Partier mot samtycke

Folkpartiet

Folkpartiet har varit och är motståndare till en samtyckesparagraf. De är nöjda med att Folkpartietsexualbrottslagen har ett våldsrekvisit. Folkpartiet anser att Alla människors lika värde måste värnas av rättssamhället. Hur man  då kan vara  nöjd med en lag som är tydligt diskriminerande mot kvinnor är svårt att förstå.

Slagna, hotade och våldtagna kvinnor måste få ett starkare skydd. Sverige ska vara en rättsstat – även för kvinnor. Nollvision när det gäller våld mot kvinnor är det självklara målet..

Det är bra att Folkpartiet vill att Sverige ska vara ”en rättsstat – även för kvinnor”.  Tyvärr är inte Sverige en rättsstat med nuvarande lagstiftning. Folkpartiet kommer dock att ompröva sin inställning till samtycke när översynen av sexualbrottslagen som rådman Nils Petter Ekdahl håller på med är klar i oktober 2010.

Rättspolitisk talesmanJohan Pehrson
Johan Pehrson

johan.pehrson@riksdagen.se
Johan Pehrsons hemsida
Johan Pehrsons blogg

Moderaterna

Moderaterna var emot att kräva en samtyckesparagraf i den nya sexualbrottslagen. Varför har är oklart. Beror det på att de försöker försvara traditionella manliga normer eller beror det på okunskap? Deras inställning är numera, vänta tills översynen av sexualbrottslagen blir klar. Den ska vara klar till oktober 2010.

Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande problem, som berör hela samhället. Våldet mot kvinnor kan aldrig accepteras. Moderaterna vill att våldet ska bekämpas och att skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor förbättras.

Naturligtvis är mäns våld mot kvinnor ett problem som berör hela samhället. Det är nog alla överens om.  Moderaterna vill att våldet ska bekämpas. Skönt. Tänk om det skulle vara tvärtom. Frågan är hur ska våldet bekämpas? Och hur ska skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor förbättras? Det är lätt att använda stora positiva ord, svårare att peka på konkreta åtgärder.

Något som är mycket positivt är att Moderata Kvinnor kräver att samtycke införs i brottsbalken. Tänk om partiet lyssnade på de som har mest erfarenhet av våld mot kvinnor, kvinnorna själva.

Rättspolitisk talesman
Beatrice Ask, justitieminister

Mail till Beatrice Ask

Hemsida
Moderaternas hemsida

Socialdemokraterna

Det var Socialdemokraterna som  i regeringsställning 1998 gav Sexualbrottskommittén i uppdrag att komma med ett betänkande om en ny sexualbrottslag. Ett betänkande, SOU2001:14, presenterades som efter sedvanlig remissrunda resulterade i att vi fick en ny sexualbrottslag 2005. Thomas Bodström var en hårdnackad motståndare till att en samtyckesparagraf skulle skrivas in. Han har till och med gått så långt som att säga man inte kan ha en samtyckesparagraf. Dock har han inte förklarat varför.

Mona Sahlin skriver på Newsmill den 8 mars 2010

”Våldtäktslagstiftningen måste skärpas för att stärka den sexuella integriteten. En rödgrön regering kommer att tillsätta en utredning om våldtäktslagstiftning som utgår från att sex ska vara frivilligt och bygga på samtycke från båda.

Så var står partiet? Och vad säger Thomas Bodström om en utredning av något han är motståndare till? Och varför tillsätta ytterligare en utredning när en översyn av den nya sexualbrottslagen är klar i oktober i år? Vad är det socialdemokraterna håller på med? Röstfiske? Eller vet de bara inte om att en utredning redan är på väg? Fråga Thomas Bodström och Mona Sahlin vad de menar?

Rättspolitisk talesman

Thomas Bodström, riksdagsman, advokat

thomas.bodsström@riksdagen.se

Hemsida
Socialdemokraternas hemsida

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är emot samtycke utifrån vad de anser en självklarhet:

Vi ställer oss mycket tveksamma till en samtyckesparagraf. Det skulle innebära att bevisbördan förflyttas, vilket strider mot all rättsprincip i brottmål.

Att Sverigedemokraterna inte satt sig in i frågan är uppenbart. Bevisbördan i brottmål kommer alltid att ligga på åklagaren. Självklart även så om vi skulle ha samtyckesrekvisit. För att ta ett närliggande exempel. Det finns ett brott som heter olovligt brukande. Att brukat något utan tillstånd, samtycke. I dessa mål har inte bevisbördan flyttats. Detta borde stå klart även för Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna vill se en kraftig straffskärpning för kvinnofridskränkningar, bl.a. våldtäkt. Det stora problemet med våldtäkt är att otroligt få fälls med nuvarande lagstiftning. Detta vill inte Sverigedemokraterna göra något åt utan nöjer sig med att ropa på kraftigare straff.

I början på augusti fick jag ett mail från Mattias Karlsson på Sverigedemokraterna:

Hej Göran,

Jag noterar att Sverigedemokraterna listas som ett av de partier som
är motståndare till införandet av ett samtyckesrekvisit. Detta är
inte korrekt. Vi tittar just nu på frågan, men har ännu inte tagit
ställning. Den person som svarat på din/er fråga har uppenbarligen
överskridit sina befogenheter genom att förmedla sin personliga
uppfattning snarare än partiets. 

Mvh

Mattias Karlsson
Presschef (SD)

Detta är det senaste. SD ska titta på frågan. Då de fortfarande inte är för samtyckesrekvisit är de kvar bland de som är mot samtycke. Som andra partier som funderar på frågan.

Rättspolitisk talesman

info
info@sverigedemokraterna.se

Hemsida
Sverigedemokraternas hemsida

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *