En del är dummare än andra

Under lång tid trodde jag att jag hade en kristallkula i  min hand. Att jag kunde förutsäga framtiden. Och allt berodde på Julian Assange. För varje gång jag fick en fråga om vad jag trodde skulle hända i fallet svarade jag så här:

Eftersom Julian har lämnat Sverige för att undkomma förhör så kommer han bli häktad. Och man kommer att efterlysa honom för att han ska inställa sig till förhör. Han kommer att vägra inställa sig och kämpa mot en utlämning. Det kommer att gå till domstol där han kommer förlora. Då kommer han att överklaga. Och så kommer han förlora igen. Då kommer han att överklaga och förlora i högsta instans. Och då kommer han att överklaga till Europadomstolen som inte kommer att ta upp fallet. Så kommer han att bli utlämnad till Sverige. Och efter att ha suttit någon dag i häkte blir han förhörd och så avskriver man fallet eftersom det är så tunt.

Denna min profetia stämde rätt bra tills domen i Supreme Court. Då fick Julian en andra chans, mycket ovanligt, att komma med en ny inlaga eftersom domstolen fattat sitt beslut baserat på ett regelverk som Julians advokater inte fått möjlighet att komma med synpunkter på. Men hans advokater missade möjligheten. Supreme Court fattade den 14 juni ett enhälligt beslut att avfärda Julian sista invändningar för som man sa de var ”without merit”. Och så var man hyggliga. Man gav honom en tidsfrist på 14 dagar att komma med en inlaga till Europadomstolen för de verkade tro, precis som jag, att Julian skulle ta tillvara varje möjlighet att komma med invändningar som en sann rättshaverist. Men icke.

Istället beslutar sig InformationsJesus att springa in på Ecuadors ambassad och begära politisk asyl. Något som jag absolut inte inte kunnat förutse. Inte heller Jemima Khan, en av de personer som betalat Julians borgen.
Nu spelar det kanske inte så stor roll för Jemima eftersom hon är en av Englands rikaste personer. Vill nämna att Jemimas motivering för att betala Julians borgen är den bästa jag sett. Kanske därför är Jemimas reaktion på Julians intåg på Ecuadors ambassad så sund.

Undrar hur de andra som betalat Julians borgen känner sig idag? Räknade de med att Julian skulle fly efter att ha förlorat i Supreme Court? Och vad har de gjort för att se till att det inte skulle ske? Något som ligger i borgensåtagandet. Som det ser ut i efterhand var det ett felaktigt beslut i december 2010 att frige Julian mot borgen eftersom flyktrisken uppenbarligen var stor. Något som Julian har bevisat med sina fötter. Två gånger. Allt medan han med ord försöker få oss att tro något helt annat.

Julians supporters påstår att Julian har suttit 566 dagar i husarrest. Något som självklart inte är sant. För om Julian hade suttit i husarrest hade han omöjligen kunnat röra sig fritt i London och kliva in på Ecuadors ambassad. Julian har sedan mitten på december 2010 varit fri mot borgen med restriktioner. Under ca ett år befann han sig hemma hos Vaughan Smith, Frontline Clubs ägare, på Ellingham Hall. En herrgård i Norfolk. Sen dess har han uppehållit sig på en mindre lyxig adress söder om London.

Huvudargumentet man inte vill låta en domstol bedöma.

Ända sedan Julian arresterades i London den 7 december 2010 har han och hans engelska advokater påstått att det är en uppenbar risk att Julian skulle utlämnas från Sverige till USA där Julian riskerar tortyr, omänsklig behandling och kanske dödsstraff.  Det som är mycket märkligt med detta påstående är att om det skulle vara sant så skulle det vara ett mycket tungt skäl för att han inte skulle utlämnas från England. Inför domstolsförhandlingarna den 7-8 februari 2011 i Magistrates′ Court tog de engelska advokaterna i sitt Skeleton Argument upp detta. Trots att det fanns med i Skeleton Argument tog de inte upp detta i rätten. Troligen ett förnuftigt beslut eftersom de visste att det inte var sant. Från domen i Magistrates′ Court.

There was at one stage a suggestion that Mr Assange could be extradited to the USA (possibly to Guantanamo Bay or to execution as a traitor). The only live evidence on the point came from the defence witness Mr Alhem who said it couldn’t happen. In the absence of any evidence that Mr Assange risks torture or execution Mr Robertson was right not to pursue this point in closing. It may be worth adding that I do not know if Sweden has an extradition treaty with the United States of America. There has been no evidence regarding this. I would expect that there is such a treaty. If Mr Assange is surrendered to Sweden and a request is made to Sweden for his extradition to the United States of America, then article 28 of the framework decision applies. In such an event the consent of the Secretary of State in this country will be required, in accordance with section 58 of the Extradition Act 2003, before Sweden can order Mr Assange’s extradition to a third State. The Secretary of State is required to give notice to Mr Assange unless it is impracticable to do so. Mr Assange would have the protection of the courts in Sweden and, as the Secretary of State’s decision can be reviewed, he would have the protection of the English courts also. But none of this was argued.

I överklagandet i High Court den 12-13 juli 2011 tog Julians nya advokater inte heller upp frågan om risken att Julian skulle överlämnas till USA om han skickades till Sverige för förhör. Den enda anledningen till detta som jag kan se är att advokaterna vet att det inte är sant. Om frågan om vidareutlämning från Sverige till USA skulle tas upp i domstol så visste advokaterna vad som skulle hända. Domstolen skulle redovisa det rättsliga läget och underkänna argumentet. Och så skulle Julian inte längre kunna påstå att risken att överlämnas till USA från Sverige är stor. Hans huvudargument skulle försvinna.

Inför förhandlingarna i Supreme Court bad man inte domstolen om tillstånd att diskutera frågan om Julians vidare överlämning till USA. Så frågan har aldrig prövats i domstol eftersom Julian aldrig önskat att frågan ska prövas. Supreme Court var dock hyggliga så de gav Julian 14 dagar extra att författa en inlaga till Europadomstolen för Mänskliga Rättigheter. Detta så att Europadomstolen för Mänskliga Rättigheter skulle kunna pröva om Julians mänskliga rättigheter skulle kränkas om han sändes till Sverige. Europadomstolen stoppar nämligen alla utvisningar till länder där en person riskerar tortyr, omänsklig behandling eller dödsstraff. Europadomstolen skulle aldrig godkänna en utvisning till Sverige om det i och med det fanns en risk att Julian skulle överlämnas till USA och riskera dödsstraff.

En juridisk cirkus

Vad gör då Julian? Den 18 augusti 2010 ansöker han om uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige. Ett antal veckor senare flyr han landet för att undkomma förhör gällande sexbrott. Sen hävdar han med sina advokaters hjälp att Sverige saknar rättssäkerhet. Att Sverige är en bananrepublik och att Sverige har konstiga sexualbrottslagar. Att processen är politisk. Sen hävdar han att England saknar rättssäkerhet eftersom tre domstolar har avslagit hans begäran. Utöver detta hävdar han de facto att Europadomstolen för Mänskliga Rättigheter också är en korrumperad institution som inte kan bedöma Julian Assanges mänskliga rättigheter. Den är så korrumperad att det inte ens är lönt att begära att domstolen ska pröva Julians ärende. De enda som enligt Julian har förmåga att bedöma Julians ärende är han själv, Rick Downes, Israel Shamir, Marcello Ferrada de Noli, John Pilger, Michael Moore, hans advokater och några andra trogna supporters. Och nu också Ecuadors president Rafael Correa och hans regering. Ursäkta att jag tycker att blivit riktigt fånigt. Och att Julian Assange beter sig som en pajas. Han har verkligen givit rättshaveristen ett ansikte. En del är dummare än andra.

Nu väntar vi på vad Ecuadors president Rafael Correa ska besluta. Michael Moore med vänner har skrivit ett brev till Rafael Correa där man uppmanar honom att ge Julian Assange politisk asyl. Något som jag bedömer är sannolikt eftersom det ser ut att passa Rafael Correas politiska syften. Och ger honom hjälp att utöva påtryckningar på media i Ecuador.

Men vad tror Michael Moore och andra ska hända om Julian får politisk asyl? Kommer Julian att få åka till Ecuador? Sannolikt kommer han att få bo på Ecuadors ambassad under tid. Han är nämligen eftersökt av brittisk polis för att ha brutit mot borgensvillkoren. Så fort Julian lämnar ambassaden kommer han att gripas för att senare utlämnas till Sverige. Vad man kan säga är att Julian frivilligt har låst in sig på en ambassad för att undkomma en utvisning till Sverige. Undrar vad Julians trogna supporters ska kalla det. Är det ambassadarrest? Eller är han fri i väntan på asylbesked? Har han flytt?

Några verklighetsfrämmande personer tror att Julian ska få diplomatisk immunitet av Ecuador för att kunna resa ut ur England. Det är inte riktigt så det går till. Diplomatisk immunitet är inget som en stat ensidigt kan utfärda. Det är det mottagande landet, i det här fallet England, som ger diplomatisk immunitet. Om Ecuador skulle ansöka om diplomatisk immunitet för Julian Assange kommer det troligen inte att ges. För er som inte tror mig läs reglerna.

Varför har Julian betett sig på detta sättet? Av vad jag har förstått har Julians advokater försökt att få regeringen i Australien att på förhand utge någon typ av löfte att Australien skulle göra allt för att förhindra en utlämning till USA. Att Australien skulle ingripa i rättsprocesserna. Något som Australien självklart inte kan göra vilket man meddelade. Då såg sig Julian sig övergiven av sitt hemland och såg som enda möjlighet att söka politisk asyl. I Ecuador.

Advokaterna har också försökt få ett löfte av Fredrik Reinfeldt att om Julian utlämnades till Sverige så skulle Sverige inte utlämna Julian till USA. Man har alltså krävt att Sveriges statsminister skulle blanda sig i en pågående rättsprocess för att i förväg reglera vad en svensk domstol skulle kunna döma om USA begärde Julian utlämnad. Det hela är barockt. Advokaterna borde vara väl medvetna om att några sådana löften omöjligen kan ställas ut. Det är lika dumt som att i förväg begära nåd i en rättsprocess som inte ens inletts. En del är dummare än andra.

Sen finns det ett stort antal tomtar. Som säger att om Fredrik Reinfeldt inte kan ställa ut en sådan garanti så betyder det att något skumt är på gång. Och det är det. Det stavas F Ö R F A T T N I N G.

Kommer väl ihåg eftermiddagen tisdagen den 8 februari 2011 när jag satt i en taxi tillsammans med Sven-Erik Alhem på väg från domstolsförhandlingarna i London när någon skriker att Fredrik Reinfeldt har meddelat att Julian Assange är åtalad. Historien finns här. Det hela ledde till att advokater med röda ansikten och högt tonläge fördömde Fredrik Reinfeldt för att blanda sig i en pågående rättsprocess. Något som skulle kunna vara ministerstyre och strider mot författningen. Och så skrevs en inlaga till domstolen. Nu, drygt ett år senare, vill Julians advokater att Fredrik Reinfeldt ska blanda sig i rättsprocessen och utställa garantier för Julian. De verkar ha glömt bort vad de själva påstod i februari 2011.

Är anklagelserna mot Julian riktiga?

I många artiklar har jag skrivit att jag inte tror att Julian Assange är skyldig till det han beskylls för. Jag kan inte se något brottsligt i de förhör jag har sett. Tror därför att efter förhör så kommer fallet att läggas ner. Men Julian måste förhöras först. Har också skrivit att min bedömning är att Anna Ardin kommer med en falsk anklagelse. Så för Anna Ardin är denna händelseutveckling mycket positiv. Det bästa för henne är att Julian aldrig inställer sig till förhör. Då kommer frågan aldrig att prövas och det kommer att framstå som om hon aldrig fick upprättelse.

När jag nu läser Anna Ardins 7-punkts hämndlista ser det ut som om hon verkligen har lyckats. Hon har fått Julian polisanmäld med hjälp av Sofia. Sen har Julians egna rädslor, huvudsakligen inbillade, gjort resten. Antingen är Anna Ardin fullkomligt fenomenal på att läsa människor som förstod hur Julian skulle reagera. Som visste att Julian skulle slåss mot väderkvarnar likt en modern Don Quijote för att till sist rusa in på en ambassad och låsa in sig. Eller så har hon bara haft en ofantlig tur. För det senare talar att Anna inte kunde veta att Marianne Ny skulle vänta i 21 dagar på att förhöra Julian. Något som jag tror är en drivande orsak till Julians märkliga beteende. Men Anna Ardin har i alla fall visat att en kvinnas list övergår mannens förstånd, om mannen samarbetar.

I vilket fall som helst är det en fullkomligt otrolig historia. Den kan sägas handla om enormt överdrivna inbillade rädslor och oförmåga att säga nej. En kvinna som är oerhört rädd för sexuellt överförbara sjukdomar. En man som är överdrivet rädd för ”dark forces” och ser spöken mitt på ljusan dag. Om två kvinnor som inte kan säga nej till sex. Och om en hop advokater som inte kan säga nej till en klients bisarra krav. Och mycket dumt. En del dummare än annat. Påminner om en modern Don Quijote. Huvudpersonen som slåss mot juridiska väderkvarnar. Som får hjälp av sin väpnare Kristinn ”Sancho Panza” Hrafnsson som fått löfte om att styra över en ö. Och så har vi Rafael Correa som en modern Dulcinea del Toboso. Frågan är bara vem eller vilka är Rocinante?

Den verkliga hjälten i denna historia behöver vårt stöd.

Men det finns en allvarlig historia i det här. Och det finns en verklig hjälte. Bradley Manning. Som riskerade sitt liv och hälsa genom att lämna ut en stor mängd hemligstämplat material till WikiLeaks. Som utsatts för omänsklig behandling i ett amerikanskt militärfängelse och nu står till svars i en amerikansk militärdomstol. Som riskerar livstids fängelse för vad han gjort. Bradley Manning förtjänar vårt stöd. Men för att han ska kunna få det stöd som behövs krävs det att vi slutar titta på cirkusartisten Julian Assanges konster.

5 reaktion på “En del är dummare än andra

 1. Verkar klokt Göran. Skriv inget mer om Assange nu utan lägg hela ditt engagemang på Bradley Manning istället.

 2. Jaså, vi som befarar att USA vill ha JA ställd till svars för Wikileaks och att svenska regeringen inte kan stå emot en sådan begäran är dummare än du.
  Vad syftar du på närmare bestämt när du säger att ”FÖRFATTNINGEN” förbjuder statsministern att uttala att regeringen inte kommer att utlämna JA till USA? Det ligger helt i regeringens hand att besluta om utvisning, förutsatt att HD funnit att det inte föreligger några lagliga hinder (i motsatt fall kan han inte utlämnas). Knappast korrekt att kalla ett sådant regeringsbeslut för en ”rättsprocess”.

  Du tar advokaternas strategi att inte i målet om EAW genom instanserna driva risken för utvisning till USA till intäkt för att de ”vet att det inte är sant”. Du kan inte tänka dig att det har något att göra med att Alhem tvärsäkert vittnade att det aldrig skulle kunna ske? Nåja, du tog ju också JA:s enda laptop i handbagaget som ett bevis för att det var en lögn att det funnits fler i det försvunna, incheckade bagaget. (Själv har jag tre datorer, för olika ändamål) Och att Jennifer Robinson ställde krav enligt Europakonventionen för mänskliga rättigheter gjorde det med ditt sätt att se till ”en självklarhet” att MN inte kunde gå med på att höra JA i England.

  ”Självklart”, hävdar du återigen, är det inte ”husarrest” att JA enligt villkoren för borgen tillbringat över 560 dygn med fotboja, daglig rapportering till polisen och utegångsförbud på nätterna. Vad vill du kalla det, ett liv i frihet? I Sverige finns motsvarande situation för den som döms till Intensivövervakning med elektronisk kontroll, IÖV. Intensivövervakning är ett alternativt sätt att avtjäna sitt fängelsestraff. Påföljden innebär att straffet avtjänas i hemmet. Den innebär inte att den dömde hela tiden måste hålla sig där; han kan t ex få arbeta och därmed ta sig till och från sin arbetsplats. Reseförbud, som är ett alternativ till häkte i svensk rätt, är betydligt lindrigare än IÖV men kallas likväl för en frihetsinskränkning som kan ge rätt till ersättning.

  För övrigt är ditt citat av Jemima Khan ofullständigt. Du glömde att återge detta:
  “[T]here is no doubt that Assange has a real fear of being extradited to the US nor that the US gov is out to get WikiLeaks,” she tweeted.

  Slutligen ber jag om referens till din uppgift att JA påstått att Europadomstolen för mänskliga rättigheter är korrumperad.

 3. thank you for helping expose assange’s nazi tony olsson http://www.scribd.com/doc/90392823/Sweden-Versus-Assange-Leaks

  without your profiling of these dangerous neo-nazi elements in the wikileaks-rixstep scene
  http://www.scribd.com/doc/90392823/Sweden-Versus-Assange-Leaks

  along with christian christensen
  http://chirpstory.com/li/11499

  catching assange en flagrante with david coburn of nazi UKIP party what would one do?

  in other news, victim-stalking is a crime in the USA, a type of retalitaion for reporting abuse.
  assange engages in it.
  end of story crime 5.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *