När man vet något mer än Statsministern måste man säga något

Statsminister Fredik Reinfeldt

När jag startade denna blogg i maj 2010 kunde jag inte i min vildaste fantasi tänka mig att jag någonsin skulle skriva att jag vet mer än vår kära Statsminister Fredrik Reinfeldt. Men jag vet nu att det är så, i varje fall i en speciell fråga.

För några timmar sen satt jag i en taxi på väg från rättegången i Belmarsh med Sven Erik Alhem och några engelska advokater när det plingade till i en mobiltelefon och en engelsk advokat i upphetsat tonläge skrek att Fredrik Reinfeldt hade sagt att Julian Assange blivit åtalad för våldtäkt. Sven Erik och jag tittade på varandra med enorm förvåning. Någonting måste vara fullständigt galet. Det är fullkomligt orimligt att statsministern skulle meddela ett åtalsbeslut. Vi har faktiskt oberoende domstolar även om många i dessa dagar försöker få oss att tro att vi egentligen bara är en bananrepublik som skickar folk till USA på löpande band.

Innan vi fick en chans att kontrollera historien ringdes det samtal till andra advokater för att meddela historian om åtalet mot Assange. Det var inte förrän Sven Erik lugnt läste upp meddelandet från TT som vi förstod att det blivit något fel i översättningen som gjort att man kunde få intrycket av att Julian Assange hade blivit åtalad. Men under en kort stund kunde Sven Erik och jag uppleva hur snabbt ett litet fel i en översättning kunde leda till ett enormt stort missförstånd och att rykten får fart. Läs mer

En jämförelse mellan vår sexköpslag och Nya Zeelands lagstiftning

Sen en tid tillbaka studerar jag den Kanadensiska sexualbrottslagstiftningen. Anledningen är att 1983 reformerades lagstiftningen radikalt. Man har samtycke som brottsrekvisit och man har tagit bort våldtäkt (rape) som brottsrubricering. Brottet är nu sexual assault, sexuellt övergrepp. En bra lagstiftning som vi bör ta efter.

I samband med detta arbete snubblade jag över en intressant jämförelse mellan hur vi i Sverige lagstiftar mot prostitution jämfört med hur man gör på Nya Zeeland. De som har gjort studien är Canadian HIV/AIDS Legal Network. En sammanslutning som jobbar med att försvara de mänskliga rättigheterna för de som har eller är i riskzonen för HIV/AIDS.

Anledningen till att studien gjorts beror på diskussionerna i Kanada om hur prostitution bäst ska hanteras och hur en lagstiftning ska se ut för att den ha bästa effekt för att minska prostitution utan att kränka sexarbetares mänskliga rättigheter. Hela materialet hittar du här. Den specifika jämförelsen mellan Sverige och Nya Zeeland finner du här. Läs mer

Vill vi ha lika värde eller fittspråk?

Ola Lindholm skriver på Newsmill om Kamratpostens senaste undersökning som visar att barn i skolan använder ord som ”bög” och ”lebb” i nedsättande syfte. Och att ju äldre barnen blir desto vanligare är användningen av dessa nedsättande ord. Något som jag trodde att vi visste redan. Hans slutsats är att NÅGON borde göra nåt:

För den nya regeringen (och oppositionen) borde analysen vara enkel att göra.
De MÅSTE se till att det finns en nationell plan för tolerans och acceptans i skolorna. De får INTE låta fler och fler växa upp till trångsynta homofober.

När jag själv växte upp på 60-talet så användes inte ord som bög, lebb, fitta och hora som skällsord. Vare sig i skolan, på jobbet eller i hemmen. Samhället var visserligen väsentligt mindre jämställt då än vad det är idag. Är det brist på jämställdhetsplaner som har gjort könsorden så vanliga nu? Eller är det tron på att jämställdhetsplaner som gjort det? Är det en ”en nationell plan för tolerans och acceptans i skolorna” som är lösningen? Eller handlar det om att du och jag måste göra nåt?

Språket har historiskt alltid använts av de som styr för att bekräfta och rättfärdiga makten. Nedsättande ord som bög, lebb, fitta och hora används med syfte att nedvärdera det som inte är manligt och heterosexuellt. Det som avviker från normen anses vara mindre värt. Läs mer

Sexköp och handbojor

Sexleksaker på hotell befrämjar prostitution enligt Stockholmspolisen

För några dagar sedan läste jag i Svenska Dagbladet en artikel om sexleksaker. Vår sexköpslag har tydligen fått till resultat att polisen  fokuserar på sexleksaker. Fast bara om de finns på hotell. På Apotek befrämjar de hälsan. På flygplan anses de främja terrorism. Hur polisen ser på sin egen batong och handbojor vågar jag inte tänka på.

Berns Hotell i Stockholm har enligt egen utsago ett mode-, konst- och musikklientel, gäster som sägs vara vana vid lite extra.

–De vill inte bara checka in och checka ut, utan få lite mer av en upplevelse, säger receptionschef Andreas L´Estrade.

Därför har hotellet tagit in ett nytt sortiment i minibaren, sexleksaker som bland annat handbojor, olika sorters vibratorer, stayups, kondomer i lyxig förpackning och erotiska noveller. Responsen från gästerna har hittills varit god enligt receptionschefen – med ett undantag.

Tom Eckerling är chef för en av de insatsgrupper som arbetar mot prostitution i Stockholm city. Han reagerar negativt på sexleksakerna på Berns Hotell och menar att det skickar konstiga signaler. Det glorifierar prostitution. Läs mer

Sverigedemokraterna ”våldtar” undersökningar om våldtäkt

Är det så här det ser ut?

Våldtäkt och andra sexuella övergrepp är mycket allvarliga brott. Trots det har våldtäkt i Sverige ett lågt straffvärde. Våldtäkt är vanligt förekommande i Sverige trots att vi anser att vi kommit långt med jämställdheten. Under en följd av år har vi sett en kraftig ökning av antalet anmälningar utan en motsvarande ökning av antalet dömda. Uppklarningsprocenten har sjunkit. Antalet fall som läggs ned har ökat. Detta är mycket allvarligt.

Sverigedemokraterna presenterade den 25 augusti en ”rapport” om våldtäkter, ”Det är dags att tala klarspråk om våldtäkterna”. I rapporten försöker man påskina att invandringen ligger bakom ökningen av våldtäktsanmälningarna och att invandrare är skyldiga till merparten av våldtäkterna i Sverige. Sverigedemokraternas rapport är obehaglig läsning. Mest för att jag har läst det förut. I ett annat land. Där hade man också en ”dröm” om ett folkhem. Där ansåg man också att det egna folket hotades av främlingar. Där ansåg man att det egna folket hade större rättigheter än andra. Men i Tyskland var det judarnas översexualitet som var det största hotet mot de ariska kvinnorna och folkhemmet. Likheterna  mellan Sverigedemokraternas argumentation och nazisternas är påfallande. Jag menar inte att Sverigedemokraterna är nazister. De argumenterar bara som nazisterna gjorde på 30-talet. Är det en slump? Läs mer

Sexfrid är inte omvänd bevisbörda

Om det inte är ja, ja, ja är det NEJ, NEJ, NEJ

Våldtäkt är ett grymt och mycket allvarligt brott. Våldtäkt förekommer i väsentligt högre grad än vad många tror. De flesta som begår våldtäkt ställs inte inför rätta. Tyvärr händer det att oskyldiga döms. Målet för en bra lagstiftning är att fler gärningsmän ska lagföras och att inga oskyldiga ska dömas. Rättssäkerhet och likhet inför lag måste också gälla.

Som lagstiftningen är idag är den diskriminerande mot kvinnor. Mannen har enorma fördelar i hur lagen är skriven och i hela rättsprocessen. Män och kvinnor är inte lika inför lagen. Ett problem idag är att domstolsförhandlingen baseras mycket på det som sägs i domstolen istället för att baseras på det material som framkommit i utredningar. Dvs vad som är klarlagt faktiskt hände. Inte vad parterna tyckte eller i domstol tycker om det som hände. Anledningen till att det är så är brister i förundersökningar. Läs mer

Varför är våldtäktsanklagelsen mot Julian Assanges så viktig?

Att Julian Assange har blivit anmäld för våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt ofredande och ofredande av två kvinnor är välkänt. Att tre olika åklagare har bedömt fallet på tre olika sätt är också välkänt om än lite förbryllande för de flesta.

Varför anser jag att denna historia är så viktig? För det första visar det att vår sexuallagstiftning är mycket svårbegriplig även för våra åklagare. Att tre åklagare fattar tre avvikande beslut med flera olika tänkbara brottsrubriceringar är förvånansvärt. Om de som har som yrke att förstå och tolka våra lagar inte vet vad som gäller hur kan man då begära att vanliga medborgare ska veta vad som gäller? Medborgare som ibland även förtär alkohol. Och hur ska våra barn kunna nånsin kunna begripa. Så Assangehistorien visar att vi har en nästintill obegriplig sexuallagstiftning. Detta måste ändras. Läs mer

Sex ungdomar offer för tvångsäktenskap i Göteborg

TvångsäktenskapTvångsäktenskap är ett stort problem för ungdomar i Sverige har Ungdomstyrelsens rapport visat. Förra året tvingades minst sex ungdomar i Göteborg gifta sig mot sin vilja och 40 flickor från Göteborg bodde på skyddat boende på grund av tvångsgifte eller hot om att giftas bort. Så det är ett allvarligt problem även om de finns de som fortfarande bagatelliserar problemet för de tror att det handlar om ”islamofobi”.

I en undersökning som Göteborgs-Posten gjort bland Göteborgs högstadie- och gymnasieskolor rapporteras att fem flickor och en pojke giftes bort. Tre av flickorna var 18 år medan pojken och två flickor var omyndiga. De sex ungdomarna, som skolorna känner till, hade rötter i Mellanöstern, Sydasien och Balkan. Läs mer

Alliansen för samtycke?

För att vi ska kunna få en vettig sexualbrottslag krävs att enskilda politiker sätter sig in i frågorna och driver kravet på sexuellt självbestämmande och likhet inför lagen. Vi måste ju ha en lagstiftning som baseras på frivillighet och ömsesidigt samtycke. Det är mycket glädjande att i Alliansens rättspolitiska program kan vi läsa ”Alla sexuella handlingar som sker mot någons vilja – utan hennes eller hans samtycke – ska vara kriminaliserade”. Ett tydligt och klart ställningstagande för samtycke i lagstiftningen. Läs mer

Amnesty är för sexuellt självbestämmande

Mänskliga rättigheter gäller alla, alltid

Amnesty har alltsedan starten 1961 använt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som den sjävklara utgångspunkten fi sin verksamhet. För Amnesty är det därför självklart att en sexuallagstiftning måste bygga på frivillighet och samtycke.

Amnesty gav 2008 ut en bra rapport ”Fallet Nedlagt” som handlar om våldtäkt och mänskliga rättigheter i de Nordiska länderna. En mycket bra och läsvärd rapport. Amnesty Internationals slutsatser om Sverige är att utbredningen av sexuellt våld kräver att staten och hela samhället omedelbart agerar. Läs mer