Vad hände på polisstationen den 20 augusti? PM ger svar.

I och med de senaste avslöjandena om att Irmeli Krans partiska uttalanden i fallet Assange diskuteras det nu vad var det som hände på polisstationen den 20 augusti. Var det Irmeli Krans som såg till att Julian Assange blev anklagad för våldtäkt? Eller var det någon annan? Vad var det som hände egentligen?

Under lång tid har det skrivits om att de två kvinnorna inte ville anmäla för våldtäkt. De ville bara ta reda på om det gick att få Julian Assange testad för STD och HIV. Det skrev Sara Gunnerud om på Rebellabloggen den 24 augusti.

Det kan handla om något så enkelt som två kvinnor som ville ta reda på om det gick att tvinga någon att testa sig för sexuellt överförbara sjukdomar. Och om poliser som gjorde sitt jobb och såg något brottsligt i kvinnornas berättelse om en sexpartner som struntade i deras överenskommelse om skyddat sex och lät bli att använda kondom utan deras vetskap eller samtycke.

Under lång tid har detta varit den officiella historien. Bra polisarbete ska ha lett till att sexbrott har uppdagats. Om vi läser Häktningspromemorian så kan vi se att vissa vittnen talar om just detta. Kvinnorna var oroliga för HIV och STD.

I början på december när media återigen började skriva om fallet skrevs det att kvinnorna egentligen inte ville anmäla utan bara att Julian Assange skulle testa sig. Detta förnekade Claes Borgström. En kort tid därefter ändrades texten på Rebellabloggen och numera står istället:

Det kan handla om något så enkelt som två kvinnor som ville stå upp för sin rätt till sina kroppar, som inte accepterade övergrepp och berättade om dem.

En helt annan historia. Borta är pratet om skyddat sex och kondomer. Nu handlar det om två kvinnor som ville stå upp för sin rätt till sina kroppar.

I den läckta Häktningspromemorian finns mycket att läsa. Men det saknas ett viktigt dokument. Det PM som Linda Wassgren skrev den 22 augusti som förklarar vad som egentligen hände på polisstationen. PMet finns här. I PMet nämns inget om HIV eller STD men Linda skriver att båda kvinnorna ansåg sig utsatta för brottet våldtäkt.

Detta PM som talar om att båda kvinnorna ansåg sig utsatta för våldtäkt motsäger några av vittnenas berättelser i Häktningspromemorian. Av någon anledning så finns detta PM inte med i Häktningspromemorian. Är det för att PMet motsäger vissa vittnesberättelser? Och hur kommer det sig att de media som har tillgång till detta PM inte skrivit om allt som står i det?

Stefan Wahlberg har i Dagens Juridik skrivit om PMet. Han utlämnade en viktig rad, att båda kvinnorna ansåg sig utsatta för våldtäkt. Tack vare att han utlämnade den raden har många trott att den raden inte fanns med i PMet.

Vad som är intressant i PMet är att Linda Wassgren beskriver hur fallet hanterats. Och att det är Linda som ringer några samtal och senare kontaktar jouråklagaren. Irmeli Krans namn nämns inte. Irmeli Krans hade säkerligen inget inflytande på beslutet att brottet skulle rubriceras som våldtäkt. Vad som framkommit senare är att efter Irmeli avslutat sitt förhör med Fröken W var Irmeli förvånad och irriterad över brottsrubriceringen. Hon ville veta vilken information som jouråklagaren hade som gjorde att jouråklagaren ansåg att det handlade om våldtäkt. Irmeli fick till svar att brottsrubriceringen skulle stå kvar.

Fortfarande vet vi inte allt om vad som hänt. Det vet inte polis och åklagare heller. Det vore synnerligen lämpligt om utredningen kunde starta om och förhören kunde bli fullständiga så att allt blev klarlagt. Och då vore det bra om man kunde utreda huruvida historien som Anna Ardin berättar är sann. Det finns mycket som tyder på att hennes historia är påhittad. Mer om det i kommande artiklar.

11 reaktion på “Vad hände på polisstationen den 20 augusti? PM ger svar.

 1. ”Vid 14 tiden samma dag inkom två kvinnor till stationen som ville prata och få lite råd om två tidigare händelser och de var lite osäkra på hur de nu skulle gå vidare. Inledelsevis så nämndes brottet våldtäkt och att båda kvinnorna skulle varit utsatta.”

  Polisprosa ställer man inga höga litterära krav på och kan ofta vara både osammanhängande och virrig men Wassgrens passivkonstruktion känns ändå anmärkningsvärt malplacerad. Varför skriver hon inte ”Inledelsevis sa båda kvinnorna att de skulle varit utsatta för brottet våldtäkt”, om det är det hon menar?

  Jag skulle själv vara försiktig med att dra tvärsäkra slutsatser om vem som sagt vad så länge det inte sägs klart och tydligt. Det finns alternativa tolkningar som är lika giltiga som Rudlings:

  • Bara den ena kvinnan nämnde brottet våldtäkt
  • Någon annan på polisstationen, t ex den som talat med dem först, nämnde brottet våldtäkt

  Om vi utgår ifrån att Wassgrens term ”inledelsevis” betyder ”inledningsvis” så är det också ett märkligt ordval som antyder att man först talade om våldtäkt för att sedan ändra sig. ”Inledningsvis var matchen en seg historia men sedan tände det till”. Den tolkningen motsägs i dokumentet av uppgiften att kvinnorna ”kom in och ville prata” som i sin tur motsägs av Krans anteckning i Ardinförhöret ”Dag som ovan inkom Anna Ardin till polisstation Klara med anledning av att hon vill anmäla en man för ofredande.”

 2. Göran,

  På vilket sätt utesluter det ena det andra? Dvs. det är fullt möjligt att målsägande pratat med vänner om HIV-test, kondomer mm SAMTIDIGT som de upplevt sig utsatta för sexualiserat tvång.

  Fortfarande vet vi inte allt, så är det! Framför allt vet vi inte JAs berättelse. Och den kommer vi ALDRIG heller att kunna få – efter allt detta jävla läckande. *fan, fan, fan* Aldrig förr har väl en misstänkt person haft så många supporters omkring sig som förser honom med alla detaljer i förväg – innan förhör. Han kommer att leverera en elegant ihopsnickrad historia, avsedd att parera varje detalj.

  Och det kallar du rättssäkerhet. För vem?

  • Ursäkta mig Gunnel, men varför anser du att materialet som åtalet kommer att grundas på och informationen om alla procedurfel och märkligheter ska hållas hemliga för Assange-försvaret? Strider inte det lite mot konventionen om de mänskliga rättigheterna? Och menar du att UC i Gbg begått tjänstefel när de faxade över den nu läckta informationen till Björn Hurtig, Assanges advokat i Sverige?

   Dessutom vet du mycket väl att Assange inte behöver ”snickra ihop” någon historia – även om han bara skulle upprepa kvinnornas (lätt tillrättalagda) berättelser så är det ju inget som räcker till åtal. Som Eva Finné konstaterade redan i augusti så är det inga brottsliga handlingar han påstås ha begått. Har du ens läst förhören?

 3. Ska det krävas att bonnier skriver skit om irmeli för att detta pm ska kastas fram typ en slags informationspoker…
  Det är ju uppenbart att du har suttit på pm-dokumentet ett bra tag nu, fick du kopian av fsi när du var i London…?

 4. STORT TACK att du lämnat ut detta PM – äntligen kan vi läsa vad du, och andra delvis, har referat till! (Sen hittar jag ändå inte att Ms A hade lämnat före 18.02, men står alltså som du nämnt i -”Handling med information och underrättelser m.m. till målsägande”? Kan du lägga ut den också?!)

  Intressant att Stefan Wahlberg när han skrev om detta såväl redan i augusti som senare i december 2010 – och refererar till det PM han och alla andra journalister som velat har haft tillgång till – trots allt utelämnar det du hela tiden har framhållit, och som därför varit svårt att förstå, men som vi nu alla kan läsa; ”Vid 14 tiden samma dag inkom två kvinnor till stationen som ville prata och få lite råd om två tidigare händelser och de var lite osäkra på hur de nu skulle gå vidare. Inledelsevis så nämndes brottet våldtäkt och att båda kvinnorna skulle varit utsatta.”
  http://www.metro.se/nyheter/stefan-wahlberg-varfor-blev-julian-assange-efterlyst/ObjjhD!53694/
  http://www.dagensjuridik.se/2010/12/globalt-nalsoga-sverige-i-assange-fallet

  Självklart, som OT skriver, ska man vara försiktig med tolkning, men det gäller alla texter och inte denna specifikt. Och visst kan en tolkning av texten vara att bara en av kvinnorna nämnde våldtäkt och att samma kvinna då samtidigt hävdade att de båda hade varit utsatta, men det låter i och för sig något långsökt. Att någon annan på polisstationen än Linda Wassberg skulle nämnt det, är inte heller så troligt, eftersom hon själv säger att det var hon som tillfälligt arbetade i receptionen. Kanske kan en tolkning vara, som du som jag förstått det varit inne på, att bägge kvinnorna, var för sig, faktiskt nämner våldtäkt, kanske lite i förbifarten, att de ”känner” sig våldtagna, vilket inte är detsamma som att enligt lagen vara våldtagen, men efter att Linda Wassberg har lyssnat på deras berättelser en och en, är det enbart Ms Ws berättelse som eventuellt skulle kunna rubriceras som våldtäkt (beroende på hur och vad Ms W berättar – sov/halvsov – och vad Ms A säger sig ha fyllt i med eller inte), medan Ms As berättelse inledningsvis inte kan rubriceras som våldtäkt, utan som ofredande. Detta stämmer väl med hur anmälningarna är formulerade (Ms W kl. 16.11 anmälningsupptagare Irma Krans och handläggare Sara Wennerblom och Ms A 16. 31 anmälningsupptagare/handläggare Linda Wassberg).

  Att välja ordet ‘nämndes’ som Linda Wassberg gör blir därför inte felaktigt, eftersom hon omgående inte kunde uttala sig om brottsrubriceringen , inte förrän hon hört de bägge kvinnornas berättelser mer djupgående. Samtidigt är det trots allt anmärkningsvärt att det i polisanmälningarna står att Ms W ”uppgav att hon blivit våldtagen” – det står alltså inget om att Ms W ville anmäla – och att det står att Ms A ”ville anmäla en man för ofredande” – här nämns alltså anmäla – samtidigt som Linda Wassberg ändå skriver att ”Inledelsevis nämndes brottet våldtäkt och att båda kvinnorna skulle ha varit utsatta”, och att först efter att hon har konsulterat med åtminstone två andra poliser då är ”alla” överens om att det är våldäkt (Ms W) och då kan det också rubriceras som detta, trots att inga förhör ännu har hållits med Ms W. Men kanske det är vanligt att man i polisanmälningar skriver att personen ”uppger” respektive ”vill anmäla” för det som polisen faktiskt bestämmer att det ska rubriceras som, oavsett om den som kommer in vill anmäla för något grövre eller svagare eller inget?

  Att inget ordentligt förhör görs med de bägge under dessa första 2 timmar! är helt ofattbart. Kanske började Irma Krans vid 16.00 och tvingades att förhöra Ms W pga att Linda Wassberg inte gjort detta och för att det inte fanns någon annan polis, förutom polisassistent Sara Wennerstam som gjorde telefonintervjun med Ms A dagen efter. Hur sen Ms As anmälan samma dag kan ändras från 1 ofredande till 5 sexuella ofredanden och 1 sexuellt tvång, trots att inga förhörs har gjorts, är inte heller det helt lätt att förstå. Efter telefonförhör nästa dag har det uppgraderats av polisassistent Sara Wennerstam till våldtäkt alt. sexuellt ofredande. Men det är brottsrubriceringen ofredande som chefsåklagare Eva Finné har att bedöma, kanske för det är den rubriceringen som stationsbefäl Johan Hallberg den 20/8 har tagit det slutgiltiga beslutet om förundersökning på. Det finns alltså den 20/8 2010 bara beslut om förundersökning på Ms As fall, trots att inget förhör har gjorts med henne. För att få igång en förundersökning behövs alltså inget regelrätt förhör – det räcker med att prataomdet!

  Sen är det intressant att Ms A låter sig intervjuas i Aftonbladet den 21/8 och då hävdar att hon aldrig ville anmäla utan att hon bara var med som stöd till Ms W, som däremot ville anmäla. Inget av detta får stöd i varken PM eller HPM eller ens hos något av tillfällena hos Rebellerskorna!

  Håller med dig till fullo att Ms As berättelse känns mycket svajig och uppdiktad, finns som sagt en del som ger stöd för det också.

  Tycker det du skriver i din kommentar till OJ i ditt förra inlägg summerar mycket bra hur relationen ska kunna vara mellan olika bloggar o.dyl.;
  ”Vad jag vill är att vi ska komma fram till vad som hänt.”

  • EH,
   Nu när du nu själv kan läsa PMet som Linda Wassgren skrivit kan du se att det står att båda kvinnorna ansåg sig utsatta för våldtäkt. Av skäl som vi inte vet ansåg polisen vid anmälningstillfället att Anna Ardin inte var utsatt för våldtäkt, brottet rubricerades som ofredande. Trots det så förhördes hon dagen därpå utifrån misstanken om våldtäkt. Det förhöret gjorde inte att man ändrade brottsmisstanken.

   Anna Ardins historia är svajig och den ändras. Dessutom uppger hon mycket lite om omständigheterna runt ”övergreppet” vid polisförhöret och hon försöker att aktivt ta bort sådan information som inte stämmer med hennes berättelse. Det ger otvivelaktigt ett intryck av påhittad historia.

  • Göran,

   Den länk du nu har lagt in ang. Rebellorna är inte till den ursprungliga texten som de skrev om att tvinga någon att testa sig (din gamla länk som jag lade in i min förra kommentar), utan den text som de ändrade till om rätten till sina kroppar osv!

   EH, Tack för det nya påpekandet. Nu är det rättat enligt dina önskemål. Men kolla för säkerhets skull, Göran

   • Göran,

    Nu stämmer de två länkarna till Rebellabloggen – tyckte bara det var mer just mot både dig och de som läser om rätt länkar låg på rätt ställe – alltid mer intressant och trovärdigt att se själva original posten när möjligt och inte bara citatet därifrån!

    PS. Hur ser du på att I. Krans nu blir anmäld? Tycks hon vara mer eller mindre skyldig än alla andra i den här ‘soppan’ – inklusive de båda målsägarna som vi nu har sett enligt L. Wassgrens PM; ‘Inledelsevis så nämndes brottet våldtäkt och att båda kvinnorna skulle varit utsatta’?

   • EH,
    Tack för att du korrigerar felaktigheter. Det ska inte finnas några på denna blogg. Det är i alla fall tanken. Tack för din insats.

    Har noterat att Irmeli Krans blivit anmäld. Kan inte se att hon har någon avgörande betydelse för hur fallet utvecklats. Det verkar inte som om Irmeli Krans är inblandad i brottsrubriceringen. Efter förhöret verkar Irmeli vara kritisk till att brottet rubricerats som våldtäkt. Visserligen var det olämpligt att hon förhörde Fröken W. Ännu värre med hennes kommentarer.

    Vad jag fortfarande anser är det centrala är Anna Ardins historia och hennes beteende. Om du läser förhöret med Anna så är det otroligt mycket som Anna bara låter bli att nämna under förhöret. Det är Annas historia som ska granskas och vad polisen gjort för att ta reda på om det är en sann historia. Mig veterligen har polisen inte närmare undersökt Annas historia och följaktligen inte heller de vittnen som försöker verifiera hennes historia. Sannolikt kommer detta att utredas i en framtid.

 5. Några påstår att du hade pm:et redan i januari, om detta stämmer, varför satt du och höll på det tills den 12/3 när nu detta pm visar på allvarliga skillnader ?

  Nu har förhörsledaren JO-anmälts iaf, så vi får se varthän detta bär:
  http://www.realtid.se/ArticlePages/201103/14/20110314113557_Realtid511/20110314113557_Realtid511.dbp.asp

  Sen undrar jag varför du själv har suddat på dina p-uppgifter, har någon börjat bli elak mot dig för att du har denna site, eller är det något mot damen hos dig i fråga som inte vill synas i detta sammanhang, alla granskar ju alla och då sticker sådant ut, kan vara bra med ett klargörande.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *