Idisslare på Flashback och Supreme Court

Clare Montgomery, en av Englands bästa advokater efter en dom

Under dagarna två, 1-2 februari, har det varit förhandlingar i Supreme Court om Julian Assanges utlämning. Två fantastiska advokater, Dinah Rose och Clare Montgomery, har inför sju domare, sex män och en kvinna, gjort allt vad de kunnat för att få domstolen att förstå två ord, ”judicial authority”. Men advokaterna menar att dessa två ord ska tolkas på helt olika sätt. Och beroende på vad domstolen beslutar så skickas Julian Assange till Sverige för förhör eller så släpps han fri.

Förhandlingarna sändes live av bl.a. Sky Channel och gav en intressant inblick i det engelska rättsväsendet. Sändningarna var fantastiskt välproducerade och bildkvalitén var mycket hög. Vi fick se nio koncentrerade personer bakom högar av pärmar som försöker avgöra betydelsen av två ord. De två advokaterna hade flera advokater som hjälpredor för att de snabbt kunde kasta fram en pärm där en viktig bit text fanns. Domarna, några av Englands bästa, ställde intresserat frågor för att försöka klura ut vad advokaterna menade att lagstiftarna egentligen hade för intention när de gjorde ramverksbeslutet om Europeisk Arrest Warrant till engelsk lagstiftning.

Följde bara förhandlingarna i ca 20 minuter så jag kan självklart inte redan nu säga hur domarna kommer att döma. Men av det lilla jag såg verkar det som om Julian Assanges chanser är mycket små. Clare Montgomery hade som hon brukar mycket skarpa argument. Enligt henne var lagstiftarna helt på det klara med att ”judicial authority” avsåg den myndighet som landet i fråga har givit i uppdrag att utfärda en EAW. Något annat är en orimlig tolkning, något som jag är beredd att hålla med henne om. I England är det en domare som skriver ut en EAW när en åklagare ber honom. I Sverige är det en åklagare som skriver på efter det att en domstol godkänt en häktning. Så det finns en oberoende domstol med i båda fallen.

Hur menar Dinah Rose att förfarandet med EAW skulle hanteras? Jag blir inte riktigt klok på hennes argumentation. Vari består skillnaden de facto? Annat än att hon försöker hänga upp allt på att de två orden bara kan betyda oberoende rättsinstans, dvs domstol. Kan inte se att Dinah Rose’s argument så mycket handlar om själva grundtanken om en utlämningsprocedur utan det blir mer än semantisk fråga. En semantisk fråga som skulle diskvalificera en utlämning. Noterade också att Dinah Rose menade att en häktningsförhandling i Sverige bara hade att göra med en häktning inom Sverige gränser och att den på inget sätt skulle ha en bäring på om man skulle få utfärda en EAW. Menar då Dinah Rose att det ska vara två häktningsförhandlingar i Sverige. Först en om häktning i Sverige och sen om häktningen i Sverige ska innebära att det också är rätt att häkta med hjälp av en EAW i något annat europeiskt land? En synnerligen konstigt förfarande. Så domstolen kommer sannolikt att fastställa att en åklagare kan bedömas vara en ”judicial authority” och fallet är avgjort. I alla fall i England.

Clare Montgomery har om hon vinner detta avfärdat en hög med advokater. John Jones, Geoffrey Robertson, Mark Stephens, Jennifer Robinson, Gareth Peirce, Ben Emerson, Mark Summers och Dinah Rose. Plus en stor mängd advokater som har hjälpt de nämnda. Clare Montgomery är riktigt bra. Men man ska inte glömma att caset har varit oerhört svagt. Men jag undrar ju om det var ombytta roller. Om det hade varit Clare Montgomery som hade försvarat Julian Assange och det hade varit Mark Stephens som för Sveriges räkning hade stått och skrikit utanför en domstol. Hade Julian Assange vunnit då? Tror i alla fall att chansen hade varit större. Och jag vet numera om jag hamnar i trubbel i England vem jag ska ringa. Men jag kommer ha oerhört svårt att betala henne. Arvodet är på närmare tusen pund i timmen.

Sven Erik Alhem, som var ett expertvittne den 7-8 februari 2011och fick veta att han levde när Clare Montgomery ställde frågor, har skrivit en bra artikel i Expressen. Hur åklagare Marianne Ny har hanterat detta ärende är oerhört märkligt. Varför förhördes inte Julian Assange direkt när fallet återupptogs den 1 september 2010? Och varför är polisförhören av så låg kvalitet? Och varför har målsägarnas förhör inte spelats in på video? Hur kan det komma sig att man i Sverige idag kan nöja sig med en kort telefonintervju av en målsägare i ett sexualbrottsmål trots att det strider mot Rikspolisstyrelsens och Åklagarmyndighetens rekommendationer? Men vi får inte glömma bort det faktum att Julian Assange ställt till det mycket för sig själv genom att från första början ljuga om det som hänt. En inte särskilt begåvad mediastrategi som också direkt ställer frågan om Julian Assanges trovärdighet i andra frågor.

Finns mycket att säga om fallet och mycket är ännu osagt. Men jag kan inte förstå hur en hittills aktad journalist som John Pilger kan komma med så mycket fullkomligt felaktiga påståenden. I en artikel den 2 februari 2012 i the Drum Opinion skriver han:

This is Assange’s final appeal against his extradition to Sweden to face allegations of sexual misconduct that were originally dismissed by the chief prosecutor in Stockholm and constitute no crime in Britain.

Hello! Time to wake up Mr Pilger. Time to switch the brain on. Två domstolar i England har faktiskt konstaterat att brotten Julian Assange är anklagad för är brott i England. Och Supreme Court har hållit med. Man har inte tagit upp frågan. Så John Pilgers artikel som har titeln ”The Assange case means we are all suspects now” är fullständigt felaktig som så mycket annat som skrivits. Den borde haft titeln ”The Assange case means some of us are proven idiots now”. Och idioterna är John Pilger, Michael Moore, Bianca Jagger, Marcello Ferrada de Noli m.fl.  Och en flock idisslande kor på Flashback.”Give me some milk or else go home.”

Flashbackare på flykt undan radiovågor. Obs, fartvinden har blåst av foliehatten

På tal om idisslande. Foliehattarna på Flashback har nu flyttat in i en AirStream-husvagn. En snygg husvagn som är gjord i aluminium. Där fortsätter idisslandet om ”nya upptäckter” och fler konspirationer. Några stjärnor har fått för sig att Anna Ardin inte var pressekreterare för seminariet ”Krigets första offer är sanningen” den 14 augusti 2010 vilket leder in i nya konspirationsdimmor. Som bevis använder de dagens länkar till seminariet som skriver ut ett helt annat namn.

Vad ett barn har förstått i fallet Assange är att det har raderats på en massa ställen på nätet. Det är viktig information för alla utom för vissa Flashiga typer. Det har raderats på Anna Ardins twitter, på Anna Ardins bloggy.se, på Piratpartiets pressreleaser, på Rebellabloggen, på Anna Ardins hemsida m.fl. Att dessa Skarlock Holmsare inte förstått att raderingar är viktiga i fallet Assange är obegripligt. Självklart har också Broderskapsrörelsen raderat. För att visa hur informationen såg ut i början på september 2010 innan Broderskap tryckte på delete är här två länkar. Den första och sen den andra. Kan nån tipsa stjärnorna på Flashback att de är ute och cyklar. Och att de har en husvagn efter sig.

Önskar att någon kunde ordna ett seminarium med titeln ”Flashbacks första offer är det kritiska tänkandet”. Elakt kan man tycka. Men alltför många på Flashback skriver alltför mycket om så oerhört lite de har kunskap om. Men det finns också de som gör skarpa analyser. Önskar att de skrev på andra forum.

6 reaktion på “Idisslare på Flashback och Supreme Court

 1. ”Två domstolar i England har faktiskt konstaterat att brotten Julian Assange är anklagad för är brott i England” .

  Bullshit GR! Domstolarna har inte konstaterat att ”händelsebeskrivningen” från AA och SW’s beskrivningar är ett brott i England (De beskriver faktiskt inte ett brott i Sverige heller). Däremot så är de påhittade brottsrubriceringarna brott i de flesta länder.

  Om JA anklagats för att t.ex ha mördat en person men personen lever och inte är död så skulle brottsrubriceringen fortfarande vara mord och fortfarande utgöra ett brott.

  MN skulle lika gärna kunna använda en slumpgenerator för att ta fram brottsrubriceringar.

  F.Ö. så fungerar inte dina länkar.

  • Guapo,

   Om du läser det jag skriver och läser domarna kommer du att finna att du är felinformerad. Som många andra. Brotten Julian Assange är misstänkt för är brott i England. Två domstolar har skrivet så. Supreme Court är av samma uppfattning.

   Det du pratar är inte relevant. ”Händelsebeskrivningarna” prövas inte i ett utlämningsmål. Julian Assange är som bekant inte misstänkt för brotten i England. Men, för att kunna utlämnas krävs det att brotten är straffbara i England. Vad du vill ha prövat, om Julian Assange är skyldig, kan endast prövas i Sverige. Därav anledningen att man vill ha honom utlämnad.

   Länkarna är nu fixade. Mitt klant. Tack för upplysningen.

 2. Det du skriver är kort och gott att två domstolar är av uppfattningen att våldtäkt är brott i England. Suprise! Tror inte du hittar någon som skulle tvivla på det.

  MN skulle kunna påstå att JA IGÅR mördade och våldtog flera personer i Sverige. En domstol skulle säkert finna att våldtäkt och mord även är brott i England. Dock så är det osannolikt att han skulle vara skyldig eftersom han sitter i husarrest i England.

  Om en domstol säger att det är ett brott att ha sex med någon som sover så är det bara relevant om någon haft sex med någon som sover. Det finns ingenting som tyder på att JA är skyldig till ett brott i Sverige. Däremot så är det mycket som tyder på att flera personer i det svenska rättssystemet är skyldiga till olaga frihetsberövande, bevisförfalskning, partiskhet … och borde få långa fängelsestraff (eller möjligtvis rättspsykiatrisk vård , få personer i svenskt rättsväsende verkar vara vid sina sinnens fulla bruk).

  • God eftermiddag. Ätit huggorm till frukost?

   Det du inte verkar förstå, eller vill förstå, är att domstolarna i England har inte att pröva huruvida Julian Assange är skyldig eller inte. Utan det handlar om utlämning för de brott han är misstänkt för.

   ”Om en domstol säger att det är ett brott att ha sex med någon som sover så är det bara relevant om någon haft sex med någon som sover.” Och Mr Smartass, om detta har skett i Sverige var ska detta prövas? I England, på Flashback eller ….?

   Håller fullständigt med dig att det inte finns mycket som tyder på att JA är skyldig till de brott han är misstänkt för. Men det ändrar inte det faktum att det är helt korrekt att lämna ut honom. Tycker också det ser ut som om det finns en dos av falsk tillvitelse i detta fall vilket jag skrev den 30 september 2010. Men detta måste också prövas i Sverige. Och för att komma dit krävs att någon gör en anmälan om det och att polisen gör en noggrann utredning. Vad olika personer inom det svenska rättssystemet gjort inte gjort måste också utredas i Sverige.

   JA har genom eget klant satt sig i England frigiven mot borgen och betalat enorma pengar för att försöka komma undan en EAW. Något han borde förstått att han sannolikt inte skulle lyckas med. Om JA lyssnat på sina tidigare svenska advokater och inte hade varit ouppnåelig för advokaternas meddelanden hade han med all sannolikhet varit en fri man sedan länge. Rentvådd från misstankar. Och du och jag hade sluppit skriva om det. Han har istället valt att försöka beskriva sig som en man jagad av alla ”onda makters dark forces”. En mediastrategi som har baktänt rejält.

   Prova gärna en full English breakfast!

 3. I denna fråga är jag enig med dig. Det finns inte mycket som nu talar för att Assange skulle klara sig ifrån en utlämning till Sverige. Jag har granskat rättskällorna och kommit fram till att varje nation själv avgör vilken myndighet som är behörig att utfärda en EAW. I Sverige följer det av lag att sådan behörighet tillkommer åklagaren. Jag kan därför inte se hur en brittisk domstol skulle kunna sätta sig över denna reglering.

 4. it seems in swedish or english the matter holds entertainment.

  what interest has samtycke towards helping victims all over the world?

  is the privy towards assange motivated through celebrity or justice?

  how can sweden help other women become more equal?

  does this high level of interest on samtycke.nu side come from interest in wikileaks, julian assange the person, or justice for specific women, or for all women?

  if so how is samtycke helping the Human Trafficking Victims and Child Sex Slaves described in great detail by the US State department in the Cables released by Wikileaks?

  is there an element of circus carnival here in the blog?

  will samtycke be investigating other purported sex crimes?

  is samtycke a part of prime PR kronor program?

  i have trouble understanding the motive of this article—from the swedish to the english via google translate—but i love the swedish language much—and very much about swedish culture—so perhaps can you make it simple: what is the main point?

  cognitive activity, for its own sake?

  also—people outside the swedish flashback culture may not understand the flashback issue/problem/collective psychosis in sweden.
  to explain this for the outside sweden market might be helpful.

  also, as a supporter of both the wikileaks project, and women’s safety, and evaluation of international law norms of indefinite detention and torture, i find the legal and cognitive exercise not futile—

  also i hope that some wisdom from sweden about women’s equality is translated to UK and some questioning of the State Apparatus infects Sverige.
  in such way this calamitous series of events might yield positive things for all parties.
  similarly, sweden will face up to their negligent track record towards extraditing people to torture and towards BLAMING rape victims, a legal scandal alerted to English media press in 2009 via amnesty international and HRW.
  what say you then?

  i too criticize many of the wikileaks supporters lack of understanding of the swedish weapons industry or equality for swedish women—and see the ways the british marginalization of the woman in government marriage and rape law to need a serious overhaul.

  so please feel free to write me if you have ideas—i was very helped by the coverage last july.
  can you tell me if johannes wahlstrom and israel shamir set the whole thing up with Expo magazine and the british gaurdian.co.uk? that was a guess i had.
  that and the FAM—saab—ericsson conglomerate—etc.
  do you write for or independently of claes borgstrom and thomas bodstrom?
  it would be helpful to declare what level of interconnectedness the blog shares with them besides the obvious Sweden Wallenberg SEB one.
  also of FI—can it be shared for a euro market?
  and TPB, comment?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *