Fallet Assange: Tunna män i la-la land, del 1

Because something is happening here,
But you don’t know what it is,
Do you, Mister Jones?

Första gången Bob Dylan uppträdde med ett elektrisk band var på Newport Folk Festival den 25 juli 1965. ”Ballad of a Thin Man” skrev han kort därefter. Låten spelades in den 2 augusti och albumet ”Highway 61, revisited” släpptes den 25 augusti 1965.

Det sägs att låten handlar om en journalist, Jeffery Owen Jones, som intervjuade Dylan i samband med den första elektriska konserten. Mr Jones, som var praktikant på Times Magazine, skrev efter intervjun en artikel om munspelets ökade inflytande i amerikansk folkmusik. Mr Jones missade hela grejen att Dylan blev elektrisk. En av de större musikaliska händelserna på 60-talet.

När Dylan 1990 fick frågan om det kunde vara en enda journalist som givit honom inspiration till låten svarade han: ”There were a lot of Mister Joneses at that time. Obviously there must have been a tremendous amount of them for me to write that particular song. It was like, ‘Oh man, here’s the thousandth Mister Jones’.”

Har alltid gillat låten. Har givit mig enormt mycket energi genom åren när jag stött på ”Mister Jones” i verkligheten. I fallet Assange finns det enormt många ”Mister Jones”. Som uttalar sig ofta och gärna och som skriver mycket. Som förstår att nånting händer men bara inte fattar vad det är. Denna artikel är för att peka på några av de tunna männen. Eftersom det finns så många kommer det att bli flera delar.

För göra det hela begripligt börjar jag med de tunnaste. De som ha ”manligt panik syndrom” och verkar tro på en (stats) feministisk konspiration. En variant av den anti-feminism som blivit allt vanligare och mer högljudd sen 11 september 2001. Rick ”©®™” Downes, Israel Shamir, Marcello Ferrada de Noli och gänget på Flashback Forum. För att ni ska förstå hur tunna de är använder jag deras egna ord.

Rick ”©®™” Downes, Rixstep.com

I min förra artikel visade jag att Rick ”©®™” Downes fullständigt samvetslöst hittar på egna fakta och kommer med påhittade anklagelser. Han skryter med att ha skrivit över 400 artiklar om fallet Assange. Men det är inte ett bevis på att han fattat nåt. Mer ett bevis på att han måste ha fantasi.

Det finns de som påstår att Rick ”©®™” Downes är kvinnohatare. Det räcker inte med det. Han har i sina skriverier gått långt bortom det. Han är mer av en ”male-supremacist”. Bara för att visa var på skalan Rick ”©®™” Downes ligger har jag tagit ett utdrag ur hans artikel ”Assange/Sweden: Lynch mob”. Rick ”©®™” Downes skriver positivt om en period i svensk historia som i vissa avseenden är lika mörk som när Sverige hade ett rasbiologiskt institut.  Perioden är mitten på 70-talet när Sexualbrottsutredningens betänkande presenterades. Först Rick ”©®™” Downes egna ord:

At Expressen Maria-Pia Boëthius became increasingly interested in women’s rights and hateful of men. Sweden not exactly being an unfair prejudicial country, this was difficult. But you need something to make people angry if you’re going to succeed. Boëthius preyed on the naïvety of her readership and gradually assembled enough response letters for a book.

The Swedish government were simultaneously working on a reform of sex crime legislation, the goal being to take the hysteria and melodrama out. A parliamentary subcommittee began work in 1971 and swiftly by Swedish standards were ready with their proposals only five years later. The idea was to look at the real circumstances behind supposedly criminal acts and see them as tragedies rather than something to muster up a lynch mob to take care of.

Then Maria-Pia Boëthius’ book came out. Called ‘It’s Your Fault’, the book made a political issue of the claim that criminal victims are never responsible for the way things go south. The circumstances of a crime are to be ignored. If you get involved in a barroom brawl and someone punches you and you punch back, it doesn’t matter you were provoked – you punched, and therefore you’re a despicable criminal.

The public reaction to Boëthius’ book was so intense that the parliamentary subcommittee ripped up their work, disbanded themselves, and let the government appoint a new committee. That committee too took five years to get anything done. And Swedish state feminism was born.

Först en kommentar till det sista stycket. Rick ”©®™” Downes är av uppfattningen att den svenska Statsfeminismen föddes i slutet på 70-talet i samband med att Sexualbrottsutredningens betänkande avfärdades av ett upprört svenskt folk. En uppfattning som Rick ”©®™” Downes är mycket ensam om.

Av vad Rick ”©®™” Downes skriver har jag förstått att han är positiv till innehållet i Sexualbrottsutredningens betänkande. Eftersom jag aldrig träffat på någon som tycker att utredningens förslag var bra är vill jag göra en kort beskrivning av innehållet. Det är först då man kan få en uppfattning om Rick ”©®™” Downes aparta åsikter.

I slutet på 60-talet och början på 70-talet pratades det om ”svårigheterna för sexuella minoriteter”. En av minoriteterna var pedofilerna. Pedofilerna utmålades som ytterst godhjärtade och ”fridsamma äldre människor” som inte önskade annat än att skänka barn den kärlek och kroppskontakt de gått miste om i hemmet. Pedofili var en  ”hjärtlig” vänskap mellan ett barn och en äldre man. Gärningarna ansågs vara ofarliga och inte på något sätt skadliga för barnet eftersom gärningarna oftast var utförda på ett ”amoröst” sätt. Kärleksfulla genitala manipulationer mellan ett barn och en åldring är inte det ringaste skadligt för barnen, snarare tvärtom hävdades det. Man menade att det i själva verket var progressivt om ett barn kunde introduceras sexuellt av en äldre man. En argumentation som känns igen hos piratpartisten Dick Wase. Men han kallar det inte pedofili utan ”intergenerationell sex”.

Inom RFSL (då Riksförbundet för sexuellt likaberättigande numera Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter) verkade den Pedofila Arbetsgruppen med det uttalade syftet att skapa förståelse för den sexuella minoriteten pedofiler. De borde ju också ha rätt till sin sexualitet ansåg man. I Norden fanns flera pedofila sällskap som argumenterade för pedofilers rätt till ett sexualliv. I dessa sällskap fanns inte en tanke på barnens välbefinnande annat än en förhoppning om att barnen borde älska att ha kroppsligt umgänge med en pedofil.

Olof Palme och Lennart Geijer

Sexualbrottsutredningen fick sina direktiv av Olof Palmes justitieminister Lennart Geijer. Justitieminister Lennart Geijer var känd för att under lång tid köpt sex av prostituerade. Av den anledningen ansåg rikspolischefen Carl Persson att han var en säkerhetsrisk. I november 1977 exploderade den s.k. Geijeraffären i media där Geijers och andra politikers umgänge med prostiturerade behandlades.

I Sexualbrottsutredningens betänkande fanns ett förslag att sänka den sexuella myndighetsåldern från 15 till 14 år. Dessutom ville man ha en mildare syn på brott. och det fanns förslag om strafflindring om man kunde visa att barnen i någon mening kunde ses som ”medagerande”. Vad man ville göra var att delvis avkriminalisera pedofili.

Josef Fritzl, gav incest ett ansikte

Under perioden pågick också en diskussion om incest. Det ansågs som nyttigt av en del debattörer att barnen skulle vara med när föräldrarna hade sex. Att sexlekar mellan barn och föräldrar var  utvecklingsbefrämjande och att de barn som fick utlopp för sina sexuella drifter tillsammans med sina föräldrar bättre skulle anpassa sig till det vuxna sexuallivet i jämförelse med andra barn. Några ansåg att det skulle vare en befrielse för den sexuellt utsläpade hustrun om incest blev lagligt. Då skulle hustruns roll kunna reduceras till att servera kaffe på sängen efter det att den 14-åriga dottern och fadern haft sex.

I Sexualbrottsutredningens betänkande fanns också förslag om att göra incest mellan vuxna lagligt. Att samlag mellan en 14-årig dotter och fadern skulle vara tillåtet. Sett utifrån dagens perspektiv kan man tycka att synen på pedofili och incest i mitten på 70-talet var märklig. Men det var inte dessa något aparta förslag som väckte sånt ramaskri. Det var hur utredningen såg på våldtäkt.

Utredningen föreslog att våldtäkt skulle vara reserverat för de allra grövsta övergreppen. Och att straffen generellt skulle sänkas. Och att kvinnans beteende skulle tas i beaktande för strafflindring. Om kvinnan frivilligt hade kysst gärningsmannen, dansat med honom eller frivilligt följt med till hans lägenhet så skulle det tala för strafflindring. Utredningen ville göra kvinnan medskyldig till brottet våldtäkt. Något som är fullständigt främmande för de allra flesta, dock inte Rick”©®™” Downes. Tack vare bland andra journalisten Maria Pia Boëthius skriverier lyckades frågan lyftas upp så att den diskuterades bland vanliga människor. Det fick till resultat att hela utredningen underkändes och att en ny utredning tillsattes 1977.

Jag menar nu inte att Rick ”©®™” Downes är en incestbejakande pedofil som jagar runt förskolor i sin jakt på småbarn för att stilla sin perversa aptit på ”minoritetssex”. Jag menar bara att han är den enda jag känner till som bejakar en lagstiftning som är pedofilpositiv, som tillåter incest och som menar att kvinnor är medskyldiga till våldtäkt. Rick ”©®™” Downes skriver att målet med Sexualbrottskommitténs förslag var att ”to take the hysteria and melodrama out.” Som om offer för våldtäkt skulle överdriva sina reaktioner. Som om våldtäkt inte skulle vara en extremt allvarlig kränkning av en individ. Rick ”©®™” Downes inställning är inte bara kvinnofientlig. Den ger uttryck för en mycket värre inställning. Det är därför jag kallar Rick ”©®™” Downes en  ”male-supremacist”. Och hans inställning till sexualbrott är extremistisk. Något som blir väldigt tydligt när man läser hans kommentarer om Sverige och svensk sexualbrottslagstiftning.

 Israel Shamir a.k.a Adam Ermasch a.k.a Jöran Jermas

En annan tunn man är Israel Shamir. WikiLeaks kontaktperson i Ryssland. Den man som väljer ut och distribuerar WikiLeaks material till ryska nyhetsbyråer och media.

Israel Shamirs är den person som först lanserade den fåniga teorin att kvinnorna som anmält Julian måste vara CIA agenter.  Något som belyser Israels Shamirs oförmåga att förstå vad som händer.

För att få en bild av Israel Shamirs inställning här är några av hans ord:

In addition to her anti-Castro, pro-CIA streak, Anna Ardin apparently indulges in her favorite sport of male-bashing. A Swedish forum reports that she is an expert on sexual harassment and the male “master suppression techniques”. Once, as she was lecturing, a male student in the audience looked at his notes instead of staring at her. Anna Ardin reported him for sexual harassment because he discriminated against her for being a woman and because she claimed he made use of the male “master suppression technique” in trying to make her feel invisible.

Att Israel Shamir är vårdslös med fakta är uppenbart. Historien som Shamir hänvisar till inträffade 15 november 2007. Föreläsaren som gjorde en anmälan heter Annika Lindhé. Uppgifter finns bland annat på det forum som Israel Shamir anser vara så trovärdigt, Flashback. Men för Israel Shamir är sanning inte viktigt . Det viktiga är smutskastningen.

Israel Shamir är också av uppfattningen att anklagelserna mot Julian Assange är en del i en feministisk konspiration som går ut på att att beröva Julian Assange sina manliga attribut, vilka de nu är. Nedan några utdrag ur Israel Shamirs artikel ”Unmanning the man”:

”The attacks on Assange, Dominique Strauss-Kahn and Qaddafi are all part and parcel of the campaign to unman humanity. The Empire hates Lukashenko and Putin not only because they do not let them seize the country’s assets, but also for their outspoken masculinity.”

”The defeat of Julian Assange is a defeat for all the men, and a defeat for mankind, promising a bleak future – unless we shall do something about it. It is not only our freedom but our manhood is at stake.”

”For our own sakes we must do our part to protect him from castrating feminista and secret service alike.”

”Consciously or not, Anna Ardin, the man-hating feminist, is a perfect ally to the man-killing Pentagon, so perfect that a hundred writers would not be able to improve on her. They share a hatred of the masculine Barbudos of Castro, with their beards, cigars and machine guns. They hate the equally masculine, bearded Hezbullah warriors. They hate feminine women – they demand that women everywhere give men the Abu Ghraib treatment. The New World Order they want to create is a world without masculine men and feminine women.”

”Strong men are prone to rebellion, ready for sacrifice and primed for action. It is no coincidence that the enemies of Empire are all masculine males, be they Qaddafi, Castro, Chavez, Lukashenko, Putin – or Julian Assange. It appears the men have been targeted for elimination; the working ants need no sex. ”

”Swedish men have good reason to fear the Swedish justice system, and daily they grow more and more afraid of Swedish women. In response, they take foreign wives; they are also increasingly turning gay and adopting children from abroad.”

”It is not only Swedish churches that have lost their manly shepherds, Swedish newspaper owners prefer to hire and advance obedient women like Karin Olsson; there are few male editors, excepting the gays. Swedish publishers now only publish books that will appeal to women; books that glorify women and depict men as monsters, like the dreadful Millennium Trilogy written by the PR-savvy Stieg Larsson.”

Riktigt maskulina män enligt Israel Shamir

Jag har ingen aning om vad Israel Shamir haft i pipan när han skrivit detta. Det måste vara något mer än vanlig tobak. Hur kan man annars komma till slutsatsen att anledningen till att Julian Assange är anmäld för sexbrott är att en av anmälarna  påstås hata manlighet och skulle ogilla Fidel Castro och hans cigarr- och maskingevärsförsedda skäggiga kompisar, Hizbollahkrigare med deras skägg, Lukashenko med mustasch, Khadaffi med en annan mustasch  och en mustaschlös Putin. Undrar mest varför Israel Shamir inte nämnde Josef Stalin med mustasch, Lenin med skägg och mustasch, Adolf Hitler med mustasch, Israel Shamir med mustasch och Johannes Wahlström med mustasch och skägg. Dessa praktexemplar på maskulina män som skänkt världen sådan glädje. Men jag tror att jag vet varför. Och det har inte med att Israel Shamir skulle ogilla Hitler. Rökat tog helt enkelt slut.

Israel Shamir framstår som en förryckt diktaturkramare som ser sig själv som en riktig man. Och som sådan givetvis är jagad av en världsomspännande feministkonspiration. En konspiration som är så stark att den inte bara jagar Julian Assange utan den gör att svenska män i allt högre utsträckning blir homosexuella.

Jag vet inte var på den politiska kartan man ska placera Israel Shamir. Men om man lägger till några citat från en annan ”anti-feministisk tänkare” klarnar det.

”The fate of European civilisation depends on European men steadfastly resisting Politically Correct feminism.”

”Indeed the feminisation of European culture is nearly completed. And the last bastion of male domination, the police force and the military, is under assault.”

Att Israel Shamir är en male-supremacist är uppenbart. Och han gör samma enfaldiga analyser som Anders Behring Breivik.

 ”Professor” Marcell Ferrada de Noli

Marcello Ferrada de Noli är ytterligare en tunn man. Men en mångordig sådan. På sin ”Professors Blogg” skriver han oändligt mycket om fallet Assange. Det mesta är en obegriplig röra av olika konspirationsteorier och utfall mot USA, Sverige och det svenska rättssystemet. Detta blandat med ”Professorns” så kallade forskning om mediaklimat.

Nyligen har ”Professorn” ”forskat” om hedersvåld. Dvs. han har läst en artikel på WikiPedia som han uppenbarligen inte förstått och så har han gjort märkliga statistiska jämförelser för att komma fram till att hedersvåld egentligen är en skröna uppfunnet av Sveriges Statsfeminister för att smutskasta muslimer så att Sverige ska kunna skicka trupper till Afghanistan.  En Professor? Tror inte det. I en separat artikel kommer jag gå igenom ”Professorns” ”forskning”.

Först ”Professorns” egna ord om fallet Assange:

”The only certain matter in the Swedish Assange-affair is that the interests of USA rulers, the interests of  the Swedish political establishment menaced and already hurt by Wikileaks, and the agenda of the Swedish radical feminists, indeed converge perfectly in this nasty campaign pursuing the political killing, or just the killing, of Assange.”

”Whether that small Swedish fascist clique of self professed Christian fundamentalist-feminists has or not been instrumented by CIA in their case against Assange it will for sure remain as investigation stuff, world-wide. Nevertheless, the Swedish  political-financial establishment has enough strong reasons of their own for fearing WikiLeaks, or  revenge against Assange, or wish to neutralize him (and the Swedish Pirates, copy-right abolitionists, WikiLeaks activists, independent liberals and all creative intellectuals who are beyond their control).”

”As for Julian Assange, he is not convicted by any crime in Sweden; neither is he formally prosecuted for the crime “rape” in the sense as it is commonly conceived in the world outside Sweden, namely a violent act without partner consent and which is not here the case. Normally translations  (for instance into English, Italian, or Spanish)  exercised by the foreign press of texts in Swedish give often a false meaning of those “juridical” concepts with regard to the juridical culture or common sense prevailing in countries with normal, democratic, non gender-alienated judicial systems. You may observe that the Swedish newspapers still persist in their headlines on “Assange is sought for rape” without caring of give to the public details or actual categorization of the crime for which Assange is suspected on the base of a coordinating accusation of two adult Swedish women, one of the woman – according to a report from Israel Shamir and Paul Bennet in Counterpunch – would likely be linked to a CIA financed organization.”

”As to the “rape” suspicions (not charges) issue – as preposterous or even ridiculous as it may sound to the foreign reader (the world is actually laughing at this) – according to different lawyers’ reports the all thing would in true refer to the use of a malfunctioning condom! For reasons of space, I shall develop in more detail some whereabouts of the “legal” case against Assange in a separate post.”

”Radical-feminism advocates the demise of nuclear family as central institution in society. New ”modern” forms should replaced it. I believe instead that it is exactly Family as a whole, and the family as central institution, the best and only natural structure able to secure the ontogenetic and philogenetic destiny of humankind and their survival. Not the state, nor the anti-natural constellations posing as ”modern”, not the self-proclaimed gurus of a self-pretended vanguard of social-ideas evolution such as the Swedish FI. I have already put it in my clearest terms.”

The epithets of ”anti-feminist”, ”misogynist”, ”anti gender-egalitarianism” and the like, thrown to us that oppose the abuse of power coming from a Feminist-State ideology is just a dirty trick from a movement in despair and pregnant of defeatism anxiety.

Att ”Professorn” så sent som i december 2010 tror att kvinnorna som anmält Julian Assange är CIA-anknutna visar hur lite kontakt med verkligheten ”professorn” har.  Tror ”Professorn” verkligen att CIA-agenter som skulle ha som uppgift att fånga Julian Assange i en honungsfälla skriver på Twitter om sina relationer med måltavlan för att sedan radera dessa kommentarer när en polisanmälan görs?

Det som jag finner intressant bland alla ”professorns” ord är detta: ”neither is he formally prosecuted for the crime “rape” in the sense as it is commonly conceived in the world outside Sweden, namely a violent act without partner consent”. I många länder, däribland Julian Assanges hemland Australien, är brottet våldtäkt definierat som sexuellt umgänge utan samtycke. Det finns inget våld med i definitionen. Detsamma gäller lagstiftningen i England och många andra länder. Och Europadomstolen kräver att kvinnor ska skyddas mot sexuella övergrepp även i de situationer där våld inte förekommer. ”Professorn” avslöjar genom sin skrivning vad han anser är våldtäkt. Men han förstår inte att han har en avvikande uppfattning. Han förstår inte att han i själva verket är en ”male-supremacist” som menar att det måste förekomma våld i en våldtäkt. Annars är det inte en riktig våldtäkt.

Forumet Flashback

Det mesta som står på Flashback forum om fallet Assange är fullkomligt strunt. Lösa spekulationer och enfaldiga kommentarer. En hel del kommentarer andas uttalad kvinnofientlighet och många skribenter verkar ha ett manligt panik syndrom. Idag har Flashback lyckats få ihop 3 236 sidor om fallet Assange med en total av 38 824 kommentarer. Länken till sidorna finns här: https://www.flashback.org/t1275257.

Rick ”©®™” Downes hyllar forumet Flashback på följande sätt:

True journalism exists in few places today and the past half year since the Assange case broke has proven the ‘old media’ is gone and the new collaborative system as practiced by Flashback is the only way to arrive at the truth.

Israel Shamir och Marcello Ferrada de Noli är också positiva till forumet Flashback även om jag inte sett liknande lyriska kommentarer som Rick Downes. ”Professorn” skriver även på Flashback under signaturen LottaContinua.

Likheterna mellan de tre tunna männen

Likheterna mellan de tre tunna männens åsikter är slående. De hittar på uppgifter och är kvinnofientliga. De uttrycker sig bara lite olika. ”Professorn” försöker med alla sina ord framstå som en intellektuell. Rick Downes nöjer sig med en mer vulgär ton. Alla tre tjatar om stats feminism men det är bara Israel Shamir som öppet talar om rädsla för kastrering. Alla tre gillar Flashback. Alla har högerextrema åsikter om kvinnor och kvinnors roll i samhället.  De lider av vad jag kallar manligt panik syndrom.

Alla tre säger att Sverige en gång var ett ett fint och bra land. Jag undrar mest när de menar att Sverige var bra. Var det före 1921 när kvinnor fick rösta i allmänna val? Var det före 1965 när våldtäkt inom äktenskapet var lagligt? Eller var det 1975-76 när Sexualbrottsutredningen la fram sitt förslag till en ny sexualbrottslag? Ett förslag som var pedofilpositivt, som gjorde incest lagligt och som ville göra kvinnor medskyldiga till våldtäkt.

Jag kan förstå att trion ogillar att man kallar dem kvinnofientliga. Och ”male-supremacists”. Men det är ju faktiskt vad de är om man värderar dem utifrån uttryckta åsikter.

Varför använder sig Julian Assange, WikiLeaks och Sweden versus Assange av tunna män?

Vad som är svårt att förstå är varför Julian Assange och Sweden versus Assange i så stor utsträckning väljer att stödja sig på Rick Downes och Marcello Ferrada de Nolis märkliga skriverier och påhittade fakta. Tror man att man når framgång med att ljuga om fakta? Och varför man samarbetar med Israel Shamir. Genom att aktivt sprida gravt felaktiga och kvinnofientliga åsikter framstår Julian Assange och Sweden vs Assange som kvinnofientliga.

Mark Stephens, CBE

När jag följt fallet har jag förvånats över det stora antalet felaktiga påståenden som hans engelska advokater kommit med. Påståenden som inte är baserade på verkliga fakta. Påståenden som har stora likheter med de åsikter som Rick Downes, Israel Shamir och ”professor” Marcello Ferrada de Noli sprider.

Det som är en stor skillnad är dock att trion av tunna män försöker bara påverka lättpåverkade läsare. Advokaterna försöker påverka en domstol. Och då kan man inte komma med påhittade uppgifter. Det är inte konstigt att Julian Assange förlorat i både Magistrates- och High Court. Mer om oetiska advokater och tunna män kommer i del två av Tunna män i la-la land.

3 reaktion på “Fallet Assange: Tunna män i la-la land, del 1

  1. Jag vet inte vad man skall säga. Att detta var det bästa du skrivit kanske :-D? Måste åtminstone kännas bra att vara ute ur garderoben, din gamle hedersknyffel. <3

  2. Ser ut som om Assange kommer att bemöta delar av dina påståenden i sin programserie som startar imorgon tisdag, så då kanske ni kan räta ut en del frågetecken sinsemellan. Jag blev mest förvånad att han lyckats ragga upp Littorin till sin serie om nu ryktena är sanna.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *