Oisin Cantwell Aftonbladet försvarar ”oskuldskontroller”

oisinAtt vi har oerhört lång väg till en modern och förnuftig sexualbrottslag har jag förstått efter att ha läst Oisin Cantwells försvar i Aftonbladet av den märkliga domen i Svea Hovrätt. Ett fall där en kvinna fick fingrar uppstuckna i sitt underliv och domarna kom fram till att det inte var en ”sexuell handling”, det var bara en ”oskuldskontroll”. Oisin Cantwell skriver: ”Nu är det dock inte så enkelt som att domarna i hovrätten är en samling gaggiga gubbar med en sexualmoral från 1800-talet.” Det är i och för sig sant. Domarna i hovrätten anfördes av hovrättsrådet Ingela Perklev. En gaggig gumma med en gammaldags sexualmoral. Till det ska vi lägga Oisin Cantwell som just i detta fall valt att stå på de gaggigas sida. Förhoppningsvis inte så länge till.

Oisin Cantwell är inte en pappskalle. Hans artiklar är oftast kloka och genomtänkta. I detta fall är han inte heller helt ute och cyklar. Han har en poäng. Det stora problemet är att vi har en mycket gammaldags sexualbrottslag. Den måste ändras. Sen måste polis och åklagare lära sig hur man utreder sexualbrott. Sen kan vi ta itu med samlingen gaggiga gubbar och gummor som sitter i Svea Hovrätt. En lång väg att gå.

För att kunna förstå hur Oisin Cantwell och domarna i hovrätten lyckats hamna i ståndpunkten att en ”oskuldskontroll” inte är en sexuell handling måste vi läsa förarbetena till lagen. Regeringens proposition 2004/05:45, sid 30-57.

”För att bedöma en handling som en ”sexuell handling” bör således utgångspunkten även i fortsättningen vara att det har förekommit en någorlunda varaktig fysisk beröring av antingen den andres könsorgan eller den andres kropp med det egna könsorganet. Regeringen instämmer dock i vad kommittén anfört om att också andra handlingar, som inte innefattar en sådan varaktig fysisk beröring, bör kunna omfattas av uttrycket. Avgörande för en sådan bedömning bör vara att handlingen har haft en påtaglig sexuell prägel samt varit ägnad att tydligt kränka offrets sexuella integritet. För att en handling skall anses ha haft en påtaglig sexuell prägel bör det räcka att handlingen varit av sådan karaktär att den typiskt sett syftar till att väcka eller tillfredsställa bådas eller enderas sexuella drift. Frågan om den sexuella handlingen medfört en direkt tillfredsställelse av könsdriften eller inte bör dock lika lite som i dag vara av betydelse vid den rättsliga bedömningen. Vad därefter gäller kravet på att handlingen skall ha varit ägnad att tydligt kränka den andra personens sexuella integritet skall en objektiv bedömning av de faktiska omständigheterna ge vid handen att handlingen typiskt sett innebär en sådan kränkning. Som exempel på handlingar som bör omfattas av det nya begreppet ”sexuell handling” kan nämnas sådana som i dag omfattas av begreppet”sexuellt umgänge” och som innefattar en varaktig kroppslig beröring av antingen den andres könsorgan eller av den andres kropp med det egna könsorganet. Hit hör vaginala, orala och anala samlag, handlingar som att föra in fingrar, föremål eller en knytnäve i en kvinnas underliv eller att onanera åt en annan person. Men också samlagsliknande handlingar där direkt beröring hindras av t.ex. ett klädesplagg omfattas.

Även att föra in t.ex. fingrar eller föremål i anus på en person bör omfattas av begreppet ”sexuell handling”.”

”Numera skall alltså inte i första hand göras någon jämförelse mellan sexualhandlingar, dvs. mellan ett samlag och den eller de sexuella handlingar som det har varit frågan om vid ett enskilt övergrepp. I stället skall domstolen göra en jämförelse mellan kränkningarna; om kränkningen genom den sexuella handlingen är lika allvarlig som den som kan uppkomma vid ett påtvingat samlag kan domstolen alltså numera, om övriga förutsättningar är uppfyllda, döma för våldtäkt.”

Förarbetena till lagen innehåller mycket ord. Vilka man ska plocka ut och bygga en dom på beror på den totala förståelsen av förarbetena. Är det kränkningen av offret som är det centrala eller är det domstolens bedömning av gärningsmannens påstådda syfte med den kränkande handlingen som är viktig?

Vad jag har mycket svårt att förstå är domarnas och Oisin Cantwells påstående att en ”oskuldskontroll” inte är en sexuell handling. Om det inte är en sexuell handling, vad är det då? Vad är syftet med en ”oskuldskontroll”? Har en ”oskuldskontroll” inget att göra med gärningsmannens sexualdrift? Har en ”oskuldskontroll” inget att göra med att tillfredsställa gärningsmannens sexuella önskemål om att kvinnan är ”oskuld”? Om en ”oskuldskontroll” inte har att göra med gärningsmannens sexuella önskemål om att kvinnan är ”oskuld”, vad har det då att göra med? Är en ”oskuldskontroll”, med uppstoppade fingrar i underlivet, att jämställa med en påtvingad längdmätning eller påtvingad vägning?

Självklart är det så att en gärningsman som genomför en ”oskuldskontroll” har en sexuell avsikt med handlingen. Om det inte fanns en sexuell avsikt skulle kontrollen aldrig göras. Om man ska kalla dessa handlingar typiska eller atypiska sexuella handlingar är möjligen intressant för vissa semantikers egentillfredsställelse. Gärningsmän som genomför dessa ”oskuldskontroller”, att stoppa upp fingrar i kvinnors underliv, ska självklart dömas för våldtäkt.

Jag kan förstå att en gynekolog som gör en ”oskuldskontroll” på en kvinna som samtycker sannolikt inte har som syfte att väcka eller tillfredsställa kvinnans eller sin egen sexuella drift. Att en partner med våld genomför en ”oskuldskontroll”  är något helt annat. Något som jag faktiskt tror att även Oisin Cantwell anser även om han ännu inte skrivit det.

dildo-inchKan inte låta bli att fundera på vad Oisin Cantwell skulle säga  om han blev utsatt för en ”påtvingad längdmätning” som innebar att han fick olika ”mätinstrument” uppkörda i anus. Skulle han då på samma sätt säga att det handlade bara om en längdmätning. Det var inte fråga om en ”sexuell handling”. Syftet var bara en mätning i största allmänhet. Eller vad skulle han säga? Oisin Cantwell, jag vill veta!

Till sist Oisin. Jag vet att du kan bättre. Fundera en kort stund till och skriv om.

 

 

En reaktion på “Oisin Cantwell Aftonbladet försvarar ”oskuldskontroller”

  1. Hur hemska människor är det egentligen som bestämmer dessa låga straff på vidriga människor som gång på gång har gjort sexuella övergrepp på små barn!! Det får bara inte vara så jä..a svårt och omständligt som det nu är, för att kunna döma en som förgripit sig på små barn!!! Och om barnen är under 10 år så ska det vara livstid på såna brott! 6 månader upp till 2 år??? ”Människorna” som begår dessa brott är inte alls normala, de kommer alltid ha den sexuella dragningen. vem är så dum som tror att den dragningen(onormala läggningen) försvinner efter att ha suttit i fängelse i 6 månader med ENDAST likasinnade ”människor”? som dessutom får sitta med datorer med internet…??? Vad är det för straff??? det måste ju vara ett paradis för dem!! Vad är det för trygghet ni sänder ut till alla barn och familjer i detta land??? är det okej att förstöra en hel familjs framtid??? Till alla er som dömer i såna sexual brott, Hur kan ni leva med er själva? Hur kan ni se allt detta hemska och veta hur de här människorna mår, hur rädda de är! sen går ni hem och sover gott???? Hur hade ni gjort om det var era egna barn??? Helst av allt vill man ju ta tag i saken själv eftersom det är så låga straff, men då får man ju ett jätte långt Straff själv! Det är väldigt konstigt!!!! Barn är oskyldiga och de renaste som finns och det är upp till oss vuxna att skydda dem och se till att de är trygga!!! Ni MÅSTE ändra på denna lag, längden på straff! Jag kommer starta en namn insamling och annat ang detta och skicka till regeringen! Jag kommer inte att ge upp! jag hoppas att jag får många med mig! jag klarar inte av att bara se på längre!! Det är inte alls acceptabelt! Med vänlig hälsning, Therese Lundström

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *