Groominglagen prövas för första gången

Sedan den 1 juli 2009 har vi haft en s.k. groominglag i Sverige. Lagen är ett försök att straffa de män (jo, det är i huvudsak män) som genom upprepade kontakter försöker få kontakt med unga tjejer för att sedan få till stånd ett möte för sex. Lagen verkar vara skriven för att göra det svårt att bevisa brott. Dessutom har brottet grooming, som är försök till grov våldtäkt på barn, ett mycket lågt straffvärde, maximalt 1 års fängelse. Det normala straffet kommer sannolikt att bli böter. Samma straff som för sexköp.

Det som detta fall gäller är en 35 årig man som haft kontakt med minst 29 unga flickor. Ett av åtalen gäller våldtäkt mot en då 14årig flicka. Det kanske mest bisarra i detta fall är att några av de kontakter mannen åtalas för skedde när han satt i fängelse för våldtäkt på en 13 årig flicka. Jag har svårt att förstå hur detta kan hända. Det måste rimligen finnas gränser för vad en dömd sexförbrytare får göra när han är intagen. Läs mer

Var tredje flicka får oönskade sexkontakter på nätet

Knappt var tredje flicka uppgav att hon hade utsatts för någon form av oönskad sexuell kontakt på nätet och var femte hade haft en sexuell internetkontakt med en äldre person under det senaste året. Bland pojkarna är siffran väsentligt lägre, 6 %. Allt enligt en enkätundersökning från Brottsförebyggande Rådet.

I samband med att internetanvändandet växer ökar också antalet sexuella kontakter. Skälen till att vuxna tar sexuella kontakter med barn varierar. Det kan handla om att få barn att skicka sexuella bilder, posera framför en web-camera eller delta i s.k. cybersex. Eller så handlar det om vuxna som försöker övertala bar och ungdomar att träffa dom för att ha sex. Det kan antingen göras genom att först utveckla en känslomässig relation till barnet eller genom att erbjuda ersättning. Brås rapport finner du här. Läs mer

Oväntat många sexinviter mot barn

Från Svd 2 juni.

Sen snart ett år tillbaka har vi en lag som förbjuder vuxna att ta kontakt med barn i sexuellt syfte. Groominglagen. Lagen är rätt svag och den har mycket låga straff. Att på nätet skapa kontakter med barn, köpa biljetter och boka hotellrum för att förbereda en våldtäkt anses inte vara allvarligt för våra lagstiftare. Straffet är böter eller fängelse i maximalt ett år.

Att en vuxen man kan skaffa sig många kontakter med barn och också förgripa sig på dom visar exemplet Alexandramannen. Där handlar det om ca 50 barn. Att straffet för att hålla på som Alexandramannen i normalfallet är böter är obegripligt. Läs mer