Sex ungdomar offer för tvångsäktenskap i Göteborg

TvångsäktenskapTvångsäktenskap är ett stort problem för ungdomar i Sverige har Ungdomstyrelsens rapport visat. Förra året tvingades minst sex ungdomar i Göteborg gifta sig mot sin vilja och 40 flickor från Göteborg bodde på skyddat boende på grund av tvångsgifte eller hot om att giftas bort. Så det är ett allvarligt problem även om de finns de som fortfarande bagatelliserar problemet för de tror att det handlar om ”islamofobi”.

I en undersökning som Göteborgs-Posten gjort bland Göteborgs högstadie- och gymnasieskolor rapporteras att fem flickor och en pojke giftes bort. Tre av flickorna var 18 år medan pojken och två flickor var omyndiga. De sex ungdomarna, som skolorna känner till, hade rötter i Mellanöstern, Sydasien och Balkan. Läs mer

Skärpta regler mot tvångsäktenskap

TvångsäktenskapPå en presskonferens med justitieminister Beatrice Ask och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni uttryckte regeringen en önskan om skärpta regler mot tvångs- och barnäktenskap.

– Det är fullständigt oacceptabelt att tvinga in någon i äktenskap, säger justitieminister Beatrice Ask.

– Det är i dag möjligt att gifta bort barn. Vi vill se om det är möjligt att kriminalisera barnäktenskap och ta bort den dispensmöjlighet som finns, sa Sabuni. Läs mer