Fler fullkomligt skandalösa rättsfall

För snart en vecka skrev jag om 3 märkliga rättsfall. Det borde jag inte ha gjort. Jag borde ju ha förstått att antalet är otroligt många fler. I går kväll såg jag på Uppdrag Granskning Nicke Nordmarks och Hasse Johanssons film ”Mardrömmen” om hur helvetet i form av sociala myndigheter, polis och åklagare kan drabba två helt vanliga oskyldiga föräldrar, Thomas och Jennie. Filmen fick mig att gråta. Länge, länge. Jag kan bara inte förstå hur två människor och deras barn kan utsättas för så mycket övergrepp av myndigheter utan att någon på myndigheten ingriper. Det är något allvarligt fel i Sverige. Och det måste rättas till nu. Och myndigheterna klarar det inte sjävla.

Du som läser detta måste helt enkelt se filmen.  Länken är här. Texten nedan är en förkortning och bearbetning av den ursprungliga texten på Uppdrag Gransknings sida.

Allt som behövdes för att helvetet skulle börja var ett telefonsamtal. Ett telefonsamtal till socialtjänsten. Det var allt som krävdes för att Thomas och Jennies två döttrar skulle bli tvångsomhändertagna. Själva blev de oskyldigt anklagade för det kanske mest skamfyllda brott man kan tänka sig – sexuella övergrepp på sina egna barn.

Deras berättelse är en mardröm för varje förälder och började en helt vanlig fredag, i september förra året. Det var då socialtjänsten i deras hemstad Sandviken ringde med det chockartade beskedet: de hade fått en telefonanmälan om grava missförhållanden i hemmet och agerat med en akut insats. Barnen, sex och tre år gamla, hade redan hämtats på skola och dagis. De var nu tvångsomhändertagna och föräldrarna kallades till socialkontoret för ett möte. De skulle vara tvångsomhändertagna i 68 dagar.

Både Thomas och Jennie är helt ostraffade och har aldrig tidigare haft kontakt med socialtjänsten. De fick nu veta att ingripandet gjorts efter uppgifter från en enda person – uppgifter som inte kontrollerats på något sätt, med någon annan person som finns runt barnen.

Efter en helg av extrem vanmakt och frustration drogs gardinen ned på allvar när det blev måndag. Istället för att få träffa barnen blev Thomas kallad till polisen på förhör – och häktades därefter misstänkt för sexuella övergrepp på sin egen dotter. Han blir inlåst med fulla restriktioner för det mest skamfyllda brott en förälder kan tänkas begå. Han fick sitta häktad i 32 dygn.

Och samtidigt som han sitter inlåst kallas Jennie på förhör hos polisen. Efter det blir hon anhållen, misstänkt för medhjälp till de sexuella övergreppen på dottern. Hon kläs av, får lämna in alla sina saker – och låses in i en cell. Dagen efter släpptes hon, men en månad efter telefonsamtalet till socialen åtalades sedan makarna och Thomas fördes in i rättssalen med handfängsel.

Efter två dagars förhandling stod det också klart – det fanns inget fog för misstankarna. En enig tingsrätt friade både Thomas och Jennie i en tydlig dom där det konstateras att det handlat om att dottern vid två tillfällen berört Thomas snopp och att Thomas avlett dottern så snabbt man kan begära. Jennie har därför heller inte haft anledning att ingripa. Tingsrätten skriver att deras berättelser varit klara, tydliga och detaljerade. Efter 32 dagars ovisshet i häktet kunde Thomas återvända hem.

”Barn är särskilt utsatta och skyddslösa som brottsoffer och jag tycker därför att samhället har ett ansvar att utreda dom här brotten så långt det är möjligt. Och därför tycker jag att man ska driva det så långt som möjligt. Det ska inte stanna på mitt bord. Jag tycker att jag gjort det jag ska Jag tycker att jag har följt min skyldighet som jag har som åklagare. Jag tycker inte att nåt beslut är fel utan jag tycker att det var korrekt hela vägen.” Therese Stensson, åklagare

Efter domen får familjen en ny kalldusch. Socialtjänsten i Sandviken ville, trots den friande tingsrättsdomen, att barnen ska vara fortsatt tvångsomhändertagna. I deras utredning påstods det fortfarande att dottern fått vidröra pappans snopp, trots att det nu var fastslaget i domstol att han tagit bort händerna. Socialtjänsten skriver också att ”fadern utsatt dottern för ett sexuellt gränslöst beteende och där fadern bedöms utnyttja situationen för sina egna sexuella behov”.

Thomas och Jennie tvingades istället gå vidare till ännu en domstol för att få sina barn tillbaka. I Förvaltningsrätten gick barnens egna ombud emot socialtjänsten och en enig rätt konstaterade att föräldrarna har en god omsorgsförmåga. Därmed hävdes tvångsomhändertagandet omedelbart och barnen fick komma hem igen – efter 68 dagar hos en annan familj. Yngsta dottern kände inte igen sin pappa och den äldsta hade bytt dialekt.

Efter några dagar får familjen ytterligare ett obehagligt telefonsamtal. En 47 sekunder lång semesterfilm där barnen kittlar varandra och skrattar hjärtligt med hela kroppen har en nitisk åklagare med hjälp av en ”expert” från rikskriminalen klassat som barnpornografi. Anledningen är att barnen är nakna. Något som var ett underbart fint semesterminne blir i händerna på en åklagare barnpornografi.

” Experten” från Rikskriminalen skriver i ett utlåtande:

”Det är svårt att bortse från att syftet med filmandet är att producera en film som är ägnad att vädja till sexualdriften”:

Jennie blir åtalad för barnpornografibrott. För en oskyldig semesterfilm. Fallet går till tingsrätten. En kort förhandling. Åtalet ogillas. Tingsrätten skriver i ”Filmen visar en lek mellan barnen”.

Nio månader efter att barnen kommit hem fick Thomas och Jennie återigen bemöta anklagelserna om sexuella övergrepp. Den här gången i hovrätten, dit den första domen överklagats. Också hovrätten friade.

Men från socialtjänsten har paret inte hört ett ljud. Den ansvarige politiker som fattade beslutet om tvångsomhändertagandet kallar det ”olyckligt” att Thomas pekades ut som pedofil, men ingen av tjänstemännen – eller deras chef – vill kommentera fallet i Uppdrag granskning.

”Pappan blir – blir utpekat som pedofil, kan väl tycka att det är väl olyckligt i just den delen, det kan jag tycka …..” säger Hans-Olov Frestadius.

Hur kan detta ske i Sverige år 2010 och 2011?

Det hela inträffade i Sandviken. Hur detta ärende kan ha misskötts så totalt övergår mitt förstånd. Ingen av socialtjänstens personal vill vara med i programmet och svara på frågor. Ingen av de som uttalar sig anser sig ha gjort något fel. Det är det som är det värsta. Åklagare Therese Stensson anser i stället att hon gjort rätt. Hon inbillar sig att hon gjort en bra utredning. Hon kan inte ens stava till utredning. Detsamma anser åklagaren som klassade en semesterfilm med lekande barn som barnpornografi. Vad har hon för konstig moraluppfattning som inte kan skilja mellan lekande barn och pornografi? Och politikern som fortfarande tycker att ”bli utpekad som pedofil (av social myndigheterna) kan jag väl tycka att det är väl olyckligt..” men som helt saknar känsla för vad det innebär för den som blir utpekad.

Om de ansvariga personerna inte förstår att de begått några fel finns inget alternativ. De måste omedelbart skiljas från sina tjänster. De har säkerligen redan begått andra fel som vi inte känner till ännu. Och de kommer med all säkerhet att begå nya fel. De kan ju inte avgöra vad som är rätt och vad som är fullständigt fel. De saknar helt enkelt en vanlig fungerande kompass. Och, vad som är viktigt. Om personer på en myndighet tillåts hantera fall på detta sätt, vad skickar det för signaler till de övriga på myndigheten?

Hur ser det ut i landet?

Nu var de som drabbades en familj där föräldrarna älskade varandra och litade på varandra fullt och fast. Trots enorma yttre påfrestningar så höll de ihop. Och de hade vänner och de hade modet och styrkan att prata med sina vänner om myndigheternas övergrepp. Men det var ändå en fullkomlig mardröm för dem. Och som fortfarande pågår. För de har ännu inte fått någon ursäkt eller tillräcklig kompensation för vad de utsatts för.

Men hur hade det varit om de som utsattes nyligen flyttat in till stan? Kanske kommit från ett annat land? Kanske inte hade några nära vänner i stan? Kanske inte pratade svenska så de kunde förstå allt som myndigheter anklagade dem för? Hur skulle de ha klarat sig? Vad hade hänt med barnen?

Om du som läst ända hit ännu inte sett filmen. Se den nu. Länken är här.

5 reaktion på “Fler fullkomligt skandalösa rättsfall

 1. söndag den 20 november 2011.

  En bonde måste ta mer ansvar för sin säd än han får lov att göra som pappa.
  http://tomasgidlof.se/hemsida02.html
  Jag är förundrad över att ingen, förutom jag, tycker att offentliga tjänstemän skall straffas enligt lagen när de begått brott.
  Som regel gör inte ens de drabbade polisanmälan mot tjänstemännen.

  Har det gjorts i detta fall som artikeln belyser?

  Ovan skrev ngn: Hur kan detta ske i Sverige år 2010 och 2011?
  Jo det kan ske därför att politiker och offentliga tjänstemän generellt har rättslig immunitet. De blir således inte utredda, åtalade och dömda till straff. Därför kan övergreppen fortsätta som om inget hänt.
  Sådant har pågått längre än jag levt.

  Tomas

 2. Jag antar att varken Tingsrättens eller Hovrättens ledamöter har anmält de agerande tjänstemännen för Tjänstefel till Polismyndigheten.
  Utifrån antagandet tycker jag att Tingsrättens och Hovrättens ledamöter är medbrottslingar. Min åsikt vilar på stabil juridisk grund i bl.a. Brottsbalken Kap 23 och Regeringsformen.
  Om någon som läser här känner till den berörda familjen så uppmanar jag ”någon” att hjälpa familjen att göra brottsanmälan.
  Med vänlig hälsning
  Tomas

 3. Under rubriken ”Civil liberties under Obama” –
  behandlar en av USA:s mest inflytelserika civilrättsjurister Glenn Greenwald
  frågor om yttrandefrihet, Wikileaks och om riskerna den löper, som medverkar till att avslöja obekväma sanningar.
  Se – http://vimeo.com/26082055
  (Frågan om Wikileaks/Julian Assange behandlas efter 30 min in på föredraget)

  För mer information om Glenn Greenwald –
  Se – http://www.salon.com/writer/glenn_greenwald/

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *