En del är dummare än andra

Under lång tid trodde jag att jag hade en kristallkula i  min hand. Att jag kunde förutsäga framtiden. Och allt berodde på Julian Assange. För varje gång jag fick en fråga om vad jag trodde skulle hända i fallet svarade jag så här:

Eftersom Julian har lämnat Sverige för att undkomma förhör så kommer han bli häktad. Och man kommer att efterlysa honom för att han ska inställa sig till förhör. Han kommer att vägra inställa sig och kämpa mot en utlämning. Det kommer att gå till domstol där han kommer förlora. Då kommer han att överklaga. Och så kommer han förlora igen. Då kommer han att överklaga och förlora i högsta instans. Och då kommer han att överklaga till Europadomstolen som inte kommer att ta upp fallet. Så kommer han att bli utlämnad till Sverige. Och efter att ha suttit någon dag i häkte blir han förhörd och så avskriver man fallet eftersom det är så tunt.

Denna min profetia stämde rätt bra tills domen i Supreme Court. Då fick Julian en andra chans, mycket ovanligt, att komma med en ny inlaga eftersom domstolen fattat sitt beslut baserat på ett regelverk som Julians advokater inte fått möjlighet att komma med synpunkter på. Men hans advokater missade möjligheten. Supreme Court fattade den 14 juni ett enhälligt beslut att avfärda Julian sista invändningar för som man sa de var ”without merit”. Och så var man hyggliga. Man gav honom en tidsfrist på 14 dagar att komma med en inlaga till Europadomstolen för de verkade tro, precis som jag, att Julian skulle ta tillvara varje möjlighet att komma med invändningar som en sann rättshaverist. Men icke. Läs mer