Rättsläget i fallet Julian Assange

Under lång tid har Julian Assange hävdat att han inte är ”charged for any crime in Sweden”. Åklagarmyndigheten har i viss mening hållit med om att han ännu inte är charged eftersom han inte är åtalad. Jag har efter en noggrann analys kommit underfund med att Julian Assange är ”charged” enligt den engelska definitionen av begreppet. Har i en post på min engelska blogg noga utrett detta. Allt bottnar i en besvärande felöversättning. För att få ett officiellt svar från svenska myndigheter har jag ställt en fråga om detta till statsminister Fredrik Reinfeldt, justitieminister Beatrice Ask och utrikesminister Carl Bildt. Har ännu inte fått svar.

Har på min blogg varit kritisk till många ”experter” som uttalat sig i fallet. Mest för att jag anser att de är felinformerade. Vissa personer som Naomi Wolf drar sig inte för att medvetet ljuga om omständigheter.

Brita Sundberg-Weitman är en pensionerad lagman och docent i folkrätt som skrivit mycket om fallet. Hon har varit mycket kritisk till hur svenska myndigheter hanterat fallet. I en artikel på Newsmill från 21 november 2011 skriver hon om domen i High Court som hon är mycket kritisk till:

Här kommer High Court på litet snåriga vägar fram till slutsatsen att Assange är ”accused” och att arresteringsordern har till syfte att åtala honom. Motiveringen: Arresteringsordern anger vilka gärningar Assange är misstänkt för, och de båda kvinnornas utsagor enligt polisrapporten ger klart uttryck för vad han sägs ha gjort. Så med fokus enbart på fakta är han klart anklagad. (On the basis of intense focus on the facts he is plainly accused.) Enligt High Court har brottmålsprocessen därmed inletts. Ty i svensk rätt får åtal inte beslutas innan den misstänkte har hörts och fått ta del av vad som förekommit under förundersökningen. I England och Wales fattas beslut om åtal på ett mycket tidigt stadium, och om det Assange gjort skulle ha hänt i England eller Wales skulle en brottmålsprocess mot honom redan ha inletts (there can be no doubt that if what Mr Assange had done had been done in England and the Wales, he would have been charged and thus criminal proceedings have been commenced). Om det skulle anses att inledningen av ett brottmålsförfarande är beroende av åtal, skulle det innebära att se på den svenska processen genom trångsynta common-law-ögon. (If the commencement of criminal proceedings were to be viewed as dependent on whether a person has been charged, it would be to look at Swedish procedure through the narrowest of common law eyes).

Vad som är uppenbart är att Brita Sundberg-Weitman, liksom så många andra, inte förstått vad begreppet ”charged” innebär. Brita Sundberg-Weitman kan inte översätta ”charged” till svenska. Dessutom verkar hon inte förstå att det är en stor skillnad mellan ”charged” och ”indicted”. För er som vill veta lite mer läs min post här.

Ska kort bara ta upp en sak. Brita Sundberg-Weitman påstår att:

I England och Wales fattas beslut om åtal på ett mycket tidigt stadium

Är detta sant? Självklart inte. Först blir man ”charged”, motsvaras i svenska processen av misstänkt/anklagad. Efter polisutredning blir man sedan ombedd att ”enter a plea” om misstankarna har stärkts. Det är inte förrän efter en ”plea” av ”not guilty” som en prosecutor beslutar sig för om man ska åtala, ”indict”.

Av ovanstående kan man förstå att beslut om åtal fattas på ett mycket sent stadium i England precis som i Sverige. Det som är roligt med detta är att det visar mycket tydligt att även pensionerade lagmän och docenter i folkrätt kan vara ute och cykla rejält, något som visserligen är mycket bra för hälsan men som tyvärr minskar förståelsen av fallet Assange.

Det hela handlar om en besvärande felöversättning. Svårare än så är det inte. Förstår att det är svårt att tro. Och att det är jag som säger det först.

”Charged” i England motsvarar misstänkt i Sverige. Inser att det kan vara svårt att förstå. Jag tycker därför att vi ska sluta kalla personer för misstänkta. De ska kallas för vad de är. anklagade. För det är ju faktiskt så att det är just därför de är anklagade som vi anser att de är misstänkta. Det hela bottnar i att det svenska språket är indirekt och bygger på att mycket underförstås.

En avslutande kommentar om att inte ens anklagad används rätt i Sverige

Anklaga har många synonymer:
beskylla, förebrå, klandra, tillvita, ge skulden, utpeka, ange.

Sen finns också följande synonymer som jag anser är felaktiga:
åtala, åklaga, sakföra, stämma.

De senare orden är endast synonymer om de förekommer i ett annat sammanhang:
anklaga i domstol.

Att det är på detta sättet är enkelt att förstå. Jag kan anklaga väldigt många juridiskt kunniga att de inte kan göra en korrekt översättning av ”charge” och ”charged”.Jag klandrar dem, jag förebrår dem, jag utpekar dem och jag ger dem skulden för att det blivit mycket fel i fallet Assange. Men jag åtalar dem inte.

11 reaktion på “Rättsläget i fallet Julian Assange

 1. Jaha, så nu är det ”uppenbart” att inte bara jag utan såväl din idol Howard Riddle som High Court och Supreme Court har fel. Howard Riddle s 20: ”I cannot say when or what step was taken that can fairly be described as the commencement of a prosecution. What I can say is that the boundary between suspicion and preliminary enquiries on the one hand, and prosecution on the other, has been crossed.” High Court p 153: ”Although it is clear a decision has not been taken to charge him…” I press release 14/6 2012 skrev Supreme Court under punkt 5 en rättelse: ”Ms Rose has raised a further point which has validity. Para 83 of the judgment refers to offences of which Mr Assange “stands charged”. This is not accurate as charges have not yet been brought against Mr Assange. The judgment will be corrected to read “offences in respect of which his extradition is sought”.”

  För övrigt: Artikel 5 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter kräver inte att någon är ”charged” för att kunna frihetsberövas på grund av misstanke om brott, utan bara att det föreligger ”reasonable suspicion”.

  • Brita,

   När man citerar är det en fördel om man tar med hela meningar annars blir det lätt fel. Du har klippt i en mening i ett försök att inbilla oss att Julian inte skulle vara att betrakta som charged. I domen från High Court står det så här.

   Although it is clear a decision has not been taken to charge him, that is because, under Swedish procedure, that decision is taken at a late stage with a the trial following quickly thereafter. In England and Wales, a decision to charge is taken at a very early stage; there can be no doubt that if what Mr Assange had done had been done in England and Wales, he would have been charged and thus criminal proceedings would have been commenced.

   Uppenbart är att High Court använder ordet charge i två olika betydelser. I första meningen betyder charge ”åtala”. High Court skulle använt ordet indict här. I nästa mening används ordet charge korrekt, i betydelsen anklaga.

   Judge Riddle är tydligen någon du inte tycker om. I hans domslut står att han har svårt att peka ut tidpunkten när man ska betrakta Julian som ”charged”. Du har svårt att förstå hans resonemang. Låt mig då förklara det hela.

   Innan man i England blir ”charged” (anklagad) är man kallad ”a suspect”. Vad Judge Riddle skriver är att han har svårt att se när Julian gick från att vara ”a suspect” (suspicion and preliminary enquiries) till att vara betraktad som ”charged”. Jag kan förstå att det var svårt för Judge Riddle eftersom Riksåklagaren vägrar att komma med en förklaring. Julian är åtminstone att betrakta som charged från kl 17:00 den 20 augusti 2010 i och med att han då anses som misstänkt på sannolika skäl i samband med att han blir anhållen.

   Så låt oss titta på vad som hände på polisstationen den 20 augusti. De två kvinnorna kom in runt 14 tiden. Anna sa något när de två kvinnorna pratade med Linda Wassgren. Det fick till resultat att Linda Wassgren såg Julian som misstänkt (a suspect). På grund av detta beslöt sig Linda att undersöka (preliminary enquiries) misstankarna genom att prata med kvinnorna var för sig. Efter den första undersökningen (preliminary enquiries) anser Linda att det rör sig om våldtäkt. Hon ringer samtal till sina överordnade som bekräftar hennes slutsats. Det gör att Linda ringer jourhavande åklagare som beslutar att Julian är misstänkt på sannolika skäl (charged). Julian går från ”suspicion and preliminary enquiries” till ”commencement of a prosecution” mellan strax efter 14:00 och klockan 17:00. Gränsen övergicks troligen runt kl 16:00. Kl 16:11 påbörjas nämligen Sofias anmälan. Kl 16:21 påbörjas Sofias intervju. Intervjun, inledningen på förundersökningen, kan inte ha påbörjats förrän polisen haft åtminstone skälig misstanke om att brott begåtts av Julian Assange. Så vi kan säga att Julian blev charged kl 16:00.

   Så till Supreme Courts rättelse. ”Stand charged” betyder att stå anklagad i en domstol. Vi vet att Julian inte är åtalad. Så att Supreme Court rättar ”stand charged” till “offences in respect of which his extradition is sought” är självklart.

   Britas påpekanden är viktiga. För de ökar förståelsen att Julian är ”charged” och när han blev det. Eftersom frågan är viktig kommer jag att skriva en helt artikel om det som jag hoppas för en gång för alla klargör vad som gäller. Jag kommer då också att visa att Riksåklagarens vägran att förklara Julian Assanges rättsläge lett till en förödande kritik av Sverige och svenskt rättsväsende.

 2. Frågan om en utlämning är i slutändan en politisk fråga. Regeringen har sista ordet.

  Engelska inrikesminstern säger nej till en utlämning till USA.
  The home secretary Theresa May had no alternative to using article 3 of the human rights convention to halt Gary Mckinnon’s extradition to the United States
  http://www.guardian.co.uk/law/2012/oct/16/gary-mckinnon-theresa-may-human-rights

  Svenska regeringen säger nej till en utlämning till Ryssland.
  Regeringen avslog 4 oktober 2007 en begäran om utlämning av en rysk medborgare som häktats i Göteborg misstänkt för att ha deltagit i en kidnappning i Tjetjenien. Tidigare har Högsta domstolen funnit att det inte finns något hinder mot utlämning. Regeringen sa dock nej på grund av situationen i den tjetjenska republiken.
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/regeringsnej-till-utlamning-av-ryss_288057.svd

  Amnesty international yrkar på en garanti mot en utlämning.
  ”Amnesty International has urged Sweden to ”break the current impasse” in the Julian Assange extradition case by giving him assurances that he will not be handed over to the US”.
  http://www.bbc.co.uk/news/uk-19749931

  Sveriges regering har sista ordet i frågor om utlämning – i synnerhet till länder där den utlämnade riskerar en inhuman behandling.
  http://www.rawstory.com/rs/2011/01/24/amnesty-international-condemns-inhumane-treatment-bradley-manning/

  Frågan man bör ställa – varför avböjer engelska resp. svenska regeringen att lämna garantier förenliga med innebörden av Europakonventionens regler om mänskliga rättigheter?
  .”Sweden is according to the European Convention of Human Rights] prohibited from extraditing a person who — would be in danger of being subjected to torture (which includes inhuman or degrading treatment or punishment)”
  ”Even if the Supreme court has found that there are no obstacles, the Government can refuse extradition”.
  http://klamberg.blogspot.se/2012/08/extradition-of-assange-to-us-via-sweden.html
  http://opiniojuris.org/2012/08/22/klamberg-on-extraditing-assange-from-sweden-to-the-u-s/

  • Har du funderat på varför inte en enda svensk riksdagsman ställt krav på att Sverige ska utställa garantier?

 3. Göran

  Har du funderat över varför –

  ”Regeringen röstade som enda nordiskt land nej till ett palestinskt medlemskap i FN-organet Unesco. [ ?.]
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/hog-tid-att-erkanna-palestina_6851573.svd

  Har du funderat över varför –

  ”Regeringen ställer hårdare krav för att erkänna Palestina än när Kroatien 1992 och Kosovo 2008 erkändes av Sverige” [?]
  http://www.unt.se/sverige/palestina-i-fokus-i-riksdagsdebatt-1664920.aspx
  http://www.unt.se/sverige/majoritet-vill-erkanna-palestina-1665186.aspx

 4. Glenn Greenwald intervjuvas på DemocracyNow om Julian Assange mm:

  ”Assange himself, his lawyers, Ecuadoreans and Assange’s defenders all want him to go to Sweden. They have been working for almost six months now in order to get him to be able to go to Stockholm to face these allegations. The holdup is not Assange; it is that the British and the Swedes, and especially the United States, refuse to provide him any meaningful protection, that if he goes to Sweden, that will not then be used as a ruse to get him to the United States to face espionage charges. The minute they become more reasonable and give him some minimal protections and safeguards for his human rights, he will be on the next plane to Stockholm to face these allegations, as he should be”.

  http://www.democracynow.org/2012/11/14/as_bradley_manning_offers_guilty_plea

  • Det blir bara fånigare och fånigare. Om Assange, hans advokater och hans supporters hade önskat att Assange skulle svar på anklagelserna i Sverige skulle de för länge sen ha sett till att han hade gjort det. Nu efter att ha förlorat i tre engelska domstolar och alla hans argument har avfärdats så skulle Julian ha ändrat åsikt om sexanklagelserna och är ”intresserad” av att svara på anklagelserna. Det är fullkomligt löjligt.

   Assange är skyddad av Europeisk rätt vilket förhindrar att han kan bli utlämnad till ett land där han riskerar dödsstraff eller annan grym behandling. Assange är skyddad av svensk lagstiftning som förhindrar att han utlämnas för politiska eller militära brott. I Sverige är Assange skyddad av svensk, engelsk och Europeisk lagstiftning.

   Assange är fullt medveten om att vare sig Sverige eller Storbritannien kan lämna några garantier. Precis som Glenn Greenwald och resten av Julians flock av advokater. Det spelar ingen som helst roll hur många gånger du eller andra upprepar samma svaga argument. Assange är dömd att utlämnas till Sverige. I Sverige har han precis det skydd han behöver. Allt snack är bara en sällsynt dålig mediakampanj för Assange.

   Assange framstår som en tvättäkta internationell rättshaverist. Med stöd av personer som gör sitt yttersta att för att ljuga om omständigheter.

 5. Göran

  Känner Du till någon som ställts till ansvar (dömts) för att Sverige överlämnat två egyptier till CIA för transport till och tortyr i Egypten?

  Menar Du att Assange kan känna sig trygg om USA försäkrar att han inte kommer att avrättas och att han kommer att behandlas humant?

  Anser du att Bradley Manning (anklagad för att läkt information till Wikileaks) behandlats humant – dvs enl. president Obama: ”appropriate and meeting our basic standards”*?
  * http://www.huffingtonpost.com/2011/03/11/obama-bradley-manning-tre_n_834669.html

  • Pelle,

   Jag vet inte vad det beror på att du har hamnat helt snett och att du argumenterar konstigt. För att kunna dömas måste det finnas ett brott att kunna dömas för. Vad är brottet som någon skulle gjort sig skyldig till vid avvisningen av de två terrormisstänkta egyptierna? Vilka är enligt dig är misstänkta för brottet? Om du är övertygad om att någon brottslig handling begåtts tycker jag att du ska anmäla det till polisen eller annan myndighet som hanterar dessa brott.

   Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen. Vad Assanges känner är inte av intresse. Om Assange är flygrädd betyder det inte att det är farligt att flyga. Om Assange är rädd för myror betyder det inte att myror är farliga. Om Assange är så inihelvete korkad att han tror att han kan vara delaktig i den största läckan av hemligt material i USAs historia och att USA skulle sluta utreda frågan för att Assange står på en balkong och babblar borde han få sitt huvud undersökt. Uppenbart är att USAs har lyckats skrämma upp Assange och dig så till den milda grad att era hjärnor har slutat fungera. Att USA lyckats beror inte på att de varit så enormt listiga. Det beror enbart på att du och Assange tillhör de extremt lättskrämdas skara.

   Istället för att tjata om saker som är helt ovidkommande visa på ett enda fall där en person utlämnats till USA från Sverige för militära eller politiska brott. Ett enda fall de senaste 50 åren. Ett enda.

   Om du nu är så övertygad om att en stats utfästelser, garantier, inte kommer att hållas varför ska Sverige lämna en garanti för att Assange inte ska utlämnas. Enligt dig kommer en sådan garanti ändå inte att hållas.

 6. Man behöver inte vara ett geni för att inse att Pelle Svanslös har helt rätt för sig här. Göran Ruding tycks däremot tillhöra samma skara som i USA skulle skanderat ”Landsförrädare” om Snowden. Släng av dig skygglapparna är mitt tips.

  • Richard,
   Istället för att komma med lösa påståenden om vem du tycker har rätt, vilken skara jag tillhör och eventuell förekomst av skygglappar vore det roligare och väsentligt mer konstruktivt om du kan ge ett enda exempel som ger stöd åt Assanges uppfattning att han löper en enorm risk att utlämnas till USA.

   Det vore bra om du kan svara på den fråga jag ställde till den svanslöse:
   Istället för att tjata om saker som är helt ovidkommande visa på ett enda fall där en person utlämnats till USA från Sverige för militära eller politiska brott. Ett enda fall de senaste 50 åren. Ett enda.

   Assange har förlorat i tre svenska domstolar. Han har förlorat i tre engelska domstolar. Han är på väg att förlora i en fjärde svensk domstol. Hur många gånger ska han förlora innan du börjar fundera på om det han berättar är sant.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *