”Bevisen” att Julian Assange kommer utlämnas till USA

Har inte skrivit sedan den 26 september på denna blogg. Har däremot skrivit en del på den engelska versionen av denna blogg. Bland annat om att Julian Assanges advokater, Jennifer Robinson och Per E. Samuelsson, sprider falska uppgifter om fallet.

Den 26 september var det ett möte på Internationella Juristkommisionen. Det mest intressanta på mötet var att lyssna på Krister Thelin, ordförande i Utlämningsutredningen, en av Sveriges verkliga experter på utlämningar. Han redogjorde för gällande lagstiftning och hans slutsats var att det i närmaste är uteslutet att Julian Assange kan bli utlämnad till USA om han skulle komma till Sverige. I varje fall om han skulle bli anklagad för ett politiskt eller militärt brott. Inte heller finns det en möjlighet för regeringen att utforma någon slags garanti för att Julian Assange inte kommer att utlämnas. Om man till detta lägger att inte en enda person har blivit utlämnad till USA för politiska eller militära brott under de senaste 50 åren så framstår Julian Assanges advokaters påstående att det är en stor risk att Julian Assange skulle bli utlämnad till USA som överdrivet alarmistiskt. Läs mer