Julian Assange i Supreme Court

Elva domare i Supreme Court visar sina kläder

Den 1 februari inleds förhandlingen i Supreme Court om Julian Assanges utlämning till Sverige. Det är utsatt att förhandlingen kommer att vara i två dagar och det kommer att vara sju domare som fattar beslut. Så beslutet kan dröja ett tag efter förhandlingarna är avslutade den 2 februari.

Vad frågan handlar om är om en överåklagare, Marianne Ny, är att likställa med en ”judicial authority” och om en åklagare, som kan vara partisk, har rätt att utfärda en European Arrest Warrant, EAW. Något som Magistrate’s Court och High Court ansåg. Men Julian Assange har lyckats få upp frågan till Supreme Court. Detta har lett till ett stort hopp i Assangekretsar. Äntligen ska den engelska rättsstaten fatta ett beslut som gör att Julian Assange slipper inställa sig till förhör i Sverige.

Varför är detta en intressant fråga? En av anledningarna är att det mycket ofta invänds att en åklagare kan väl inte vara att betrakta som en ”judicial authority” och därför bör en utlämning inte ske. Engelska domstolar säger, en åklagare är i ett vidare kontinentalt perspektiv att betrakta som en ”judicial authority”. Men frågan har aldrig tagits upp till Supreme Court och därför ska frågan givetvis avgöras där. Betyder det att Julian Assange har en chans att vinna? En liten teoretisk chans finns men den är liten. Sannolikt kommer domstolen att fatta beslutet att en åklagare är att betrakta som en ”judicial authority”.

Varför då kan man undra? Vd är det egentligen som skiljer tillämpningen av EWA i England och Sverige. I England har man en rutin där en åklagare ansöker hos en domstol för att få en EAW utfärdad. Det är sedan en domare, en oberoende ”judicial authority”, som fattar beslut och skriver ut en EAW om han anser att det finns skäl till det.

Hur är det i Sverige och många andra länder. En åklagare ansöker i domstol om att få en person häktad på sannolika skäl. När det beslutet är fattat, av en oberoende ”judicial autority, skriver sen en åklagare ut en EAW.

Det centrala är att i båda fallen har en ”judicial authority” medverkat i tillkomsten av en EAW. Det är bara den formella underskriften som fattas. Så vad är då ett rimligt beslut som Supreme Court fattar? För att förstå det låt oss titta lite på den utredning ”A Review of the United Kingdom’s extradition arrangements” som presenterades för the Home Secretary den 30 september 2011. På sidorna 159-162 utreds frågan.

Det påpekas att det ofta är så i andra europeiska länder att en EAW utfärdas av en åklagare. Ibland sker inte ens en prövning i domstol innan EAWn skrivs ut. Inte ens i dessa fall rekommenderar utredningen att EAW ska underkännas pga att den inte är utfärdad av en ”judicial authority”. Utredningens slutsatser finns nedan:

Finally, we are not aware of any cases in which European arrest warrants issued by designated prosecuting authorities has led to oppression or injustice. It follows that an additional requirement of the type proposed would impede the process of surrender while doing little to provide effective and practical protection for requested persons.

In conclusion we do not recommend that section 2 of the 2003 Act be amended so that warrants issued by public prosecutors would only be recognised if they have been issued as a result of impartial and objective decision-making.

Utredningen ser inget större problem med det faktum att EAW skrivs ut av åklagare. Själv tycker jag att det vore ett rimligt krav att åtminstone en domstol fattar ett häktningsbeslut innan en EAW får skrivas ut.

Om nu Supreme Court skulle fatta beslutet att en EAW måste vara utskriven av en ”judicial authority” för att vara giltig. Vad händer då? Helt plötsligt kollapsar EAW-systemet. De flesta länder använder inte det engelska systemet för utfärdandet av EAW. Så England skulle vägra att lämna ut en eftersökt misstänkt beroende på en teknikalitet i hur en EAW är utfärdad. Beslutet skulle också strida mot andemeningen i rambeslutet om EAW. Att varje enskild stat själv bestämmer vilken myndighet som har tillstånd att skriva ut en EAW.

Så jag tror inte att det är troligt att Julian Assange vinner detta. Och vad gör han då? Han överklagar till Europadomstolen. Och vad händer där? Han kommer sannolikt inte få prövningstillstånd. Och så blir han skickad till Sverige för förhör. Något som han borde insett för länge sen är den troliga utgången av hela överklagandet.

Men det finns glädjeämnen. Inte så mycket att skratta åt för Julian Assange. Men det finns de som har sett en skrattande Mark Stephens på väg till banken. De pengar som Julian Assange fick för den självbiografin som han i efterhand inte godkänt gick in till Mark Stephens advokatbyrå. De gick åt till att betala advokaträkningar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *