Organisationer mot samtycke

Riksförbundet För Sexuell Upplysning, RFSU


Ur RFSUs remissvar på SOU2001:14 kan vi läsa:

Sexualiteten är en betydelsefull del av människors liv. I RFSU:s idéprogram finns tre friheter som är grundläggande förutsättningar för att en människa ska uppleva egenvärde, självkänsla och sexuellt välbefinnande: Frihet att välja; frihet att njuta; frihet att vara. Frihet att välja förutsätter ömsesidighet. Den enas frihet får inte innebära den andras ofrihet. Frihet att njuta är allas möjlighet. Den enas njutning får dock inte ske på bekostnad av den andras. – -Sexuellt tvång, i form av våld, trakasserier och förföljelse, innebär en kränkning av de sexuella friheterna och av vuxnas och barns mänskliga rättigheter. Konsekvenserna är traumatiska och kan ge livslånga negativa kroppsliga och psykosociala följder.

Detta låter bra. Frågan är vad RFSU menar att det innebär när det gäller synen på våldtäkt. Betyder det att man är för samtycke eller är det bara tomma ord? Längre ner i remissvaret kan vi läsa:

RFSU stödjer förslaget att behålla kravet på tvång i bestämmelsen om våldtäkt. Vi håller med om resonemanget att en ändring till samtycke skulle fokusera än mer på hur offret har agerat.

RFSU anser att man med ett våldsrekvisit, som vi har idag, skyddar man offret från jobbiga och förnedrande frågor i domstol. Det verkar som om RFSU inte har en aning om hur en domstolsförhandling går till idag. Det är ju precis så det är och kommer att förbli tills vi får samtyckesrekvisit.

RFSU, liksom de flesta, har inte förstått att SOU2001:14 definierade de juridiska konsekvenserna av samtyckeslagstiftning fullständigt fel. Så RFSUs stöd av tvångsrekvisit baserar sig på totala missuppfattningar. Det är helt otroligt att RFSU inte har insett detta. En verklig skam.

Åsa Regnér är RFSU:s generalsekreterare. Här skriver hon om aktuella ämnen i sexualpolitiken och hon bör få veta om att RFSU’s remissvar bygger på fatala missbedömningar. Du når henne på asa.regner@rfsu.se.

Kvinnofronten

KvinnofrontenKvinnofronten skrev i sitt remissvar bl.a. följande:

Vi stöder också utredningens slutsats att behålla tvångsrekvisitet vid våldtäkt och att inte utgå från samtycke.

Kvinnofronten har i flera sammanhang varnat för att använda ”samtycke” som rekvisit vid övergrepp mot vuxna kvinnor. Synen på sexualitet, liksom våra sexuella handlingar, är föränderlig. Den har sett olika ut i olika tider och i olika samhällen. Kvinnofronten har bl.a. pekat på den kommersiella pornografin som en av de faktorer som påverkat människors syn på sexualitet, liksom på sexualvanor. Vi har mot den bakgrunden påpekat risken för att det skulle bli offrets uppgift att bevisa att hon inte samtyckte, snarare än gärningsmannens skyldighet att bevisa att han fått ett samtycke.

Det är därför mycket positivt att utredningen så klart slår fast, genom bl.a. exemplet England, att en lagstiftning baserad på samtycke fokuserar på offrets handlande istället för på gärningsmannens, och att lagen därmed skulle försämras i förhållande till idag.

Kvinnofronten anser att en samtyckesklausul skulle sätta fokus på offrets beteende istället för på gärningsmannens beteende. Hur fronten kommit till denna slutsats redovisas inte.  I ett antal länder som har samtyckesrekvisit finns ”Rape Shield Laws”, lagar som förbjuder frågor om offrets tidigare sexuella erfarenheter och historia. Anledningen till dessa lagar är för att fokus i processen ska vara på gärningsmannens beteende och inte offrets som det är idag i svenska domstolar.

Anledningen till att så många organisationer påstår att en samtyckesreglering sätter fokus på offret beror på att 1998 års Sexualbrottskommitté felaktigt definierade de juridiska konsekvenserna av samtycke. Det kan du läsa mer om här.

Kvinnorfronten rekommenderar alla att kolla hur feministiska aktivister/organisationer i andra länder diskuterar! Vi rekommenderar att kolla hur alla diskuterar frågan i andra länder.

Kvinnofronten når du på kvinnofronten@sverige.nu
Kvinnofrontens argument mot samtycke finner du här och i medlemsbladet här.
Hemsidan finns på   http://www.kvinnofronten.nu/

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *