120 förlorade år & 12 000 friade våldtäktsmän

För de av er som är lite sportintresserade är det ingen nyhet att Sverige ikväll kommer att spela final i JuniorVM i ishockey. Motståndaren är Ryssland. Och matchen spelas i Kanada. Närmare bestämt i Calgary.

Pär Ström, GenusNytt

Jag vet inte om Pär Ström, mannen bakom bloggen GenusNytt tillika årets femifob, kommer att se matchen. Han måste i alla fall vara skrämd av att Kanada inte är i final. Och att feministerna har haft kontroll över den kanadensiska sexualbrottslagstiftningen i 120 år. Vilket rimligen borde fått till följd att det sitter tusentals oskyldiga män i fängelse för sexbrott som de inte begått. Inte undra på att Kanadas ishockeylag inte lyckades slå Ryssarna. Det finns väl inga riktiga män kvar.

Kanada har haft samtyckeslagstiftning i 120 år. Det är mig veterligen det första landet i världen som införde en enkel och tydlig lagstiftning baserad på samtycke. Och det fungerar alldeles utmärkt. Har aldrig hört att Pär Ström använt Kanada som ett skräckexempel hur det kan gå när ”feministerna tar över lagstiftningen”. Läs mer

17 Argument mot samtycke

Petter Asps mycket läsvärda bok

Efter Nils Petter Ekdahls presenterade sin utredning, 2008 års Sexualbrottsutredning har det varit debatt på Newsmill om samtycke. Några personer, huvudsakligen män, är emot samtycke och ser en samtyckesreglering som slutet för ”normalt sex” och tror att i framtiden kommer våra fängelser att överbefolkas av oskyldiga män som dömts i häxprocessliknade rättegångar.

Det är intressant att notera att debattörerna på Newsmill tar upp helt annorlunda argument mot samtycke än vad som de två tidigare utredningarna gjort. Debattörerna verkar mena att såväl 1998 års Sexualbrottskommitté samt 2008 års Sexualbrottsutredning består av personer med bristande insikt i juridik. Eller så är det så att debattörerna själva är dåligt insatta, en slutsats som är mer närliggande.

För att få ett bra grepp om motståndet mot samtycke kommer jag samla alla tänkbara argument mot samtycke och sedan gå igenom dem ett för ett. Då kommer man kunna göra en bedömning om det finns några hållbara argument mot samtycke.
Om det finns ytterligare argument mot samtycka så skriv in dem som kommentarer så uppdaterar jag listan.

Efter jag är klar med genomgången av argumenten mot samtycke kommer jag skriva ned argumenten för samtycke.

Till slut kommer jag att gå igenom vad som ett samtycke måste innehålla för att det ska vara rimligt att använda sig av begreppet. Jag är av uppfattningen att man i lagen måste definiera vad samtycke är för annars kommer olika domstolar använda sig av helt olika tolkningar av vad samtycke är. Av debatten på Newsmill och i andra medier framstår det som uppenbart att samtycke är något som inte är helt lätt för alla att förstå vad det innebär.

När väl det är klart kan den som är intresserad läsa allt för och mot och själv bilda sig en uppfattning om hur en sexualbrottslag ska utformas så att den säkerställer varje individs rätt till sexuellt självbestämmande och sexuell integritet. Läs mer

Höga röster hörs mot samtyckesreglering

Caroline Szyber, den vakna nyblivna riksdagskvinnan för Kristdemokraterna, har skrivit två bra artiklar om fSexualbrottsutredningen. En på Newsmill och en på hennes egen blogg.

Feministisk rättvisa?

Hon tar klart ställning för en samtyckesreglering vilket får några personer, av en slump män, tala i nåt som påminner om falsettröster. De pratar om att nu är rättssäkerheten hotad, totalitära lagar riktade mot män gör att halva befolkningen kriminaliseras och våra fängelser kommer att bli överfyllda med oskyldigt dömda.

Vilka är de dessa män? En nämnde jag i ett tidigare inlägg. Tommy Sandström. Hans kommentarer om sexualbrottslagen kan läsas under Carolines Newsmill artikel.

En annan man är en liberal herre som skriver på bloggen Från Utomlands. Det som är lite ansträngande när jag skriver om dessa män är att det är så mycket som är missuppfattat.

Erik på Från Utomlands skriver att:

Våldtäkt ska i fortsättningen, enligt vad utredningen föreslår, även omfatta bristande samtycke. Alltså kommer alla typer av samlag där en av parterna inte har samtyckt, att betraktas som våldtäkt.

Ovanstående påstående är felaktigt. Idag är det inte så att när en av parterna inte samtyckt är det våldtäkt. Våldtäkt idag är inte samtyckesreglerat. Det måste man väl i alla fall känna till om man ska kommentera sexualbrott. Läs mer

En ”vanlig mans” inställning till sexuell samvaro

Caroline Szyber, ny riksdagsledamot för kd

På Newsmill har Nils Petter Ekdahls sexualbrottsutredning diskuterats. Caroline Szyber, kd, skrev ett inlägg, ”Sexuallagstiftningen måste bli tydligare” där hon välkomnade en lagstiftning grundad på samtycke.Inlägget redovisar de brister som nuvarande lagstiftning har, bl.a. tolkas begreppet hjälplöst tillstånd mycket snävt, och hon visar att kristdemokraterna hela tiden önskat en sexuallagstiftning som ger ett väsentligt bättre skydd. För alla parter.

Caroline Szybers artikel gör uppenbart vissa ”vanliga män” upprörda. Den kanske mest upprörde är Tommy Sandström som vill få oss att tro att våra fängelser är överbefolkade av män som är helt oskyldiga till de våldtäktsbrott de är dömda för. Han skriver:

En samtyckeslag skulle ofrånkomligen kriminalisera majoriteten av befolkningen och skapa ofantliga och oöverblickbara rättssäkerhetsproblem i en redan svår situation. Läs mer

Samtycke men bara i vissa fall?

Det blir fel ibland. När jag skrev det förra inlägget baserade jag min information på det som stod i tidningar. Och det var ju inte helt korrekt..

Har nu lyssnat på presskonferensen då blir utredningens förslag tydligare. Det handlar inte om att införa samtycke som en generell regel. Det handlar om att försöka reglera de fall som idag inte kan klassas som våldtäkt eftersom inget våld förekommit. Man vill lägga till något till dagens lagstiftning, inte arbeta om. Så det tycks bli  lite konstigt. Läs gärna regeringens pressmeddelande i frågan. Läs mer

Sex utan tillåtelse blir olagligt. SAMTYCKE JA JA JA

Äntligen!

Det verkar som om utredningen av sexualbrottslagen har blivit bra. Utredaren, Nils Petter Ekdahl, föreslår ett antal förnuftiga förändringar. Den viktigaste är att samtycke införs i lagstiftningen. Dessutom införs som brottsrubricering sexuellt övergrepp. Båda dessa två förändringar är riktigt bra. Det har varit ett problem att sexualbrott kallas våldtäkt. Det blir med den definitionen fokus på den specifika handlingen istället för kränkningen. I Kanada har man sedan 1983 en bra lagstiftning som baseras på samtycke och där brottet rubriceras sexual assault.

Frågan om samtycke är central och viktig, enligt utredningens ordförande Nils Petter Ekdahl. Läs mer

Groominglagen prövas för första gången

Sedan den 1 juli 2009 har vi haft en s.k. groominglag i Sverige. Lagen är ett försök att straffa de män (jo, det är i huvudsak män) som genom upprepade kontakter försöker få kontakt med unga tjejer för att sedan få till stånd ett möte för sex. Lagen verkar vara skriven för att göra det svårt att bevisa brott. Dessutom har brottet grooming, som är försök till grov våldtäkt på barn, ett mycket lågt straffvärde, maximalt 1 års fängelse. Det normala straffet kommer sannolikt att bli böter. Samma straff som för sexköp.

Det som detta fall gäller är en 35 årig man som haft kontakt med minst 29 unga flickor. Ett av åtalen gäller våldtäkt mot en då 14årig flicka. Det kanske mest bisarra i detta fall är att några av de kontakter mannen åtalas för skedde när han satt i fängelse för våldtäkt på en 13 årig flicka. Jag har svårt att förstå hur detta kan hända. Det måste rimligen finnas gränser för vad en dömd sexförbrytare får göra när han är intagen. Läs mer

Bättre skydd mot stalking

Den 10 september lämnade regeringen en remiss till Lagrådet med förslag på hur man kan förbättra skyddet för personer som utsätts för förföljelse, s.k. stalking. Förföljelse är ett vanligt brott. Enligt en undersökning som Brottsförebyggande rådet (BRÅ) gjort 2005 uppger 9 % att de någon gång i livet blivit utsatta för upprepade trakasserier av en och samma person och att 3 % utsätts årligen. Trakasserier i form av oönskade telefonkontakter, upprepad förföljelse, hot, e-mailkontakt, ovälkomna besök, brev eller andra oönskade kontakter. Trakasserier som gör att personen som utsätts känner rädsla och oro för liv och hälsa.

Enligt BRÅ: Tre fjärdedelar av de utsatta var kvinnor. Av undersökningen framgår vidare att nästan tre procent av de tillfrågade drabbats på årlig basis. I ungefär en fjärdedel av fallen var gärningsmannen och offret närstående till varandra. I en dryg tredjedel av fallen var gärningsmannen någon annan som offret hade en relation till, t.ex. en vän, en granne, en tillfällig sexuell bekant, en studiekamrat eller en kollega. I övriga fall var gärningsmannen obekant eller okänd. Ju närmare relationen mellan offer och gärningsman var, desto allvarligare var trakasserierna och desto större var risken att utsättas för våld. Resultaten är snarlika vad som framgår av utländska studier.

Förföljelse är en form av våld mot kvinnor som män använder. Det är därför mycket bra att problemet uppmärksammas och att det förhoppningsvis inom en snar framtid kommer att resultera i en ny lag. Det föreslagna maxstraffet för stalking är fyra års fängelse.

I samma remiss föreslås att besöksförbud i framtiden ska kallas kontaktförbud och det reglerna för kontaktförbud (besöksförbud) ska skärpas. Som en undersökning tidigare i år visade så är det vanligt att besöksförbud överträds. Det är vanligare att tidigare straffade och kriminellt aktiva oftare överträder besöksförbud. Överträdelse av besöksförbud kan ge maximalt ett års fängelse. Regeringen föreslår ingen förändring.

Varför är våldtäktsanklagelsen mot Julian Assanges så viktig?

Att Julian Assange har blivit anmäld för våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt ofredande och ofredande av två kvinnor är välkänt. Att tre olika åklagare har bedömt fallet på tre olika sätt är också välkänt om än lite förbryllande för de flesta.

Varför anser jag att denna historia är så viktig? För det första visar det att vår sexuallagstiftning är mycket svårbegriplig även för våra åklagare. Att tre åklagare fattar tre avvikande beslut med flera olika tänkbara brottsrubriceringar är förvånansvärt. Om de som har som yrke att förstå och tolka våra lagar inte vet vad som gäller hur kan man då begära att vanliga medborgare ska veta vad som gäller? Medborgare som ibland även förtär alkohol. Och hur ska våra barn kunna nånsin kunna begripa. Så Assangehistorien visar att vi har en nästintill obegriplig sexuallagstiftning. Detta måste ändras. Läs mer

Alliansen för samtycke?

För att vi ska kunna få en vettig sexualbrottslag krävs att enskilda politiker sätter sig in i frågorna och driver kravet på sexuellt självbestämmande och likhet inför lagen. Vi måste ju ha en lagstiftning som baseras på frivillighet och ömsesidigt samtycke. Det är mycket glädjande att i Alliansens rättspolitiska program kan vi läsa ”Alla sexuella handlingar som sker mot någons vilja – utan hennes eller hans samtycke – ska vara kriminaliserade”. Ett tydligt och klart ställningstagande för samtycke i lagstiftningen. Läs mer