Vad är samtycke?

När samtyckesfrågan diskuteras blir diskussionerna ofta upphetsade och känslomässiga. Ord står mot ord precis som i ett våldtäktsmål. Kan inte säga att åsikt står mot åsikt för det mesta som påstås är bara tyckanden rakt ut i luften. Det är inte baserat på något faktaunderlag. Många gånger finns det inte heller tankeunderlag.

För att få en åsikt måste vi göra studier. Iakttagelser göras. Vi måste formulera teorier. Använder oss av kriterier för att se om teorierna stämmer med iakttagelserna. Till slut när vi jobbat ett tag har vi kommit fram till en åsikt. Så åsikter är resultat av arbete. Åsikter är inte resultat av att öppna munnen. Allt detta innebär att åsikter kan granskas.

Att bara påstå något utan något som helst faktaunderlag gynnar inte förståelse utan sprider bara vanföreställningar. Som en skotsk vis man sa en gång ”Opinions are like ass-holes, everybody’s got one”.

Sex och samtycke

av Petter Asp, professor i straffrätt vid Stockholms Universitet

Petter Asp har i en skrift gått igenom vad som samtycke egentligen innebär. Det är viktigt att veta hur samtycke definieras för att vi ska kunna ta ställning till om en samtyckesparagraf ska införas. Petter Asp är professor i straffrätt vid Stockholms Universitet och verkar vara en klok och analytisk man. Läs hans skrift. Den är mycket klargörande. Detta är länken till skriften och här har du länken till Petter Asps blogg.

För att någon ska kunna dömas för våldtäkt krävs att en åklagare ska kunna bevisa att en gärningsman utfört en brottslig gärning och att han hade uppsåt. (Avsikt och insikt). Bevisbördan ligger på åklagaren nu och kommer att göra det i framtiden om vi har en samtyckesparagraf.

När det gäller sexuella samlagsliknande handlingar (i fortsättningen kallat sex) så är det brottsliga handlingar om inte vissa förutsättningar gäller. Vi kan vända på det och säga att sex är hela tiden tillåtet om inte vissa förutsättningar finns som gör det brottsligt. Någon kan med rätta påstå att detta är samma sak vilket det är i princip. Men detta är viktigt för förståelse av skillnaden mellan samtyckes- och våldsrekvisit vid våldtäkt.

 • Våldsrekvisit. Att tvinga någon till sex (tåla sex) med våld eller hot om våld är brottsligt. Vår nuvarande lag säger dessutom att offret inte behöver göra motstånd. Om någon befinner sig i hjälplöst tillstånd är det brottsligt. Om någon är under 15 år det brottsligt. Om någon är i vanmakt är det brottsligt. Om någon sover eller är kraftigt berusad är det brottsligt. Vid våldsrekvisit behövs det en massa tillägg för när det är brottsligt då våld inte utövats.
 • Samtyckesrekvisit. Att ha sex med någon utan dennes samtycke (tillåtelse) är brottsligt.

Som vi kan se är det en stor skillnad hur vi definierar det hela. Våldsrekvisit kräver så många tilläg för specialsituationer att det är svåröverblickbart. Det är inte lätt för ett barn att förstå. Det är inte heller lätt för en domstol att förstå kan man se av ett antal rättsfall. Var går gränsen för att man är i ett hjälplöst tillstånd? Och hur kan man bevisa att en gärningsman vet

Samtyckesrekvisit är enkelt. För ett barn kan det översättas till ”Du får inte röra mig.” Liknande den enkla översättningen som vid barnaga ”Du får inte slå mig”. Varför det är viktigt med enkla regler som barn kan förstå är att då kan vi uppfostra barn så att de förstår vad som gäller. Med en samtyckesregel blir det lättare för barn att förstå vad som är ett övergrepp. Med våldsrekvisit är det omöjligt att förstå för barn.

Samtyckesrekvisit kräver en definition på giltiga samtycken. Exempelvis kan en sovande person inte lämna sitt samtycke, ett barn under 15 kan inte samtycka, en person som är fånge kan inte lämna samtycke, en person som förts till en främmande plats kan inte samtycka.

Det är inga konstiga regler som gäller för samtycken. De är ungefärligen lika för sex som för Personuppgiftslagen. Se inlägg om Personuppgiftslagen.

Vad vi direkt kan se är att vid våldsrekvisit kommer mycket fokus att sättas på offret. Domstolen måste utreda om kvinnan samtyckte. Men denna utredning är bakvänd. För vad domstolen måste slå fast är att kvinnan uttryckte sin brist på samtycke. Det är först när det är klarlagt att kvinnan uttryckte sin brist på samtycke som man tittar på vad gärningsmannen gjort mot kvinnan och hur mycket uppsåt han haft. Att han hade avsikt och förstod att kvinnan inte samtyckte. Om gärningsmannen inte förstod att kvinnan inte samtyckte så frikänns han.

Hur är det då vid samtyckesrekvisit? Utredningen handlar om att visa om gärningsmannen hade inhämtat samtycke innan sex. Vid samtyckesrekvisit utgår man från att gärningsmannen vet att sex är brottsligt utan samtycke. Man måste utreda om samtycke lämnats och att samtycket är invändningsfritt.

 • En kvinna som misshandlas och sedan lämnar samtycke har inte lämnat sitt samtycke fritt. Samtycket är inte giltigt.
 • En kvinna som samtyckt till att följa med gärningsmannen hem har inte samtyckt till sex. En kvinna som hånglat med gärningsmannen har inte samtyckt till sex. Samtycket måste vara specifikt. Avse just den specifika handlingen, sex. Så en massa ovidkommande omständigheter försvinner ur processen. Klädsel blir irrelevant. Samtycke kan inte vara baserade på antaganden. ”Hon hade inga trosor så det antog jag betydde att hon samtyckte”.
 • En kvinna som blir skadad under samtyckt sex har inte samtyck till skadan bara för att hon samtyckt till sex.
 • Ett tyst samtycke accepteras inte. Kvinnan måste aktivt på något sätt lämna sitt samtycke.

Vid samtyckesrekvisit kommer väsentligt mycket mer fokus att läggas på gärningsmannen. Vad han gjort som fått honom att förstå att samtycke fanns. Det inbegriper också vad gärningsmannen har gjort tidigare med andra personer. Om det kan visas att gärningsmannen betett sig på liknande sätt med andra offer kan det vara något som tyder på att han gjort samma sak med nuvarande offer.

Det är viktigt att komma ihåg att det är åklagaren som har bevisbördan. Samtyckesparagrafer innebär inte att mannen antages vara skyldig tills han kan bevisa sin oskuld. Så många synpunkter som kommer från män som klagar på detta kan vi ignorera. Många män inbillar sig att många som är oskyldiga kommer att fängslas. Den risken är mycket liten. Det finns höga beviskrav. Men det är mycket sannolikt att fler män kommer att ställas till svars för sina gärningar.

13 reaktion på “Vad är samtycke?

 1. Det väsentliga i en rättegång är lagtext (brottsdefinition) och bevisning. Finns ingen skriftlig bevisning och inga vittnen är det ord mot ord som gäller.

  Om samtyckesrekvisitet råder är det då kvinnans känslor som har rättsverkan. Och den enda som vet vad kvinnan kände (ville) är hon själv. Om hon säger att hon inte ville, hur ska mannen kunna hävda motsatsen?

  Då ord står mot ord och ingen stödbevisning finns gäller generellt att rätten bedömer vem som är mest trovärdig. Hur ska mannen kunna vara lika trovärdig som kvinnan när det gäller att beskriva vad kvinnan kände och ville?

  Mannen kan försöka hävda att han inte förstod att hon inte ville men med en sådan brottsdefinition är detta egentligen oväsentligt för om ett brott är begånget. Om kvinnan kände på ett visst sätt, så har mannen begått en våldtäkt.

  Nej, mannen är i hopplöst underläge i rättsprocessen. Vad finns det som mannen kan använda som bevisning, förutom ett kontrakt där kvinnans vilja framgår?

  Det finns en mycket viktig rättsprincip, nämligen att alla är lika inför lagen. Men med en våldtäktslagstiftning definierad av samtyckesrekvisitet är denna princip i fara.

  • Det är roligt att vi är överens om en mycket viktig rättsprincip, nämligen att alla är lika inför lagen. Tror också att vi är överens om att vi ska ha lika värde och rättigheter i en domstol.

   Mannen är inte idag och kommer inte imorgon, med en samtyckesparagraf, att vara i ett hopplöst underläge i en rättsprocess. Det ser ut som om du blandar ihop ett antal begrepp. Vad en kvinna vill och vad en kvinna samtycker till är två helt olika saker. En rättegång med samtycke kommer inte att handla om vad en kvinna vill eller ville. Den kommer inte heller handla om vad en kvinna känner eller kände. Den kommer att fokusera på vad kvinnan samtyckte till i samband med det sexuella skeendet. För att det ska kunna utredas ordentligt vid en rättegång krävs att polisen gör mycket bättre förhör både med offret och med den misstänkte.

   Ta som exempel. Jag vill inte diska. Men jag kan samtycka till att diska även om jag inte vill diska vare sig före eller efter jag diskade. Så det handlar om att i en rättsprocess ta reda på vad de olika parterna samtyckte till.

   Du har ett hem. Du har lagligt skydd i ditt hem. Ingen kan komma in i ditt utan att du uttryckligen givit ditt tillstånd. Innan du samtyckt till det. Om någon olovligen tar sig in i ditt hem är det hemfridsbrott. Om din lite jobbige granne ringer på kanske du egentligen inte vill att han ska komma in. Men du kan samtycka till att han faktiskt får komma in. Och det kan vara så att du efter det att grannen gått fortfarande känner att du inte ville att han skulle komma in. Men du släppte in honom. Under de omständigheterna har grannen inte begått något hemfridsbrott.

   Sen kan du ta ett annat fall. Du bjuder några vänner på middag. En är en god vän till dig. Redan vid förrätten börjar din goda vän bli lite berusad och gör otrevliga närmanden mot din fru. När du säger till din vän blir han otrevlig. Du ber då din goda vän att genast gå ut ur ditt. Den rättigheten har du. Du har också stöd för att använda nödvärnsvåld för att bli av med din vän. Vännen har inga som helst rättigheter att stanna kvar.

   Vännen kanske hävdar ”Jo men jag blev ju bjuden på middag och jag har inte fått varmrätten än. Så jag har rätt att stanna”. Det är helt oväsentligt vad vännen hävdar. När ditt samtycke upphör, du bestämmer det helt själv, så har inte längre vännen någon rätt att vara kvar.

   Vad vi vill göra är att se till att kvinnor har samma rättigheter till sin kropp som du har till ditt hem. Det gäller också att du ska ha samma rättigheter till din kropp som du har till ditt hem. Konstigare än så är det inte.

   Som det skulle vara om vi hade sexualbrottslagen bestämmelser på ditt så skulle alla ha rätt att kliva in i ditt hem när som helst. Och de skulle ha rätt att vara där till dess att du så tydligt talade om för inkräktaren att han skulle avlägsna sig att inkräktaren förstod det. Om inkräktaren ansåg att han inte förstod att när du sa att skulle försvinna på studs att det innebar att han skulle gå ut. Då skulle inkräktaren frikännas i domstol.

   Om vi lagen var sån när det gällde ditt hem, skulle du då säga att du och inkräktaren var lika inför lagen? Eller skulle du säga. Det är ju för fan mitt hem och det bestämmer jag över. Och om jag inte ger mitt samtycke till att någon ska komma in i mitt hem så är det förbjudet.

   En samtyckesparagraf är inte konstigare än så. Kvinnor och män ska ha samma skydd till sina kroppar som män (och kvinnor) har till sina hem. En kvinna ska inte behöva säga nej för att slippa bli utsatt för sexuella handlingar.

   • Samtycke är det som ska ha rättsverkan, och samtycke överensstämmer inte nödvändigtvis med känslor och vilja, det är riktigt. Detta är dock oväsentligt för kritiken om mannens hopplösa underläge i rätten. Hur mycket man än teoretiserar frågan så måste man titta på hur det faktiskt blir i en rättegång.

    Kvinnan säger att hon inte samtyckte. Mannen säger att det gjorde hon visst. Ingen annan bevisning finns. Om kvinnan faktiskt samtyckte eller inte kan bara hon själv veta. Kvinnan vet, mannen tror. Därmed kan mannen omöjligt vara lika trovärdig. Och därmed kan man inte säga att parterna står likvärdiga inför lagen.

    Konsekvensen blir dessutom att det primärt är mannen som ska bevisa att han är oskyldig, istället för att målsägaren och åklagaren ska bevisa att han är skyldig. Omvänd bevisbörda är rättsosäkert och strider mot oskuldspresumtionen, ett fundament i en rättsstat. Att medborgare ska behöva bevisa sin oskuld för att slippa flera års fängelse är inget som hör till moderna demokratier.

    Våldtäkt är ett vidrigt brott. Att lagstifta om samtycke må ha ett gott syfte, att kvinnan ska få bestämma över sin kropp och att fler våldtäktsmän ska dömas för sina gärningar. Men det fungerar inte i praktiken.

   • Jag håller med dig. Samtycke är det som borde ha rättsverkan. Tyvärr är det inte så.

    Mannen är inte i och kommer inte hamna i ett underläge i en rättegång med samtycke. Du blandar ihop samtycke med vill. Du skriver ”Om kvinnan faktiskt samtyckte eller inte kan bara hon själv veta.” Denna mening är korrekt om du byter samtycke mot vill.

    Vad som ska avgöras i en rättegång är inte vad parterna kände, ville, önskade, trodde etc. Det ska avgöras vad parterna samtyckte till. Hur handlade parterna. Vad var det som de sa och hur agerade de.

    Fördelen för mannen med samtyckesrekvisit är att polisförhören med nödvändighet måste omfatta väsentligt fler frågor. Fler frågor måste ställas till både offret och den misstänkte. Ett problem vi har idag är att polisen i många distrikt fortfarande gör konceptförhör, polisen för anteckningar. Det är mycket svårt att utifrån en polismans anteckningar göra en bedömning vad som verkligen sagts. Det måste vara så att förhör ska filmas och att förhörsledare är utbildade och har intresse för sitt arbete.

    Jag säger det igen och igen. Samtycke är inte omvänd bevisbörda. Det kommer att vara så att åklagaren ska föra i bevis att ett samtycke inte förekommit.

   • Enligt detta förslag så är det samtycke som ska ha rättsverkan. Jag skrev inte att jag tycker att det bör vara så. Givetvis är du medveten om detta, men väljer ändå att avsiktligt missförstå genom att tillskriva mig din åsikt och sedan säga att du håller med mig. Istället för att ärligt bemöta argumenten. Typiskt exempel på politiskt fula trick när man inser att argumenten inte håller.

    Man kan sammanfatta kritiken i följande fråga: Vem är mest trovärdig – kvinnan som påstår ”jag samtyckte inte?” eller mannen som påstår ”hon samtyckte inte?” Det är givet att kvinnan har högre trovärdighet i en sådan situation.

    Notera att om både mannen och kvinnan varit överens om att hon samtyckte så hade fallet inte hamnat i rätten överhuvudtaget. När så ändå är fallet så är förklaringen att kvinnan inte samtyckte (förutsatt att hon inte falskanmäler). Nu ska mannen ändå försöka bevisa att hon samtyckte. Men även om han trodde att han visste att hon samtyckte (veta säkert kan bara hon själv göra) så hade han uppenbarligen fel.

    Det är ingen av parterna som behöver ljuga i en sådan situation. De kan bara ha uppfattat skeendet på olika sätt. Men kvinnans version har redan från början mycket högre trovärdighet. Frågan är fortfarande: vad har mannen att sätta emot? För att förslaget ska kunna realiseras kommer samlagskontrakt att behöva skrivas. Ty en ord mot ord-situation kan omöjligt bli rättssäker.

   • Hej Erik,
    Ber om ursäkt för att jag fick uppfattningen av vi båda tyckte det skulle vara samtyckesrekvisit. Önsketänkande från min sida.

    I det fall som du beskriver kommer det med alla sannolikhet vara så att man anser att bevis saknas och mannen frikännas. Samtycke kan inte uteslutas som rätten säger.

    För att kunna leda i bevis att samtycke inte förekommit krävs en ordentlig utredning om vad kvinnan gjort, vad hon sagt. Detsamma gäller för mannen. En fråga som då är intressant att utreda är vad är det som gjort att mannen dragit slutsatsen att kvinnan samtyckt. Bara för att kvinnan följt med mannen hem har hon inte samtyckt till sex. Bara för att de hånglat har de inte samtyckt till sex osv. Vilken/vilka specifika händelser anser mannen innebär att mannen ansett att samtycke förelegat.

    Med samtyckesrekvisit kommer utredningarna att bli mer omfattande och väsentligt mer omständigheter runt fallet kommer att utredas. Det kommer då att bli så att mannens möjligheter till försvar mot falska anklagelser ökar. Det jag sett av samtyckeslagstiftning i Kanada och USA tyder på det.

    Hoppas att du förstår att jag troligen är minst lika mycket, eventuellt mer, irriterad på falskanmälningar. Jag anser att straffet för falskanmälan ska stå i proportion till straffet för det anmälda brottet. Jag är på din sida i att få större rättssäkerhet. Jag tror att vi är överens om att självklart ska våldtäktsmän straffas. Och inga män ska sättas i fängelse för påstådda brott de aldrig begått. Om jag missförstått något please tell me.

   • Det här är ett teoretiskt resonemang där jag blir osäker: Om kvinnan inte säger nej, hur ska då mannen veta att hon inte vill? (alltså, vi pratar teori nu, inte omdöme…) Han kan naturligtvis fråga först, men då blir det nästan ett krav på omvänd bevisbörda, d.v.s. ”kan du styrka att du frågade”? Jag ser inte den klarhet som du omnämner.
    Likaså har vi (minst) två allmänt accepterade principer om ansvar: Om jag glömmer att låsa dörren till min lägenhet, och någon går in och stjäl, så är det definitivt stöld och tjuven ska straffas. Men försäkringsbolaget kommer inte att betala ett rött öre, på principen att jag får skylla mig själv. Inte heller här ser jag det självklara i din argumentation.

    Men jag gillar att du gör skillnad mellan ”samtycker” och ”vill”! Jag önskar att många fler fokuserade på denna skillnad!
    Fast även här blir det snårigt: Masochisten inte bara samtycker till att bli piskad, utan VILL det. Men lagen gör inte denna skillnad… En person som piskar en annan för att vederbörande ska få orgasm, och har bett om det (VILL) kan fortfarande bli fälld, eller åtminstone genomlida ett åtal…

   • Klas,

    Bra att du frågar. Och att du noterar att det är en väsentlig skillnad mellan samtycka och vill. Man kan samtycka till något utan att man egentligen vill. Den utredning som låg till grund för den nya sexualbrottslagen som bl.a. Thomas Bodström är så stolt över, förstod inte skillnaden mellan samtycke och vill.

    Börjar med en motfråga. Hur kan du veta att din mycket attraktiva granne inte samtycker till att du får komma in i hennes hus utan att hon säger nej?

    Förstår att du tycker att det är en fånig fråga. Men när det gäller hem är det förbjudet att gå in i någon annans hus utan tillstånd, samtycke. Inte ens som du så mycket riktigt påpekar dörren är olåst. Att dörren är olåst innebär inte ett ”tyst” samtycke. Att dörren är olåst betyder bara att någon inte låst dörren.

    För det ska vara tillåtelsen att gå in i någons hus ska vara giltig en individuell, frivillig, särskild, otvetydig och informerad positiv viljeyttring. Se denna länk. Många ord men kort förklaring.

    Individuell innebär att det ska vara ägaren av huset som ska samtycke, ge dig tillstånd. En utomstående person kan inte ge dig tillstånd.

    Frivillig innebär att våld eller hot om brottslig gärning. Är väl inga problem.

    Särskild betyder att ett tillstånd är kopplat till en viss tid eller situation. Du kan alltså inte hävda att du fick komma in förra veckan och därför har rätt att komma in idag. Inte heller kan du hävda att du blev inbjuden till trädgården och att det måste betyda att du fick gå in i huset.

    Otvetydig. Viljeyttringen måste vara så tydlig att den inte går att missförstå. Att bli inbjuden till en gårdsfest innebär inte att bli inbjuden till hemmet. Inte heller betyder ”Det skulle vara trevligt om du kunde komma förbi” betyder inte att du är har tillstånd att komma in i hemmet.

    Informerat innebär att när den snygga grannen samtycker till att du får komma in kan du inte ta med dig tre kompisar.

    Positiv viljeyttring innebär att den som samtycker måste göra något aktivt för att det ska vara giltigt. När det gäller samtycke för sex börjar genast kritiker att prata om kontrakt. I fallet med huset kan grannen säga till dig, hon kan vinka in dig, hon kan ta dig i handen och dra in dig, hon kan säga follow me, hon kan teckna follow me …………. Du hajar va?

    Tyst samtycke accepteras inte. Om du går in i huset kan du inte hävda att du hade tillstånd för den snygga grannen sa inte nej.

    Om du nu för dig själv tänker på sexuella situationer vad i det jag beskrivit ovan känner du är problem förutom att du inte fått tillstånd att gå in till den snygga grannfrun? Återkom med specifika frågor.

    När du börjar se att samtycke handlar om att ”leka fram en positiv viljeyttring” så tror jag att du inser att vad vi talar om är ett förspel med vissa bitar. Och att det handlar om att dra in din motpart att vilja ha dig. Och visa det med en positiv viljeyttring. Med samtycke blir till och med sexet bättre. Det handlar om att få till samtycke och en rejäl vilja.

    Vid en rättegång kommer man gå igenom alla dessa detaljer. Om grannen bjöd in dig, tog din hand och drog dig till sängen, tog av dig dina kläder, smekte dig …… och var aktiv hela tiden är det positiva viljeyttringar. Det blir då omöjligt att säga att hon inte ville under förutsättning att det var frivilligt. Tänk bara på att samtycket måste vara särskilt, dvs måste vara kopplat till aktiviteten. Att hon följde med dig hem för att du lovade bjuda på vin betyder inte att sex är samtyckt.

    Så masochisten. Man kan inte samtycka till att bli dödad. Man kan inte heller samtycka till att bli allvarligt skadad. Det pågår ett rättsfall om just dessa frågor. Vad kan man samtycka till. Vi kan reda ut det med om du önskar men fundera på vilka delar av samtycket som du ser som svåra.

    Svarar inte på försäkringsfrågan. Kan du förklara analogin med sexuella situationer?

   • Här där jag bor går vi vanligen in och ut hos varandra. Knackar, öppnar dörren och ropar ”hallå”. Om ingen svarar så kanske vi tar en runda runt i huset, för att se att ingen ligger död någonstans. På samma frimodiga sätt kan jag ta grannens traktor och ploga bort snön utan att fråga först. Eller leda in hästen i hagen, fast den inte är min. Mönstren här styrs av vad som kan anses lämpligt.
    Men om jag glömt hunden ute och han skäller hela natten och håller grannen vaken, då kan jag inte bara kliva in i hennes hus dagen därpå. Då ringer jag nog först och ber om ursäkt för hunden och frågar hur hon mår och om hon vill komma på kaffe…?

    Så dina paralleller till hemfridsbrott känns bara så långt borta i den tillvaro där jag själv lever.
    Åsikter om”samtycke” blir som en sorts”kniven på strupen” frågor, där alla andra sociala mönster redan har havererat.

    Jag hoppas dock att jag kan inspirera dig till ett fortsatt skrivande om skillnaden mellan samtycke och vilja:

    Exempel: Vi godtar organdonation, även om det är ett högst avsevärt ingrepp, därför att vi kan förstå att en människa VILL göra en god gärning. Samtidigt tar vi ett självklart avstånd från handel med organ, där människor är tvingade till det pga fattigdom, även om det sker med samtycke. Samma skillnad mellan ”vilja” och ”samtycke” borde tydliggöras även i andra sammahang, just nu i debatten om bdsm, t.ex.

    Såsom lagen om misshandel är skriven så förutsätts att någon vill misshandla och den andre samtycker, fast egentligen inte vill, innerst inne. Det var ju också för att skydda misshandlade kvinnor som lagen ändrades 1982 och jag stödjer det.
    Ingen kvinna ska behöva bli piskad med rotting för att bevara husfriden.
    Men om hon uppsöker en sadist för att hon vill bli piskad med rotting, så är det en helt annan sak!
    Denna skillnad borde synas i lag, särskilt om anmälan kan ske från tredje man.

    Det här med försäkringsbolag skrev jag bara för att påpeka att ”vi” lever med åtminstone två disparata ansvarsbegrepp: 1/ Ett lagbrott är ett lagbrott, och ska beivras. 2/ Å andra sidan så kan försäkringsbolaget säga att jag får skylla mig själv.

    I sexbrott skulle det bli: Eftersom du hade kort kjol och var full så får du inget skadestånd. Vilket är omöjligt att hävda.

    Hade vi bara ett enda etablerat synsätt om ansvar, så skulle sexbrottsdebatten vara mycket begripligare, tror jag. Det är bara det jag säger.

   • Vad du beskriver från ditt område som jag förstår inte är Stockholm eller annan större stad är ett mycket bra exempel på hur samtycke fungerar inom äktenskap/samboförhållanden etc. När parterna redan känner varandra och har under tid givit varandra samtycke. Då existerar samtycket tills en av parterna säger upp det. Det är också en viktig del i det hela med samtycke. Det går att sägas upp.

    Det finns ytterligare en del i det här. Bara för att ni kan gå in och ut i varandras hus innebär det troligtvis att du inte utan tillstånd kan ta grannens bil, förse dig ur hans kylskåp, tömma hans barskåp, ha sex med hans dotter etc. Samtycket, tillståndet, är något ni är överens om efter det ni träffat avtal. Ni har pratat om det innan.

    Vad du också förstår, genom din skrivning om hunden, är att om det till ditt område flyttar in en ny person kan ingen av er gå in i hennes/hans hus utan att ni fått en inbjudan tillstånd. Vad som alltid föregår en relation som den du beskriver är tillstånd. SAMTYCKE. Och så ska det naturligtvis alltid vara.

    Jag ser alldeles otroligt stora likheter med det jag talade om. Om du efter detta svar fortfarande har svårt att se de uppenbara likheterna

    Vi kan inte ta organ från människor utan tillstånd, samtycke. Inte ens i din stad kan vi, om du skulle gå in och finna grannen död, ta din grannes organ. Handel med organ är inte okay även med samtycke. Däremot är det okay inom familj, nära relationer, med organdonation.

    Lagen om misshandel är skriven så att vi inte kan samtycka till misshandel som ger allvarliga skador. Även om som i ditt exempel en kvinna uppsöker en sadist och samtycker till att bli piskad så finns det en gräns för vad det får innebära. Samtycke befriar inte från ansvar alltid. För första gången prövas nu ett sådant rättsfall i Sverige.

    Lagbrott är lagbrott. Försäkringsbolag och avtal är något helt annat.

    För att avslutningsvis ta försäkringar och sexbrott. Mig veterligen finns inget bolag som försäkrar människor mot sexbrott. Om det fanns så kan jag mycket väl tänka mig att det skulle finnas klausuler som exempelvis stipulerade att tjejer får gärna gå ut i lackstövlar och en kjol som ett stort bälte med en genomskinlig topp och att de får supa så mycket de vill. Men att då gäller inte försäkringen. Precis på liknande sätt som hemförsäkringen inte gäller om du lämnar dörren öppen. Det handlar om ansvar. Och att vi när det gäller försäkringar har ett eget personligt ansvar.

    Den tokberusade tjejen i korta kjolen som utsätts för ett sexuellt brott när hon somnat i en okänd lägenhet har rätt till samhällets stöd för utredning av brottet och att gärningsmannen/männen lagförs. Problemet är tyvärr ofta i sådana fall att det är väldigt svårt att utreda brott om exempelvis brottsoffret inte kommer ihåg vad som hänt. Inte ens kommer ihåg var lägenheten ligger.

    Frågan är om det är metoder för att återvinna minnen som vi behöver eller om vi ska börja fundera på om vi själva kan påverka det som händer oss. Att vi kanske ska börja fundera hur vi vill att vårt framtida liv ska bli. Och om vi gör det kommer vi se att det är inte bra att dricka när vi kör bil, inte bra att röka ……. Om vi gör något som inte är så smart och som tänkbart har olyckliga konsekvenser så ska vi inte bli förvånade om just de konsekvenserna följer. Försök nu inte få det till att jag med detta menar att det är tjejens fel.

 2. Jag förstår mycket väl att det du skriver utgör ett sammanhängande tankesystem som är naturligt för dig. Men jag ser inte denna helhet. Jag har däremot inget emot ”småbitarna”, även om jag rynkar pannan lite.

  Du skriver: ”Och att du noterar att det är en väsentlig skillnad mellan samtycka och vill. Man kan samtycka till något utan att man egentligen vill.”
  Håller med! Helt! (tror jag)

  ”Den utredning som låg till grund för den nya sexualbrottslagen som bl.a. Thomas Bodström är så stolt över, förstod inte skillnaden mellan samtycke och vill.”
  Hur skulle du vilja ha det? Istället? Hur ser du på ”vilja” och ”samtycke” i detta fall? Kan jag få en länk?

  • Rynka pannan du. Det har du all rätt att göra.

   Vad vill du ha en länk till? Själva utredningen som visar att de inte förstått skillnaden mellan vill och samtycke? Återkom med vad du vill ha så skickar jag info om det jag känner till.

   Till dess har du en länk till en kritik av 1998 års utredning, Sexualbrottskommitténs betänkande. Kritiken är skriven av Wanna Swedberg.

  • Från SOU 2001:14. 1998 års Sexualbrottskommitténs betänkande

   Att en samtyckes paragraf skulle medföra väsentliga fördelar för offren, läs kvinnor slås fast.

   Det skulle kunna antas att en våldtäktsbestämmelse baserad på endast bristande samtycke kan medföra en förstärkning av offrets ställning. Eftersom offren vid våldtäkt och annat sexuellt våld nästan uteslutande är kvinnor skulle en sådan bestämmelse dessutom bidra till kvinnofriden och jämställdheten mellan kvinnor och män. Unga kvinnor som vänder sig till kvinnojourerna vittnar om att de utsätts för starka påtryckningar och övertalningsförsök att gå med på samlag eller att acceptera olika sexuella handlingar de inte vill medverka i. En lagstiftning om straffansvar för den som mot en kvinnas bristande samtycke skaffar sig ett sådant sexuellt umgänge skulle naturligtvis vara ett stöd för dessa kvinnor. Sid 125

   Trots det vill man inte införa en samtyckesparagraf.

   Att man inte förstått skillnaden mellan vill och samtycke visas tydligt när utredarna går vidare:

   Folkhälsoinstitutet har publicerat en undersökning om Sex i Sverige år 1996. Svarsfrekvensen var inte så hög varför resultatets tillförlitlighet kan ifrågasättas. En av frågorna var emellertid om den intervjuade någon gång ”varit med om sexuella handlingar utan att Du själv ville det, t.ex. för husfridens skull.” Frågan handlade alltså inte om huruvida man tvingats därtill; i undersökningen fanns andra frågor som rörde regelrätta övergrepp.
   28 procent av kvinnorna och 15 procent av männen hade vid åtminstone något tillfälle ”ställt upp” och deltagit i sexuella aktiviteter de inte önskade. Detta kan tolkas så att det vid dessa tillfällen inte egentligen förelegat samtycke till det sexuella umgänget.
   Resultatet av Folkhälsoinstitutets undersökning kan visserligen också tolkas på det sättet att det finns en hel del tillfällen, inte minst inom etablerade relationer, som parterna visserligen inte vill ha sexuellt umgänge men trots detta samtycker till det. Också med den tolkningen skulle emellertid en bestämmelse om våldtäkt utformad så som nu diskuteras kunna aktualiseras. Det skulle nämligen kunna göras gällande att ett sådant samtycke inte är giltigt eftersom det inte avspeglar personens vilja utan snarare är ett uttryck för ett slags underkastelse.

   Till slut försöker de visa att de minsann är insiktsfulla och tagit med homosexuella relationer. Ett HBT perspektiv. Och det gör att utredarna blir än mer förvirrade

   Verkligheten som bestämmelsen skall tillämpas i är alltså inte svart eller vit. Sexualiteten är mångfacetterad och både mellan hetero- och homosexuella varierar det sexuella umgänget, men också inom de två grupperna. Det kan finnas tillfällen där parterna kanske inte egentligen ens talar med varandra före ett sexuellt umgänge som ägt rum vid ett enstaka tillfälle. Det förekommer också vissa andra situationer där man inte talar med varandra vare sig före, under eller efter den sexuella akten. Det har upplysts vara fallet på särskilda platser dit homosexuella män kan söka sig för ett tillfälligt sexuellt umgänge. Det kan då komma att hävdas att mannen redan genom att bege sig till en sådan plats har samtyckt till ett sexuellt umgänge.

   Nästa stycke är om möjligt ännu tokigare.
   Det finns också andra situationer där tillämpningen av en bestämmelse om våldtäkt inriktad på bristande samtycke skulle kunna medföra särskilda svårigheter, exempelvis där målsäganden haft särskilda svårigheter att klargöra att hon inte har samtyckt. Frågan är sålunda hur rättsordningen skulle skydda t.ex. berusade människor från att våldtas. Bevissvårigheterna kan också göra sig gällande när offret är en prostituerad. En prostituerad kvinna säljer sin kropp och det kan komma att hävdas att hon därmed redan samtyckt till ett sexuellt umgänge. Frågan är alltså också hur en prostituerad i så fall skall kunna freda sig. Sid 130

   De senaste citaten är alla från sidan 130

   Jag har noterat efter det att jag läst ett antal utredningar att man inte utreder i ordet verkliga bemärkelse. Man ger med en mängd ord en legitimitet åt det beställaren vill ha som slutsats.

   Tycker det är fantastiskt att du funderar på detta en lördag. Och att jag skriver svar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *