Fallet Assange: Kondomen talar ut eller prata-om-kondomer

Det sägs att en bild säger mer än tusen ord. Men jag vet inte om det är sant. Om vi tar bilden nedan. Vad säger den? Talar den till oss? Eller är det så att det krävs tusen ord för att få den att säga nåt?

Den berömda kondomen från Anna Ardins samlag med Julian Assange, eller?

Jag har skrivit mycket om fallet Assange. Anledningen till det är att det är ett mycket viktigt fall. Fast inte på det sättet som många tycker och tror. Det som är viktigt är att fallet visar att svensk polis och svenska åklagare inte har förmåga att skilja mellan en riktig anklagelse och en falsk. Och om polisen inte har det är risken uppenbar att verkliga brottslingar går fria och oskyldiga kan hamna i fängelse. Fallet Assange visar på ett stort och allvarligt systemfel när det gäller sexualbrottsutredningar. Och vad som är ytterligt skrämmande, utredningen i Assangefallet har gjorts av Sveriges främsta åklagare i sexualmål, Marianne Ny. Det ställer genast frågan, hur står det till på landets övriga åklagarkammare?

För mig är det fullständigt uppenbart att en av de kvinnor som anklagat Julian Assange för sexuella övergrepp, Anna Ardin, hittat på sin historia. Eller med andra ord, hon tillvitar Julian Assange en brottslig gärning som hon vet att han inte är skyldig till. Se min analys av Annas polisförhör här och en uppföljning här. I samband med att hon falskt anklagar Julian är hon också mycket aktiv för att försöka dölja omständigheter som tyder på att han är oskyldig. Om man till detta lägger att Anna Ardin har inlämnat ”fabricerade bevis” till polisen så verkar det som om Anna Ardin ägnat mycket tid och intresse åt att få Julian Assange fälld för brott han inte begått. Varför hon gjort detta vet jag inte och tänker inte spekulera i det heller.

I mina tidigare analyser, se ovan, ägnade jag inte speciell uppmärksamhet åt den inlämnade kondomen. Mest för att jag tyckte att min analys av Annas berättelse visade att kondomen var ett ”fabricerat bevis”. Då Julian Assanges utlämning närmar sig har jag beslutat mig för att berätta vad kondomen faktiskt säger till mig.

Till att börja med kan vi se att Annas beskrivning av hur hon sett att den använda kondomen var trasig är märklig. Man ser inte att en trasig kondom är tom på sädesvätska. En trasig kondom rullar upp sig på penisroten. Om man tittar ser man att det inte finns en kondom på penis. Det finns bara en ”ring av gummi” runt penisroten.

I polisförhöret säger Anna att hon trott att Julian avsiktligt haft sönder kondomen redan i samband med samlaget, ”brottet”. Följaktligen måste kondomen varit viktig för henne. Anna borde därför rimligen ha tittat på kondomen närmare. Då kommer vi till nästa märkliga punkt. Anna har inte studerat kondomen närmare. Hur kan hon då vara ”övertygad om att Assange, när han drog sig ur henne första gången, tog sönder kondomen uppe vid ollonet? Och hur kan hon, utan att ha studerat kondomen närmare, vara övertygad om var den var förstörd? Det verkar som om Anna är synsk. Inte bara var hon övertygad om att Julian förstört kondomen avsiktligt, hon var också övertygad om var kondomen var förstörd.

Om nu Anna var så övertygad om att Julian avsiktligt förstört kondomen borde hon rimligen ha studerat den närmare. Det har hon inte gjort enligt egen utsaga. Under polisförhöret berättar inte Anna frivilligt så mycket om kondomen. Det är först sedan hon tillfrågats om hon studerat kondomen närmare som hon säger att ”hon inte tittade närmare på kondomen, om den var sönder på det viset hon tror, men uppger att hon tror att hon har kvar kondomen hemma och skall undersöka detta.” Det är synnerligen märkligt att Anna berättar en historia för polisen som baseras på en avsiktligt förstörd kondom och att Anna inte kontrollerat kondomen innan hon anmäler Julian. Det verkar som om Anna inte förrän under samtalet med polisen förstår att kondomen är oerhört viktig för polisen. Och när Anna förstår det säger hon att hon tror att kondomen är kvar hemma.

Vad man måste komma ihåg är att när Anna pratar med polisen är det drygt sju dagar sedan kondomen användes. Och att Anna haft en kräftskiva efter kondomanvändningen. Och efter kräftskivor brukar man se till att kasta allt skräp eftersom kräftrester luktar oerhört illa. De flesta av oss sparar inte kondomer. Allra minst en vecka efter en kräftskiva. Sen finner jag det också besynnerligt att Anna säger att ”hon tror att hon har kvar kondomen hemma”. Det vore rimligare om Anna sa att hon inte trodde att hon hade kondomen kvar för att sedan, oerhört förvånad, finna den.

Vad finner polisen då de studerar kondomen? De finner mycket lite DNA på kondomen. Så lite att det är svårt att göra några analyser. Något som är konstigt mot bakgrund av att kondomen enligt uppgift använts vid samlag och att Julian fått utlösning. Kondomen borde varit fylld av både Annas och Julians DNA. Varför ser polisen inga mängder DNA på kondomen? Någon kan ha tvättat kondomen. Men då skulle historien bli ännu konstigare. Anna hittar efter sju dagar en använd kondom i sitt hem och beslutar sig för att tvätta den innan hon lämnar den till polisen. Kan kondomen blivit förorenad? Någon har hällt något på den som förstört DNA innan den hittades. Inte troligt. Kan kondomen legat i solljus och solen har brutit ned DNAt? Inte heller troligt. Avsaknad av rikligt med DNA är besynnerligt. Den kondombit som hittades hos den andra målsägaren, Sofia Wilén, hade rikligt med DNA. Både från Sofia och från en man.

Polisen gör sen studier för att försöka avgöra hur kondomen har gått sönder. Det som är konstigt med detta är att Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) inte är ackrediterade att göra tester på kondomer. Varför skickar inte polisen kondomen till ett laboratorium som är ackrediterat för kondomtester? Det finns ett enda sådant laboratorium i Sverige. I en liten by i Jämtland. Men de har inte blivit kontaktade av polisen.

Av bilden på den ”trasiga” kondomen kan man redan från början säga något. Det är inte troligt att kondomen på bild använts under samlag. Hur kan jag vara så säker på det?

En kondom är oerhört stark om den är hel. Men om en liten skada uppkommer förstörs den strukturella integriteten och kondomen blir enormt försvagad. Gör följande enkla test. Klipp upp en kondom så du får ett ”kondomark”. Dra i detta ”ark” för att få en uppfattning om styrkan på materialet. En kondom ska kunna dras ut 400% utan att gå sönder. Klipp sen en ”reva” i ”arket” och dra i det igen. Som du kommer att finna försvinner det mesta av kondomens styrka om det blir en reva i materialet.

Om en kondom har skadan som kondomen på bild så tränger penisen helt igenom hålet under ett samlag. Det gör att den lilla avrivna ”hatten” hamnar på sidan om penis. Om då penisen dras några få gånger fram och tillbaka, som brukligt vid samlag, rivs ”hatten” av. Denna ”hatt” stannar ofta kvar i kvinnan och det brukar ta någon dag innan ”hatten” kommer ut. En vanlig fråga till kondomexperter, efter att en kondom gått sönder, är om det är skadligt att ha en kondom i sig under några dagar.

Av de experter på kondomer jag pratat med tror ingen på att kondomen på bild har använts i ett samlag. Trasiga kondomer ser inte helt enkelt inte ut så. Att sen kondomen saknar DNA gör det bara ännu mindre troligt att kondomen använts vid samlag. Inte heller är det vanligt att kondomer sparas i en vecka. Det är heller inte vanligt att de som har råkat ut för en trasig kondom beskriver det som Anna gör. Och sen är det konstigt att Anna vet var på kondomen skadan är innan hon har studerat kondomen närmare. Sammantaget pekar det tydligt på att kondomen inte använts vid samlag.

Kan man fullständigt utesluta att den inlämnade kondomen är den som använts av Anna och Julian? Det kan man naturligtvis inte. Det är däremot enormt mycket mer sannolikt att kondomen inte använts av Julian och Anna. Att kondomen är ett förfalskat bevis. Och det ligger helt i linje med min analys av vad Anna och de olika vittnena säger i polisförhören i häktningspromemorian. Annas historia är påhittad. Och kondomen är ett förfalskat bevis. Men för att kunna förstå det krävs att vi lyssnar på vad kondomen faktiskt säger. Jag undrar varför har polis och åklagare inte lyssnat på kondomen? Den har mycket att berätta.

8 reaktion på “Fallet Assange: Kondomen talar ut eller prata-om-kondomer

 1. Lysande analys. När jag läste förundersökningsprotkollet gjorde jag noteringen att det var anmärkningsvärt att Anna skulle ha sparat kondomen samt att den saknade DNA-spår. Din tilläggsanalys angående en trasig kondoms egenskaper är viktig information. Du borde verkligen sända detta till Assange svenska advokater så att denna viktiga detalj inte missas. Anna bör delges misstanke om falsk tillvitelse å det snaraste. Då får hon i vart fall möjlighet att försvara och förklara sig med biträde av en försvarare.

  • Kära Juristen,
   Har lärt mig en del genom åren. Både genom kontakt med advokater och som kondomanvändare. Men dock inte i kombination. Men det skulle säkerligen också vara lärorikt.

   Har noterat att oerhört många inte gör de enklaste kontroller av fakta. Ring eller maila nån som du tror kan veta mer än dig själv och ställ frågor. Man får oftast svar. Som kan leda vidare till andra personer som kan veta mer.

   I mitt arbete har jag kommit i kontakt med Julian Assanges tidigare engelska advokater. Något jag kommer återkomma till i fler artiklar. Men det lärde mig att de inte var intresserade av vad jag hade att framföra. Jag är ju inte jurist. Men deras upplägg av the skeleton argument inför 7-8 februari 2011 var så dåligt att jag inte kunde låta bli att kommentera. Något som inte togs emot väl. Att de sen förlorade i domstolen på något som kan liknas vid en walk-over tog de säkerligen som intäkt på att något verkligen är fel med EAW-lagstiftningen istället för att fundera på vad de själva missat. Min lilla kontakt med Björn Hurtig fick mig att tro att han förstod vad fallet verkligen handlar om. Och det är inte någon konspiration eller något försök att via dolda politiska konspirationer få Julian till USA.

   Har också givit information till polis och åklagare i fallet. Det verkar inte heller ha haft någon effekt. Visserligen har jag förstått att man intervjuat Anna Troberg ca 6 månader efter det att jag föreslog det. Vad jag krävde av åklagarna då var att utreda Anna Ardins påhittade historia. Hade då inte lika mycket information som jag har idag. Men det jag hade fick mig övertygad av att något inte var riktigt i Annas beteende när det gällde att dölja information.

   Föreslår att du skriver en rad till advokaterna och utifrån din utgångspunkt meddelar på vilket sätt du anser att min tilläggsanalysen är viktig. Samarbetar gärna med alla som försöker bringa klarhet i fallet. Men jag har svårt för de som antingen är svarta eller vita. Uppenbart för mig är att Julian har genom olika handlingar klantat till det för sig. Det är dock inte brottsligt att bete sig korkat. Att ange någon för brott är en helt annan sak. Tyvärr uppfattar jag att det finns alldeles för många Assange-fans som bara inte kan acceptera att Julian faktiskt ljugit om en hel del omständigheter. Dock inget som påverkar rättsläget. Assangefansen verkar vara av uppfattningen att Assange pinkar champagne något som jag har oerhört svårt att tro. Behövs inte ens testas.

   Återkommer till dig om en fråga om copy-right fascism som jag tror att du kan finna nöje av.

   Tack för kommentaren.

 2. hej! goran! it was such an honor to meet with you for such extended interviews. i appreciate intensely your concern for the truth of the matter. i hope that many people benefit from your work. great writing.
  the lack of attention to the forensic evidence at hand in the july 2011 hearings bothered me immensely. the courts took super pains to go through the gory details of the sexual activities, in a disturbingly voyeuristic manner. but the courts refused to discuss the forensic issues surrounding the broken condom: what company does it come from, was it tampered with, who supplied it, was it expired. what was the DNA status. as the forensic analysis of the broken condom is so flat—then to bring this up in court would have punctured more holes in the already weak case—so then it were better to let sleeping dogs lie.
  we can thank clare montgomery for keeping the fake evidence out of the july courts where it might have been savaged.
  but then the supreme court allowed nearly no discussion of such factual problems and the corruption of the case by a conspiration of false evidence, suppressed test results, and lazy police work.
  thank you so much for your writing—i look forward very much to your next articles.
  i appreciate your existence in this universe. your impartiality and commitment to a world free of sexual violence i see as an asset to mr. assange and all the women and children of sweden. the safety of all women and children in sweden must be secured through legal reform, and your knowledge of the problems in swedish law shook my world view.
  these untranslated nuances of consent are so important towards understanding then even the unlikeliness of this case.
  as the performance of the former attorneys for assange is in question, your future elaboration on the expert witness testimony process and their business practices i think deserves a larger audience. asap.
  especially as assange faces a 500K lawsuit for his legal defense—which would never have been . . .
  and then, the debunking of the rash of misguided feminist conspiracy theorists who damage the integrity of julian assange’s larger propaganda mission, might give way to actual scholarship and knowledge of swedish law.
  that is where you come in.
  the analogy of a knife drawer always comes to mind.
  metaphorically, assange has been using the butter knife in his defense.
  its time for sharp knives, or facts and analysis.
  i think this is where you come in.

  the understanding of women as property or chattel is more largely ambient this case. inasmuch as the chattel of the men of sweden have been taken, then the property violation aspect of a polyamorous lifestyle offends old world notions of male control of female body. in this then, the effect of media disaster has been rooted in more primal destruction of assange the person.
  so then, how to repair the bad management of the case on every side—and effectively cut to the truth—
  if this evidence has been faked: why?
  why has not a malicious false accusation been investigated?
  well . . .
  bless you—and put writing first.
  this is important.
  feminists for wikileaks are everywhere
  maryeng1@gmail.com

  • Mary,
   You have to remember that the hearing in February and the appeal in July was about the extradition. And the extradition only. It was not about whether Julian is guilty or not.

   What is disturbing is the lawyers argument that the crimes Julian is suspected of are not crimes in English law. That Sweden is supposed to have peculiar sex laws. The fact is that the English law is stricter and the penalties are much more severe.

   Another disturbing fact is that a lot of noise have been made about the risk of Julian being extradited to the US from Sweden. In paragraph 172-180 in the skeleton argument for the hearing in February the lawyers mention this. ”Onward rendition is something this court should take into account where there is a real risk that it may occur.” During the proceedings in February 2011 this issue was not brought up. And it wasn’t raised in the appeal. In my view this can only mean that the lawyers are of the opinion that there is no real risk that it may occur. And if you don’t bring the issue up in court why then make a lot of noise about it outside the court.

   If the lawyers would have understood the serious weaknesses in this case and that one accusation is actually false it would have been far better if the lawyers would have recommended Julian to allow himself to be interviewed. On the 12th of October 2010, after Julian had refused for a third time to come in for an interview, Julian’s Swedish counsel was warned that an EAW would be issued. The English lawyers knew six weeks before the EAW was issued that an EAW would be issued of Julian did not come in for an interview. Why the lawyers recommended Julian to refuse to be interviewed and try to fight an EAW is beyond me.

   The situation today is Julian is waiting for the Supreme Court to declare that a prosecutor is a judicial authority. And then he has to go to Sweden for an interview. Something he could have done in September of 2010 and the case would have been closed. It looks like the only thing Julian has managed to achieve is massive legal bills. And that he now is involved in another court case. To fight his former lawyers about legal bills. I just don’t get it.

 3. Finns det en inte en risk att han blir häktad med restriktioner när han kommer till Sverige? Och får sitta i häktet under en längre tid medans åklagaren tar god tid på sig att förhöra honom.

  Detta är en av marianne ny uttalad strategi i sexualbrottsmål.

  Om jag var rädd för detta skulle jag också kämpa med näbbar och klor för att inte komma till Sverige.

  • För att Julian ska bli häktad krävs att åklagaren kan visa att det är nödvändigt för utredningen. Eftersom fallet är extremt svagt tror jag inte att det ens går till häktningsförhandling. Julian kommer att släppas efter ett första förhör. Det är inte en slump att Julians försvarare uppmanat Julian att inställa sig till förhör för att bli rentvådd från anklagelserna. Julian har istället valt att försöka kämpa emot en Europeisk Arresteringsorder. Något som han inte lär vinna. Snart kommer domen från Supreme Court.

   Så till frågan om rädsla. Om du är rädd att flyga så kommer du med näbbar och klor att kämpa mot att hamna på ett flygplan. Men det betyder inte att det är farligt att flyga. Det betyder bara att du är rädd för att flyga.

   Min uppfattning är att Julian har agerat riktigt korkat i detta fall. Något som jag tror att alla kommer bli medvetna om när fallet till slut kommer till en upplösning. Varför har Julian agerat så korkat? Jobbar på några artiklar som möjligen kan förklara det.

 4. Jag ser fram emot när Anna Ardin får fängelse för falsk angivelse.
  Fruktansvärt att Borgström sätter rättsväsendet ur spel och skapar rättsröta i vårt land. Sluta använda ordet våldtäkt i anklagelserna eftersom det inte ens är i närheten även om Ardins anklagelser skulle vara korrekta.
  Jag kan tänka mig att när man träffar billiga villiga brudar så grisar man av sig lite extra, det kanske även Assange gjort.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *