Fallet Assange, Domen i High Court

"I have not been charged with any crime in any country"

 

 

Kl 10.45 svensk tid meddelade High Court of Justice att beslutet från den 24 februari i år att lämna ut Julian Assange till Sverige står fast. Något som inte är speciellt förvånande mot bakgrund av hur regelverket är utformat för den europeiska arresteringsordern (EAW).

I sin överklagan den 12-13 juli hade Julian Assanges nya advokater fokuserat på fyra punkter:

 1. EAWn hade inte utfärdats av en ”judicial authority”.
 2. Tre av brotten nämnda i EAWn (olaga tvång och två fall av sexuellt ofredande) inte är brott enligt engelsk lag och kravet på dubbel kriminalitet är inte uppnått. Det fjärde brottet, våldtäkt av sovande/halvsovande kvinna, inte skulle vara våldtäkt enligt engelsk lag.
 3. Att Julian Assange inte är åtalad och det är förbjudet att utlämna en person för förhör.
 4. Att EAWn inte är proportionell, att man borde utnyttjat möjligheten till att förhöra Julian Assange i England.

Enligt domen, den finns att läsa här, ogillades samtliga fyra invändningar. För den som vill läsa en kortfattad summering av domen så finns den här.

 1. Marianne Ny i sin roll av överåklagare anses ha rätt att utfärda en EAW. EAWn är dessutom grundad på ett häktningsbeslut fastställt av såväl tingsrätt som hovrätt. Så det är etablerat av domstol att Julian Assange på sannolika skäl är misstänkt för de brott han anklagas för.
 2. Brotten är brott enligt engelsk lag. Det är också så att våldtäktsbrottet som det är beskrivet i EAWn är våldtäkt enligt engelsk lag.
 3. Sverige har en annorlunda rättsordning än England. Åtal kan inte väckas i Sverige förrän den misstänkte har förhörts och delgivits misstanke om de brott han är misstänkt för. Att utlämna Julian Assange är en del i lagföringen I Sverige och är enligt domarna helt korrekt.
 4. EAWn anses inte vara oproportionelig. Åklagaren anses ha goda grunder för att förhöra Julian Assange i Sverige.

Vad innebär då detta? Har domarna tagit ställning i skuldfrågan? Självklart inte. Man har inte bedömt bevisen. Man har bara konstaterat att Julian Assange bör utlämnas till Sverige för förhör och lagföring. Och att beslutet den 24 februari var korrekt. Om fallet går till åtal är fortfarande inte bestämt. Det kan åklagare Ny inte besluta om förrän Julian Assange är förhörd och delgiven misstanke om brotten han är misstänkt för.

Vad kan Julian Assange göra nu? Det vettigaste är att nu inse att det är dags att åka till Sverige och inställa sig till förhör något han borde förstått för länge sedan. I två instanser har hans argument mot att utlämnas avfärdats fullständigt. Förr eller senare kommer han att tvingas till Sverige. Jag har tidigare skrivit om att fallet är svagt. Det är det fortfarande. Men anklagelserna är allvarliga. Även falska anklagelser är anklagelser.

Ett annat alternativ är att Julian Assange försöker överklaga till Supreme Court. Något som jag tror att han kommer att göra. För att få göra det måste han först övertyga High Court om att fallet bör prövas. Något som kan komma att bli svårt mycket svårt. Om han väljer att överklaga så kommer det utsättas en tid i High Court då fallet kommer att höras. Och skulle han få pröningstillstånd kommer det att prövas i Supreme Court någon gång nästa år. Om han inte får prövningstillstånd i Supreme Court kan han försöka vända sig till Europadomstolen. Då kommer fallet att dra ut på tiden ytterligare innan han tvingas till Sverige.

Hur har Julian Assange reagerat på domen? Han har haft tid på sig. Som brukligt är i England får advokaterna domen översänd ett antal dagar innan den blir offentlig så att de har något att säga i domstolen när domen blir offentlig.

– ”Jag är inte åtalad för något brott i något land”, säger Julian Assange lite lamt utanför domstolen. Ett påstående som framstår som litet fånigt i sammanhanget när domen på 43 sidor går igenom just det faktumet. Domen handlar inte om att Julian Assange är åtalad men att han på sannolika skäl är misstänkt för fyra sexualbrott i Sverige och därför ska utlämnas till Sverige.

 

 

 

15 reaktion på “Fallet Assange, Domen i High Court

 1. Hej Göran,

  Du skriver
  ”Jag borde ju ha förstått att antalet är otroligt många fler.”

  Ja,det finns många,många fler,tro mig.
  Jag är en av dem,men jag tänker inte besvära dig med min historia nu.

  Rekommenderar varmt Thérèse Juels bok ”Fällda för sexövergrepp – om rättsfall i Sverige”
  http://www.newsmill.se/artikel/2011/04/13/r-sverige-r-ttss-kert-f-r-misst-nkt-i-sexualm-l

  Tack för att du uppmärksammar detta fall som även mig och säkert många andra gjort mycket ledsen.
  Jag har också sett Uppdrag Granskning på SVT.
  Vad är detta land vi lever i?

  Vill inte på något sätt båda gemföra föräldrars lidande,men nu i efterhand inser man att pappan straffades mycket hårdare än mamman ”för samma brott” dvs kvinnor har straffrabbat oavsett om vi vill erkänna det eller inte.Radikal feminism har infiltrerat nästan alla myndigheter i Sverige.

  Nästan 100 % av personalen på socialen är kvinnor och vid skilsmässor så är det nästan alltid mamman som får vårdnaden av barnet oavsett om de är lämpliga som förälder eller inte.Många kvinnor har satt i system att påstå att pappa är pedofil.Det är självisk och leder till allas lidande?

  Det finns en annan sida av medaljen som gammalmedia inte vill skriva om,för ”män är alltid det skyldiga könet” och ”kvinnor ljuger aldrig”.

  Hoppas verkligen att framtiden blir ljusare där män och kvinnor respekterar och älskar varandra!

  Tack för ordet!

 2. Beträffande proportionalitetsprincipen. Det står inte i domen från High Court att åklagaren anses ha goda grunder för att höra Assange i Sverige. Domstolen för i fråga om hans andra invändningar ingående resonemang med imponerande redovisning av tidigare rättsfall, men just när det gäller proportionalitetsprincipen finns bara några ynka rader på slutet som hänvisar till den respekt High Court anser sig skyldig Svea hovrätt. De båda High Court-domarna tillägger sist att de är ”far from persuaded that other procedures suggested on behalf of Mr Assange would have proved practicable or would not have been the subject of legthy dispute”, en reflektion som inte är detsamma som att MN haft goda grunder för att vägra höra Assange i England och som, för övrigt, verkar gripen ur luften.

  Det här är enligt min mening en verkligt svag punkt i domen. Proportionalitetsprincipen – innebärande att ett tvångsmedel inte får användas om syftet med det kan uppnås med en för den enskilde mindre ingripande åtgärd – är av fundamental betydelse i såväl EU-domstolens som Europadomstolens för mänskliga rättigheter praxis och kan därför inte avfärdas så lättvindigt som High Court gjort. (Men jag har också i Sverige sett överrättsdomar, som omsorgsfullt behandlar de lätta argumenten och som sparar det svåra till sist och då avfärdar det i en handvändning.)

  • Judge Brita,

   Har lärt mig, visserligen väldigt sent i livet, att man ska inte argumentera mot en domare. Så jag hoppas att du ser detta svar mer som en förklaring till hur jag tänkte i samband med domen än som ett argument mot det du skriver. Detta är inte ”trots mot domstolen”. Bara ett försök att förklara vad som gick genom mitt huvud när jag snabbt skrev det jag skrev. Och jag kan hålla med dig om att det kan vara så att jag gripet något ur luften.

   För att få en bild över vad domarna i High Court sa presenterar jag deras punkter 158- 160:

   158. However, the argument fails on the facts. First, in this case, the challenge to the issue of the warrant for the arrest of Mr Assange failed before the Svea Court of Appeal. In those circumstances, taking into account the respect this court should accord the decision of the Svea Court of Appeal in relation to proceedings governed by the Swedish procedural law, we do not consider the decision to issue the EAW could be said to be disproportionate.

   159 Second and in any event. This is self evidently not a case of relation to a trivial offence, but to serious sexual offences. Assuming proportionality is a requirement, it is difficult to see what real scope there is for the argument in circumstances where a Swedish Court of Appeal has taken the view, as part of Swedish procedure, that an arrest is necessary.

   160. …… In any event, we were far from persuaded that other procedures suggested on behalf of Mr Assange would have proved practicable or would not have been the subject of lengthy dispute.

   Jag fick uppfattningen att domarna såg frågan om proportionalitet som enkel och avgjord eftersom Julian Assange blev häktad av såväl Tingsrätt som Hovrätt. I och med att häktningsbeslutet som var överklagat till Hovrätt och som Hovrätten fastställde, och Högsta Domstolen valde att inte pröva, så ansåg man att det fanns skäl, goda grunder, för att Julian Assange skulle höras i Sverige. Annars skulle inte Hovrätten fastställt häktningsbeslutet. Och att den respekt som High Court ansåg Hovrätten förtjänade baserade sig på att Hovrätten tagit hänsyn till försvarets invändningar. Till detta ska läggas att det Julian Assange är anklagad för är allvarliga brott och att de också är brott enligt engelsk lag trots att Julian Assange hävdat motsatsen..

   Min personliga uppfattning är att Julian Assange har klantat till det för sig rejält. Om han hade bemött anklagelserna i september, när han blev kallad till ett förhör, hade han varit en fri man idag. Då han istället valt att försöka undvika ett förhör, se kommentar längre ned, har han skapat en dålig relation till åklagaren, Marianne Ny. Något som inte hjälper honom.

   Jag är också av den uppfattningen att anklagelserna mot Julian är svaga, mycket svaga. Åtminstone en person, AA, kommer med falska anklagelser. Den enda möjligheten att rentvå sig själv från anklagelser, vari sig de är falska eller inte, är att bemöta dem. Och det enda stället Julian kan göra det är i Sverige. Julian har en bra advokat, Björn Hurtig. En mycket bra advokat faktisk. Jag ser ingen risk för Julian att komma till Sverige och ställa upp i förhör. Om det hade funnits en reell risk att Julian skulle kunna utlämnas till USA hade hans advokater tagit upp det under förhandlingarna. Det gjordes inte vare sig den 7-8 februari och inte heller den 12-13 juli.

   I den första punkten i domen skriver domarna:
   ”Mr Assange subsequently left Sweden on or about 27 September 2010 in ignorance of the fact that an arrest warrant had been issued. Attempts had been made by the Swedish prosecutor to interview him.”

   Skrivningen tolkar jag som att domarna anser att Julian Assange genom att lämna Sverige försökt att undvika att förhöras av svensk polis. Att i ett läge, när två domstolar beslutat om häktning, ställa krav på proportionalitet är möjligen att ställa ett krav för mycket.

 3. Jag menade inte att du gripit något ur luften utan syftade på de båda domarnas uttalande att de var långt ifrån övertygade om att hörande av Assange i England ”would have proved practicable or would not have been the subject of lengthy dispute”. Varifrån kom det argumentet, jag har inte sett det förut? (Påminner om min fars ordspråk ”för lata svin är jorden alltid frusen”.)

  Hovrättens beslut innehåller att ”Skälen för häktning uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för Julian Assange eller för något annat motstående intresse”, men det är ju bara kopierat från rätteångsbalken, och jag betvivlar starkt att det i detta fall ligger några verkliga överväganden bakom frasen. Hovrätten har för övrigt inte haft att ta ställning till utfärdande av europeisk arresteringsorder, och även om den skulle ha haft det så innehåller förordning (2003:1178) om överlämnandet till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder bara en intetsägande ”konkretisering” av proportionalitetsprincipen: ”En svensk arresteringsorder får utfärdas endast om det med beaktande av det men för den enskilde samt den tidsutdräkt och de kostnader som kan antas uppkomma i ärendet framstår som motiverat med hänsyn till brottets art och svårighetsgrad samt övriga omständigheter”. (Obs vilka ”övriga omständigheter” som helst.)

  Den europeiska proportionalitetsprincipen har, som den utvecklats av Europadomstolen för mänskliga rättigheter och EU-domstolen ett innehåll som åtminstone delvis är lätt att förstå och tillämpa: en tvångsåtgärd får inte tillgripas om syftet med den kan uppnås på ett för den enskilde mindre ingripande sätt. Principen anses ha fundamental betydelse som skydd för den enskilde mot maktmissbruk från myndigheters sida. Enligt EU-rätten skall proportionalitetsprincipen iakttas vid tillämpning av all EU-rätt, vare sig tilllämparen är ett EU-organ eller en medlemsstat. Således har den engelska domstolen, som ju tillämpat rambeslutet om en europeisk arresteringsorder, enligt min mening varit skyldig att på eget ansvar överväga om MN:s arresteringsorder är förenlig med proportionalitetsprincipen.

 4. Juristen Glenn Greenwald presenterade nyligen sin bok –
  – ”With Liberty and Justice for Some” –
  En mycket träffande sammanfattningen av principen – ”Lika rättvisa för alla” – liksom bristen på tillämpningen av densamma.
  Se
  https://www.youtube.com/playlist?list=PL35F522DB9E8B527E&feature=viewall

  Glenn Greenwald (email: GGreenwald@salon.com) is a former Constitutional and civil rights litigator and is the author of two New York Times Bestselling books on the Bush administration’s executive power and foreign policy abuses.

 5. Om farhågorna att Sverige utlämnar Assange till USA?
  ”Paranoia”? eller – ”only wilful ignorance would lead someone to claim that such evidence is nonexistent” (Se GG).

  Kolla –
  Glenn Greenwald (GG)
  http://www.salon.com/2012/07/02/dianne_feinstein_targets_press_freedom/
  http://www.salon.com/2012/06/19/assange_asks_ecuador_for_asylum/

  Birgitta Jónsdóttir MP
  http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/jul/03/evidence-us-judicial-vendetta-wikileaks-activists-mounts

  Juristensfunderingar
  http://juristensfunderingar.blogspot.se/2011/12/kan-assange-utlamnas-till-usa.html

  Journalisten
  http://www.journalisten.se/debatt/assangefallet-ett-gigantiskt-justitiemord

  Michael Ratner, president emeritus of the Center for Constitutional Rights
  http://www.democracynow.org/2012/6/20/julian_assange_of_wikileaks_seeks_asylum

  • Pelle Sanslös,

   Från den 21 augusti 2010 har Julian Assange fått råd av advokater, pr-folk, bloggare, supporters, prominenta personer och kvinnohatare i en salig blandning. Efter nästan två år har det lett till att nu har lyckats låsa in sig själv på Ecuadors ambassad ivrigt påhejad av en samma saliga blandning. En enastående rad av självmål.

   Har läst dina länkar och jag har inte hittat något som tyder på att det finns en överhängande fara för en utlämning. Vad jag skulle vilja att du gör istället för att bara sprida rädsla är fundera på vilket brott Julian Assange skulle kunna tänkas bli anklagad för. Och sen att du funderar på om det är troligt att han kommer att bli utlämnad för de brotten. Du kan börja med en anklagelse om spioneri, Espionage Act, och tala om för mig hur många som har blivit utlämnade för spioneri. Sen kan du fundera på hur många som blivit utlämnade för militära brott och ange hur många som blivit utlämnade för det. Och så politiska brott. Hur många har blivit utlämnade för det?

   Det enda som det nämns är avvisningen till Egypten av två asylsökande egyptier. Något som var lagvidrigt och som med all sannolikhet inte kommer att ske igen. Att notera är att den avvisningen ägde rum ca 3 månader efter World Trade Centerattacken 11 september 2001. Och att det var en socialdemokratisk regering. Och man kanske inte ska glömma bort att i juni 2001 besöktes Sverige för första gången av en sittande amerikansk president, George W. Bush. Och han mottogs av en uppenbart nöjd Göran Persson.

   Jag kan, om jag vill vara som du, leta upp ytterligare en massa kommentarer i samma stil som du hänvisar till. Det är inte svårt. Frågan är om det är en korrekt uppfattning att det finns en risk att Julian kan bli utlämnad.

   Efter jag läst din och Brita Sundberg-Weitmans kommentar har jag beslutat mig för att skriva åtminstone en post till i frågan och visa på de uppenbara felaktigheterna. Till dess får du gärna hitta exempel på personer som är utlämnade från Sverige till USA på något som liknar brott som Julian Assange kan tänkas bli utlämnad för. Det borde inte vara så svårt om man ska tro på de länkar du hänvisar till.

   Till dess kan du läsa Paul Ronges artikel, Så rådde jag Assange – och han gjorde precis tvärtom

  • Pelle S,

   Frågan är inte om Julian Assange är rädd. Eller vad han är rädd för. Inte heller om USA vill åtala Julian Assange. Eller om USA skulle önska att få Julian Assange utlämnad. Inte heller är det en fråga om hur många av Julians advokatvänner som är rädda. Frågan är om Julian Assange kommer att utlämnas om han kommer till Sverige.

   Istället för att leta upp 479 eller 4 612 personer som önskar åtala Assange. Leta upp en enda person som blivit utlämnad från Sverige till USA på något som liknar de förhållanden som du bedömer är rimliga i fallet.

   Det finns enormt mycket desinformation i detta fall. Väldigt mycket kommer från Assangelägret. Istället för att upprepa desinformationen, försök att göra en bedömning utav sanningshalten i deras påståenden. Be Glenn Greenwald visa upp ett enda fall som handlar om utlämning enligt ”the Draconian Espionage Act”. Ett enda fall är det enda jag begär. Och egyptiernas avvisning handlade inte om ”the Draconian Espionage Act”, det är vi överens om.

   Och vad tyckte du om Paul Ronges artikel? Och hur tycker du att Harald Ullman har skött sig? Och när jag är igång med att ställa frågor, kan du visa på ett enda fall på en fällande dom där någon i en liknande situation som Assanges blivit fälld? Sekundära mottagare av hemlig information.

 6. ”WIKILEAKS is the target of an unprecedented US government criminal investigation. The investigation was unprecedented both in its scale and natur and that media reports that a secret grand jury had been convened in Alexandria, Virginia, were ikely true”.

  http://www.smh.com.au/technology/technology-news/us-targets-wikileaks-like-no-other-organisation-20111202-1obeo.html

  Enligt justitiedepartementet har USA sedan år 2000 krävt utlämning från Sverige sammanlagt sex gånger. Två gånger har Sverige gett avslag och skälet har då varit att man inte hittat personen, som USA ville ha tag på.

  Sammantaget förefaller det osannolikt att USA lägger ner så mycket tid, kraft och resurser på att ta fram juridiska (politiska) förutsättningar för en utlämning om USA inte samtidigt har goda skäl att tro att det kommer att lyckas.

  • Jag kan se att du inte hittat ett enda fall på en utlämning från Sverige där det handlar om något som liknar ett Julian Assangefall. Inte ett enda. Jag har frågat Glenn Greenwald. Han kan inte heller visa på ett enda fall. Ska försöka få tag på Michael Ratner. Jag kan konstatera hittills att det mesta som kommer från Assangehållet helt enkelt inte stämmer. Det bara är så.

   Så till det andra du tar upp. Självklart har Bradley Mannings läckande resulterat i en enorm undersökning. Det Bradley Manning läckte var den största läckan i USAs historia. Det borde rimligen leda till något mer än att Kling och Klang kliar sig i huvudet. Överens? Sen tror jag att du gör ytterligare tankefel. Att USA utreder är inte samma sak som att USA lägger ned tid på en utlämning. Vad man först måste göra är att undersöka alla som är kopplade till WikiLeaks för att se om någon har begått något brottsligt. Sen måste man se om detta brottsliga kommer att vara ett brott som man kan en person utlämnad för. Som du kanske vet så utlämnas inte spioner till USA.

   Vore tacksam om du kan försöka hitta fakta som stöder Assanges advokaters påståenden. Jag vet att Glenn Greenwald inte har några fakta som stöder hans påståenden. Du har inte heller några. Ännu. Leta fakta istället för att bara upprepa rykten.

 7. Vem flyger till Stockholm med en 5-25% risk för utlämning och 40 år i en isoleringscell?

  (1) ”The Espionage Act is not the only avenue available to prosecutors. US law lists approximately 4500 distinct federal crimes — up from 3000 in 1980 — many of which are derived from vaguely-worded statutes whose language allows for a wide variety of applications.”If the government chooses to indict Assange, it has more than the complicated and controversial Espionage Act at its disposal” such as ”conspiracy, ”theft of govrenment property, ”trafficing in stolen property, ”wire fraud” mfl.
  http://thephoenix.com/Boston/news/113762-beyond-espionage-four-ways-the-united-states-can-/?page=2#TOPCONTENT

  (2) ”Charging Assange under the Espionage Act will in all likelihood do nothing to get the man into an American courtroom. The Justice Department, presumably, is aware of this fact and will seek to bring more creative charges against Assange. Swedish courts are likely to examine in detail the allegations of wrongdoing brought against Assange and use that as the basis for evaluating whether the charges brought against Assange constitute a political offense. That is both good and bad news for Assange. On the one hand, it means that he will be able to vigorously contest an American extradition order-probably all the way to the European Court of Human Rights. But on the other hand, American authorities are likely to exert enormous political pressure on Sweden to rule in its favor. According to Cherif Bassiouni, a professor at DePaul College of Law and an expert on international law, the lack of judicial precedent in Sweden regarding extradition requests from the U.S., probably means that the Swedish courts will look to their most established case law on the matter of extraditions. Bassiouni, who has argued extradition cases between involving Sweden and the U.S., said that he thinks Swedish courts will look to their experience with their Nordic neighbors with whom Sweden has had fairly low extradition requirements”.
  http://blog.foreignpolicy.com/posts/2012/06/25/the_brilliant_legal_calculus_behind_assanges_asylum_request

  • Du har på ett tydligt sätt visat att du inte har lyckats finna ett enda fall där en person blivit utlämnad från Sverige till USA med omständigheter som liknar Assanges.

   Tack för länkarna. Har redan läst. Och kan konstatera att det är oerhört tunt. Försök hitta ett brott som Julian Assange gjort sig skyldig till och som inte skulle klassas som politiskt. Att det är uppenbart att Julian brutit mot copyright lagen. Men tror du på fullt allvar att han skulle bli utlämnad för det?

   Så till nåt roligt. Din uppskattning 5-25% risk för utlämning och 40 år i en isoleringscell. Är du säker på att det inte är 10-45%, eller 12-51%? Och kan det inte lika gärna vara 46 år i isolering, eller 52. Vad baserar du dina uppskattningar på?

   Försök hitta ett fall där Sverige har lämnat ut en person till USA under omständigheter som liknar Assanges. Det är det enda jag begär.

 8. Göran

  Tack för dina synpunkter och för publiceringen mina inlägg på din utmärkta blogg. Jag förstår att jag inte kan övertyga dig. Kanske andra som studerar mina referenser drar slutsatserna –

  att Julian Assange (JA) affären är unik såväl juridiskt som politiskt,
  att flera oberoende och informerade personer (jurister, diplomater, politiker) finner att JA har giltiga skäl att frukta en utlämning till USA,
  att frågor om yttrandefrihet och öppenhet i allmänhet och brott mot mänskliga rättigheter och politikers ansvar (accountability) i synnerhet
  – i det här ärendet är av ett större allmänt intresse än JA eventuella försyndelser på det sexuella området. Detta var syftet med mina inlägg.

  • Självklart publiceras dina inlägg. Jag tycker om att få synpunkter. Det är inte förrän någon ger mig ny information som jag kan ändra åsikt. Och jag böjer mig självklart för fakta. Önskar att andra hade samma förmåga. Som jag har sagt åtskilliga gånger skulle jag vilja ha ett enda bevis på att personer utlämnats från Sverige till USA efter anklagelser om politiska brott. Spioneri är ett politiskt brott.

   Tycker mycket om denna mening i din senaste kommentar, att flera oberoende och informerade personer (jurister, diplomater, politiker) finner att JA har giltiga skäl att frukta en utlämning till USA. Jag kommer inom kort redovisa fakta som entydigt visar att dessa personer antingen är mycket dåligt informerade eller att de ljuger om omständigheter de känner till.

   Jag kan inte förstå hur juridiskt kunniga personer inte kan skilja mellan avvisning och utlämning. Vi har ju hört oändligt många gånger nu att AVVISNINGEN av de båda egyptierna 2001 är ett bevis för att det finns risk för UTLÄMNING. Hur man kan dra denna slutsats är för mig fullkomligt obegripligt. De som gör det och påstår sig ha juridisk sakkunskap borde skämmas. I en tidigare post skrev jag om att En del är dummare än andra. Vad detta fall visar med önskvärd tydlighet är att flera oberoende och informerade personer (jurister, diplomater, politiker) är väsentligt dummare än man kan tro. Förstår att jag sticker ut skallen genom att påstå detta. Hade aldrig gjort det om jag inte visste att att flera oberoende och informerade personer (jurister, diplomater, politiker) har fel. Riktigt riktigt fel.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *