Fallet Assange: Informations-Jesus på korset eller bara korsade fingrar?

För de av er som väl känner till fallet Assange kommer en del av denna långa artikel vara upprepning. Men det är viktigt att en så komplett tidslinje beskrivs så att det går att få en uppfattning om vad som egentligen har hänt i fallet Assange. Mycket av vad som skrivits om fallet Assange är påhittad information. Så det kan ibland vara svårt att skilja mellan påhittad och verklig information. I kommande artiklar kommer jag att peka ut några personer som hittar på information. Men först till frågan om Julian Assange varit tillgänglig för förhör.

En ”sanning” bland de som stöder Julian Assange är att han hela tiden varit tillgänglig för förhör. Och att han inte ”flytt Sverige” för att undkomma förhör. I förhandlingen om utlämning den 7-8 februari 2011 försökte Julians engelska advokater inbilla världen att Julian varit tillgänglig för förhör i fem veckor utan att polis eller åklagare visat intresse för att förhöra honom. Något som Sveriges ombud, Clare Montgomery, visade var helt felaktiga uppgifter. Meningen med denna genomgång är så att du bättre ska kunna bedöma om Julian Assange var tillgänglig för förhör eller om han försökt undkomma förhör. Läs mer

17 Argument mot samtycke

Petter Asps mycket läsvärda bok

Efter Nils Petter Ekdahls presenterade sin utredning, 2008 års Sexualbrottsutredning har det varit debatt på Newsmill om samtycke. Några personer, huvudsakligen män, är emot samtycke och ser en samtyckesreglering som slutet för ”normalt sex” och tror att i framtiden kommer våra fängelser att överbefolkas av oskyldiga män som dömts i häxprocessliknade rättegångar.

Det är intressant att notera att debattörerna på Newsmill tar upp helt annorlunda argument mot samtycke än vad som de två tidigare utredningarna gjort. Debattörerna verkar mena att såväl 1998 års Sexualbrottskommitté samt 2008 års Sexualbrottsutredning består av personer med bristande insikt i juridik. Eller så är det så att debattörerna själva är dåligt insatta, en slutsats som är mer närliggande.

För att få ett bra grepp om motståndet mot samtycke kommer jag samla alla tänkbara argument mot samtycke och sedan gå igenom dem ett för ett. Då kommer man kunna göra en bedömning om det finns några hållbara argument mot samtycke.
Om det finns ytterligare argument mot samtycka så skriv in dem som kommentarer så uppdaterar jag listan.

Efter jag är klar med genomgången av argumenten mot samtycke kommer jag skriva ned argumenten för samtycke.

Till slut kommer jag att gå igenom vad som ett samtycke måste innehålla för att det ska vara rimligt att använda sig av begreppet. Jag är av uppfattningen att man i lagen måste definiera vad samtycke är för annars kommer olika domstolar använda sig av helt olika tolkningar av vad samtycke är. Av debatten på Newsmill och i andra medier framstår det som uppenbart att samtycke är något som inte är helt lätt för alla att förstå vad det innebär.

När väl det är klart kan den som är intresserad läsa allt för och mot och själv bilda sig en uppfattning om hur en sexualbrottslag ska utformas så att den säkerställer varje individs rätt till sexuellt självbestämmande och sexuell integritet. Läs mer

Förförelsesex???

Har sett i debatten på Newsmill att det finns personer som på fullt allvar hävdar att med en samtyckesreglering så försvinner den spännande förförelsen. Kvar skulle då bli något som kallas samtyckessex. Nåt grått och tråkigt. Hur de kommit fram till detta kan man undra?

Skulle detta vara hotat av samtyckeslagstiftning?

En artikelförfattare skriver ”insiktsfullt” om samtyckeslagsstiftning:

Förförelsen är en del av ett levande sexliv. Hur tråkigt skulle det inte bli, både i fasta relationer och mindre fasta, om sex varje gång skulle förhandlas? Bra sex bygger på öppenhet, lekfullhet och kreativitet. En samtyckeslag skulle vara ett politiskt försök att avskaffa förförelsen som företeelse i Sverige. Inte minst det gör att jag frågar mig hur många riksdags- och regeringsledamöter ser på sitt och andras sexliv.

Hur galet kan det bli. Om vi i texten ovan byter ut förhandlas mot samtyckas blir meningen:”Hur tråkigt skulle det inte bli, både i fasta relationer och mindre fasta, om sex varje gång skulle samtyckas?” Artikelförfattaren förstår uppenbarligen inte vad han skriver. Nu står det att sex blir mindre tråkigt om vi hade mer övergrepp i både fasta och mindre fasta relationer. Jag vet inte om det är så artikelförfattaren menar. Det kanske bara är något han skriver utan att tänka. Läs mer

Höga röster hörs mot samtyckesreglering

Caroline Szyber, den vakna nyblivna riksdagskvinnan för Kristdemokraterna, har skrivit två bra artiklar om fSexualbrottsutredningen. En på Newsmill och en på hennes egen blogg.

Feministisk rättvisa?

Hon tar klart ställning för en samtyckesreglering vilket får några personer, av en slump män, tala i nåt som påminner om falsettröster. De pratar om att nu är rättssäkerheten hotad, totalitära lagar riktade mot män gör att halva befolkningen kriminaliseras och våra fängelser kommer att bli överfyllda med oskyldigt dömda.

Vilka är de dessa män? En nämnde jag i ett tidigare inlägg. Tommy Sandström. Hans kommentarer om sexualbrottslagen kan läsas under Carolines Newsmill artikel.

En annan man är en liberal herre som skriver på bloggen Från Utomlands. Det som är lite ansträngande när jag skriver om dessa män är att det är så mycket som är missuppfattat.

Erik på Från Utomlands skriver att:

Våldtäkt ska i fortsättningen, enligt vad utredningen föreslår, även omfatta bristande samtycke. Alltså kommer alla typer av samlag där en av parterna inte har samtyckt, att betraktas som våldtäkt.

Ovanstående påstående är felaktigt. Idag är det inte så att när en av parterna inte samtyckt är det våldtäkt. Våldtäkt idag är inte samtyckesreglerat. Det måste man väl i alla fall känna till om man ska kommentera sexualbrott. Läs mer

Öppet mail till Mona Sahlin

Bästa Mona Sahlin,

För att kunna skydda kvinnor och barn mot sexuella övergrepp krävs att vi har bra lagar och ett välfungerande rättssystem som utreder brott och lagför förövare. Det har vi tyvärr inte idag.

Den nya sexualbrottslagen som infördes under Thomas Bodströms tid som justitieminister har allvarliga brister. När lagen infördes framfördes kritik mot att lagen inte byggde på att sexuella handlingar, för att inte vara brottsliga, måste vara ömsesidigt frivilliga. Thomas Bodström avfärdade kravet på samtycke med orden ”Det går inte att nu skriva in samtycke i lagförslaget”, sa han i en interpellationsdebatt 2004. Läs mer

Thomas Bodström och Claes Borgström spelar över

Thomas Bodström och Claes Borgström skriver i Svenska Dagbladet den 9 april följande:

Vi socialdemokrater anser att de sexuella övergreppen mot flickor och kvinnor är ett av våra största samhällsproblem. —Flickor och kvinnor i Sverige behöver ett bättre skydd mot grova sexuella kränkningar. Därför vill vi införa ett nytt brott – synnerligen grov våldtäkt mot de grövsta övergreppen.

Thomas Bodström var justitieminister från oktober 2000 till oktober 2006. Under denna period presenterade 1998 års Sexualbrottskommitté ett betänkande vilket så småningom resulterade i en ny sexualbrottslag i april 2005. En lag som Thomas Bodström beskrev som modern och progressiv och som han sa skulle leda till att kvinnor och flickor fick ett bättre skydd. Kritiken mot lagen var kraftig. Främst därför att kravet på samtycke inte infördes och att skyddet för tjejer ”i hjälplöst tillstånd” inte blev starkt. Tyvärr blev det som kritikerna befarade. En svårläst och dålig lag med svagt skydd. Läs mer