Fallet Assange: Rixstep och Rick Downes lögnfabrik avslöjad

Fallet Assange inleds med att Julian inte svarar i telefon när en kvinna han har haft sex med ringer. Det leder till att kvinnan, Sofia Wilén, ringer till Anna Ardin, som Julian också haft sex med, vilket så småningom leder till en polisanmälan. Och så dras hela historien igång. När Julians advokat försöker få tag på honom fortsätter han att inte svara i telefon vilket efter en tid leder till en Europeisk Arresteringsorder, EAW, och så småningom att fallet hamnar i Englands Supreme Court.

Självklart kommer ingen av de inblandade erkänna att det kanske handlar om överanvändning av Caller ID. De vill ju hellre prata om korrupta myndigheter, politisk inblandning, konspirationer, risk för utlämning till USA, CIA, Pentagon, statsfeminism, nämndemän, judisk mediakonspiration, dark forces, öppenhet och transparens kontra hemlighetsmakeri, onda åklagare, honungsfällor, Karl Rove, hemliga samtal mellan svenska och amerikanska myndigheter, etc.

Mycket av det som skrivits i fallet Assange grundar sig på vanföreställningar, missuppfattningar och påhittad information. I denna artikel kommer jag visa att en källa som Julian Assange, WikiLeaks, Justice for Assange och WikiLeaks Central anser som trovärdig, Rixstep, hittar på uppgifter och skriver fullständigt bisarra artiklar baserade på dessa påhittade uppgifter.  Läs mer

Fallet Assange: Informations-Jesus på korset eller bara korsade fingrar?

För de av er som väl känner till fallet Assange kommer en del av denna långa artikel vara upprepning. Men det är viktigt att en så komplett tidslinje beskrivs så att det går att få en uppfattning om vad som egentligen har hänt i fallet Assange. Mycket av vad som skrivits om fallet Assange är påhittad information. Så det kan ibland vara svårt att skilja mellan påhittad och verklig information. I kommande artiklar kommer jag att peka ut några personer som hittar på information. Men först till frågan om Julian Assange varit tillgänglig för förhör.

En ”sanning” bland de som stöder Julian Assange är att han hela tiden varit tillgänglig för förhör. Och att han inte ”flytt Sverige” för att undkomma förhör. I förhandlingen om utlämning den 7-8 februari 2011 försökte Julians engelska advokater inbilla världen att Julian varit tillgänglig för förhör i fem veckor utan att polis eller åklagare visat intresse för att förhöra honom. Något som Sveriges ombud, Clare Montgomery, visade var helt felaktiga uppgifter. Meningen med denna genomgång är så att du bättre ska kunna bedöma om Julian Assange var tillgänglig för förhör eller om han försökt undkomma förhör. Läs mer

Fallet Assange: Kondomen talar ut eller prata-om-kondomer

Det sägs att en bild säger mer än tusen ord. Men jag vet inte om det är sant. Om vi tar bilden nedan. Vad säger den? Talar den till oss? Eller är det så att det krävs tusen ord för att få den att säga nåt?

Den berömda kondomen från Anna Ardins samlag med Julian Assange, eller?

Jag har skrivit mycket om fallet Assange. Anledningen till det är att det är ett mycket viktigt fall. Fast inte på det sättet som många tycker och tror. Det som är viktigt är att fallet visar att svensk polis och svenska åklagare inte har förmåga att skilja mellan en riktig anklagelse och en falsk. Och om polisen inte har det är risken uppenbar att verkliga brottslingar går fria och oskyldiga kan hamna i fängelse. Fallet Assange visar på ett stort och allvarligt systemfel när det gäller sexualbrottsutredningar. Och vad som är ytterligt skrämmande, utredningen i Assangefallet har gjorts av Sveriges främsta åklagare i sexualmål, Marianne Ny. Det ställer genast frågan, hur står det till på landets övriga åklagarkammare?

För mig är det fullständigt uppenbart att en av de kvinnor som anklagat Julian Assange för sexuella övergrepp, Anna Ardin, hittat på sin historia. Eller med andra ord, hon tillvitar Julian Assange en brottslig gärning som hon vet att han inte är skyldig till. Se min analys av Annas polisförhör här och en uppföljning här. I samband med att hon falskt anklagar Julian är hon också mycket aktiv för att försöka dölja omständigheter som tyder på att han är oskyldig. Om man till detta lägger att Anna Ardin har inlämnat ”fabricerade bevis” till polisen så verkar det som om Anna Ardin ägnat mycket tid och intresse åt att få Julian Assange fälld för brott han inte begått. Varför hon gjort detta vet jag inte och tänker inte spekulera i det heller.

Läs mer