Våldtäktsanklagelsen mot Assange

Mårten Schultz, professor i civilrätt Uppsala Universitet

Tidskriften Neo utlovar i reklamen för nr 2 2011 att ”juridikprofessorn Mårten Schultz reder ut allt du velat veta om Assange-fallet men aldrig vågat fråga om.” En ung juridikprofessor som uttalar sig om fallet. Intressant!

Jag brukar läsa Mårten Schultz blogg. Oftast med stor behållning. Han vågar skriva om aktuella juridiska frågor på ett sätt som väcker tankar och skapar förståelse för juridiken. Läs exempelvis hans senaste artikel om Länsförsäkringars påstådda homofoba inställning som är klargörande.

Det var med stor förväntan jag inhandlade Neo. Men jag blev faktiskt besviken efter en genomläsning av Mårtens artikel. Inte därför att han har en annan åsikt än jag, han är ju juridikprofessor så det borde han ju ha. Utan därför att Mårten inte analyserat fallet utifrån vad som faktiskt hänt. Mårtens artikel är ett allmänt teoretiskt resonemang om sex med någon som sover. Mårtens artikel reder därför inte ut något som har att göra med fallet Assange. De flesta frågorna lämnas obesvarade.

Det som är bra med att läsa en klok och insiktfulls persons synpunkter är att det får mig att ifrågasätta mina egna slutsatser och ställa fler och nya frågor. Jag har följt Mårtens resonemang och försökt förstå hur han tänker. Min slutsats är att jag inte har en annorlunda rättsuppfattning än Mårten. Jag har bara baserat mitt resonemang på andra fakta. På fakta från förhören med målsägaren. Det har fått mig än mer övertygad om att anklagelserna om våldtäkt saknar grund.

Det är inte fel på lagstiftningen

Mårten Schultz försöker ge svar på två viktiga frågor. Den ena är hur den svenska lagen är skriven och om den skiljer sig från andra länders lagar. Mårten konstaterar riktigt att det är ingen större skillnad mellan vår lagstiftning och andra länders. Det är viktigt att klargöra eftersom vår lagstiftning av Julian Assanges engelska försvarsteam beskrivits som radikalfeministisk. Försvarsteamet har också påstått att brotten som Julian är anklagad för inte finns i andra länders lagstiftning.

Mårten konstaterar att vi har inte en radikal (läs feministisk om du vill) sexualbrottslag som skiljer oss markant från andra rättsstater. Att ha sex med en person som sover och som saknar möjlighet att värja sig är i de allra flesta länder brottsligt. Vi har inte heller någon statsfeminism eller ett nätverk av feministiska åklagare som begår rättsövergrepp mot försvarslösa oskyldiga män. Fallet Assange är inte heller en politisk sammansvärjning med syfte att tysta Wikileaks och skicka Julian Assange till Guantanamo. Det verkar som om Mårten och jag överens om.

Hur kommer det sig då att så många tror att vi har en radikal sexualbrottslagstiftning? En anledning är att socialdemokraterna vill att vi ska tro det. Socialdemokraterna vill att vi ska tro att lagstiftningen i Sverige är speciell och att kvinnor har ett speciellt skydd. ”Sedan 2005 har vi i Sverige en unik och progressiv sexualbrottslagstiftning”, skriver Thomas Bodström i Svenska Dagbladet. Mårtens artikel visar att det inte är sant. Det är bara socialdemokratisk propaganda. 2008 års sexualbrottsutredning visar att vår lagstiftning har tydliga brister och att vår lagstiftning bryter mot Europakonventionen.

Finns det något som är unikt med Sveriges sexualbrottslagstiftning? Det enda som är unikt är lagen om sexköp. Av någon anledning så anses denna lag vara oerhört viktig. Så viktig att man nu vill höja straffet för sexköp. Våra politiker anser tydligen att sexköp är ett väsentligt värre brott än rattfylleri.

Många förstår inte sexualbrottslagstiftningen

Vår sexualbrottslagstiftning är svårbegriplig. Det kan vi bl.a. se i kampanjen ”prataomdet”. Många kvinnor berättar om sexuella situationer som upplevts som kränkande trots att det inte handlar om brott i lagens mening.

Mårtens redovisade synpunkter om sex med sovande visar att inte heller en professor i juridik förstår hur vår lagstiftning ska tolkas. Nu tror jag inte det beror på inkompetens. Det verkar vara så att Mårten inte har baserat sin artikel på vad som framkommit i förhören med målsägaren.

Det är rättstillämpningen som är konstig

Thomas Quick har erkänt 33 mord. Han har blivit dömd för 8. Han är troligen helt oskyldig. Anledningen till att Thomas Quick blivit dömd beror inte på att vi har radikala, unika och progressiva lagar om mord. I Quickfallet förstår alla att det är rättstillämpningen som är felaktig.

I fallet Assange skriver många om att vi har konstiga lagar om sexualbrott. Det visar Mårten att det inte är sant. Däremot är det sant att det är konstigt hur lagarna tillämpas och hur de tolkas av olika aktörer. Och det är konstigt hur polis och åklagare utreder sexualbrott. Det verkar som om ett godtycke finns. Så här finns ett stort utrymme för förbättring.

Julian Assange är misstänkt för ett antal sexuella övergrepp. Mårten Schultz skriver, ”Den viktigaste anklagelsen är ett påstående om att Assange har haft ett sexuellt umgänge med en person en sovande person utan kondom, trots att den sovande personen tidigare gjort klart att hon ville att kondom skulle användas om de skulle ha sex.”

Är det brottsligt att ha sex med en person som sover? Svaret är nej. För att det ska vara brottsligt krävs att personen befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd på grund av sömn och att gärningsmannen otillbörligt utnyttjat detta. Det måste också föreligga ett orsakssamband mellan det hjälplösa tillståndet och sexualhandlingen. Detta framgår tydligt av Brottsbalkens 6 kapitel, 1 § andra stycket.

För att kunna bedöma om ett sexualbrott begåtts måste det utredas huruvida den sovande befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd och huruvida gärningsmannen utnyttjat detta. För att kunna göra detta måste man utreda vad som hänt. Undersöka vad som tilldragit sig före och efter ”sömnen”. Mårten Schultz undviker att göra detta. Och det verkar som om han anser att man inte borde göra det.

För göra det hela tydligt. Låt oss titta på två fall av sex med sovande kvinnor.

 1. En man och en kvinna har ett samtyckt samlag. En stund in i akten somnar kvinnan till. Mannen fortsätter samlaget en stund. Efter en stund vaknar kvinnan och samlaget fortsätter.
 2. En kvinna är på en fest. Hon har druckit och är berusad. Hon lägger sig i en säng i ett sovrum och somnar. Efter en stund kommer en för kvinnan okänd man i rummet och inleder ett samlag. När kvinnan vaknar skriker hon till och avbryter samlaget genast.

I båda fallen har kvinnorna sovit. Båda kvinnorna har utsatts för sex i sömnen, även om det är kortvarigt. Jag tror inte någon anser att kvinnan i första fallet är utsatt för något brottsligt. Däremot tror jag att alla anser att kvinnan i det andra fallet har utsatts för en våldtäkt. Så det är uppenbart att man måste utreda omständigheterna runt händelsen. Annars hamnar vi helt fel.

För att förstå fallet Assange måste vi titta på omständigheterna

För att få klarhet vad som gäller i fallet Assange måste vi titta närmare på vad som faktiskt hände på morgonen den 17 augusti. Förhörsprotokollet med den ”våldtagna” kvinnan, Sofia, ger viss ledning.

Julian och Sofia kom till Sofias lägenhet runt midnatt. Det var kolmörkt ute. De lade sig i sängen, nakna, och hade förspel. ”De höll på i timmar”. De somnade. Senare vaknade de och hade skyddat sex. De somnade åter. Eventuellt vaknade de igen och hade sex, Sofia kommer inte riktigt ihåg. De vaknar igen. Sofia går och handlar frukost. Hon återkommer och frukost äts. Efter frukosten tar Julian av Sofia kläderna och så har de sex igen. De somnar in.

Fram till denna tidpunkt har de haft samtyckt sex två eller möjligen tre gånger. Det är vad som händer efter denna tidpunkt som möjligen skulle kunna vara brottsligt. Ur förhörsprotokollet:

De somnade och hon vaknade till av att hon kände honom tränga in i henne. Hon frågade genast: ”Are you wearing anything?” och han svarade ”You”. Hon sa till honom ”You better don’t have HIV” och han svarade ”Of course not”. Hon kände att det var för sent. Han var redan inne i henne och hon lät honom fortsätta. Hor orkade inte säga till honom en gång till. Hon hade tjatat om kondom hela natten. Hon har aldrig haft oskyddat sex. Han sa att han ville komma inuti henne, han sa inte när han gjorde det men han gjorde det. Det rann ut mycket ur henne efteråt.

Så fort Sofia ”vaknade till” frågade hon Julian ”Are you wearing anything?” Sen fortsätter de att prata lite. Ingenstans kan man läsa att Sofia sa något eller gjorde något för att avbryta det kondomlösa samlaget. ”Hon orkade inte säga till honom en gång till.” Inte ens när han sa att han ville komma i henne sa hon något eller gjorde något för att förhindra det. Ingenstans kan man läsa att Julian Assange gjorde något mot Sofias uttryckta vilja. Sofia säger inte att hon var fasthållen eller att Julian på något annat sätt var våldsam, hotfull eller hänsynslös. Inte heller säger hon att hon var så paralyserad, chockad eller rädd under det kondomlösa samlaget att hon inte förmådde göra något.

När Julian och Sofia skiljs åt efter ”övergreppet” frågar hon om han ska ringa henne. Det säger han att han ska göra. Efteråt åker Sofia hem, duschar och tvättar lakan. Det är inte förrän senare, när detta senare är får vi inte veta, när hon pratar med sina kompisar som hon förstår att hon utsatts för brott. Tre dagar efter ”övergreppet” åker Sofia till Södersjukhuset och undersöks med ett s.k. rape-kit.

Den verkliga chocken

Vid en läsning av förhörsprotokollet kan vi se att ordet chockad förekommer en gång. Sofia är chockad av att Julian inte ville ha sex med henne efter det timslånga förspelet. Ur protokollet igen:

Plötsligt sa Julian att han skulle lägga sig ned och sova. Hon kände sig avvisad och chockad. Det kom så tvärt, de hade haft ett jättelångt förspel och sen … ingenting. Hon frågade vad som var fel, hon förstod ingenting. Han drog täcker över sig, vände sig från henne och somnade. Hon gick iväg för att hämtade fleecefilten eftersom hon frös. Hon låg länge vaken och undrade vad som hände och smsade med sina kompisar.

Vad vi kan förstå av förhörsprotokollet var Sofia så chockad av att Julian inte ville ha sex med henne och att hon genast smsade sina kompisar. Av detta kan man förstå att Sofia verkligen ville ha sex med Julian. Det är inte lika tydligt att hon endast ville ha det med kondom. ”Hon knep ihop för att hon ville inte ha samlag med honom utan skydd.” Vi kan inte av protokollet se att hon sagt till honom att använda kondom, eller att hon klargjort för honom att hon endast ville ha sex med kondom. Det är bara något vi borde förstå av sammanhanget.

Sofia var inte chockad av det kondomlösa samlaget. Det kondomlösa samlaget fick inte Sofia att omedelbart skicka sms till sina kompisar.

Hur ska man förstå omständigheterna?

För att det överhuvudtaget ska kunna vara fråga om våldtäkt så måste Sofia anses vara i ett hjälplöst tillstånd. Jag kan inte se av förhörsprotokollet att så varit fallet. Uppenbarligen önskade Sofia ha sex med Julian. Och att hon hade två eller tre samtyckta samlag före ”övergreppet”.

På morgonen efter frukosten hade Julian och Sofia sex. Sen somnade de. Hon säger att hon vaknade till av att Julian trängde in i henne. Vad vi kan förstå utifrån förhörsprotokollet är ”övergreppet” ägde rum en mycket kort tid, minuter, efter det samtyckta sexet. Om Sofia sov kan hon inte ha sovit särskilt djupt. Vi kan också förstå att Sofia ”frågade genast: ”Are you wearing anything?”” Om hon önskade att avbryta samlaget kunde hon ha sagt stopp eller något liknande. Hon gjorde inte det. Istället sa hon till honom ”You better don’t have HIV” och så fortsatte sexet. När Julian sen säger att han vill komma i henne säger hon inte heller något eller gör något för att förhindra det. Uppenbart är att Sofia själv kunde ha avbrutit samlaget. Hon valde att inte göra det.

Jag kan inte se att Sofia befann sig i ett hjälplöst tillstånd på grund av sömn. Det är inte ens säkert att hon sov. Det förekommer uppgifter om att hon halvsov, dvs var halvvaken. Hon hade möjlighet att värja sin sexuella integritet.

Men om vi bara för resonemangets skull antar att Sofia befann sig i ett hjälplöst tillstånd. Då måste vi ta reda på om den sexuella handlingen har orsakssamband med tillståndet. Sofia har haft två eller tre samtyckta samlag med Julian före ”det hjälplösa tillståndet”. Så det är inte det hjälplösa tillståndet som är orsaken till den sexuella handlingen. Så det kan inte vara fråga om våldtäkt.

För att kunna ställas till ansvar för ett sexualbrott måste det finnas ett uppsåt hos gärningsmannen. I detta fall krävs det att Julian inte bara måste ha förstått att Sofia sov utan att hon inte önskade ha sex med honom. Av de redovisade omständigheterna måste Julian ha trott att Sofia ville ha sex med honom. Det var därför som de hade två eller tre samtyckta samlag innan ”övergreppet”. Det är inte heller sannolikt att Julian visste om att Sofia sov.

Är sex utan kondom brottsligt?

Är det brottsligt att ha sex utan kondom? Att ha sex utan kondom med en frivillig partner som vill ha kondom är självklart inte våldtäkt. Det är både Mårten och jag överens om. Det är inte heller våldtäkt att förstöra en kondom under samlaget. Eller att ta av den. Men det kan vara ofredande eller sexuellt ofredande.

För att det ska vara ofredande så krävs det att det måste vara ett hänsynslöst beteende. För att det ska vara sexuellt ofredande krävs det också att gärningsmannen haft avsikt att kränka offrets sexuella integritet.

Så hur är det i just detta fall? Julian sa till Sofia att han skulle komma i henne. När han sa det visste Sofia att de hade samlag utan kondom. Julian meddelade sin avsikt för Sofia. Det kan alltså inte anses som hänsynslöst att Julian efter det att han meddelat sin avsikt också kommer i Sofia. Så det är inte ofredande eller sexuellt ofredande.

En enkel förklaring?

När jag läser förhörsprotokollet känns hela fallet som rätt enkelt. Två personer har frivilligt sex med varandra. De är inte bra på att kommunicera. Det är ju första gången som de umgås. Sofia önskar att kondom ska användas. Julian önskar ha sex utan. De har sex två till tre gånger med kondom. En gång utan.

Det som hänt kan enkelt förklaras som tjatsex. Julian ”tjatar” om att slippa använda kondom och Sofia ger till slut med sig. Hon ville visserligen att kondom skulle användas men hon gjorde inte tillräckligt för att det skulle bli så. Hon ”valde” att godkänna det kondomlösa sexet för att det framstod i stunden som ett enklare val.

”Tjatsex” förekommer. Det är inte roligt. Det är oftast inte bra. Men det är inte brottsligt.

Varför drivs detta fall?

Vår sexuallagstiftning är inte till för att fall som detta. Avsikten med lagstiftningen är att skydda personer som av olika skäl inte kan värna sin egen sexuella integritet. Lagstiftningen är inte för att skydda personer som av olika skäl valt att inte skydda sig själva.

Chefsåklagare Eva Finné fattade ett beslut den 25 augusti som jag uppfattar som ett riktigt beslut. Sofias berättelse är trovärdig. Det finns inte något brottsligt i Sofias berättelse. Varken våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt ofredande eller ofredande. Enligt nuvarande lagstiftning finns det ingen möjlighet att se att något brott har begåtts.

Varför överåklagare Marianne Ny fortsätter att driva detta fall kan jag inte förstå. Det finns inte ens grund för ett åtal. Det är omöjligt att finna Julian Assange skyldig till våldtäkt. Inte ens om Julian Assange skulle, som Thomas Quick, ”erkänna sig skyldig” finns grund för en fällande dom utifrån det som är berättat i förhöret.

Vi kommer inte att få veta varför Marianne Ny driver detta vidare. Vad vi däremot kan få veta är hur Mårten Schultz resonerar om han tar in alla fakta i målet. Det skulle vara intressant att veta.

Avslutande kommentarer

Ju mer jag sätter mig in i detta fall desto mer konstigt blir det. Sofias berättelse är trovärdig. Men det finns inget brott i den. Hur kommer det sig att hon gått till polisen och berättat? Vem eller vilka är det som hjälpt Sofia att ”förstå” att hon utsatts för ett brott. Det kommer nästa post att handla om.

Irmeli Krans var förhörsledare när Sofia förhördes. Irmeli är kritiserad att vara socialdemokrat, HBT-aktivist och kompis med Anna Ardin och därmed jävig. Foliehattar försöker påskina att Irmeli ingår i någon märklig sammansvärjning för att försöka få fast Julian Assange. Som det verkar så var Irmeli mycket tveksam till brottsrubriceringen våldtäkt efter det att Irmeli avslutat förhöret med Sofia. Men Irmeli blev uppmanad att låta våldtäktsmisstanken kvarstå.Till dess att vi vet vad Irmeli faktiskt gjort tycker jag att vi ska betrakta henne som en bra polis.

Senare under kvällen kommer SVT att visa ett program, Julian Assange – Världens kärleksaffär, där förhoppningsvis nya fakta kommer att framkomma. Vi kommer i alla fall att få höra vad Jan Guillou tycker om fallet. Det kommer med all sannolikhet att bli en debatt efteråt.

15 reaktion på “Våldtäktsanklagelsen mot Assange

 1. Bra analys!

  Viktigt att du inte bara visar att det inte handlar om våldtäkt, utan att du också poängterar och visar att det inte heller handlar om varken sexuellt ofredande eller ofredande. De två sistnämnda ev. brottsrubriceringarna är något som inte skrivits så mycket om tidigare. Men, precis som du skriver, chefsåklagare Eva Finné undersökte, förutom våldtäkt, även dessa två ev. brottsrubriceringar och kom fram till att inget brott överhuvudtaget hade begåtts, och lade därför ned hela Ms W ärende 25/8 2010.

  Angående ‘tjatsex’, verkar det ha fungerat åt bägge håll!

  Skriver M Schultz något om ärendet för Ms A? Vore intressant att höra om i sånt fall, speciellt med tanke på att det i princip inte finns några DNA från någon, på den av Ms A påstådda med flit söndertagna kondomen av Julian Assange! Hur ser en professor i juridik på sånt typ av ‘bevismaterial’, inskickat av den ena målsäganden, Ms A?!

  Sen är det spännande att båda kvinnorna kniper ihop benen utan att säga något, vad de vill och/eller inte vill. Dessa delar är väldigt lika i bägge fallen, och överlag handlar väldigt mycket om att bägge kvinnorna förväntar sig att mannen, Julian Assange i det här fallet, ska kunna läsa tankar! I princip hela förhöret med Ms A genomsyras av att hon inte sade något, utan att hon förväntade sig att Julian Assange skulle förstå ändå, något han förvisso gjorde då han var lyhörd och frågade vad hon ville när hon knep ihop med benen. Men det är ändå lustigt att man i en sexuell relation ska förvänta sig att den andre ska förstå vad man vill utan att man någonsin behöver säga något, speciellt i en ny sexuell relation, och här t.o.m. första gången i bägge fallen som de har sex, och i inget fall känner partnerna varandra överhuvudtaget sen tidigare, varför det blir ännu svårare att förlita sig på att kunna ‘läsa’ den andre och ‘läsa’ rätt dessutom! Vid såna tillfällen gäller det motsatta, att vara verbal och tydlig!

  Om det ska finnas respekt och resurser för alla dem som blir våldtagna och sexuellt utnyttjade på olika sätt, oftast kvinnor, då kan inte vårt rättsväsende få driva den här typen av ärenden. Det är inte rätt mot någon. Det är inte rätt mot tidigare och kommande utsatta. Det är inte rätt mot den misstänkte. Det är inte rätt mot de två målsäganden. Det är inte rätt mot rättsväsendet.

 2. Det handlar inte bara om lagstiftningens beskaffenhet, utan de alltjämt låga beviskraven, och utgångspunkten att kvinnan aldrig ljuger när olika utsagor granskas.

  • Man brukar visserligen inte formulera utgångspunkten på det sättet.

   I situationer där ord står mot ord, tilltalad och målsägande emellan skrivs inte sällan att den tilltalade (den påstådda våldtäktsmannen) inte framstår som mycket trovärdigare än målsäganden (kvinnan, brottsoffret), men att i brist på stödbevisning så ska den tilltalades version läggas till grund för domen.

 3. Man bör notera det som står längst ner i förhörsprotokollet, nämligen att kvinnan från Enköpinig ville inte medverka och lämnade platsen sedan hon fått veta att Assange anhållits i sin frånvaro. Hon har således inte godkänt protokollet och det är fortfarande okänt och hon i fortsättningen är villig att samarbeta. Finns det ingen målsägande som är villig att vittna, finns det inte mycket att ta på.

 4. Beror detta faktum månne av att den första påsättningen var så till vida misslyckad att hon kände ett behov av att SMS:a sina väninnor för att undra vad hon hade gjort för fel. Andra påsättningen gick dock betydligt bättre då hon redan fick fram ett leende på sina läppar.

 5. #4#5

  SW ovilja att fortsatt medverka i utredningen säger en hel del.

  Enligt min ödmjuka åsikt är det axeln AA-CB-MN som satte dagordningen då slutet på Augusti- September.

  Det blev ett politiskt skeende som SW var ett faktiskt offer i.

 6. Jag tror att Schultz problem kommer sig av att han är akademiker. Såtillvida är han skarp på teoribildningar. Däremot tycks akademiska jurister vara sämre på faktahantering d.v.s. behandling av händelser i sinnevärlden, sådant som inträffar i vanliga människors vardagliga samhällsliv. NEO-artikeln styrker denna min tes.

 7. Ärendet är fullständigt absurt, att Marianne Ny väljer att driva det vidare ger konspirations-folket mer bränsle, Ny borde för länge sedan ha dragit i nödbromsen och ordnat något som räddat allas ansikten, men hon viker sig inte en tum. Hittills har jag trott att vi har haft att göra med en kvinna med totalt storhetsvansinne, men så fick jag nyss höra något som t.om får mig att ta fram en foliehatt.

  Den specialkommission som finns tillsatt i Virgina/USA som bl.a begärde ut olika dataloggar för olika twitterkonton från Wikileaks-medlemmar har inkommit med kompletterande begäran från några svenska konton där namnet Ardin finns med i 3 olika uppsättningar samt en Sofiaoui vilken bör vara den andra kvinnan Wilén. Hur och varför nu dessa kvinnor dras in i en annan rättsprocess som avser spioneriåtal överlåter jag åt andra att sia om, men det pekar på allt mer att Ny går någon annans ärende, och när SvD nyligen avslöjade CIA:s flagranta övertramp i Stockholm verkar inget längre omöjligt.

  • Hyperintressant Max, detta om de svenska twitterkontona! Jag hittar dock inget mer om detta när jag snabbgooglar. Har du att gräva fram någon källa / något dokument om detta?

 8. Re: Petter-Peppar.

  Källan var David House som sen mystiskt tog bort sin sista twitter, hans äldre står kvar med FBI:s stämningar, och Wikileaks berättar om någon boendes i Georgia som just fått en stämning till förhör, enbart för att ha följt Assange´s twitter.
  https://twitter.com/#!/lockean/status/62956363776667648
  ( han är bästa kompis med den inspärrade Bradley Manning )

 9. Intressant läsning, men föregående samtyckta samlag innebär inte att samtliga eventuellt följande samlag är samtyckande. Bara för att man hade frivilligt sex för en kvart sedan betyder inte att man nödvändigtvis samtycker till sex nu. Det är sådan inställning som gör att våldtagna tjejers sexuella historia väger in i deras trovärdighet – att har man en gång haft sex är man ”ständigt tillgänglig” för alla som vill.

  • Nu har ju ingen påstått att samlagen inte var samtyckande heller, och framförallt uppfyller inga av handlingarna som beskrivs i förhören våldtäktsrekvisiten. De juridiska spekulationerna kunde avslutas redan samma dag som förhören blev tillgängliga för allmänheten.

 10. Pingback: Sex, lies, no videotape and more lies. False accusations in the Assange case | Samtycke.nu in English

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *