att M. Ny (och hennes chef) faktiskt vid upprepande tillfällen sagt att de bara vill höra honom och ev. sen åtala honom. Nu säger de att de ska åtala. Men varför gör de inte det då, jo därför de måste förhöra honom först. Förhör honom i England då, nej säger M Ny det är olagligt, men hon får inget stöd i det uttalandet. Tacka sjutton för det, Sverige har nämligen hört flera andra misstänkta utomlands, och HD har t.o.m. underkänt tingsrätten som inte med hjälp av bl.a. video, förhört i Turkiet en ÅTALAD mordbrännare (livstid + utvisning), som kunde ha dödat över 113 personer!
    http://www.notisum.se/rnp/domar/rh/RH009079.htm
    Igen – Julian Assange som är bara misstänkt och ännu inte åtalad och för ett klart mindre allvarligt brott (i detta fallet utifrån HPM/förhören oerhört mycket mindre allvarligt brott) – hanteras annorlunda – varför?

    EAW hade i ett första skede inte behövts, om syftet hade varit att som steg ett förhöra honom. Det finns andra och bättre sätt inom EU som ska nyttjas vid tillfällen att utföra förhör. Trots detta väljer Sverige att skicka ut en EAW och Interpol eftersöker honom med en red notice – högsta graden. Khadaffi eftersöks däremot med den svagare graden – orange notice!! Julian Assange anses alltså vara en större världslig samhällsfara än Khadaffi – varför?

    Så vad har vi: å ena sidan bl.a. en åtalad mordbrännare och en av världens farligaste man och mördare, Khadaffi,; å andra sidan en man i ett misstänkt sexualbrott som innefattar en kondom som gått sönder och samlag med en kvinna som, enligt egna sms, varit halvsovande! Man behöver inte vara konspirationsteoretiker, det räcker med att kunna läsa, för att förstå att med Julian Assange-fallet är det något oerhört fishy! Vi har ju till och med den svenska statsministerns agerande som stöd för detta!

    Det finns alldeles för många tveksamheter angående hur just Julian Assange-fallet har hanterats från Sveriges, och nu också Englands, sida. Därför hoppas jag verkligen att överklagan går igenom och att nästa domare inte bara ställer krav på försvaret utan också på åklagarsidan och deras hanterande av fallet. Jag hoppas det bl.a. resulterar i att Sverige måste tydliggöra vad lagföring verkligen betyder (tvistas ju mellan jurister nu), att EAW var för starkt medel om man inte bestämt sig för åtal, att domaren beordrar att förhör hålls med Julian Assange i England, m.m.

    PS. Jag är verkligen intresserad av att få veta hur du och andra uppfattar skillnaden mellan vad regeringen och åklagarmyndigheten definierar som LAGFÖRING, och vilken av dessa två definitioner som de facto ska gälla, och vad kan innefattas i brasklappen ‘vanligtvis’ i åklagarmyndighetens definition? (se min kommentar ovan + vid annat inlägg)

   • E.H.
    Snabbt svar. Tror att det är de engelska advokaterna som styr just nu. Tror också att de engelska advokaterna styrs av Julian, Wikileaksfans, nätpirater, flashbackare etc. De har en dokumenterad å oförmåga att först vad fallet handlar om. Sen påverkas de av ”storyn” handlar om att USA är hemskt. Det är en annan populär idé just nu.

    Att så mycket konstiga argument dök upp i London, bl.a. att Ny inte skulle ha rätt att utfärda en EAW, är för mig bevis på att ingen svensk advokat varit med och utformat strategin.

    Har alltid ansett att man kan inte göra om historien. Nu finns en EAW. Frågan är hur ska man då ställa förhålla sig till det? Det enda sättet att få bort EAWn är att beslutet om häktning upphävs i svensk domstol. Fokus måste därför vara på just det. Vad jag tidigare visat är att utredningen är partisk. Men det argumentet är väsentligt mycket bättre i Sverige än i England.

    Jag har ingen kristallkula. Men jag har svårt att se att man kommer att vinna i en överklagan. Att Reinfeldt sagt något beror på absurda anklagelser från försvaret. Att försvaret genom att komma med bisarra påståenden fått svensk press emot sig är inte heller konstigt. Ju dummare påståenden som försvaret kommer med desto värre gör de för sig. Försvaret har hittills varit kontraproduktivt.

    Så lagföring. Gör det enkelt. Vad krävs för ett åtal i Sverige? Jo, att den misstänkte fått berätta sin historia och att han fått ta del av det han är misstänkt för. Man kan inte åtala en person utan ett föregående förhör. Att Julian är häktat, tings- och hovrätt, tyder på att man anser att det finns sannolika skäl att han begått brott. Därför måste han höras innan åtal. Det går inte att komma runt. Så vad man med lagföring menar är hela processen. För mig är lagföringsdiskussionen bara något man kommer att förlora.

    Tror inte någon svensk advokat hade lagt upp försvaret som de engelska advokaterna gjort. Ska bli intressant att följa överklagan.

   • Göran, stort tack för svar!

    ”Begreppet lagföring används olika hos olika myndigheter. Hos ÅKLAGARMYNDIGHETEN betyder LAGFÖRING VANLIGEN att en person har ställts till svars för sin handling genom ÅTAL.”

    Om detta stämmer – beroende på vad som ryms i ‘vanligen’ – kan de förhöra Julian Assange i England, precis som Sverige tidigare i olika länder har förhört så många andra både misstänkta och åtalade. Därefter kan beslut tas om Julian Assange ska eller inte ska åtalas (åtalas är alltså samma som lagföring enligt citatet ovan från åklagarmyndigheten). Men så fort Ny åtalar måste hon delge försvaret allt material – och det vet vi sen tidigare att det är hon inte förtjust i!

    Nog borde en domare i England kunna jämföra texten i EAW och vad som de facto kommit fram i HPM, och på så sätt visa att det brister mycket gravt i korrelationen mellan de båda. Att försvaret i England väljer att fokusera på just EAW har nog ett större värde, som jag tidigare kommenterat och länkat till, då den diskuteras och ifrågasätts i Europa idag.

    Jag vet inte varför du tycker så illa om Flashback och det som grävs fram där. Det finns personer med olika bakgrund och yrken och som har olika nätverk. Jag menar absolut inget illa gentemot dig, men jag har själv svårt att åtminstone helt klart se skillnaden i det du grävt fram och meddelat polis, Hurtig m.fl., än vad flera på Flashback och andra ställen har gjort och gör, förvisso med det stora och viktiga undantaget att du också varit vittne för försvaret i England. Vem av alla oss på nätet och andra ställen som bidrar med material samt vilket av detta som ger mest och bäst substans för försvaret, det låter jag däremot vara osagt. Sen är det självklart att vissa har mer direktkontakt och att dessa säkert vidarebefodrar även tips/länkar m.m.framtagna av andra, som de tror skulle kunna vara av intresse för försvaret.

    Därefter är det försvaret och dess jurister som måste besitta den kompetens som krävs för att avgöra vad som är av relevans för att driva fallet framåt. Sen kan jag tillägga att jag tidigare har tagit för givet att Hurtig varit delaktig i England när försvarsstrategin har lagts upp, men förstår nu, skrämmande nog, att så är inte fallet, och det är självklart direkt olämpligt. Det måste givetvis också åligga Hurtig att ta fram väsentligt material, samt att han också givetvis borde bistå i bedömningen av det material försvaret i England besitter. Om inte han, så någon annan jurist eller åtminstone juridikstuderande från Sverige som kan vara till hjälp i England.

    Vi får väl se om den senaste inlagan från försvaret (länk nedan till viss redogörelse av denna) kommer att studeras av den nya högre instansen och domaren, och om den och även den av Julian Assange själv betalda översättningen för 20.000 pund av Häktningspromemorian (något som Sverige skulle ha bekostat) verkligen görs, då borde England inte utelämna honom. Sen kan man sätta detta i relation till att Claes Borgström påstås ha sagt att han inte skulle ha valt att driva detta fall! Kanske den insikten förklarar varför mediafolk, och vissa politiker, nära åtminstone en av målsäganden, med jämna mellanrum kommer med olika former av attacker och smutskastningskampanjer gentemot Julian Assange, som senast exv. Sonja Mirjamsdotters artikel med bl.a. kvädesorden ’skitstövel’, ’genomrutten’ m.m., som jag kommenterade under ”Fattar vi andra beslut när vi är kåta”. Om såväl chefsåklagare Eva Finné som målsägarnas egen advokat anser att fallet inte håller – varför överklagade han och de två målsägarna, och varför driver Marianne Ny detta, vad är hennes, och andras, motivation och möjlig belöning m.m.?

    Oavsett bakgrund och motiv att driva detta oerhört svaga fall, kommer Sverige för evigt att vara känt som landet där, bland annat, 30-åriga kvinnors berättelser om en kondom som gått sönder (utan DNA!, trolig falsk bevisinlämning) och en kvinna som i sms säger att hon halvsov (halvvaken, medan i icke inspelade förhör hos polis ändrar det till sov) prioriteras bland polis, åklagare, advokater, politiker, journalister och skattebetalare, över exempelvis 11-åriga flickor och pojkar och deras anmälan om sexuella ofredanden m.m. Det visar sig tyvärr dagligen att Moore hade så mycket rätt.

    http://rixstep.com/2/20110305,00.shtml

 3. Hej Göran!
  Så bra att Advokatsamfundet tar tag i det här. Förhoppningsvis kan det förhindra att de mer angelägna frågorna i det här fallet försvinner i bakgrunden. Nu väntar vi väl alla på att även polis och åklagare ska ta tag i de konstigheter som skett på deras planhalva.
  Mvh Katarina

  • Katarina,
   Vi får hoppas att försvaret driver på så att polis och åklagare granskas. Ska bli intressant att se vad försvaret kommer att anföra i sin överklagan. Den är inlämnad och vi kommer att få se.

 4. Jag känner mig själv kritiskt inställd mot både åklagarsidan och försvarssidan i det här målet numera, delvis p.g.a. advokat Hurtigs fadäs att inte ha kontroll över fakta avseende åtgärder från sin sida.

  Jag undrar emellertid om det verkligen är en riktig tolkning av Howard Riddle:

  ”The statement was a deliberate attempt to mislead the court.”

  Å ena sidan har jag riktigt svårt att tro att Hurtig skulle kunna glömt bort sina kontakter med åklagaren; dessa borde både han och åklagaren ha fört dagboksanteckningar om (diariefört).

  Och just därför att åklagaren borde ha kunnat redovisa för hennes åtgärdsförsök, å den andra, så har jag riktigt svårt att tro att Hurtig, som borde vara väl medveten om myndigheters skyldighet att diarieföra, skulle kunna våga vara så urbota dum att hävda att åklagaren inte försökt att vidta åtgärder för att åstadkomma förhör med Assange.

  Personer med dåligt minne eller dålig moral blir inte advokater, åtminstone inte för någon längre tid.

  Avokaten Hurtigs vittnesmål är för mig ett mysterium.

 5. Godkänns verkligen SMS-meddelanden ? Vad jag har hört så gäller endast brev, fax eller mail för diarieföring hos registratorn, hur ska en registrator kunna diarieföra en åklagares mobil, speciellt när hon är på fältet, det går ju inte att logga in detta i efterhand alls pga telebolagens hantering/fakturering. Dessutom är SMS-trafik ganska osäker då meddelanden ibland ställs i kö och kan komma 1-2 dagar efter det att dom sänts ut, jag har själv råkat ut för detta med Telia och Tele2, så jag har mycket svårt att köpa den omtalade SMS-ursäkten, en advokat borde väl veta bättre när det gäller dokumentering ?

  • Att direkt diarieföra ett sms är ju tekniskt svårt. Därför skriver tjänstemannen en tjänsteanteckning avseende kontakten, om kontakten är relevant för ärendet, som den diarieför.

  • I alla fall en av de engelska journalisterna som twittrade från domstolen, kommenterade att det var lustigt att man i Sverige mellan advokat och åklagare osv. använde sig så frekvent av sms.

   Innan jag visste att det var sms – tog för givet att det åtminstone var mail – reagerade jag på att man faktiskt inte använder sig av gamla hederliga brev som går ordentligt genom registrator när det gäller så viktiga frågor, som t.ex. ha ett skriftligt och underskrivet brev med det datum som M. Ny biföll att Julian Assange fick lämna Sverige (enligt telefonsamtal 15/9).

 6. Hur länge tänkte du förresten att JA skulle stanna i Qvinnornas Saudi-Arabien? Fick han inte redan lov att lämna Sverige då Eva Finne la ned förundersökningen? Skall han sedan på egen bekostnad spendera månader på egen bekostnad tills häxan Marianne Ny lyckats koka ihop någonting?

  • Observer,

   Är Sverige kvinnornas Saudiarabien, Sudan, Iran, Bangladesh eller?

   Julian har uppenbart gjort vad han kunnat för att undvika ett polisförhör. Det har domaren Riddle klarlagt bortom rimligt tvivel. Problemet i hela affären är att det finns ett antal personer, du ingår i den gruppen, som inte verkar förstått att Julian Assange och hans försvar har klantat till det. Läs gärna domen och kom med sakliga invändningar.

   • Trasig länk, men jag tror ändå inte ens Riddle har ”klarlagt bortom rimligt tvivel” att Assanges stående erbjudande om telefon/videolänkförhör/förhör i England på något sätt skulle vara oförenligt med lag och praxis. Det är väl snarare Nys agerande som bortom rimligt tvivel är kriminellt, i det att hon bevisligen ljugit, missbrukat EAW, drivit ett fall som inte rimligen kan leda till åtal samt åsidosatt såväl proportionalitets- som objektivitetsprincipen.

   • OJ,
    Vad är det Marianne Ny har ljugit om, det har jag missat. Skulle vilja att du pekade ut det för mig.

 7. Jag hänvisar till

  1) Sven-Erik Alhems expertyttrande, punkt 18:

  ”I understand that Ms Ny has said that Swedish law prevents her from taking this course. There is, however, nothing in Swedish law that I know of to prevent a prosecutor from seeking mutual legal assistance to have a subject interviewed.”

  2) Hennes uttalanden att Assange bara är efterlyst för förhör och inte åtal, något som i så fall skulle kräva att hon tvingas ge försvaret tillgång till allt material. I andra uttalanden motsäger hon detta och säger att åtal är planerat. Båda kan inte vara sanna samtidigt, ergo lögn.

  Här finns en sammanställning av andra tveksamheter i hennes agerande:l

 8. Här kommer originaltexten från Julian Assanges advokat Jennifer Robinson (som rixstep-länken i min förra kommentar ref. till) – mycket intressant läsning. Finns flera saker att kommentera, men nöjer mig med att undra över att de skriver att BÄGGE förhören var per telefon, men det stämmer väl inte, utan bara MsA väl?

  2011-03-04 Jennifer Robinson: Brief to Canberra meeting of MP’s re Julian Assange

  http://wlcentral.org/node/1418

  2011-03-03 Meeting on 2nd March in Parliament House Canberra with MPs re Julian Assange.

  http://wlcentral.org/node/1414

  • E.H.
   Jag har läst Jennifer Robinsons text. I stort sett samma sak som anförts, och underkänts, i domstolen i London. Jag kan omöjligen förstå de engelska advokaternas strategi. Julian kommer inte att komma undan EAW utlämningen. Det enda han lyckas med att göra, genom att försvara sig som han gör, är att bete sig som om han vore skyldig. Det är ingen bra strategi de engelska advokaterna valt vilket vi kunde förstå av domslutet.

   Det finns några fel i Jennifer Robinsons text. Det är inte sant att båda målsägarna förhördes över telefon. Jag kan inte förstå varför man envisas med att påstå saker som inte stämmer. Det lönar sig inte att komma med felaktiga uppgifter.

 9. Hej igen.

  Vad i helvete sysslar ni med ? Du har ju själv suttit som vittne i denna rättegång och klippt lite från Flashback på div uppgifter, nu toppar Expressen med att ena utredaren var jävig, denna ”nyhet” kom fram i slutet av jan 2011 på bl.a Flashback, innan förhöret ägde rum i England och idag den 10 mars är det alltså en världsnyhet där Björn Hurtig spelar helt överraskad. En förklaring är verkligen på sin plats här !

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *